KARALIAUS JOKŪBO (SANKCIONUOTASIS) BIBLIJOS VERTIMAS

“Šis vertimas – tai nepaprastai gerai atliktas darbas. Vertėjai išties pasistengė, idant tai būtų ne vien tik įdomus rinkinys senovinių knygų, kurias skirtingais kultūros etapais parašė skirtingi autoriai, bet tikras Dievo Žodis, dieviškai apreikštas per Jo išrinktuosius ir Jo įkvėptus raštininkus”, - taip apie vertėjų triūsą, ruošiant 1611 m Sankcionuotąjį Biblijos leidimą, atsiliepė garsusis rašytojas B. Šo (George Bernard Shaw).

Juokas – reikalas šventas…
“… kas turi linksmą širdį, tam visuomet šventė”, Patarlių 15:15

Dievas ir Adomas sode

Kartą Dievas ir Adomas išėjo pasivaikščioti po Edeno sodą. Viešpats Dievas tiesiog nenustygo vietoje – taip džiaugėsi visu tuo, ką buvo sukūręs. Jis vaikščiojo po sodą ir be paliovos gyrėsi.

Atsigręžęs į Adomą, Dievas pastebėjo, jog šis labai rūškanas ir nusiminęs. Dievas paklausė: “Adomai, kas tau?” Adomas atsakė: “Žinai, Dieve, aš tikrai džiaugiuosi, kad mane padarei gyva siela .. ir sodas tikrai puikus… tačiau visi gyvūnai turi sau poras, tik aš vienas ne…Štai karvės – jos ne vienišos, ir arkliai turi sau drauges… O aš turiu tik pats save…”

Dievas tada ir sako: “Klausyk, Adomai, susitarkim taip – sukursiu tau draugę, kuri adys tau kojines, skalbs tau rūbus, atsakinės į tavo telefono skambučius…” Adomas iš susijaudinimo net pašoko: “O, Viešpatie, ir kiek gi man tai kainuos?” Dievas atsakė: “Tai tau kainuos vieną ranką ir vieną koją.”

Adomas pasikrapštė pakaušį, - “Nežinau…o ką įmanoma gauti už vieną šonkaulį?”

Kodėl King James Version?

Škotijos karalius Jokūbas VI (nuo 1567 m.), 1603 m. tapo Anglijos karaliumi Jokūbu I. Pradėjęs karaliauti Anglijoje, Jokūbas I davė nurodymą parengti naują Bibliją. Jis pats dalyvavo organizuojant darbą, kurį pavedė šešioms mokslininkų grupėms. Pagrindu buvo paimta Vyskupų Biblija, tačiau buvo naudotasi ir originalais hebrajų ir graikų k. Paraštėse buvo hebrajiškų bei graikiškų žodžių paaiškinimai.

1611 m. Sankcionuotasis leidimas išėjo su dedikacija Jokūbui ir turėjo ilgą pratarmę, kuri vadinosi “Vertėjo žodis skaitytojams”. Karaliaus Jokūbo I Biblija – tai labai įžymus vertimas, kuriuo plačiai naudojamasi angliškai kalbančiuose kraštuose.

Jokūbo Biblija buvo naudotasi ir ruošiant naują Biblijos vertimą lietuvių kalba, kurį parengė JAV gyvenantis metodistų pastorius p. Kostas Burbulys. Naujas leidimas pasirodė 1996 m.

Literatūra:

  1. Biblijos enciklopedija. – Vilnius: Alna litera, 1992. – 77p.
  2. The Holy Bible. New King James Version. Preface.

Parengė Rūta Vekerotaitė

Susanos istorija
Patristinė literatūra
Juodoji mergelė Marija
Ir atėjo trys karaliai
Paulius Tilichas: filosofija ir teologija
Šv. Jeronimas. Komentarai apie Susaną
Neteisėti kaltinimai neištikimybe
R. Bonkė. Tikėjimas ir Dievo vardai
Mitologijos puslapis
Religijos skiltis
Vartiklis