Klausimas: Jūsų nuomone - padėtis Lietuvoje?
Gerėja  9  
Blogėja  36  
Stabili (ypatingai nekinta)  24  
Velniai ją žino!  17  
Viso pasisakė: 86   

Pastabos:
1. Kieno padėtis?
2. Tik pa=velk į kainas....auga kaip ant arkliašūdžių.
3. Nežinau. Seniai besilankiau Lietuvoje...

Apibendrinimas:
Apklausos apibendrinimo tekstas