Bane

[ Publikacijos sentencija:
"Įprastinio pokalbio vertę galima nepaprastai padidinti nuolat naudojant du paprastus žodžius: "Aš nežinau"".
Andrė Morua ]

Bane
1. Tai, kas buvo mirties priežastis, pvz., mirtina nuodų dozė;
2. Destrukcija, mirtis;
3. Bet kokia žūties priežastis, kenksmingas veiksnys, nelaimė ar sielvartas.

"But Captain Wilson tells me that the climate has altered; that the souteasters are no longer the bane of the coast they once were, and that vessels now anchors inside the kelp at Santa Barbara and San Pedro all year round".
("Bet kapitonas Vilsonas man aiškina, kad klimatas pasikeitė, kad pietryčių vėjai jau nėra pakrantės nelaimė ir kad laivai jau visus metus meta inkarus į Santa Barbaros ir San Pedro rusvuosius dumblius".)
Dan, Richard Henry, jr. Two Years Before The mast: 24 Years After. Part 1.

"It seems proper, therefore, to remind those who are in the habit of referring to the works for guidance that there may possibly be some sources of danger they have slighted or omitted, quite as important as a trifling irregularity of diet, or a confined state of bowels, and that whatever confidence a physician may have in his own mode of treatment, his services are of questionable value whenever he carries the bane as well as the antidote about his person".
"Pridera, vienok, priminti tiems, kurie turi įprotį naudotis patarimų knygomis, kad gali būti tam tikras pavojus, kurio jie neįvertino ar praleido, šaltinis; tiek pat svarbus, kaip ir menka nereguliarios dietos vertė ar vidurių užlaikymas; ir bet koks tikėjimas, kad gydytojas gali turėti savo gydymo stilių, jo paslaugos yra ginčytinos vertės, kai jis savo asmeniui neša žalą kaip ir priešnuodį".
Holmes, Oliver Wendell, Contagiousness Of Puerperal Fever, Part 1.

Žodynėlis: BAEDEKER - kelionės vadovas
Žodynėlis: GLABROUS - glotnus, plikas
Žodynėlis: CANTHUS - akių kamputis
Anglų kalba: MARE - neapjodyta kumelaitė
Skelbimų ir naujienų lenta
"Vartiklio" naujausias numeris
"Vartiklio" pagrindinis puslapis