Capricorn

Zodiako eilėraščiai
OŽIARAGIS

Tęsiame Zodiako ženklų pristatymą (kartu su jam skirtu eilėraščiu). septintasis ženklas OŽIARAGIS, kuris pakeičia prieš jį buvusias Šaulį.

OŽIARAGIS - ugnies turinti žemė, ugnis ją formuoja. tai - Kalnai. Dešimtasis septynmetis. Derliaus nuėmimas, socialinis aktyvumas. Viskas susirikiuoja į savo vietas. Ir vėl - kritinė fazė. Saturno globa. Talismanas - juodas katinas.

Ožiaragio kelias - ne kelias, tik siauras takelis, visą laiką vinguriuojantis virš bedugnės. Kad individas išliktų, jis priverstas gintis Gintis kietai ir šiurkščiai. Saugumo tikslais jis turi užsidaryti taip, kad būtų neprieinamas., nepažeidžiamas. Deja, užsidarymas stabdo vystymąsi. Sunku vystytis ir jaustis patogiai uždaroje erdvėje.

Laisvas laikas tampa labai pigus. Jo atsiranda vis daugiau. Iki pertekliaus! O jis niekada nedžiugina žmogaus! Perteklius erzina.

"Man reikia", mėgsta kartoti Ožiaragis.


Tavo gyvenimo kelias
Ne kelias -
Tai takas į kalną.
Į kalną nepaprastą
Jo viršūnėj - žvaigždė.
Eisi
Klupsi
Paklysi
Perštės kruvinus delnus.
Iš po kojų bedugnėn
Kliūtys ir viltys riedės.
Kalnas kalnui nelygu -
Vienas snieguotas
Kitas saulėtas
Trečias paskendęs rūke
Kartais aptiksi laukymę apsėtą
Gėlę gražuolę
Nepaprastą uolą
Kreivą berželį
Žmogų vaiduoklį
Ar keistą lūšnelę
Nakčia.
Ožiaragi,
Tu kalną įveiksi.
Viršūnę pasieksi.
Nes Regula šviečia tik tau.
Nuo pusės kelionės
Kuprinė lengvėja.
Juk klaidų
Vis mažiau
Ir mažiau...

         Angelina Zalatorienė
Oziaragis, Capricorn

Šis puslapis paruoštas pagal Angelinos Zalatorienės knygą "NĖRA - NEGALI BŪTI", 1997. Galite paskaityti ir daugiau ištraukų iš šios gerbiamos ponios knygų:
naujos knygos II dalies pradžią,
interviu su A.Z. pradžią,
to paties to paties interviu tęsinį,
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius,
o taip pat trumpą ištrauką iš ankstesnės A.Z. knygos "Laiko sauja".Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis