Partizanų karo kronika

Pirmąkart Lietuvos istorijoje pradėta skelbti Algio Rupainio parengtas "Partizanų karo kronikas", kuriose diena po dienos išvardijami visi mūsų tautos pasipriešinimo okupantams žygiai. Mūsų tautos istorijai tai neįkainojamas dokumentas. (Vartiklio redaktorius: -js-)

Tai "Kronikos" tęsinys, 6 dalis. Kviečiame skaityti kronikos pradžią, taip pat jos tęsinį 7 dalį bei jos ankstesnę 5 dalį
Tekste naudojamų santrumpų reikšmės

Partizanų karo kronikos pradžia
"Vorutos" pagrindinis puslapis
"Vartiklio" pagrindinis puslapis
"Vartiklio" naujausias numeris
Skelbimų ir naujienų lenta