Klausimas: Kalbos apie skirtingas ateivių rases (reptilijas, plejadiečius, arktūriečius ir t.t.) yra pagrįstos ar tik išmislas?
Tai realūs dalykai, rasės tikrai yra ir tokios, kaip apibūdinamos  20  
Tikėtina, nors nesu tikra(s)  13  
Galbūt, nors labai mažai tikėtina  7  
Išmislas be jokio realaus pagrindo, tačiau įdomu paskaityti  11  
Kita (pastabose)  3  
Viso pasisakė: 54   

Pastabos:
1. COOL
2. nėra jokių reptilijų,tai išmislas
3. www.starseedenergyradio.com

Apibendrinimas:
Apklausos rezultatai bus apibendrinti kiek vėliau.