Ar mąsto žmogus?
(Kai kurie nauji duomenys apie Homo Sapiens Erectus atsiradimą)

I.I. Varšavskio vertimas iš nežinomos kalbos ir pastabos

Vertėjo pratarmė:

Giliai įsitikinęs, kad žinote, kad pratarmių rašyti nereikia. Visiems nežinomas autorius šiuo aspektu parašė: „Pradžioje buvo Žodis" (o ne Pratarmė). Ir žinote, jam pritariu, nes žodžiui nereikia pratarmės, jei tas žodis nors kiek vertas. O jei jis nieko nevertas, tai pratarmė gali tik sugadinti išbaigtą įsivaizdavimą apie meninį neišbaigtumą.

Bet kadangi pateikiamas tekstas neturi pradžios, panorau kompensuoti šį trūkumą. Pasistengiau rašyti trumpai, nes kuo trumpesnė pratarmė, tuo maloniau ją skaityti.

Jūs, žinoma, jau perskaitėte tekstą (niekas nesupratau, kam reikia į kalbą įtraukti dvi sąvokas – pratarmę ir pabaigos žodį, - jei jie reiškia visiškai tą patį: niekam nežinomo žmogaus samprotavimus, kurie niekam neįdomūs kol neperskaityta knyga ir domina tik kritikus – perskaičius). Taigi, tekstą jūs jau perskaitėte ir dabar laukiate, ką jums pasakys pratarmėje, iš kur jis atsirado ir kame, tiesą sakant, esmė.

Reikia pasakyti, kad tai patys sunkiausi klausimai iš tų, kuriuos galima užduoti šiuo klausimu. Apie atsakymus galiu tik spėlioti.

Mat praeitais metais buvau komandiruotėje užsienyje ir susitikau su senu draugu, kuris ten polpredas. Aišku, nuėjome į Luvrą ir ten praleidome visą dieną, žavėdamiesi nuostabia Gogeno ekspozicija, o kai atsipeikėjau, tai pamačiau, kad guliu pas save kambaryje, su paltu, tačiau be kelnių. Paltas buvo ne mano, o kišenėje, be stikliuko su išgraviruota N. dar buvo ir nedidelė plokštelė portatyviniam diktofonui. Joje buvo įrašytas tekstas, kurį perdaviau vienam iš institutų, kur jį išvertė panaudoję vieną tokią skaičiavimo mašiną, kurios pavadinimas „Šnipų ir diplomatinio susirašinėjimo dešifratorius Nr. 6". Vertimą atliko mokslų daktaro Andrejevo metodu, kuris numatė 7 832 642 galimus skirtingus perskaitymo variantus. Uždavinys, kaip visada moksle, buvo tas, kad būtų pasirinktas labiausiai skonį atitinkantis variantas. Tad Andrejevas vis dar nagrinėja variantą Nr. 0 000 007, kurį sudaro atsitiktinis gramatinių formų derinimas: avis, aviukas, avinis, aviena, avivežis ir t.t. Pagrindinis instituto užsakovas susidomėjo variantu Nr. 1 234 567, prasidedančiu taip: „Petia, Džonui sloga. Teta išvažiavo į Havaną sirgti gausiu prakaitavimu. Saugok dantis, skruostus ir soliterį....." Šį variantą, reikalaujant užsakovui, bando dešifruoti antru priartėjimu. O aš išsirinkau variantą Nr. 7 000 000 ir jį apdorojau literatūriškai, t.y., sudėliojau taškus ir kablelius, nes mašina to nemoka. Žinoma, mano pasirinkimas nėra atsitiktinis. Žmogaus kiltis, smegenys, mąstymas – visa tai puikios temos užstalės pokalbiams ir todėl nuo seno mane domina. Apie žmogaus atsiradimą gerai pasakė mano metų amžiaus anūkas: „Tai, kad jūs visi kilote iš beždžionės, - pasakė jis, - manęs nestebina. Keista, kodėl jūsų iki šiol dar nepasodino. Į narvą". Apie smegenis neblogai atsiliepė Galenas: „Smegenys, - rašė jis, - tai tobuliausias gamtos pagamintas maistas". Pasakyta stipriai, tačiau neteisingai, nes tobuliausias gamtos pagamintas maistas yra konjakas su citrina. Ir nenustebčiau, jei galutiniu Materijos tikslu būtų visai ne gamtos valdovas – žmogus, o geriausias konjakas su citrinos griežinėliu, o žmogus tame procese vaidintų tik paprasto pajutimo įrankio vaidmenį.

