Klausimas: Kokią pasaulio ateitį regite?
Įveiks visus sunkumus ir klestės visoje Saulės sistemoje  17  
Susivienys į vieną valstybę, išnyks regioniniai konfliktai  9  
Išliks susiskaidęs, besikivirčijantis kaip dabar  14  
Išseks resursai, prasidės visuotinis nuopuolis, civilizacija sunyks  16  
Įvyks katastrofa, žmonija pati save susinaikins  14  
Man tai nerūpi – gyvenu šiandiena!  3  
Nežinau, apie tai negalvojau...  6  
Kita (surašyti pastabose)  3  
Viso pasisakė: 82   

Pastabos:
1. Kaip dievas nuspres...
2. Įvyks katastrofa,žus žmonija ir ne tik...
3. pofik viskas tik kad ten alaus but
4. kada - po metų? po 10m.? po 1000000 metų? vhemt.org
5. jo

Apibendrinimas:
Apklausos rezultatai bus apibendrinti kiek vėliau.