Sagittarius

Zodiako eilėraščiai
ŠAULYS

Tęsiame Zodiako ženklų pristatymą (kartu su jam skirtu eilėraščiu). septintasis ženklas ŠAULYS, kuris pakeičia prieš jį buvusias Skorpioną.

ŠAULYS - vandeningoji ugnies dalis, prisitaikančioji - Vaivis juosta. Devintasis septynmetis. patyrimo perdavimas, kelionių džiaugsmas. Jupiterio globa. Talismanas - pasaga.

"Aš matau, tik tada tikiu, kai įsitikinu savo akimis", sako veržlusis Šaulys. Jam reikia apjoti visą pasaulį. Kai pasaga blogai prikalta, kelionėje tenka sustoti.


Kai saulę užgriūna audra,
Ir apdega mano širdis
Padangėj sužyra rasa -
Spalvinga lašelio ugnis.
Keistai neramu po lietaus.
Kūnas pilnas gyvybės jėgų.
Vaivos kaspiną rankos pagaus
Kad kelionėse būtų saugu.
Einu, valkatauju, žvalgaus.
Aš šaulys. Su lanku be strėlės.
Vis ieškau žvaigždės. Ir žmogaus.
Aš Šaulys. Neramiausios ugnies.

         Angelina Zalatorienė
Saulys, Sagittarius

Tinkamai pasiruošusiam žmogui šis laikotarpis atneša dvasinį atgimimą. Jis patirties ir požiūrio "sultis" gali perteikti kitiems, mokyti jaunąją kartą, ateinančio jo pakeisti.

Pavėluota meilė mūsų nesušildys.


   Pernešioti žodžiai

Nepasakiau, koks geras tu buvai.
Ne man vienai - ne tik.
Prie šulinio žydės vėl putinai
O tau jų nebmatyt.
Neįšdrįsau tau garsiai pasakyt,
Koks visada gražus atrodei.
Pavėlavau. Ir dega man širdy
Tie pernešioti švelnūs žodžiai.

         Angelina Zalatorienė

Šis puslapis paruoštas pagal Angelinos Zalatorienės knygą "NĖRA - NEGALI BŪTI", 1997. Galite paskaityti ir daugiau ištraukų iš šios gerbiamos ponios knygų:
naujos knygos II dalies pradžią,
interviu su A.Z. pradžią,
to paties to paties interviu tęsinį,
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius,
o taip pat trumpą ištrauką iš ankstesnės A.Z. knygos "Laiko sauja".Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis