Diskusija

Neseniai pakviečiau visus diskusijai (skaitykite pradinį tekstą) ir štai dabar jau galiu pateikti pora atsiliepimų. O jūs - ko miegate? Siųskite savo nuomonę laiškais:
j.skendelis@elnet.lt

1. Moterys ir panelės - kaip jūs atsakytumėt, jei kas nors (šiek tiek pažįstamas arba, pvz., bendradarbis) pakviestų jus, tarkim, pavakarieniauti, - ir gal kokiai taurei vyno?

O kaip sureaguotų vyras ar jaunikaitis, jeigu tai pasiūlytų jam moteris ar mergina? Bijau, kad ją palaikytų "žavingąja palydove" ar panašiai...

Ponia, "Vartiklio" diskusijų klube pasirašinėjusi kaip "Varna"

Redaktorius: O kodėl gi iškart taip baisiai? Negi pavakarieniauti nori tik "žavingosios palydovės"?

2. Manau,kad šioje šalyje dar neįmanoma taip paprastai pakviesti žavią pažįstamą pavakarieniauti ar galø gale pasišnekėti dominančia tema.
Mano asmenine nuomuone, tai norma (-js-: turėtų būti įprasta, o kai kur ir įprasta). Tačiau gyvenime tai negalima pilnai įgyvendinti, jeigu tu esi vedęs. Tam tikri įsipareigojimai antrai pusei suvaržo tave visuomenėje, draugų rate, pažįstamø aplinkoje. Visai kitas reikalas, jeigu esi laisvas. Pirmyn, kodėl gi ne?/P>

Tai labai sunkus ir paprastas klausimas. Iš vienos pusės - tai elementaru. Kiekvienas žmogus turi apsispręsti savo poelgiuose, įsipareigojimuose bei veiksmuose. Kita vertus, kiekvienas žmogaus pasirodymas viešoje vietoje sukelia draugų bei pažįstamų aplinkoje tam tikrus atgarsius, kurie perauga arba į žiaurų plepių bobučių "nurašymą" arba visišką pasmerkimą ("mat vaikšto su kita, savo palikæs namuose su keliais veikais" ir pan.).
tai tokia paprasta mano nuomonė.

Danas, 24 metai.

Redaktorius:Štai gal ir atsakymas "Varnai" - gal tereikia apsispręsti ir pasiryžti?

j.skendelis@elnet.lt

Visada Jūsų, "Vartiklio" redaktorius


Truputis sekso?
Naujienų puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis