Neapjodyta kumelaitė  

Tęsiame "anglų kalbos pamokėles".
Šios dienos raidės pasirinkimui turėjo puikus žodelis Markins, reiškiantis "JAV piliečiai", pvz., tūlas amerikonas gali kreiptis: "My fellow Markins..." :)


MARE - kumelė

"the gray mare" - "moteris, kuri laiko vyrą po padu.
Pvz., "The gray mare is the better horse." (J.Galsworthy. The Man of Property)
"Smarki kumelaitė už žirgą geriau."

- Rob has a grey mare in his stable at home.
- A grey mare? - said I.
- The wife, man - the wife, - an awful wife she is.

       (W. Scott. Rob Roy)

- Robis namų arklidėje turi gana įnoringą kumelaitę.
- Kumelaitę? - paklausiau.
- Žmoną, drauguži, žmoną - labai jau ji smarki!


 
Kitų numerių pamokėlės:
Fuck - kodėl vienuoliai ne danguje?
Rabbit - triušis
Wind - vėjas.
Dutch - olandiškas.
Karšta dienelė: HOT - karštas.
Hang - kaboti, karti.
SOAP - muilas ir SOUP - sriuba.