Mamytė Marytei nupirko
       labai trumpą suknytę;
 Ir dabar visiems rodo
        savo mažas kojytes.

LIKS

Šių metų rudenį kompiuterininkai vėl sudrebins Birštoną.
Tačiau ši sueiga nėra eilinė - kompiuterininkų sąjungai jau 10 metų! Ta proga nuspręsta surinkti kuo daugiau įdomios informacijos iš kompiuterijos vystymosi Lietuvoje. Jei turite išsaugoję įdomių straipsnių atspausdintų anų dienų spaudoje, prisimenate įdomius įvykius ir galite apie juos parašyti - laukiame žinučių.

Nebūkite tokie vangūs - sukurkime epą apie savąją kompiuterijos istoriją. Rašykite adresu: info@lithuanian.net

KONFERENCIJOS

Vartiklio diskusijų konferencijoje vartiklis@egroups.com leidžiama pasisakyti bet kuria tema - tiek, kiek leidžia padorumas. Jokia tema nėra nepriimtina.

Šiuo metu diskutuojama, kodėl nuolat norisi sugrįžti į tam tikras vietas (o Voratinklyje - WWW svetaines), bei kodėl vieni rūko, o kiti ne...

Norėdami įsilieti į šviesias jos narių gretas, pasiųskite tuščią laišką adresu vartiklis-subscribe@egroups.com
o į pirmą iš egroups gautą laišką atsakykite "Reply" - patvirtindami apsisprendimą.

Kitos konferencijos (adresai registracijai):
nso-subscribe@onelist.com - NSO ir paslaptingi reiškiniai (dabar dominuoja sąmonės ir žmogaus problemos)
lithuanian-subscribe@egroups.com - Lietuvių kalbos klubas
moteris-subscribe@onelist.com - konferencija moterims. Labai aktyvi visomis temomis.
liks-subscribe@egroups.com - informatika ir visuomenė, informacijos ekologija

Grįžtamasis ryšis

VERSLAS

Praeitose Vartiklio žiniose užsiminiau apie galimybę platinti priedėlį prie TV išėjimui į Internetą. Keletas Jūsų susidomėjo tokia galimybe - jiems kitą savaitę išsiusiu patikslinimus apie susitikimus, kur jie galės dalyvauti šio įrenginio pristatymuose. Patikslinkite miestus, kuriuose gyvenate.

MUS PATIKSLINA

Praeitame Vartiklio žinių numeryje pasiūliau pasvarstyti apie siūlomą autorinių teisių įstatymą. Sulaukiau keleto atsakymų, iš esmės patvirtinančių manasias pastabas. Tad šiek tiek vanduo susijudino - tik labai jau gaila, kad toji Lietuvėlė taip užpelkėjusi, kad ją tik pravalyti teįstengtų tik visuotinis kiekvieno konkretaus tautiečio sudrebinimas. Nekreipiama dėmesio net ir tada, kai rodoma pirštu į kurį nors ir sakoma "VAGIS"...

Tačiau kartu sulaukiau ir labai įdomaus mane patikslinančio Alberto Agejevo el.laiško, kuriuo ir noriu su jumis pasidalinti:

Jame rašoma:

> 3. TEISĖ PRITAIKYTI PROGRAMĄ
> Ši teisę autorinių teisių įstatymą paverčia įstatymu, ĮTEISINANČIU
> HAKERIŲ (laužytojų) VEIKLĄ.

Ačiū, kad informuojate, kas dedasi teisinėse sferose, tai tikrai reikalinga, bet nuotaiką kaip visada sugadina neteisingas termino "hakeris" vartojimas.

Net patys žmonės, laužantys programų apsaugas nuo nesankcionuoto vartojimo, vadina save krakeriais (angl. cracker), nekalbant jau apie tikruosius hakerius.

Hakeriai -- programuotojų-entuziastų bendrija, pradėjusi formuotis tada, kai JAV universitetai gavo pirmuosius kompiuterius. Tada, tai yra apie 1960-uosius, ir buvo pradėtas vartoti žodis "hacker" jiems apibrėžti. Hakeriai -- žmonės, atvedę į šį pasaulį tokius dalykus, kaip Unix, Internetą, C, Java ir Perl programavimo kalbas, įkūrę Sun Microsystems kompaniją, pagaliau sukūrę GNU/Linux operacinę sistemą su visu tuntu nemokamų kokybiškų programų, laisvai platinamų su visais išeities tekstais pagal GNU GPL licenziją.

Hakeriai - pasaulio programuotojų elitas, tie, kurie jaučia malonumą projektuodami ir koduodami dideles, sudėtingas, ar net paprastutes programas. Programavimas -- kūryba, veikiančios padarytos programos vizija jiems yra intelektualinis iššūkis. *Kūryba* yra tikslas, kurio hakeriai siekia. Būti pavadintu hakeriu yra didelė garbė. Tai yra programuotojo talentų pripažinimas tarp jam lygių.

