Sherlock, what school did you finish?

Elementary, Watson.

Pirmiausia noriu pakviesti į porą naujų el.pašto grupių. Neseniai įsikūrusi NSO ir kitų neįprastų reiškinių svetainė
http://www.nso.lt
kviečia įsijungti į jų konferenciją, kurią užsiregistruoti galite pasiuntę tuščią laišką adresu nso-subscribe@onelist.com
Gavę atsalymą anglų kalba iš onelist, patvirtinkite savo pasiryžimą tiesiog atsakę į jį ("Reply").

------------------ Teatro akimirkos ---------------------------
Atnaujinta teatro fotografijos galerija "Teatro akimirkos":
http://members.xoom.com/galery/
----------------------------------------------------------------

Taip pat galite užsiregistruoti Lietuvių kalbos klube pasiuntę tuščią laišką adresu lithuanian-subscribe@egroups.com ir vėl į gautą egroups atsakymą nepamiršę atsakyti (Reply).
Daugiau informacijos adresu: http://www.lithuanian.net/language/list.htm o čia trumpa ištrauka:

Siekiama kuo daugiau sužinoti ir geriau išmokti lietuvių kalbą, patobulinti jos įgūdžius ir stengtis kuo daugiau bendrauti ja. Klubo nariai stengsis geranoriškai padėti vienas kitam įvairiais lietuvių kalbos klausimais.

Klube bus aptariami įvairūs kalbos ir gramatikos aspektai, ieškoma kai kurių žodžių ar sąvokų tikslesnės reikšmės ir vertimo, kalbama apie žodžių kilmę (etimologiją), žodžių sandaros taisykles ir formas. Laikas nuo laiko bus pateikiami mažos apimties lietuvių literatūros kūriniai, tautosaka ir folkloras (mįslės, patarlės, dainos ir kita).

--------------- PRIZAI: Puikios programos Unix'ui ----------------------
Kviečiame pasidalinti rašinėliais "Unix" tema. Geriausiems jų PRIZAI:
JSB firmos "MultiView" paketai! (geriausia PĮ PC ir "Unix" ryšiui užtikrinti).
Laukiu adresu:
vartiklis@elnet.lt
TEMOS - bet kokios, kurios susiję su "Unix" (nuo jumoro iki programavimo).
----------------------------------------------------------------------------

Naujienos yra adresu: http://www.spauda.lt/box/
Nuo dabar visos Vartiklio žinios kaip ant padėkliuko: http://www.spauda.lt/logs/seeknews.htm

Nauji svarbesnieji (bet ne visi) puslapiai:

 1. http://www.lithuanian.net/memory/triad/triad.htm
  Lietuviai svetur: TRIAD radijas
 2. http://www.lithuanian.net/internet/antidote.htm
  Interneto virusai - koks pavojus!
 3. http://www.spauda.lt/nr26int/2000apok.htm
  http://www.spauda.lt/nr26int/rk2000lt.htm
  2000-ųjų metų apokalipsė ir Rusijos krizės įtaka 2000-ųjų metų problemos sprendimui Lietuvoje
 4. Vartiklje atnaujinta ir toji sritis, apie kurią Žiniose nėra pranešama. Kas panaršys Vartiklyje - ras ir daugiau to, kas šiose Žiniose neminima.
 5. http://www.spauda.lt/bible/culture/filmas.htm
  http://www.spauda.lt/bible/text/prince.htm
  Filmas apie Mozę: Egipto princas ir visa iliustruota Išėjimo knyga
 6. http://www.lithuanian.net/memory/obits/index.html
  Registracija: Mirusieji - ateities atminimui
 7. http://www.lithuanian.net/internet/freedom.htm
  Laisvės ir tvarkos santykis
 8. http://www.lithuanian.net/internet/search/indexlt.htm
  Encyclopedia Britanica palydovai
 9. http://www.spauda.lt/history/balloon.htm
  Skrydžiai oro balionais Lietuvoje 19 a.
 10. http://www.nso.lt/fc.htm
  Pirmasis kontaktas?

