Klausimas: Jūsų nuomone - padėtis Lietuvoje?
Gerėja  16  
Blogėja  56  
Stabili (ypatingai nekinta)  31  
Velniai ją žino!  25  
Viso pasisakė: 128   

Pastabos:
1. Turtingi žmonės turtingėja.
2. Padėtis kokiu aspektu?
3. Kieno padėtis?
4. Tik pa=velk į kainas....auga kaip ant arkliašūdžių.
5. Nežinau. Seniai besilankiau Lietuvoje...

Apibendrinimas:
Apklausos rezultatai bus apibendrinti kiek vėliau.