Krakeriai -- tai dažniausiai ambicingi pasipūtę paaugliai, pasislėpę už šyškčių ASCII terminalų skambiais ir gąsdinančiais slapyvardžiais. Įsilaužimas į sistemas -- pakankamai mechaniškas procesas, kelių gana paprastų triukų panaudojimas, kuris gali būti supaprastintas iki pasenusios programinės įrangos paieškos ir kitų pagamintų programėlių pritaikymo. Nors krakeriai dažnai ir vadina save hakeriais, jie tokiais nėra. Jiems trūksta patirties, žinių, išradingumo, ir dar labai daug ko.

Hakeriai skatina visokeriopą dalinimąsi informacija, gyvena atviroje bendrijoje, išsklaidytoje po visą pasaulį ir sujungtoje Interneto, tuo tarpu kaip krakeriai jungiasi į mažas grupeles ir slepia savo paslaptis nuo visų kitų.

Apie 1980-uosius metus, įvykus primiems įsilaužimams, turėjusiems skandalingą atgarsį žiniaskaidoje, žurnalistai pavadinimą "hakeris" ėmė lipdyti visiems kompiuteriniams nusikaltėliams. Toks žodžio vartojimas įsišaknijo, tačiau klaidas taisyti niekada nevėlu. Hakeriai patys pasiūlė kompiuteriniams nusikaltėliams vadinti terminą "cracker", ir aš prašau Jūsų, kai turite omeny laužytoją, būtent šitą terminą ir vartoti.

Hakeriai nusipelno pagarbos. Bent jau jie tikrai nenusipelno, kad jų vardas būtų niekinamas juo vadinant nusikaltėlius.

Aš pats savęs negaliu vadinti hakeriu, tačiau aš dedu visas pastangas, kad būčiau juo pavadintas. Dalinuosi savo patirtimi su kolegomis os_linux@osf.lt konferencijoje, lygiai kaip ir kitose su kompiuterija susijusiose konferencijose. Esu parašęs dokumentą apie Linux-o Lituanizaciją (http://puni.osf.lt/~alga/lt/Lituanizacijos-HOWTO.html - nuoroda jau negalioja).

Redaktoriaus (j.skendelis@elnet.lt) žodis

Paieškos sistemų triukai

Grįžtamieji ryšiai

Yra vienas toks neatitikimas - Voratinklis yra viena iš mažiausiai tiesinių informacijos struktūrų, o informacijos jame ieškome labai jau tiesiškai. Pateikiame užklausą paieškos sistemai ir tada iš atsakymų sąrašo spragtelime mūsų nuomone labiausiai mus tenkinančią nuorodą - ta kitą, dar vieną ir t.t.

Taip neturėtų būti! Kartais ėjimas atgal (o ne pirmyn) gali būti irgi labai naudingas, pavyzdžiui, vengiant 404 klaidos, reiškiančios "nėra tokio www puslapio" (jumoristinis tokio puslapio variantas yra adresu http://www.spauda.lt/nr27int/404.htm).

Ne vienas ir ne kartą Jūsų esate gavę tokį pranešimą. Dažniausiai vėl grįžtate prie paieškos sistemų pateikto puslapių sąrašo ir bandote kitą nuorodą. Tačiau, galite ir iš 404 klaidos pranešimo išpešti informacijos.

Tarkime, kad "Altavista" jums sako, kad jus dominantis puslapis yra adresu (kuris jau neegzistuoja): http://www.spauda.lt/humor/2000/y2k.htm

Tačiau jūs galite pabandyti http://www.spauda.lt/humor/2000/
Ir vėl nepasisekė? Tada "kilkite" dar aukščiau:
http://www.spauda.lt/humor/
Gavote www puslapių sąrašą? Peržvelkite jį - gal kurio pavadinimas jus sudomins?

Dabar parodysime, kaip galima surinkti Voratinklyje informaciją kokiu nors konkrečiu klausimu. Tarkime, kad suradote jus dominančią WWW svetainę, pvz., http://www.lithuanian.net , kuri susijusi su lietuviškąja tematika. Paimkite, pvz., "Altavista" (http://www.altavista.com). Jai pateikiate užklausą, kad ji surastų visas nuorodas į "bazinę" WWW svetainę, pvz., "Altavistai" tai būtų užklausa (rasti visas nuorodas į lithuanian svetainę, išskyrus jos pačios nuorodas):
+link:lithuanian.net -host:lithuanian.net

Ištirkite gautus rezultatus - gal tarp jų yra ir labai naudingų WWW svetainių. Pakartokite tą pačią procedūrą su kita surasta jums vertinga svetaine.

--------------- Trigrama vis dar duoda puikius prizus ------------------
http://www.lithuanian.net/trigrama
13 prizų! Parašykite atsiliepimą apie knygą ir galite laimėti net 300 Lt!
----------------------------------------------------------------

Jūsų žodžiai
"Vartiklio žinios" priima ir jūsų žinutes platinimui. Jei norite kartu su "Vartiklio žiniomis" išsiųsti kokį trumpą (3-4 teksto eilutes) pranešimą (reklaminį ar ne) galite jį pateikti "Vartiklio" redaktoriui el.paštu: vartiklis@elnet.lt Naudokitės proga, kol tokia paslauga yra VELTUI!

Programavimas: lyginant su gimtąja kalba
Vartiklis

 
 

Lithuanian Online E-zine Vartiklis
Lithuanian Bible pages