Islamo vystymasis

40 an-Navavi chadisų

<---- Pradžia/pratarmė 

 1-5   6-10   10-15   15-20   20-25   25-30   30-35   35-40 

6 chadisas

Liudijant Abu Abdullah an-Numan, Baširo sūnui, kuris sakė:
Giedėjau, kaip Alacho pasiuntinys tarė:
Tai, kas teisėta, suprantama, kaip suprantama ir tai, kas neteisėta; žinoma, tarp tų dviejų yra daug abojotinų [dalykų], kuriuos mažai kas žino. Tad tasai, kurs vengia abejotinų dalykų, apvalo save prieš religiją ir garbę. Tačiau tasai, kur įkrenta į abejotinus [dalykus], pauola į neteisėtą [sritį], kaip piemuo ganantis galvijus aplink šventyklą, tačiau neleidžiantis jiem šlamšti žolė pačioje šventykloje. Iš tiesų, Kiekvienas valdovas [turi] savo šventyklą, ir, iš tikro, Alacho šventykla - tai jo draudimai. Ir neabejotina, [žmogaus] kūne yra tokia dalis, kad jei esant sveikai, ir kūnas sveikas, o jai sunegalavus, visas kūnas suserga. Tikrai, tai širdis.

Pastaba:
* Haraam dalykai yra aiškūs ir jiems pakanka paprasto paaiškinimo. Darantis abejotinus dalykus gali daryti ir Haraam. Sunku išlikti garbingu darant abejotinus dalykus.
Alachas leidžia ne viską - jo šventyklą tai, kas mums Haraam - ir mes to turime vengti.
Abejotinų dalykų darymas paveikia širdį. Jei širdis išliks gryna, tai atsilieps visam kūnui.

7 chadisas

Liudijant Abu Rukaija Tamim ibn Ausa ad-Dari, Pranašas tarė:
Tikėjimas tai nasicha [nasicha turi kelias reikšmes. Čia tinka "neapsimetinėjimas". Pagrindinės prasmės - "patarimas", "nurodymas", kitos - "prievolės atidavimas", "kuklumus"]. Mes klausėme - "prieš ką?" Jis atsakė: "Prieš Alachą, jo Knygą, jo Pasiuntinį, musulmonų vadovus ir prieš paprastus musulmonus".

Pastaba:
Negali garbinti Alacho negerbdamas jo atskleistų dalykų.

8 chadisas

Liudijant Umaro sūnui, Alacho pasiuntinys tarė:
Man paliepta kovoti [*] su žmonėmis, kol jie neįtiės, kad nėra kito dievo be Alacho, ir kas Mahometas yra jo Pasiuntinys, kol jie nesimels ir nedalis zakato - ir jei jie tai darys, aš ginsiu jų kraują [t.y. gyvybes] ir turtą tol, kol jie gyvens su Islamu ir šlovins Visagalį Alachą.

Pastaba:
* Tikėjimas turi būti iš įsitikinimo. Koranas nurodo: "Tikejime nėra prievartos". Kovoti reikia tik prieš užpuolusius musulmonų pasaulį ir trukdo taikiai skleisti ismą bei tuos, kurie nuo jo pasišalino.

9 chadisas

Liudijant Abu Churair abd ar-Rachman ibn Sahra, sakusiam:
Girdėjau Alacho pasiuntinį sakius:
Venkite to, ką uždraudžiau, ir pagal galimybes darykite tai, ką nurodžiau. Buvusius iki jūsų pražudė jų begalinis smalsumas ir nederėjimas su pranašais.

10 chadisas

Liudijant Abu Churair, sakusiam:
Alacho pasiuntinys sakė:
Visagalis Alachas yra geras ir priima tik gėrį. Alachas nurodė tikratikiams daryti tai, ką nurodė Pasiuntiniams savo. Visagalis sakė: "O pasiuntiniai, valgykite skanų ir tverkite gėrį" [K. 23:51]. Ir Alachas Visagalis sakė: "O patikėjusieji! Valgykite gėrybes, kuriomis apdovanojome" [K. 2:172]. Tadis jis priminė [atvejį] su žmogumi, kuris po ilgos kelionės, purvinas ir netvarkingas, tiesė rankas į dangų su žodžiais - O viešpatie, viešpatie! - tuo metu, kai valgė uždraustą, gėrė uždraustą, dėvėjo uždraustą, ir pamaitintas uždraustu būdu. Kaip jam atsakyta?

40 Qudsi chadisų
Nežinomojo pažinimas
Dvasinė praktika sufizme
Mahdi: Paskutinysis šviesuolis
Pranašas Mahometas - islamo pradininkas
Izmailitų imamatas Persijoje po Alamuto žlugimo
Šachas Karimas Aga Chanas: gyvasis imamas
"Kalnų Senis" - Sayyidna Hasan Bin Sabbah
Musulmonų brolijos
Šiitai, sufi ir kiti
Adomo nuopuolis