------------- http://www.omnitel.net/ordinu-sajunga --------------------
"Jaunų, linksmų, studentiškos dvasios žmonių kompanija kviečia apsilankyti
oficialiame jų neformalios organizacijos "Ordinų Sąjunga" interneto puslapyje.
Gal esat panašūs? Turite idėjų? Norite paišdykauti? Jums daugiau kaip 20?
------------------------------------------------------------------------

Periodika (nuolatiniai skyreliai):

 1. http://www.lithuanian.net/advancedhtml/screen.htm
  Aptariamos WWW puslapių kūrimo technikos - atnaujintas (HTML, DHTML, CSS, JavaScript, Java, VGScript, Perl, CGI ir kt.)
 2. http://www.lithuanian.net/science/index.html
  "Mokslo naujienų apžvalga" - atnaujintas
 3. http://www.lithuanian.net/internet/search/index.html
  Paieškos sistemų naujienos - atnaujintos
 4. http://www.lithuanian.net/labas
  Kassavaitinės Labo kompiuterines naujienos - atnaujintos
 5. http://www.lithuanian.net/cnews/index.html
  Dar vienos "Kompiuterių naujienos"!!! - atnaujintos
 6. http://www.spauda.lt/internet
  Nuorodos į pasaulio WWW svetaines
 7. http://www.spauda.lt/shareware/pager.htm
  Shareware nuorodų sritis
 8. http://www.lithuanian.net/memory/black
  Lietuvos JUODOJI knyga

--------------- VDU studentu jumoro svetaine ----------------
Daug įvairių studentiškų ir nestudentiškų juokelių. Joje turiningai
praleisite laiką. Nusiųsti kokį gerą juokelį galite į
Jumoras@fc.vdu.lt
---------------------------------------------------------------

Redaktoriaus (j.skendelis@elnet.lt) žodis?
spausdintas "Naujojoje komunikacijoje"

Kelias į Vakarus

Ar vyksta IT specialistų nuotėkis į Vakarus - ir jeigu taip, "ką dar galima padaryti, kad jų Lietuvoje visai neliktų"? Neverkšlensiu lygindamas galimus atlyginimus čia ir "ten" (be abejo, kai kam tai rimtas argumentas). Ir neguosiu, kad (ypač jaunimui) norisi ir "pasaulį pamatyti", o truputį vyresniajam ir dar nesustabarėjusiam - gryno oro įkvėpti po ilgų sovietinio suvaržymo metų.

Pasvarstykim, o kur gali eiti ir ką kurti asmenys, tikrai norintys kurti programines sistemas. Pirmiausia atkrenta beveik visi kompiuteriniai komerciniai banginiai. Retoje didžiojoje kompiuterinėje Lietuvos firmoje yra kuriami rimti projektai. Jos įsikūrė kaip prekybinės firmos - ir jų mąstysena ir vidinė infrastruktūra yra "pirk-parduok" lygio. "Programuotojai" jiems dažnai reikalingi tik kompiuterinių sistemų įdiegimui bei "gaisrams" (palaikymui ar servisui) gesinti. Ir jai kurį laiką nėra didelio gaisro - vadovybei ar komersantams iškart kyla klausimas - o ką gi tie dykaduoniai veikia? Jeigu tokia samprata vyrauja pas Lietuvos kompiuterinės pramonės (prekybos) lyderius, tai ką belieka kalbėti apie kitus?

Valstybinės institucijose dažniausiai tėra tik konkrečių IT sistemų eksploatacija bei darbas su įprastinėmis raštvedybos lygio taikomosiomis programomis. Jose esantys IT skyriai yra labai negausūs ir pagrindinis jų darbas - spręsti lokalias vartotojams kylančias programas - kodėl neįsikelia "Word", kodėl negaunu el.pašto ir pan.

Negi taip nyku "Žemaičiuose." Ir "Lietuvoje"? Ne, darbas verda ir čia, tačiau į paviršių iškyla tik buhalterinių ir įvairaus plauko apskaitų programų burbuliukai. O ką daryti, jei tavoji širdis nelinksta prie "Foxpro" ir panašių programavimo terpių? Ir netgi firmos, kurios daro didžiausius programinius projektus Lituvoje, užsakovus turi anapus Šventosios ("Equinox", "Alna" ir t.t.). Tikriausiai ir jums ir man užteks rankų pirštų, kad išvardintumėm masinius (ne DB pakraipos) programinius plačios paskirties gaminius?

Lieka nearta dirva - Internetas. Tačiau, aplaksčius lietuviškojo Voratinklio svetaines nedaug rasi tikrų programavimo darbų - daugiau dominuoja įvairaus plauko dizainas (o aš vis dar laikausi nuomonės, kad WWW svetainių vertę labiau apsprendžia jų turinys). Negausu net ir paprasčiausių interaktyvių puslapių (tad iš visumos išsiskiria net ir techniškai nesudėtingos WWW svetainės "Labas" apklausos ar beveik visi www.lithuanian.net puslapiai, leidžiantys juose pareikšti savo nuomonę). Tad lietuviškame Voratinklyje intelektualiuoju požiūriu tikrai dominuoja "Penki kontinentai" - neveltui jie jau sukūrė kažką, ką gali nuvežti ir Hanoverį (Cebit) parodyti.