 
 

Strange Alien Mosia: ...ongruentiškai-nekonporotiseparabilinė ne visada kantuojamos pseudogyvybės forma. Aš baigiau.
Liupus Est: Dėkoju. Orude, ar norite ką pridurti?
Orudas Gai: Taip. Jums leidus.
Liupus Est: Prašau. Orudas Gai: Norėčiau tarti kelis žodžius dėl aplinkybių. Diplomantė tik palietė priešistorę, kas ir natūralu, nes jos tema savo esme...
Balsas: Garsiau!

Orudas Gai (rėkia taip, kad nieko negalima suprasti; pamažu jo balsas nurimsta): ... Ši planetų sistema prarazituoja prie senos nykštukinės žvaigždės. Joje 11 didelių planetų. Mes pasirinkome trečiąją, nes ji turi stambų palydovą be atmosferos ir puikiu albedo, o man labai patinka naktys su mėnesiena. Planetos – ją pavadinome Žeme – atmosferą teko iš esmės pakeisti – joje buvo daugybė nereikalingų dujų, mums sukeliančių ankstyvus perpendikulius. Buvo linksma stebėti, kaip išmiršta milžiniškas kiekis bemąstančios protoplazmos, kurios formų buvo nesuskaičiuojama gausybė. Ypač aktyviai nusibaigdavo gana stambūs gyvūnai, panašūs į mūsų vidutinio dydžio kalnų driežus. Skrydžio metu gerokai pavargau – tuo metu darbavausi ties „žodžių prasmės" matematizacijos problema – ir, siekdamas pailsėti, pirmuosius 10-15 mln. vietos metų (apie 6 mūsų paras) skyriau tos gana apleistos planetos aptvarkymui. 7-ą dieną pasijutau galįs užsiimti kažkuo svarbesniu ir prisėdau prie darbų, pavedęs Mosiai ... prašau atleisti... pavedęs diplomantei užsiimti sukimosi ašies pakeitimu, kad toje srityje, kurioje ketinome įsikurti, būtų sudarytas tinkamas klimatas. Tačiau negalėjau susikaupti. Visų pirma, Mosia.. prašau atleisti... diplomantė, baigus darbus su Žemės ašimi, labai nuobodžiavo. O antra, man baisiai trukdė smulkios plaukuotos būtybės, besibastančios aplink ieškodamos maisto. Jų plaukuota oda, pilna parazitų, jų uodegos ir begėdiškai apnuoginti ... 1) manyje žadino kažkokius keistus, užmirštus dar protėvių, pojūčius ir jausmus. Gana nesudėtinga analizė parodė, kad būtina pavesti Mosiai su šiais gyvūnais atlikti tam tikrus veiksmus. Ir iš tikro, analitinė grandinė Mosia-būtybės leido iškart išspręsti abi problemas: būtybės liausis blaškyti mane, o Mosia liausis nuobodžiauti. (balsų gausmas salėje" „Labai įdomu!" - „Na, ne, tai vis tik Gai! Gai yra Gai! Kokią prasminę įterptį panaudojai, Orude?..") Aš manau, man atleis, jei neaiškinsiu metodų. Vis tik ne aš šiandien ginuosi diplomą, ar ne? (pritariantis prunkštimas salėje). Taigi, pradžioje pabandžiau pavesti Mosiai nuvyti tuos uodeguotuosius klepsidrėmis, tačiau netrukus supratau, kad einu, jei ir ne klaidingu, tai bent jau ne pačiu paprasčiausiu būdu. Nesunku įsivaizduoti, kas yra namų ruoša užsiėmusi moteris: pakanka pažiūrėti į mūsų vyriausybę2). Todėl paskubomis ištaisęs pirmojo, pripažįstu, kad skuboto, sprendimo pasekmes, pasiūliau Mosiai sukurti nesudėtingą kibernetinę sistemą galinčią, taip sakant, sudaryti sieną tarp manęs, Proto nešėjo, ir tų bjaurių plaukuotų padarų. Kibersistemą pavadinau (kvatoja)... prašau, atleiskite... ją pavadinau (kvatoja visai nepadoriai) ... o-ach... pavadinau Žmogumi (kvatoja; juokas griaudi salėje3). O-ach! Atleiskite man, seniokui... Jau baigiu. Techninę užduotį suformulavau bendrais žodžiais, tad mašina buvo gana sumani. Uodegotuosius nuvaikydavo neblogai, nors iš jų ir perėmė kai kuriuos blogus įpročius: kasyti pažastis, keiktis, daug ir beprasmiškai plepėti, stengėsi nurauti daugiau, o padaryti mažiau ir pan. Štai ir visa priešistorija. Man atrodo, Mosia padirbėjo neblogai ir jai galima skirti laipsnį bei išduoti diplomą.

Liupus Est: Dėkoju. Kas nori užduoti klausimus? Mosia, tu?
Mosia: Prašau atleisti, man prasidėjo telegenė. Norėčiau išeiti 2-3 minutėms.
Liupus Est: O! Sveikinu! Prašau, prašau... Tikiuosi, per tą laiką susirinkimas suformuluos klausimus…
Orudas Gai: Galėčiau atsakyti norintiems...
Balsas: Kaip suformuluoti Žmogaus (su juoku balse) gyvavimo prasmę?
Orudas Gai: Gyvenimo prasmė – nuolankumas. Prasmės kvazistacionarinė diferenciacija: nuolankumas Palikuonims, nuolankumas Jėgai, nuolankumas Asmenybei, nuolankumas Malonumui ir, iš dalies, nuolankumas Protui, tačiau tai pasireiškia silpnai.

Balsas (skeptiškai): Informacijos apdorojimas protoplazmos lygyje...
Orudas Gai: O ko norite iš Žmogaus? (žvengia; juokas salėje). Atleiskite... O-ach! Tai gi diplominis darbas!
Balsas: Tačiau galėjote užkoduoti, pavyzdžiui...
Orudas Gai: E-e, broliuk! Kam įdomu tuo užsiimti? Man tokiems niekams ir tada laiko nebuvo, o ir dabar striuka.
Balsas: Galėjote bent nuolankumą Protui išbaigti iki prasmingo lygio..
Orudas Gai: O kam tai jam? Nosį krapštytis? Jam tas Protas būtų tik trukdęs atlikti esmines mechanizmo funkcijas... O, štai ir Mosia? Viskas, Mosianka?
Mosia: Taip.
Orudas Gai: Na ir puiku.
Liupus Est:: Ar dar yra klausimų?

Balsas: O kaip jis atrodo?
Mosia: Kas?
Balsas: Žmogus. Mosia: A-a... Kaip čia pasakius... Ar matėte naują mašiną tachorgų išangei pasikasyti? Apatinės alkūniniai svertai, viršutiniai alkūniniai, judėjimas tik į vieną pusę ž regos receptorių kryptimi... Apvalkalas porėtas, kartu naudojamas ir išskyrimui....
Strange Alien Balsas: N...taip...a...
Mosia: Visa tai neatrodė svarbu.
Balsas: Priminkite, prašau, analizatoriaus parametrus.
Mosia: Baltymų pagrindu, sferinis, galingumas 10 W, tūris 102 mažų skardinių, neatsigaminantis. Veikia perteklinės informacijos principu. Tačiau pertekliškumas nedidelis. Atmintis niekingai maža, dėl poreikio nebuvimo, nes pagrindinė informacija saugoma paveldėjimo kode.
Balsas: Bent jau žinios perduodamos palikuonims?
Mosia: Ne.
Balsas: Trumpai apibūdinkite atsigaminimą.
Mosia: Dvilytis ciklas...
Balsas: Viso labo?
Mosia: Užtikrina gyventojų pasikeitimą per 10-20 tūkstančių vietos metų. Dauginimasis prasideda greitėjančiai, be to...4)
Balsas (nusivylęs): na ir primityvas, gi... Kam reikėjo taip supaprastinti? Mosia: Jau sakiau, kad savo uždaviniu laikiau baltųjų dėmių mašinų, veikiančių kvaziproto lygyje, užpildymui...
Balsas: Visa tai aišku, bet vis tik... Liupus, galiu pasisakyti?
Liupus Est: Prašau.

Balsas: Man toks įspūdis, kad diplomantė dirbo kruopščiai. Kai kurie mazgai – pvz., jutimų receptoriai arba, tarkim, apendiksas, - pagaminti labai išmoningai ir netgi puikiai. Ypač apendiksas. Pati savaime mintis gili – apendikse užkoduoti omega-prasmės potencialą. Tiesa, nesu tikras, kad schema veiks tokiu pavidalu, koks pateiktas, tačiau, vis tik, tai yra įdomu. Analizatoriaus magnetinės gaudyklės irgi išmoningai padarytos. Tačiau, kaip žinote, visa tai sukelia šaudymo iš faulerio į galaktikas įspūdį. Pats pagrindas tiek primityvus ir netvirtas, tiek mažai teikiantis vilčių, kad aš kategoriškai prieš laipsnio suteikimą diplomantei. Rekomenduoju dar kartą apgalvoti mechanizmo veikimo principą. Kvaziprotingos mašinos sukūrimas – labai svarbus, reikalingas ir įdomus, nors ir asmeninis uždavinys, ir jį reikia rimtai spręsti. Juk koks čia per kvaziprotas? Atleiskite už nepatogų pokštą, tačiau jei šitie jūsų žmogeliukai, gal būt, gali ginčytis apie tai, ar jie mąsto, ar ne (kvaziprasme, aišku), tai man toks klausimas jokių abejonių nekelia. Faktiškai diplomantės darbas susivedė į dar vienos beprasmės ir neperspektyvios ne visada kantuojamų kvaziorganizmų rasės sukūrimą – juk jų ir taip išmąstyta daugiau nei pakankama, ypač baltyminiu pagrindu. Primityviausias kvaziprotas, primityviausi kvazijausmai tripakopio instinkto lygyje – visa tai jau buvo, buvo, pasenę ir nuobodu. Siūlau štai ką. Kas dėl diplomantės, tai darbą laikyti nepatenkinamu ir pasiūlyti jai naują temą. O kas dėl tų rasių, per kurias apginta tiek diplomų ir netgi – neapsižiūrėjus – disertacijų, tai siūlau sušaukti eilinė Baisiojo Teismo sesiją ir išnagrinėti jame klausimą apie jų tolimesnį egzistavimą. Aš jaučiu, kad daugumą jų teks perdirbti į kosmines dulkes pietrytinei Meta- supergalaktikos rankovei, kur pastebimas natūralių medžiagų trūkumas. Juk jau ne kartą perspėjau apie diplomų gynimo sistemą, kai diplomantai neatsakingai imasi uždavinio, sukuria kvazigyvas rases, be to dažnai be sustabdymo taško. Beje, ar bent užtikrinote sustojimą?

Mosia: Taip, žinoma. Rasės skilimo pusperiodis yra 40 tūkst. vietos metų. Numatyti du sustojimo variantai: piktybiniai genetiniai augliai arba – programos transformacijos atvejy – sustojimas Bach-Tracho metodu.
Balsas: Branduolinis skilimas?
Mosia: Taip...

... Toliau eina neišverčiamas šnypštimas.


Pastabos:

1) Mašinai nepavyko parinkti tinkamo žodžio. Andrejevo pasiūlytas variantas "užpakaliai" jos buvo kategoriškai atmestas.

2) Užuomina neaiški. Tačiau aišku, kad veiksmas vyksta ne Žemėje. Žemėje tokį veikėją pradžioje būtų nuvežę į blaivyklą, o tada tampę po instancijas.

3) Juokas, bendrai imant, suprantamas, tačiau paaiškinti, kodėl jie juokiasi, sudėtinga.

4) Čia mašinai įsižiebė visos lemputės ir ji atsisakė veikti.

Papildomi skaitiniai:
Fantastikos skyrius
Strugackiai. Narcizas
F. Braunas. Atsakymas
Polas Ešas. Kontaktas
Rausvų debesų šalis
Džonas Sledekas. Ralfas 4F
Lino Aldani. Onirofilmas
Strugackiai. Kaip žuvo Kangas A. Kacura. Pasaulis nuostabus
Valerijus Gvozdėjus. Rasti kurmį
Atgal į ateitį: laivai kelioms kartoms
Terra Incognita ir Terra Fantastica
Š. Vročekas. Siaubingas mechaninis Džono Kerlingtono žmogus
Pavelas Kolpačnikovas. Septynių fazių planeta
Ž. A. Roni-vyresnysis. Nepažintasis pasaulis
Dmitrijus Bilenkinas. Gyvybės dykuma
Julijus Burkinas. Lauk! Į žvaigždes!
A. Čechovas. Skraidančios salos
Laukinės gamtos šauksmas
Strugackiai. Smėlio karštinė
Pamela Adams. Senamadiška muzika
Chodžiakbaras Šaichovas. Protėvių atmintis
Aleksandras Smirnovas. Sena legenda
Žozefas Anri Roni. Žemės žūtis
P. Michnenko. Užsitęsęs areštas
Noutbukas planetininkui Bykovui
M. Jako. Protingumo testas
H. Lampo. Dievo gimimas
Lukas Vangelis. 13 17 40
Poezija ir skaitiniai
NSO svetainė