Heinrich Heine
Nesuviliosit rojaus guoliu

    Nesuviliosit rojaus guoliu,
    Aš jums labai rimtai sakau:
    Dangyj nebus tokių gražuolių,
    Kurias aš žemėj sutikau!

    Netgi dailiausiam angelėliui
    Man niekad moters neatstot.
    Prisėdus baltą debesėlį,
    Ne man saldžias psalmes giedot.

    O Viešpatie! Ir žemėj karšti
    Be galo miela ir smagu.
    Tiktai grąžink jaunystės karštį
    Ir duok truputį pinigų.

    Žinau - skęste pasaulis skęsta
    Piktybėje ir nuodėmėj,
    Bet įpratau kažkaip šią naštą
    Vilkt slėniu ašarų ramiai.

    Tuštybės žemiškos neboju,
    Juk gatvėn veik neišeinu.
    Jaukioj gūžtelėj aš nakvoju
    Po moters mielos sparnu.

    Man gera čia, Kai ima pliaukšti
    Žmonelė - sielai atgava!
    Girdžiu tarsi giesmes iš aukščių -
    Netgi tokia ji man sava.

    Taigi sveikatos duok ir grašių,
    O Viešpatie! Man bus gana,
    Kol kantriai sunkią naštą nešiu
    Su savo mylima žmona...

Vertė Jurgis Kunčinas


Guillaume Apollinaire. Eilėraščiai
Deividas Konstantainas. Arbata Midlande
Peppe Lanzetta. Sudeginti gyvenimą
Joseph Hipster. Trauką atplėšti nuo pagreičio...
Davidas Kartvelišvilis. Sekti vardan meno
E. Hemingvėjus. Pavasariniai vandenys
Bronius Mackevičius. Purienos ir kt.
Skaitiniai
Vartiklis