Didelė netektis yra ir tai, kad aukštosiose mokyklose trūksta kvalifikuotų IT dėstytojų (ir kartais stebina, kad kai kurios tikros vidutinybės sugeba išvažiuoti į Vakarus darbuotis "keliaujančiais" profesoriais - na bent jau jie Lietuvos mokslui tuo metu padaro mažesnį nuostolį). O ką daryti?

Prisivilioti praktikus? Bet juk jie neturi jokios pedagoginės praktikos - o dar mažiau turi laiko. Importuoti iš Vakarų? Ir brangu, o ir Europoje IT lygis nėra ypatingai aukštas (sklando legendos, kad europiečiai programuotojai po poros darbo metų arba meta programavimą, nes tai sunkus ir alinantis darbas, ir pereina I komercinę plotmę, arba … išvažiuoja dirbti į JAV - negi vien tam, kad atlaisvintų vietą mums?).

Susiruošus išvažiuoti reikia nusiteikti, kad kažką prarasi. Pirmiausia - ten pasijusi vienišas ir svetimas. Pavyzdžiui, JAV didelis privalumas yra labai dinamiškas gyvenimo būdas (bet, jei neturi mašinos, jautiesi kaip ne savo rogėse). Ir nors aplink visi labai malonūs, tačiau greitai pastebi, kad tas draugiškumas labai jau paviršutiniškas, o bendravimas - be galo primityvus (kaip serialuose - ir dar be muštynių!) Ir visur (beja, kaip ir Lietuvoje) perdėta pagarba pinigams ir turčiams. Ir tai visai nebūdinga Šiaurės Europos (Skandinavijos) šalims.

Tad visur gerai, bet tėvynėje geriausia? Kas iš lietuvių programuotojų jau pasibastė po pasaulį, tas mano, kad Lietuvoje aplinka yra daug sudėtingesnė, gyventi - maloniau. Tačiau nuolat jauti tam tikrą nerimą ir netikrumą. Tad labai nesuklysiu tardamas, kad vos ne kiekvieno dar Lietuvoje išlikusio programinės įrangos gamintojo pasąmonėje slepiasi mintis - "ar nereiktų ir man išvykti paieškoti Eldorado?" Ne vien jų sulaiko tik tai, kad jie neturi ryšių, o užsieniečiai dar nelabai patikliai žiūri ir neskalambija visais varpais kviesdami pas save. Bet kai pabando, retai mumis nusivilia. Dar ne vienas gailiai atsidūsta - va, jei kas pasiūlytų likti čia, o dirbti "jiems"… Ir ką gi, šiuolaikinių ryšio gijų apraizgytame pasaulyje tai visai realu (te jus įkvepia Indijos, kaip didžiausios programinės įrangos gamintojos pavyzdys) - jei tik yra geras tarpusavio pasitikėjimas… Ir kai tie pasitikėjimo tiltai bus galutinai nutiesti, kas dar liks, kas galėtų sulaikyti Lietuvos programuotojus nuo darbo užsieniui?

Aš nežinau, - o ar tu žinai?

--------------- Trigrama vis dar duoda puikius prizus ------------------
http://www.lithuanian.net/trigrama
13 prizų! Parašykite atsiliepimą apie knygą ir galite laimėti net 300 Lt!
----------------------------------------------------------------

Jūsų žodžiai
"Vartiklio žinios" priima ir jūsų žinutes platinimui. Jei norite kartu su "Vartiklio žiniomis" išsiųsti kokį trumpą (3-4 teksto eilutes) pranešimą (reklaminį ar ne) galite jį pateikti "Vartiklio" redaktoriui el.paštu: vartiklis@elnet.lt Naudokitės proga, kol tokia paslauga yra VELTUI!

Platinimas
Šias žinias galite platinti ir naudoti laisvai ir be jokių apribojimų. Jas užsisakyti galima WWW puslapyje http://www.spauda.lt/logs/seeknews.htm arba adresu serv@osf.lt pasiunčiant laiška

subscribe spauda_vartiklis
end

O kas nenori šių Žinių, parašykite man laišką su >unsubscribe arba (OSF prenumeratoriai), adresu serv@osf.lt pasiųskite laiška

unsubscribe spauda_vartiklis
end

Vartiklio naujienų puslapis
Pagrindinis Global Lithuanian Net puslapis

 

Lithuanian Online E-zine Vartiklis
Lithuanian Bible pages