Klausimas: Kas yra Dievas?
Nekintanti kategorija per kurią suvokiame pasaulį  36  
Pasaulio sutvėrėjas ir (galbūt) tvarkytojas  49  
Tiesa ir teisingumas  16  
Bandymas išvengti gyvenimo absurdo, paguoda  24  
Opiumas liaudžiai (bobelėms)  16  
Pinigų plovimo (pasipelnymo) įrankis  27  
Tai miręs reikalas  3  
Kita... pastabose  13  
Viso pasisakė: 184   

Pastabos:
1. Vargu ar imanoma apsakyti, kai protas yra ribotas. Šiuokart prisimenu I .Kanto žodžius : "Du dalykai mane stebina, juo daugiau ir giliau apie tai mąstau : žvaigždėtas dangus virsum manęs ir moralės dėsnis manyje"
2. nusisuko, bet dar atsisuks..
3. Dievas tai yra priežastis( na arba bent tai jau kas sukasi aplink tą priežastį.. Arba tai arba tai...)
4. Dievas yra viskas danguje ir žemėje. Be Dievo viskas, yra niekas
5. pastabose
6. Dievas yra Meilė. Jis yra visiškai atskira realybė, bet tačiau turi sąsajų su žmogumi. Jis neegzistuoja jokiai kitai visatos realybei, nes joje nėra nieko kito, kas galėtų turėti su juo nors kokią sąveiką, nes Meilė yra tik Žmogiškai/Dieviškas bendravimo būdas. Dievas niekaip nekontaktuoja su jokia visatos individualybe kaip su asmenybe, o tik su asmens dvasios esybe. Visoje visatos būtyje tik žemiška asmenybės forma turi valią savo pačios pastangomis tiek išvystyti savo dvasios esybę, kad galop susilietų su Dieviška realybe ir taptų jos atžvilgiu veiksnus šios visatos kosmoso visoje realybėje. Kadangi niekas kitas visatoje neturi jokios nuovokos apie kaži kokį Dievą, tai niekas joje nieko tokio ir neieško, tik žmogus, visi kiti turi savo kūrėją. Tie "visi kiti" turėdami kontaktų su žmogiška Žemės esybe, prisitaikydami prie šios vartojamos leksikos, savo kūrėją irgi pavadina dievu, tuo būdu tik padidindami sumaištį jos galvoje. Nėra jokio kito būdo kam nors įrodyti dvasinio prado ezistavimo realybės, pačiai žmogiškai esybei neatlikus totalaus eksperimento.
7. Energija
8. Kazkas, kas yra auksciau uz mus visisus. Tikrai ne zemes gyventojas.
9. opiumas liaudziai
10. kurejas
11. dievas ir sutverejas tai du skirtingi dalykai,dievas tai ateiviai,o sutverejas- energija
12. Elektra
13. Sukurtas valdyti ir itakoti zmoniu mastyma
14. o kaip pavadinti visą šį stebuklingą matricos veikimą, kur esi veikiamas kitų ir pats juos veiki, kur vienu metu esi atskiras ir tuo pačiu vienas su kitais, kur to nesuprantantys gaudo savo uodegą ir pykstą jei ją atkandus skauda? Gal yra daug vardų visam tam aprašyti, bet man patinka Dievas. Ir patinka tikėti, patirti, žinoti, kad aš esu Jame, o Jis manyje gyvena, kaip ir visuose kituose gyvuose sutvėrimuose.
15. mūsų protas nepajėgus nei įrodyti, nei paneigti dievo buvimo...
16. nežinau

Apibendrinimas:
Apklausos rezultatai bus apibendrinti kiek vėliau.