Klausimas: Kokio tipo informacijos labiausiai tikitės mūsų svetainėje?
Mokslo populiarinimo, pasiekimų, naujovių pristatymo  14  
Apie NSO, ateivius  82  
Apie paranormalius reiškinius  14  
Fantastikos kūrinių ir apžvalgų  4  
Įdomybių, keistenybių  8  
Religija, mitologija, filosofija  10  
Jumoro  3  
Kita (parašykite)  2  
Viso pasisakė: 137   

Pastabos:
1. Facebook,e įsikelkita ufo - kruhy v obili taip pat įdomu
2. Apie pogrindinį pasaulį, kitas civilizacijas
3. Norime tikros tiesos...apie ką ji ne būtų.

Apibendrinimas:
Apklausos rezultatai bus apibendrinti kiek vėliau.