Virgo

Zodiako eilėraščiai
MERGELĖ

Tęsiame Zodiako ženklų pristatymą (kartu su jam skirtu eilėraščiu). šeštasis ženklas MERGELĖ, kuris pakeičia prieš jį buvusį Liūtą.

MERGELĖ – drėgna, pasyvi žemė, žemės vanduo – ŽYDINČIOS PIEVOS IR LAUKAI.

Šiam ženklui priskiriamas ir šeštasis žmogaus septynmetis, kai jį globoja Merkurijus. Pusės gyvenimo REZULTATAS, ĮVERTINIMAS. ŽIOGAS yra Mergelės talismanas.

Jei artėjant 40, žmogaus kambarys nebūna pilnas vaikiškų balsų, jis būna pilnas košmarų, sakė. P.Merimė. Žmogus nebenori būti varžteliu kito mašinoje, - jis turi SAVO idėjų, nori kurti ir išreikšti savo išskirtinumą.

Bet prasideda kūno negalios, nuovargis, nepasitenkinimas. Vyrai su tuo nenori susitaikyti – lipa per kitų galvas, atkakliai laikosi vadovo kėdžių. Deja, nuo jaunimo jie atsilieka intelektu. Bet … kažkas pasibaigė, kažkas prasideda.

Žmonės galvoja, kad lankas visada turi būti įtemptas.
O.Milašius
Lankas - galbūt. Tačiau žmonėms įtampa nieko gera neduoda.


Žemė kaip ir žmogus
      taip pat pavargsta
Ir jai reikia poilsio.
Žemės sekmadienis –
Žydinti pieva.
--------------
Tavo žemė nearta, nesėta.
Išsipuošus –
Plevėsa gėlėta.
Ji žaidžia kaip fėja
Su melsvu drugeliu.
Ir rasos lašeliu.
Pilna juoko ir vėjo.
Miglomis glamonėta
Ji visų numylėta.
Pasyvi tavo žemė.
Žydinti pieva.
Pasiskink sau žiedų.
Nusipinki vainiką.
Pagulėk ant žolės,
Ir žiogų paklausyki.
Pažiūrėk į dangų.
Debesėlį pavyki.
Pasvajok, patingėk,
Kol gali.
Tavo žemė
Graži
Bet teks ją išarti…
Žemės vaike,
Taip reikia.
Rasoje nusiprausęs
Dalgį išplak, papustyk.
Tik kvapą žiedų
Širdyje pasilik
Ir nepyk.
Nesibarki.
Pailsėjusią
Žemę išarki
Mielas vaike.
Taip reikia.

         Angelina Zalatorienė
Lass

Šis puslapis paruoštas pagal naują Angelinos Zalatorienės knygą "NĖRA - NEGALI BŪTI", 1997. Galite paskaityti ir daugiau ištraukų iš šios gerbiamos ponios knygų:
naujos knygos II dalies pradžią,
interviu su A.Z. pradžią,
to paties to paties interviu tęsinį,
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius,
o taip pat trumpą ištrauką iš ankstesnės A.Z. knygos "Laiko sauja".Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis