Ankstesnių žinučių archyvas:

Atmintis 2011 m. gruodžio 30 d., penktadienis, 08:29:46
http://atsibudimas.ucoz.com/news/romos_kataliku_baznycios_vykdomas_genocidas/2010-07-21-11 (adresas neveiksnus)

MP, o toje knygoje 2011 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 14:16:39
nėra parašyta, kam žydai apipjaustomi?
Teisingai 17:06:02 rašo apie žydų PASAKĄ. ST daugelyje vietų jų Jahvei iš šnervių dūmai rūksta ir iš burnos liepsnos lekia, kaip po 185000 sirų nužudo vien savo norų dėka ir daugelis kitų pasakiškų dalykų.
Jėzus, atseit, atėjo "tėvo liepiamas" gelbėti savo tautos. Išgelbėjo? Žydams tokio prachvosto nereikia, o idiotams žydkrikščionims kaip tik. Įsikando pasaką apie "nekaltos mergelės sūnų", melais, pinigais, ginklais įsitvirtino didelėje teritorijoje ir ligi šiol randa mulkių, kurie sutinka būti mulkiais.

->Ui 2011 m. gruodžio 27 d., antradienis, 19:47:09
negi tau kitaip neiseina, tik cirkas?

Ui 2011 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 18:18:39
mum ghaziausia pasaka ape zmogu lygybe, kuhia pahashe Mahkas su Engels ih ishtobulino Lenin as.

2011 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 17:06:02
Dar gražiau...gi žydai tik pasakomis apie jehovą ir savo išskirtinumą ir gyvi.

MP 2011 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 15:31:10
Ištrauka iš knygos (Riga Chabad Jewish School):
============================
Laikoma kad pasakos lavina vaikų vaizduotę ir protinius sugebėjimus. Pasakas vaikams turi lietuviai, rusai, lenkai, vokiečiai, anglai ir t.t. Pabandykite atspėti kuri tauta, vienintelė pasaulyje, neturi pasakų vaikams, ir negana to – pasakos vaikams yra uždraustos. Tas reikalinga dėl tokių priežasčių. Kai mažas vaikutis išgirsta pasaką, tai po to, kai jis ją išgirdo, jis vaikšto po kambarį, vaikutis įsijaučia į pasakos siužetą ir jo galvytėj daugybę kartų yra prasukamas pasakos scenarijus, permastant visus aspektus. Vaikutis išeina į kiemą, susitinka su bendraamžiais, su jais aptaria pasaką, išgirstą anksčiau, ir dalinasi įspūdžiais. Kitaip sakant, vaikutis įsijaučia į pasakos siužetą ir su ja susitapatina. Pasakos siužetas jam įkrenta iš pradžių į sąmonę, o paskui giliai į pasąmonę. Galbūt jis tą pasaką vėliau užmirš, bet į pasąmonę lieka giliai įrašytas programinis pasakos kodas. Kai toks žmogus užauga, jis pats to nesuvokdamas, pradeda vadovautis savo veiksmuose pasakų modeliais ir priima klaidingus sprendimus savo gyvenime. Kaip kad pavyzdžiui, maža mergaitė, išgirdus vaikystėj pasaką apie princą ant balto žirgo, užaugus nesąmoningai ieško princo, o realybėje tokio nėra. Analogiškai, berniukas užaugęs ieško princesės, kurios realybėje neegzistuoja. Jie patys to sąmoningam lygmeny net nesuvokia, bet jų veiksmai užprogramuoti vadovautis pasakų modeliais. Kai suaugęs žmogus, pats to nesuvokdamas, vadovaujasi pasakų modeliais, tai rezultatai link nieko gero nepriveda.
Kad to nenutiktų su žydais kai jie užaugs, žydų vaikams pasakos yra griežtai uždraustos. Tačiau su gojais reik elgtis visiškai atvirkščiai - gojus reikia palaikyti ir skatinti gilintis į pasakas, kad gojai kuo daugiau, giliau ir plačiau pasakomis domėtųsi. Reikia sponsoruot gojų pasakų knygelių spausdinimą ir platinimą, į eterį paleisti kuo daugiau radijo ir televizijos laidų apie pasakas ir t.t. Kuo labiau gojai įsijaus į savo pačių pasakas, tuo geriau. Negana to, be savo pačių pasakų, gojus reikia užversti dar ir papildomom pasakom. Kuo didesnį pasakų pasirinkimą turi gojus, tuo mums yra geriau. Žydams pasakų negalima, jos uždraustos, tačiau gojus yra būtina skatinti ir paskandint pasakose. Lygiai taip pat reikia gojus palaikyti ir skatinti eilėraščių rašyme/skaityme, lyrinių romanų rašyme/skaityme. Ypatingai reikia skatinti gojus tokiose kryptyse, kuriose yra aukštinamos emocijos (aistringa akla meilė ir panašiai), kuriuose loginis mastymas užgožtas emocijų ir aistrų. Reikia skirti prizus ir premijas geriausiems gojų eilėraščiams apie aistringą meilę, visaip subsidijuoti ir skatinti tokio tipo gojų veiklą. Patiems žydams skaityt tokių eilėraščių negalima (ypač vaikystėje kai formuojasi asmenybė, paskui vėliau jau leidžiama, bet jau kitiems tikslam), o gojus gi reikia visapusiškai tame palaikyti ir jiems pagelbėti.

2011 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 22:01:59
Tai tavo tikėjimas ir bylojo tuomet apie tai, kad silpnas jis...

2011 m. gruodžio 18 d., sekmadienis, 22:20:41
Išmėginimai.. keliolika metų atgal, buvau labai įskaudinta. Žemė slydo iš po kojų. Tikra audra sieloje... Negalėjau nei blaiviai mąstyti, nei išsikapstyti iš apėmusios nevilties. Galvojau, ką ne taip padariau, kad žmogus, kurį daug metų gerbiau ir juo pasitikėjau, galėjo taip su manim pasielgti. Stengiausi sau įteigti, jog tai, kaip sakoma, gyvenimo pamokos. Ir nors svarsčiau, kad iš dalies ir dėl mano kaltės galėjo taip nutikti , verkiau, skausmas buvo veriantis. Negalėjau net pagalvoti, jog kada nors galėsiu pasitikėti tuo žmogumi kaip draugu. Ir ką tuomet bylojo tikėjimas? Tąkart, tądien jis, rodos, tylėjo...O meldžiausi...

Gal 2011 m. gruodžio 11 d., sekmadienis, 23:33:18
Perkūnas ir Paurima, Alachas ir Kristus
juk Mesijas vienodas:
priimkim į namus DIEVĄ

Malačius! 2011 m. gruodžio 3 d., šeštadienis, 15:02:10
Teisingai numanai. Belzebubas iš pragaro juos išsirinko, tai toks jų ir "dievas". Apart burnojęs ant mano makaulės, stok į mūsų komandą ir tafai vaduot Lietuvos!

Jo 2011 m. gruodžio 3 d., šeštadienis, 12:28:32
jie ne taip suprato pasakymą-"išrinktoji tauta". Išrinko juos iš pragaro kančių, kaip pačią daugiausia vilčių teikiančią ir įkūnijo čia Žemėje, bet bijau kad jie nepateisino tos Vilties.

Kvailas esi 2011 m. gruodžio 3 d., šeštadienis, 10:15:12
žyde. Kad jūs va tokie, kaip pats aprašai, tai Dievas ir atsiuntė Sūnų jūs gelbėti. Taip vat ir būna, kuri tauta žmogiškam žmonijos progresui labiausiai kenksminga, į tos tautos paruoštą kūną Žmonijos Dievas Sūnų įkomponuoja. Na, o Jis atlieka Mokytojo-korektoriaus vaidmenį. Taip, kad už viską, kas Žemėje darosi, tik patys žemiečiai prieš pačius save ir atsakingi. Patys tik ir apspręndžia - Būti jiems ar Nebūti...

Taip žydai išsisukinėja 2011 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis, 09:30:04
"Žmonijos Dievo" komanda. Nieko sau sąvoka.
....čiūte, tai gal tu naujas mesijas? Atėjai išgelbėti pasaulį? Kaip sekasi? Iš čia tavęs dar neišvarė?
Tavo pasiūlytas "gydymosi" metodas tau padėjo? Spėju, kad nepadėjo. Kaip ir sukčiui apipjaustytam Jėzui. Apsimetė numirusiu, kad kojų nesulaužytu ir galėtu pabėgti. Ir pabėgo tas memzeris tik ne į dangų (ten žiauriai šalta), o į šiltus kraštus.
Visos tautos skirtingos ne tik išvaizda, būdo bruožais, plaukų spalva, ūgiu ir t.t., todėl ir DIEVĄ supranta skirtingai. Ir tai yra kiekvienos tautos reikalas. DIEVAS yra vienas, bet tai nereiškia, kad jis privalo būti garbinamas visur vienodai. Tik žydų išsikeltas tikslas valdyti vieniems visą pasaulį sukelia didžiausias žudynes, vargus, nelaimes daugeliui mažesnių tautų. Ir tai atlieka ne savo rankomis, o degradavusių, gobšių, paperkamų tų tautų atstovų rankomis.
Tad ir "Žmonijos Dievo" atstovas turėtu dvokti žydišku dvoku, jei prie jo prisiartintum.

Intensija. 2011 m. lapkričio 27 d., sekmadienis, 16:36:33
KIekviena religija ,nori įteikti,kad ji teisingiausia.

...čiūtė 2011 m. lapkričio 27 d., sekmadienis, 08:35:03
Ir žydų dievas, ir arijų, yra ta pati esybė, o aš priklausau Žmonijos Dievo komandai. Tu jo nepažįsti, todėl esi savo aklumo auka. Šiaip vaistų nuo tavo ligos nėra, bet gali išmėginti "karštosios kėdės" terapijos metodą: susikvieti visus, kurie tave pažįsta ir paprašai, kad jie apie tave pasakytų viską ką mano, o pats tik sėdi ir kiekvienam nuoširdžiai padėkoji. Linkiu pasveikti.

Tada esi tikras 2011 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 15:11:33
žydų pasekėjas - KAS NE SU MANIM, TAS PRIEŠ MANE.
O juk žydų dievas yra tikrų tikriausias velnias. Jis liepia žydams naikinti visas tautas, kurios jiems trukdo užvaldyti pasaulį. DIEVAS juk tokių velniškų darbų nedarytu. Taip išeina, kad esi nelabojo bendrininkas to net nesuprasdamas. Mulkis.

...čiūtė 2011 m. lapkričio 22 d., antradienis, 23:02:13
Tauta - tai aš. Todėl išdavikai visi, kurie ne su manimi.

Gaila frosios. 2011 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 20:40:03
Dar vienas lietuvis-žydų tarnas baigė savo gėdingą tautos išdaviko kelią.
Gal tikėjosi žydų "dievo" užtarimo, bet Jahvė globoja tik apipjaustytus žydus ir niekina bei engia ir naikina "gojus". Net ir tuos "gojus", kurie uoliai tarnavo žydų reikalui - mulkinti savo tautiečius "gojus" ir užvaldyti visą pasaulį.

pranešimas 2011 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 16:38:37
frosia išvyko anaplin.

p.p. frosia, 2011 m. lapkričio 9 d., trečiadienis, 09:47:55
su tokia pat "meile", kaip ir tavo Kristus, apipjaustytas žydas, tiesą perduoda Muchamedas musulmonams, keliolika dievų indusams, Buda budistams ir t.t. ir t.t.
Kadangi myli Kristų, tai esi krikščionis. Ar neklausi savęs kaip taip gali būti, kad dievas vienas, o jį supranta 3000 įvairių srovių ir sektų skirtingai? Ar iš vis gali būti dievas, kurį gali suprasti kaip tik nežabota fantazija leidžia?
Sakai esame mirę? Taip, mes mirę XII-XIII amž. mentaliteto žmogeliukams [frosioms ir pan. į jį(ą)]. Ko gero esi lietuvis, tad tavo protėviai parklupdyti prieš žyduką ir jo tėvą žydų dievą Jahvę tik nuo XIV amž., bet tavo supratimas apie tą "dievą" kažkaip prigijo kaip XII-XIII amž. tamsiam kaimiečiui.
Gal tau į psichiatrą vertėtu kreiptis?

frosia 2011 m. lapkričio 8 d., antradienis, 16:35:28
Nevarkit, berniukai, nuo persileidimo vaistų nėra, o ir patys savęs su jokiom desperacijom pernaują neišgimdysit, prisipažinkit - ęsate mirę, tad užsikabinkite už tiesos, kurią su meile perteikia Kristus ir gal būt dar atrasite krislą vilties.

Jo 2011 m. lapkričio 8 d., antradienis, 09:28:24
Tekstukas vertas dėmesio, bet pabaiga aiškiai angažuota ir net matosi autoriaus ausys, kuris čia neminimas.
Kas daugiau gali pateisinti Daktaro Frankenšteino eksperimentus, jeigu ne pats daktaras? Kas gali nematyti, ar nenorėti matyti kitų Frankenšteinų manipuliacijų ištisomis tautomis, kad ir kalbant apie Spalio revoliuciją, kurios pasekmės nusinešė Milijonus gyvybių? Arba pasauliniai karai, pavertę neva laimėtojus, blogio imperija, su vėlgi, ta pačia penkiakampe, akių apdūmimui pastatyta aukštyn kojom?
Bet jeigu tokiame "kolūkyje" atsiranda daržininkas, kuris bando išravėti vieną lysvę, tada tiesiog griūva visas kolūkis ir iš to padaroma pasaulinė tragedija, aišku, su grėsmingais "neatliktų darbų" prirašinėjimais. Na kaip laisvose statybose. :)
Taip kad, aš jau nebetikiu jokiomis istorijomis, kurias rašo ir perrašinėja kas netingi, su savo ar kieno nurodytu kursu. Tada jau tikrai daugiau tiesos pasakose, kur gėris ir blogis aiškesnis.

Nieko sau 2011 m. lapkričio 7 d., pirmadienis, 16:08:28
pasakaitė vaikams prieš miegą.

tęsinys 2011 m. lapkričio 7 d., pirmadienis, 10:45:26
Toje epochoje buvo didinga upė, kuri drėkino visą derlingą TIKLIAMISO žemę ir nutekėdavo į Kaspijos jūrą. Tuomet ši upė vadinosi OKSOSERIJA. Ji ir dabar dar egzistuoja, bet ryšium su pakartotinu žemės drebėjimu, ji pakeitė kryptį į dešinę.
Didžiulis šios upės vandens kiekis , su didžiule jėga bloškėsi į pačią (....) Azijos kontinento dalį kas iššaukė Aralo jūros atsiradimą. Šios upės senvagė, šiuo metu vadinama Amudarija, vis dar išlikusi, kaip šventas amžių kurso liudininkas.
Po trečiosios didžiosios katastrofos, kuri ir pribaigė Atlantidą, antikinė šalis TIKLIAMIS, su savo nenusakomu kapitalu, buvusiu tos upės slėniais, buvo palaidota po smėliu, su visais savo kaimais ir apskritimis ir dabar ten tik dykuma.
Toje nežinomoje epochoje, nežinomoje Cezariui Kantui ir jo Universaliai Istorijai, Azijoje gyvavo kita šalis, kuri vadinosi MARAPLEISIJA, kuri prekiavo su TIKLIAMISU ir netgi stipriai konkuravo viena su kita komercijos srityje.
Vėliau šalis MARAPLEISIJA pakeitė pavadinimą į GLOBANDIJA, ryšium su didžiuoju miestu GOBU.
GLOBANDIJĄ ir GOBĄ taip pat prarijo dykumų smėlynai. Tuose smėlynuose slypi didžiausi atlantų turtai, galingiausios mašinos, nežinomos mūsų Arijų rasei.
Kai kada smėlynai atskleidžia tuos turtus, bet niekas nedrįsta jų paliesti, nes tas kas prisiliečia, tuojau pat miršta nuo Gnomų, kurie juos saugo. Tik didžiosios šeštos rasės žmonės KORADAI, kurie ateityje gyvens šioje planetoje, galės naudotis tais turtais ir tai su sąlyga, kad teisingais elgsis.
Daugelis deimantų pirklių išsigelbėjo nuo Atlantidos katastrofos, radę prieglobstį PERLANDIJOJE, šalyje kurią dabar vadiname Indija.
Okultizmą studijuojantys studentai stipriai pašiurpsta, kada tyrinėja AKAŠI Gamtos archyvus ir randa faktus, kuriuos mes vėliau aprašome:
Studentai prisimena tą liūdno likimo gražią moterį, vardu Katabeta, pietinių kraštų valdovę iš galingojo miesto, vadinamu auksinių durų miestu, žemyno viduryje.
Didesnio išsigimimo nėra buvę Bordžijos ir Medičios istorijoje kaip šis. Ši nuostabi moteris užburdavo savo grožiu ir burtų knygomis, užburdavo savo burtais princus ir valdovus... Pakerėdavo savo žavesiu. Daugelis paauglių ir vaikų buvo aukojami, vardan vidinio pasaulio tamsiųjų jėgų. Atlantų šventoji medicina atskleidė tai, ką mes dabar vadiname ORGANŲ TERAPIJA, tai yra skydliaukės produktai-pituitrinas, tireoidinas, adrenalinas ir t.t.
Medikai šventikai ne tik naudojo tuos endokrininių liaukų produktus, bet taip pat ir tų produktų hiperchemiją.
Psichinės čakrų srovės ir žmogaus magnetiniai centrai tampriai susiję su tais liaukų produktais.
Po to, kai juos paaukodavo ir nuimdavo nuo aukojimo akmens, pernešdavo į įpatingas slaptas patalpas. Medikai šventikai ištraukdavo iš kūnų aukso vertės, labai svarnius endokrininių liaukų produktus. Jie budavo naudojami tam, kad būtų išsaugotas tos fatališkos karalienės žavesys, jaunystė ir grožis, kuri išgyveno šimtmečius, daug šimtmečių. Baisiausia tai, kad po organų išėmimo, šventikai mesdavo tuos lavonus į fanatikų minią, kuri godžiai juos suėsdavo. Taip tos tautos tapo žmogėdromis.
Galvodami apie visa tai mes išsigąstame, pašiurpstame. Bet visa tai tampa menka, netgi juokinga, palyginus su pirmu ir antru pasauliniais karais, su baisiu atominiu sprogimu Hirosimoje ir Nagasakyje.
Visas barbariškumas tampa nereikšmingas, lyginant su dujų kameromis, kuriose mirė milijonai nuogų vaikų, moterų ir senolių, neįsivaizduojamoje neviltyje.
Prie visų atlantų žiaurumų mes pašiurpstame tūkstantį kartų didesniais baisumais, kai buvo bomborduojant Londoną, konclagerių, kartuvių, miestų bombordavimuose, ligos, badas, neviltis. Jokioje istorijoje nebuvo nieko žvėriškiau, kaip penktoje puolusioje ir degradavusioje arijų rasėje.

Jietis 2011 m. lapkričio 7 d., pirmadienis, 10:43:49
Nepatingėjau išversti įdomų straipsniuką. Nežinau, gal jau kur toks yra, tai W.A. žinos ką su juo daryti. :)
ATLANTIDA
Informacija iš Samuelio Aun Veoros paskaitos ir knygų
(PASTABA; Mano naudotame šaltinyje tik šis autorius paminėtas)

Pradėsime prisimindami nugrimzdusį į putojančius vandenis kontinentą, vadinamu-Atlantida.
Senąjame faraonų Egipte, Saisos žiniai sakė Slonui, kad Atlantida buvo sugriauta prieš 9 000(devynis tūkstančius) metų iki šito pokalbiu su juo.
Mūsų pagirūniška civilizacija dar nesugebėjo aplenkti Atlantidos civilizacijos. Jie mokėjo panaudoti atomine energiją žemėje taikiems tikslams. Atlantų mokslas buvo apjungtas kartu su magija, kuo pranoko visas po to buvusias civilizacijas. Gamino puikiausius robotus. Įpatingi aukštesnių elementų dariniai kontroliavo tuos robotus, tokiu būdu apdovanotieji inteligencija, jie buvo panašūs į žmogiškas būtybes ir ištikimai tarnavo savo šeimininkams. Bet kuris robotas galėjo perspėti savo šeimininką apie jį tykančius pavojus ir visus kitus praktiško gyvenimo aspektus.
Atlantai turėjo puikiausius ir galingus aparatus. Pavyzdžiui kurie galėjo perduoti vertingą informaciją bet kuriam asmeniui, telepatijos būdu. Atominės lempos apšviesdavo skaidriomis sienomis rūmus ir šventyklas. Vandens ir oro laivai buvo varomi atomine energija. Atlantai išmoko savo valia panaikinti daiktų gravitacinę traukos jėgą. Mažu daikteliu, lengvai telpančiu delne, jie galėjo lengvai pakelti bet kokį daiktą, kiek jis besvertų.
DIEVAS NEPTŪNAS išmintingai tvarkė Atlantidą. Buvo nuostabu matyti švenčiausią šio Dievo šventyklą. Sidabrinės sienos ir atitvarai stebino savo grožiu, o kupolai ir skliautai buvo išskirtinai auksiniai, iš pašios aukščiausios aukso rūšies. Dramblio kaulas, auksas, sidabras, alavas spindėjo Neptūno šventyklos viduje visame karališkame to senovės meto gražume.
Gigantiška šventa, labai gerbiamo ir labai išaukštinto Dievo Neptūno skulptūra buvo visa gryno aukso. Ši paslaptinga skulptūra stovėjo karietoje, kurią traukė egzotiški arkliai. Gerbiama svita susidedanti iš šimto... , įteigdavo atlantams gilią pagarbą.
Atlantų miestai klestėjo tol, kol jie buvo ištikimi savo tėvų religijai, kol jie vykdė Dievo Neptūno nuorodas, kol jie nepažeisdavo įstatymų ir tvarkos. Bet kada šventumas buvo suteptas, kada jie pradėjo piktnaudžiauti seksu, kada jie susitepė septyniomis mirtinomis nuodėmėmis, tada ir buvo nubausti ir nugramzdinti į vandenyno dugną.
Saisos žiniai pasakė SOLONUI: „Visi dangaus kūnai kurie juda savo orbitose, patiria sukrėtimus, kurie laikas nuo laiko, periodiškai visi žemės statiniai yra sugriaunami, sunaikinami Didžiosios ugnies“.
Atlantida driekėsi pietų kryptimi, o auktumos-į šiaurę. Jos kalnai pranoko savo didingumu visus kalnus, kurie yra dabar.
Žinoma istorija apie pasaulinį tvaną, kuris atspindimas visose žmonių tradicijose, yra tiesiog prisiminimas didžiosios Atlantidos katastrofa.
Visi primityviosios Amerikos religiniai mokymai, visi šventi Inkų, Majų, Actekų kultai ir t.t., Dievai ir Deivės senųjų graikų, finikiečių, skandinavų ir indostano kraštų, turi tą pačią Atlantidos kilmę.
Dievai ir Deivės, paminėtos Homero ILJADOJE IR ODISĖJUJE, Buvo Atlantidos didvyriai, Dievai ir Deivės.
Geografiškai Atlantida jungė Amerikos kontinentą su senuoju pasauliu. Senosios Indo-Amerikietiškos civilizacijos kilę taip pat iš Atlantidos. Egiptiečių, Inkų, Majų ir kt. taip pat kilo iš Atlantų religijos.
Finikiečių abecelė yra kaip tėvas visų europietiškų abecėlių, turi šią šaknį senojoje atlantų abecelėje, kuri buvo tiksliai perduota Majų. Visi egiptiečių, tiek majų simboliai atsiradę iš vieno šaltinio. Tokiu būdu paaiškinamas per nelyg didelis panašumas, kad tai būtų atsitiktinumas.
Atlantų brangus metalas buvo auksas, kurį vadino ORIČALKUM.
Katastrofa kuri pražudė Atlantidą, buvo siaubinga. Nėra abejonės, kad Įstatymo sulaužymas visada neša katastrofiškas pasekmes. Iš tikrųjų Atlantidos žlugimas buvo pasekmė geologinių pasikeitimų.
Išniro iš vandenyno gelmių tvirtos žemės masyvai, kurie vėliau ir suformavo naujas salas, naujus kontinentus.
Kai kurie išlikusieji, išvengę Atlantidos katastrofos, rado prieglobstį mažame kontinente, kuris vadinosi DIDYSIS BONZIS. Šiandien tai Afrika, kuri išsiplėtė savo apimtimi. Kontinento išsiplėtimas įvyko dėl tos priežasties, kad prie jo prisijungė kiti išmirę iš vandens tvirtos žemės plotai.
Meksikos įlanka kažkada buvo nuostabus slėnis. Antilų salos, Kanarų salos, Ispanija tai liekanos buvusiosios Atlantidos.
Senoji jūra KOLCHIDIJUS, esanti į šiaurės rytus nuo tik ką atsiradusio kontinento, tuo metu žinomo kaip AŠARTK (Azijoje), pakeitė vardą ir šiandien žinoma kaip Kaspijos jūra.
Kaspijos jūros krantus sudaro tos žemės, kurios pakilo iš vandenyno dugno ir prisijungė prie Azijos kontinento.
Azija, Kaspijos jūra ir visas blokas tų žemių, kuris šiandien vadinamas Kaukazu, tuo metu vadinosi FRANKTZANARILIS, o vėliau KOLCHIDIŠISIS, bet šiandien, kartoju, sadinasi Kaukazas.
Toje epochoje buvo ...

W.A. 2011 m. lapkričio 7 d., pirmadienis, 09:05:23
Maža papildoma porcija (nors iki galo ir nesutvarkyta) tebeguli dar nuo praeito vertimo... Tikiuos, netrukus ją paskelbti...

Robots 2011 m. lapkričio 6 d., sekmadienis, 11:11:57
Manuskriptus pavartom, pavartom ir atgal padedam.

Kaip sekasi 2011 m. lapkričio 4 d., penktadienis, 15:26:12
versti "Arijų religiją"?

Jietis 2011 m. spalio 31 d., pirmadienis, 19:09:00
weekjournal.ru/science/2066.htm

Prašom 2011 m. spalio 26 d., trečiadienis, 09:19:57
http://www.archive.org/stream/encyclopaediaofr02hast#page/n5/mode/2up
Arijų religija prasideda nuo 10 psl. teksto. Įvado versti nereikia, yra čia jau išverstas.

2011 m. spalio 25 d., antradienis, 18:23:33
Tai ko čia trypčioji? Kainą keli?
Dėk čia nuorodą be http (nes kitaip programa nepraleis) ir gausi atsakymą.

Puiku 2011 m. spalio 22 d., šeštadienis, 09:23:00
Tik vertimą noriu būtinai pamatyti ir aš. Kaip tai padarysi?

2011 m. spalio 21 d., penktadienis, 11:43:32
Kokios problemos? Dėk čia tą nuorodą.

Gal yra 2011 m. spalio 19 d., trečiadienis, 13:55:00
forumiečių tarpe norinčių praplėsti savo žinias apie tai ką sunaikino žydkrikščionybė Lietuvoje?
Radau nuorodą į "Religijų ir etikos enciklopedija". Ten yra apie 40 psl. teksto apie arijų religiją. Jei atsirastu mokantys anglų kalbą ir noprintys sužinoti išlikusią info apie protėvių religiją, nuorodą pateikčiau.

2011 m. spalio 17 d., pirmadienis, 22:31:58
>>>IR DAR
tiki tokiom nesamonem.
Kiek tau metu? Ar labai jaunas ar sukroses senelis?

IR DAR 2011 m. spalio 17 d., pirmadienis, 20:34:17
http://anomalija.lt/2011/07/aryana-havah-inuaki-reptilija-manyje-i/

BUDĖKITE 2011 m. spalio 17 d., pirmadienis, 11:11:52
Mk 13 Raginimas budėti
33 „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! 34
http://anomalija.lt/2011/09/krajonas-apie-perejima-i/

Juk 2011 m. spalio 16 d., sekmadienis, 17:47:48
Nesvarbu kokiu vardu Dievą šaukiu. Svarbu tykiu.

Paklausyk 2011 m. spalio 16 d., sekmadienis, 17:45:34
www.youtube.com/watch?v=4Dzgsgg_35k&feature=related'
yra tiesos.

to 2011 09 21 9:13:47 2011 m. spalio 10 d., pirmadienis, 11:15:34
Gal paaiškintum, ką tu nori perduoti "Tęsėjui ir kitiems"? O gal perskaitęs pats nieko nesupratai ir nori paaiškinimų? Tada taip ir rašyk.

Mano vardas 2011 m. spalio 8 d., šeštadienis, 01:40:24
Gali negali. Pranašų netrūko nė vienu laikmečiu.

Tęsėjui ir kitiems 2011 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis, 09:13:47
www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/zeme-jau-po-metu-gali-virsti-marsu-61-170804

2011 m. rugsėjo 20 d., antradienis, 19:20:45
Tai ir purzlinkis šitam prūde vienas, netrukdysiu. Su buožgalviais man neįdomu.

XXI a. ne grybukui De'sant 2011 m. rugsėjo 20 d., antradienis, 11:15:12
Tau taip sekmingai pavyksta demonstruoti savo sektantišką superkvailumą, kad belieka tave su tuo tik pasveikinti.
Labai nukentėtu šis forumas, jei nežibėtu jame tokia superžvaigždė - sektantas De'sant.

XXI a. ne grybukui De'sant 2011 m. rugsėjo 20 d., antradienis, 11:14:42
Tau taip sekmingai pavyksta demonstruoti savo sektantišką superkvailumą, kad belieka tave su tuo tik pasveikinti.
Labai nukentėtu šis forumas, jei nežibėtu jame tokia superžvaigždė - sektantas De'sant.

De'sant 2011 m. rugsėjo 20 d., antradienis, 09:41:44
Kadangi XXI amžiaus grybukams norisi įsivaizduoti jei ne protingais, tai bent jau ne kvailiais, todėl siūlau pamėginti į realybę pažiūrėti be mistikos, be apžavų ir neiliuziškai.
Žemėje matome besivystančią plėšrią biologinę gyvastį ir mineraliai materialų pagrindą, ant kurio ir iš kurio ji formuojasi.
Aplinkoje Žemę supančioje - tokį pat materialų kosmosą, kuris yra sekanti gyvybės evoliucijos pakopa.
Galima numanyti, kad šie du egzistenciniai planai vienas nuo kito neatskiriami ir yra viena globali sistema.
Todėl išeina, kad biologinio plano proto paskirtis, ne tik išgyventi ir optimaliai pragyventi, bet ir įminti visų įmanomų sąveikų tarp šių planų galimas pasekmes tiek bendrąja prasme, tiek ir jų reikšmę konkretiems šios realybės dalyviams.
Tad jei jau be mistikos, tai reiškia drąsiai...

coupons 2011 m. rugsėjo 19 d., pirmadienis, 10:21:21
Galiu tikrai pasakyti, kad aš niekada skaityti tiek daug naudingos informacijos apie Bible: discussions. Noriu išreikšti savo dėkingumą webmaster www.spauda.lt.

2011 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis, 21:31:12
Kas esi - tuo ir vadinkis! ...antikristas!

Tęsinys. 2011 m. rugsėjo 2 d., penktadienis, 09:19:45
В месяце нисан, на исходе праздника Песах, на исходе субботы, в полночь, когда Йосеф поднялся и пошел в бейт-гамидраш, тот злодей занял его место и овладел Мирьям, а она думала, что это ее муж. И Мирьям забеременела от него. А Йоханан пошел себе. Когда же Йосеф вернулся из бейт-гамидраша, жена рассказала ему, что произошло, и он понял, что это был его сосед Йоханан.
Тяжело стало у него на душе, и подумал он о том, чтобы оставить Мирьям. И посоветовался он со своим учителем в бейт-гамидраше, рассказав ему обо всем, что случилось. Потом простился он с учителем и ушел в Вавилонию.
В положенное время родила Мирьям сына и назвала его Йешуа — в честь своего дяди, и обрезали его на восьмой день. И стало известно людям то, что сделал Йоханан, и все смеялись над нею.
А когда подрос Йешуа, то учился в бейт-гамидраше, и был этот Йешуа смышлен и выучивал за один день столько, сколько друго&

Tęsinys 2011 m. rugsėjo 2 d., penktadienis, 09:18:11
Думается, что нашим читателям небезынтересно будет узнать, как относились их предки к Йешу и основанной им религии.

Пинхас Гиль

История о повешенном
1. В три тысячи семьсот шестидесятом году от сотворения мира[1], во времена Гордуса Второго, царицы Елены и Тиберия, императора римского, жил человек, потомок царя Давида, и звали его Йосеф Пандера. И была у него жена, которую звали Мирьям. А человек тот был богобоязненный и учился в бейт-гамидраше[2]. Соседом этого Йосефа был один злодей по имени Йоханан, преступник и развратник. Мирьям же была очень красивой женщиной. И приглянулась она злодею Йоханану, и он постоянно ходил за нею следом, так, чтобы она его не заметила, и стоял около дверей ее дома, пока не улучил подходящий момент.

to "ne žydui ne nuo Biržų" ir. ...čiūtė 08 25 7:35:22 2011 m. rugsėjo 2 d., penktadienis, 09:13:35
Iš kur tokie Pylypai išlindo XXI amžiuje? Ar tik ne iš kanapių? O gal iš durnyno pabėgęs? Skaito vieną, supranta visai ką kitą.
Štai ką apie tą tavo žyduką Jėzų rašo patys žydai:
Ни христианская вера, ни образ жизни христиан не привлекали евреев. Напротив, разнузданность нравов христианских народов, их жестокость и кровожадность, их отношение к евреям вызывали у наших предков лишь отвращение и страх. Никаких высоких идей, великих мыслей, ничего духовного христианство не могло предложить еврейскому народу, с которым Сам Всевышний заключил в Синае нерасторжимый союз.
Настоящий перевод «Истории о повешенном» предназначен в первую очередь для тех русскоязычных евреев, которые, — мы с сожалением вынуждены констатировать этот факт, — как правило, совершенно незнакомы с великими духовными ценностями иудаизма, с основами веры и культуры своего народа, но зато нередко с уважением (пусть безотчетным, подсознательным) относятся к христианству и тесно с ним связанной европейской культуре. Дума&

<Tęsėjui> klausimas 2011 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 07:45:44
www.youtube.com/watch?v=r5O2L4as5UM

...čiūtė 2011 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis, 09:44:26
Taigi, šita machinerija besivadinanti "krikščionybe" (Petras kurią žydkrikščionybe vadina, nes kai šie postus dalijosi, tai jam kardinolo kokardos neužrišo...siunta žmogus dėl to po šiai dienai), nieko bendro su Kristaus misija, nuo tada kai hierarchinius žaidimus pradėjo, jau neturi. Tai jau yra tik tų pačių liuciferinių valdoma priemonė, su kurios pagalba šie viliasi pasaulyje įtvirtinti žydų "tautos" hegemoniją ir taip padaryti, kad žmonija evoliuciškai taptų neveiksni. Tačiau gi kiekvienas iš mūsų galime turėti ir savo valią...
Arba tu vienybėje su Kristumi ir visa Dievo Tauta mokaisi mylėti kiekvieną pablūdėlį ir kuri Komunizmą, arba parsidavęs dalyvauji tautų pavergimo misijoje.
Arba tu su Dievu ir su Kristumi, arba su valstybe... va taip va, nes visi "faraonai" buvo nuo pradžių, yra ir iki pat galo bus tik marionetiškai išstatytos čiūčelos (persiprašau - ekscelensijos...), kurias iškiša arba iš kairės kaustyti, arba iš dešinės pridaužti...

Tas žydukas Petras nuo Biržų 2011 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis, 07:35:22
Ir kas tave iš už prieštvaninės epochos teleportavo į XXI amžių?
Tavo fantasmagorija apie kažkokius "arijus" mėšlineškis blefas net ir už skiedalus apie kažkokios Abraomo "tautos" kažin kokį išrinktumą. Nes gi juk tik Vienintelis Jėzaus užvestas judėjimas ir atkuria gyvą ryšį su protėvių turėtu sielų tyrumu. Tik jis Vienintelis yra potenciali žmonijos perspektyva, nes neįsileidžia nei krislo tos marazmatikos, kurią Liuciferis stumia per Senąjį Testamentą ir kapitalizmą, bet yra užkurtas iš Šventosios Dvasios ir iškart forsuoja į Dievišką Komunistinį Dvasios Rojų. Męs einam! Tad betkokiom variacijom fašistuojančių galas artinasį... Jūsų būgnai - tik agonijų desperacijos.

Tas žydukas Jėzus 2011 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 20:35:30
vis tik net "...čiūtei" protelį susuko. "Tarpininkas", "pasekėjai", "pagalbinė akcinė priemonė" ...
Abraominės religijos - judaizmas, islamas ir krikščionybė grindžiamos žydų ST teiginiais. Įtikėjus Jėzaus dieviškumu privalai apsimesti durneliu ir tikėti moliniu "Adomu", kurį Jahvė nulipdė prieš 7465 metus. Visai nesvarbu jog mokslas tvirtai įrodė žmogaus egzistavimą prieš keletą milijonų metų. Turi likti durniumi ir tikėti, kad Saulė sukasi apie Žemę (nors labai tyliai jau pripažinta ilgaskvernių, kad vis tik Žemė sukasi apie Saulę).
Vemt verčia dauniški samprotavimai apie žydkrikščionybę puslapyje, kuris atsiveria užprašius ARIJŲ RELIGIJA.

2011 m. rugpjūčio 21 d., sekmadienis, 07:29:56
Aha, bandžiau...nu, bet pasakysiu - geriau jau narve su tigrais sėdėt...ar su gyvatėmis.
PS žiūriu ten pora raidžikių prapuolė.. "įmanomi", "institutizuotai"

x-kaulas 2011 m. rugpjūčio 21 d., sekmadienis, 00:04:59
čiūte bandei gal bažnyčioje miniai pakalbėti?

...čiūtė 2011 m. rugpjūčio 20 d., šeštadienis, 16:49:39
Religijos - tai organizuoti socialiniai dariniai, kurie dirbtinai, kokių nors evoliucinių valios šaltinių yra suorganizuoti kaip tarpinės priemonės tarp jų ir žemietiškų visuomenių. Visos jos veikia nepilnai suvoktos realybės pagrindu, dėl ko, ji, yra mistifikuota ir transformuota į iliuzinę, spanginančią paradigmą. Nei su Pirmapradžiu Materialiosios Būties Kūrėju, nei su Dievu Dvasiniu,
jokie kitokie kontakto variantai, nei betarpiškai per gamtos dėsnius su pirmuoju, ar, per tiesioginį dvasinio ryšio kanalą - su antruoju, nėra įmanom. Materialusis Kūrėjas, ir iš principo, ir iš esmės, tiesiogiai pats ar per kokius nors tarpininkus, biologiniam planui, jokios informacijos nei nori, nei gali teikti, tad ir nieko tokio, kas yra religijos, jis neorganizuoja. Taip pat ir dvasinis Dievas jokios religijos nei tiesiogiai, nei per sukurtą tarpininką nėra organizavęs. Ta misterija, kurią tarpininkas pasekėjams yra palikęs kaip pagalbinę akcinę priemonę, kurios paskirtis sukviesti sudalyvauti pasitikėjimą bei vienybę stiprinančiuose susirinkimuose, irgi nebuvo numatyta už pagrindą kokiai nors istitutizuotai organizacijai. Tai turėjo būti tik draugiškais, komunikuojančiais Kristaus mokymu sekančių susibūrimais, be kokių nors, kokią nors politiką vykdančių struktūrinių formalių organų.
Krikščionybė žydkrikščionybe tapo nuo tada, kai ją išpažįstantys nesusilaikė nuo postų ir formaliai buvo už tokią pripažinta Romos sosto. Tokiu būdu liuciferiniai ir aplošė Dievo komandos žaidėjus, suskaldė ir išskirstė, o vietoje gyvo judėjimo ir vienybės dvasioje įvedė komunijos farsą...

TO vat. 2011 m. rugpjūčio 12 d., penktadienis, 11:12:55
Daugumoje esi teisus.
Nuo seno į visus žmonėms rūpimus klausimus atsakydavo įvairios religijos. Jos padėjo rinktis ir sveiką gyvenimo būdą.
Štai kam daugumoje jos buvo reikalingos.

2011 m. rugpjūčio 12 d., penktadienis, 11:02:30
To vat
Jei dievas yra vienas, tai kodėl religijų daug? Nežinai? Aš manau, kad daug religijų todėl, kad gobšumas ir noras čiulpti žmonių syvus tokie galingi, kad kurti naujus dievus ir religijas mėgėjų atsiranda net šiais laikais.
Dievas turi būti vienas, jei jis iš viso yra. Sąvoką "dievas" žmonių ne toks jau ir senas "išradimas". Prieš tai buvo kitos eros - kiklopų-gigantų, titanų. Be jokios abejonės yra jėga, kuri valdo visatą, bet mes jos nepažistam, bet vardą davėm - dievas. Visos tautos supranta, kad tokia jėga egzistuoja ir susikuria savo "dievą". Stipresnės tą savo "dievą" primeta silpnesniems kaimynams. Taip atsitiko ir mums - lietuviams. Apipjaustytą žyduką Romos imperatoriaus sumanymu paskelbė dievu tam, kad kažkas jungtu užkariautas ir pavergtas tautas. Kai "religijai" pavyko įsigalėti, ji savarankiškai ėmė pklėsti savo įtakos zoną. Tik ne tam ką skelbia (sielų gelbėjimą), o pasipelnijimui. Vatikanas pastatytas iš milijonų žmonių kančių, prakaito, kraujo. Kai karūnavo Mindaugą Vatikanas už tai pareikalavo žemių, dvarų, privilegijų, bažnyčių. Mindaugui supratus Vatikano užmačias karūna buvo nutėkšta žemėn ir išvaikyti visi ilgaskverniai.
Tautų mentalitetai, charakteriai, būdo bruožai gan skirtingi, todėl ir jų DIEVAI skirtingi. Mums, lietuviams, abraominė religija (žydkrikščionybė) visiškai svetima ir netinkanti. Nors žydkrikščionybė iš vis yra kenksminga daugeliui tautų. Tai galima matyti iš to, kad religija nesusitvarko su savo pareiga. Religija juk yra TAUTOS DVASINIAI ĮSITIKINIMAI. Ar tik žydkrikščionybė yra ne tam, kad klestėtu alkoholizmas, narkomanija, prostitucija, melas, neteisybė, skriaudos, moralės nuosmukis? Bet juk tai yra DEGRADACIJA!!!!
Gal kas mano kitaip?

To...čiūtė 2011 m. rugpjūčio 8 d., pirmadienis, 13:51:44
kokiai tu sektai priklausai?

...čiūtė 2011 m. rugpjūčio 7 d., sekmadienis, 02:33:27
Šita firma, kuri pasivadinusi "krikščionybe", yra fantasmagoriškas šėtono ir visų pragarų įrankis, nuolankiai vykdantis žmonijos pavergimo programą. Netgi nepergyvendami dėl istorijos ir metodų, kokiais buvo evagelizuojamos tautos, galėtume su pagarba vertinti jų triūsą skleidžint pasauliui žinią apie Dvasinio plano perspektyvas, jegu ne savavališkai jų pačių suformuluotų dogmaų marazmai apie jau atpirkimą ir neadekvatų realybei Šventosios Dvasios veikimą, kuriuos, iš esmės, inspiravo nepakartojamas iliuzinių spangalų meistras, šio pasaulio kunigaikštis...
Ne nuolankumas paklusti, bet atkakli šeimininkiška romuma bei absoliučiai savarankiškas poveržis tapti panašiu į tam laikmečiui Dievo apreikštą Tiesą, bus tinkamos nuostatos tam, kuris ne kažkaip besmegeniškai įsivaizuoja išrinktu ir atpirktu, bet tik pašauktu įvykdyti Meilės užduotį, kad nugalėtų ir taptų veiksniu Dievo komandos nariu.

Prašalaitis 2011 m. rugpjūčio 5 d., penktadienis, 22:53:31
Kadangi nežinau kuris šioje situacijoje yra subinė, tai ir nuo komentų susilaikysiu, nes gali būti, kad ten visos subinės.
/ Čia apie Tomkevičiaus maištinkus/

2011 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 12:38:00
"Įtikėjusieji į Kristų turi priimti Evangeliją kaip kviečio grūdą ir sudaryti sąlygas, kad ji augtų ir neštų šventumo vaisius. Krikščionys visuomet turi būti užsiangažavę tiesai, pasiaukojamai meilei, gerumui, nuolankumui, gailestingumui ir kitoms evangelinėms dorybėms ir jas privalo uoliai ugdyti."
.................... /Sigitas Tamkevičius/

Vat 2011 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 12:32:52
Esame kviečiami į dangaus karalystę, į kurią pakviesti jau dabar čia, žemėje. Šią dangaus karalystę dažniausiai vadiname Bažnyčia. Dangaus karalystė yra labai trapi, nes ją sudarantys žmonės nėra šventieji ir gali klysti kaip ir visi mirtingieji.

Vergas 2011 m. liepos 31 d., sekmadienis, 20:51:41
Lietuvos kunigai ėmė purkštauti prieš arkivyskupą Tamkevičių. Nesuprantu jų - krikščionybė yra vergų religija ir vergo (jos) idealas nuolankiai pulti ant kelių prieš aukštesnįjį... Vergai sukilo? Bet ar jie turi savo Spartaką?

Vat 2011 m. liepos 25 d., pirmadienis, 11:51:59
Visos religijos yra teisingos,jos propaguoja sveiką gyvenimo būdą.
Kaip ją neįtikėsi Dievas yra vienas

Kestas 2011 m. liepos 23 d., šeštadienis, 13:43:14
Kitas požiūris:
1. Jeigu Dievas yra visur - tada, ar yra Dievas uragane? O Gazos sektoriuje?
2. Romos katalikų bažnyčia skatina AIDS plitimą, nes netoleruoja ir neskatina sargių (prezervatyvų) naudojimo.
Labai įdomūs klausimai, bet, deja, juos kelti gali tik visiškai netikintys ir neskaitantys biblijos žmonės.
Atsakymai labai paprasti.
1.Dievas yra visur, taip pat ir paminėtose vietose. Esmė yra ne tai, kad Jis ten yra, bet tai, kad Dievas suteikė žmogui teisę pasirinkti klausyti arba neklausyti Jo pamokymų ir žmogus, neklausydamas Dievo pamokymų niokoja gamtą, tuo pažeisdamas pusiausvyrą, sukelia karus. O Dievas, gerbdamas žmogaus pasirinkimą yra ten, bet negali kištis, nes žmogus pasirinko karą pagal save, o ne taiką pagal Dievą.
2.Čia iš vis nesuprantu prie ko katalikų bažnyčia. Nes ir ji pripažįsta Dievo įstatymą "Nepaleistuvauk". Jei žmogus gyvena dorai, jam nereikalingi jokie sargiai ir negresia joks AIDS, taigi ir neaktualūs yra draudimai nereikalingiems dalykams. Taigi kaltinti ką nors, kad skatina AIDS yra kvaila, kai jį skatina tie patys, kurie nenori gyventi dorai, tik, kaip jau būdinga riboto akiračio žmonėms, kaltina kitus, kad galėtų bent dalinai pateisinti savo blogus darbus.

oo 2011 m. liepos 20 d., trečiadienis, 19:13:06
Nieko naujo ant svieto...

Klebonas 2011 m. liepos 20 d., trečiadienis, 00:02:35
"Parašysiu tai, kas, galbūt, nors vienam išmintingui žmogui, padės išsigelbėti...
TRUMPAI:
Nejaugi, negirdėjote, kad paskutinė žmonių valdoma karalystė bus ATGIMUSI ROMOS IMPERIJA ir jai vadovaus Antikristas?... Taip, ROMOS IMPERIJA ATGIMSTA prieš mūsų akis...
Ar žinai, kodėl nori neigti tai, kas rašoma Biblijoje? Todėl, kad tu neieškai tiesos ir nenori tiesos, o tu nori pateisinti savo dabartinį gyvenimo būdą ir toliau gyventi taip... Bet, matai, tuoj bus tokie laikai, kai teks rinktis: 1) YAHUSHUA arba 2) Antikristas.
ŠIEK TIEK DETALIAU:
Skaudi tiesa yra tokia, kad kiekvieną kartą, kai iškeli kumšti ir atlenki du pirštus (rodai mano cornuto) tu garbini velnyną nepriklausomai nuo tavo paties vertinimo...
Taigi, siūlau pamąstyti apie tai: Gal laikas vėl pradėti tikėti? Pabandysiu tau pagelbėti... Atsakyk sau į vieną klausimą, kodėl pasaulį valdo satanistiniai kultai ir kodėl žmonės yra pastoviai indoktrinuojami satanistinėmis idėjomis? Jeigu, nieko nėra, tai kodėl tuomet visa visuomenė kreipiama į satanizmą ir kodėl pildosi Biblijos pranašystės (kad ir RFID čipas)? Ir dar pasakysiu šitai: jei šituo nepasidomėsi, tuomet labai didelis šansas, kad atsidursi skerdykloje su daugeliu kitų avių, nes Novus Ordo Seclorum jau čia pat! Ar ką nors žinote apie manipuliacijas valdžioje ir tarp slaptųjų bendrijų? Ne? Tuomet esate avys, kurios yra vedamos į skerdyklą... Nenorite į skerdyklą? Tuomet atidžiai perskaitykite, kas rašoma toliau, ir PRADĖKITE GALVOTI ir DOMĖTIS APIE TAI, ką čia perskaitysite... Kas yra New World Order? Ar žinot? PASIDOMĖKITE, nes tai jau beldžiasi į Jūsų duris... NWO yra Naujoji Pasaulinė Tvarka, kurios esmė yra tokia, jog visas pasaulis yra policinė valstybė ir šiai valstybei vadovauja vienas žmogus (antikristas).
Kas dėl RKB (Romos Katalikų Bažnyčia) tai reikia pasakyt tiesą: tai Babilono ištvirkėlė aprašyta Apreiškimo Jonui knygoje. Ji joja ant žvėries. Netikrasis pranašas taip pat kils iš RKB (Romos Katalikų Bažnyčia). Antikristas valdys jau labai greitai... Taip, tuomet reikalaus ne Jūsų duomenų, o kad įsidėtumėte žvėries ženklą (matyt, tai yra RFID čipas, kuris jau seniai yra sukurtas ir kai kurie žmonės jau yra sučipuoti)... Įsidėtumėte į kaktą ar ranką... Taip, ruoškitės, nes tai jau greitai bus. Gerokai greaičiau nei manote... Novus Ordo Seclorum, tai tik maža dalis Biblijos pranašystės... Taip, viskas susiveda ne į Illuminati, o į YAHUSHUA yra vienintelis kelias į gyvenimą...
Beje, Izraelio Dievas YAHUWAH kalba mūsų kartai per savo pasirinktus pranašus, tad geriau skubėkit išgirsti, ką Jis sako (TrumpetCallofGodOnline. com), nes jau greitai prasidės įvykiai, kurie Jūsų gyvenimus sudaužys į šipulius - skaitykit Apreiškimo Jonui knygą...
Taip, aš tikrai niekam nerekomenduoju eiti į žmonių statytas bažnyčias ir t.t. aš rekomenduoju IEŠKOTI TIESOS, Prašyti Izraelio Dievo YAHUWAH Jo Vienturčio Sūnaus YAHUSHUA vardu parodyti Jums tiesą, kokia ji yra ištikrųjų.
Nieko naujo ant svieto… Kas buvo, tas ir dabar vyksta…
Jeremijo 4: 9 Viešpats sako: „Ateis diena, kada pradings karaliaus drąsa ir kunigaikščių narsumas, kunigai išsigąs ir pranašai pastirs iš baimės.
Jeremijo 6: 17 Aš pastačiau jiems sargų, sakydamas: ‘Klausykite trimito garso’. Bet jie atsakė: ‘Nesiklausysime!’
Jeremijo 8: 3 Visi likę gyvieji iš šitos piktos kartos, kurie yra mano išsklaidyti, labiau norės mirti negu gyventi.
4 Sakyk jiems: ‘Taip sako Viešpats: ‘Jei kas krinta, ar jis nebeatsikels? Jei kas nusigręžia, ar jis nebeatsigręš?
5 Kodėl šita tauta užsispyrusiai laikosi savo paklydimo? Jie įsikibę į apgaulę ir nesutinka atsiversti. "

2011 m. liepos 19 d., antradienis, 17:20:10
Maža šūdina šalis...

2011 m. liepos 14 d., ketvirtadienis, 10:51:21
Indijos guru-dvasiniai-mokytojai su milijonaiskisenese

oo 2011 m. gegužės 25 d., trečiadienis, 21:31:31
Paskaiciau jieti, aciu. Susitiksim ten.

S. Hawking 2011 m. gegužės 17 d., antradienis, 09:02:29
Stephen Hawking apie pomirtinį gyvenimą (angl.)

Jo vardas 2011 m. balandžio 19 d., antradienis, 11:51:00
42 kartos apipjaustytas žydas. Jis nėra nei tiesa, nei teismas.
Normaliam žmogui turėti kilti klausimas, kaip gali Gamtos stichija (Mozė) priimti į rankas žydų dievo iškaltus akmenyje "10 dievo įsakymų". Tik beveik magistrams tokie klausimai nekila.
Jau mokslo įrodyta, kad "žydų išėjimo iš Egipto" nebuvo. Tokie melai po truputi sklaidosi. "dievo sūnaus" mitas labai patrauklus, todėl ir atsiranda vis naujų ir naujų, ...čiūčių, De'santų ir panašių psichinių ligonių, kuriems mokslo nereikia, reikia tik naivių pasakaičių.
Įdomu iš kur kildini pats save? Ar iš Adomo su Ieva, kuriuoss žydų dievas nulipdė iš molio, ar iš Afrikoje prasidėjusios žmogaus evoliucijos prieš keletą milijonų metų? Greičiausiai tu Adomo, kuris išdygo Žemėje prieš maždaug 6000 metų, proproproanūkis. Ale ir kaip ta kraujomaiša anais laikais negaliojo? Gal taip žydų dievas dar vieną stebuklą bus sukurpęs?
Musulmonai be tavo žydo kuo puikiausiai verčiasi ir po mirties pateks į "savo rojų" be Petro malonės. Indusai, budistai ir daugelio kitų tautų, kurios susikūrė sau savo dievus, taip pat puikiausiai jaučiasi be apipjaustyto žydo ir jo žydiško "tėvo". Tik tau, De'sant, ir dar nemažam buriui lietuvaičių kryžiuočių smūgiai per galvą kažką pažeidė smegenyse ir dabar jau be Jėzaus gyvenimo prasmės nebe matot. Nemažai lietuvių jau baigia persirgti tą kryžiuočių atneštą ligą. Ir ačiū saviems Dievams už proto apšvietimą po 600 metų žydiškos tamsos.

De'sant 2011 m. balandžio 18 d., pirmadienis, 19:11:21
Jo Vardas Mokytojas, Gelbėtojas, Mesijas ir Kristus. Jis Yra Tiesa ir Teismas...

Labai jau drumzlina 2011 m. balandžio 18 d., pirmadienis, 16:42:56
"šviesa", o apie tiesą tai net pamiršk šį žodį. Nežinai net jo prasmės.
Kas ant tavo "mąsalo" kimba yra tokio pat protinio išsivystimo lygio ir tiek. Bet suaugęs jis gali būti tik pagal nugyventus metus, bet ne pagal protinį išsivystimą, išprūsimą ir gyvenimo TIESŲ supratimą.
Kitą sekmadienį žydkrikščionys ir visi kiti, kurie garbina 42 kartos apipjaustyta žydą Jėzų (tarp kitko, koks gi jo tikras vardas? Maskoliams jis Iisus, musulmonams Isa, žuydams berods Jošua, lietuviams žydkrikščionims Jėzus.) švęs Velykas, Jėzaus "prisikėlimo" iš numirusiųjų šventę. Kaip jau įprasta pas žydus ir jų garbintojus, melas jų kasdieninė duona. Mat tas žydelis "prisikėlė" kažkurią dieną, bet švenčiama pagal Arijų Vėlių Velykas kiekvienais metais vis kitą dieną. Mūsų protėviai Gamtos atbudimą šventė pagal Mėnulio kalendorių, kas visiškai logiška. Bet Švęsti žmogelio "prisikėlimą" pagal Gamtos atsibudimo Arijų nustatytą kalendorių yra toks žydiškas suktas melas, kad sveiko proto žmogui su tokiais sukčiais nedera net bendrauti.
Šiom dienom keletas jaunuolių pareikalavo pažymėjimų, kad jie nebe nori būti katalikais. Neduoda kunigėliai tokių pažymų. Kad pakrikštija kudikį, tuoj įsirašo į savo talmudus, o išbraukti nenori. "Tikinčiųjų" skaičius sumažės.
Internete yra info, kad Vokietijpoje 2010 m. krikščionybės atsisakė 150000 žmonių, kas sudaro 40% daugiau nei 2009 m. Bira žydkrikščionybė. Jos dienos suskaičiuotos. Melas visada paaiškėja. Juk ylos maiše ilgai paslėpęs neišlaikysi. Ir taip perilgai žydų išmislas mulkino žmones. Žydų komunizmas ir tas trumpiau gyvavo.

De'sant 2011 m. balandžio 18 d., pirmadienis, 07:21:41
Esu ir Tiesa, ir Šviesa. Kas ant mano mąsalo kimba, tas yra vertas vadintis suaugusiu.
Aš nesu Kelias. Esu Pradžia, į kurią sueina visų žemiškų kelių visi galai.
Kiekvienas žemiškas kelias, iš mano Pradžios gauna tęsinį, ir mano Pradžioje kiekvienas gauna galą.
Kiekvienas mano Pradžios ieškantis, yra mano brolis, ir kiekvienam mane atradusiam, brolis esu aš.

Įvairaus plauko 2011 m. kovo 28 d., pirmadienis, 10:19:22
sektantų, vien tik besimaitinančių žydų ST ir NT, yra berods keliolika tūkstančių. Kiekvienas jų "eina teisingu keliu", kaip patiems atrodo. Tai gal jums visiems yra tie tūkstančiai "teisingų kelių"? Ar taip būna šiame sviete? Nebūna. Todėl visokio plauko sektantus laikau ne pilno proto, davatkiškai, fanatiškai, liguistai įsikibusius į skelbiamą "teoriją" ir nieko aplink nematančius.
Turi pilną teisę eiti savo "teisingu keliu". Niekas juk tavęs akmenimis neapmėto. Bet sektantai, tai kaip ir lytiniai iškrypėliai, jiems reikia mesti tinklus ir žvejoti naujus kvailelius. Na, ir kaip sekasi žvejybą, "Visatos akademijos visuotinių mokslų Beveikmagistre"? Kaip suprantu, sprendžiant ir iš šio forumo dalyvių, visiškai prastai. Nubaus tave tavo nevisprotiška chebra. Oi gausi pylos, kad prastai žvejoji. Gal ir "diplomo" akademijos baigimo neduos tokiam nevykėliui.
Kad esi De'sant, iš kurio visuose portaluose, kur tik pasirodai šaipomasi, seniai aišku. Aš tau "brangusis Petrai" nesu ir būti negaliu. Esu tau aršus priešas, tad nedemonstruok čia savo žydiškai veidmainiško būdo. Į mano klausimus nesi atsakęs nė į vieną. Neturi ką atsakyti, tad mali savo seną šū.dą beprasmiais, nieko nesakančiais žodžiais. Gal tik to ir moko "akademijoje", nes protingų žodžių iš tavęs nesu girdėjęs ne viename portale kur tik teko tave sutikti.
Na, ką gi, "Dievo Sūnau"(o juo tapai irgi kaip žydas Jėzus demokratiškai nubalsavus, ar tave kokia nekalta mergelė pagimdė?), dirbk, stenkis gal rasi kokį panašų į save kvailelį, kuris sutiks įsipainioti į tavo tinklus.
Tik kažkaip užplūsta abejonės tavo sėkmei. Sunku patikėti, kad tau pasiseks.

2011 m. kovo 27 d., sekmadienis, 23:06:29
Bet, jei jau kiek apvaliau - esu De'sant, Visatos akademiją bebaigęs visuotinių mokslų Beveikmagistras. Esu Dievo Sūnus (ten, kur moteriškais vardais pasirašinėjau, tokiais kaip Harda, ...čiūtė, o retkarčiais ir dar kitokiais, arba visai be jų, tai tik drugiškai pasišaipydamas iš labai savo neklystamomis aiškiaregystėmis pasitikinčių šamanų, kurie šiuose forumuose pasilanko ir kurių nesveikų vaizduočių padariniuose esu jiems kaip moteriško prado atstovas. Tai yra - mano moteriški vardai - draugiškas šaržas šia tema). Kadangi su Tavimi, brangiausias Petrai, polemizuoti nėra prasmės, o Tu, kaip matau, esi vis dar pritvinkęs tų pačių klausimų, į kuriuos įvairaus lygio išprusimui pritaikęs daugybę kartų jau esu atsakęs, todėl Tau patarčiau mano išdėstytus mokslus kartais išnaujo pakrimsti. Sėkmės!

2011 m. kovo 27 d., sekmadienis, 21:03:53
Matomai jau visai be dantukų esi,- tik tokį marmalą, koks yra visos žydkrikščioniškos pasakos ir kremti...

Tai bent 2011 m. kovo 27 d., sekmadienis, 17:25:56
sektantas. Nepažysta savo "dievo" tėvo. Juk Jėzus "pradėtas" "šventosios dvasios" ir "nekalta mergelė" Marija jį pagimdė. O jo misija - išgelbėti savo tautą (žydų). Tai koks dievas galėjo siusti Jėzų gelbėti žydų tautos, jei ne žydų dievas? Ir tau neaišku, kad Jėzaus tėvas yra žydų dievas? Jėzus tau reikalingas, o jo tėvo nereikia? Tavo dantys visiškai išpuvę, nes nesugebi perkasti net tokio menko riešutėlio. Turiu ir kietesnių RIEŠUTŲ, bet tavo proteliui jie išvis "tamsus miškas". Su tokio lygio sektantas net paprasčiausių dalykų nesuvokia, tai apie sudėtingesnius nėra ko nė svajoti.

...čiūtė 2011 m. kovo 27 d., sekmadienis, 15:18:11
Ot riešutėlis! Nors ir tvirtus dantis turiu, bet nekąsiu... Neskanu. Tik maloniai priminsiu, kad mano Kristaus Tėvas pasaulio nekūrė, tai yra tavo ir žydų "dievo" produkcija. Šviesūs jūs šamanai, ar tamsūs - ta pati prigimtis. Juolab, kad šiais laikais niekas jau ir neatsirenka, kur šviesa, kur tamsa.

Prmityvizmas. Įdomu 2011 m. kovo 27 d., sekmadienis, 10:35:49
kaip tu jį supranti. Tavo "dievo" Jėzaus tėvas pasaulį "sukūrė" per 6 dienas, o pirmą žmogų nulipdė iš molio. Tai pagal tave tai yra ne primityvizmas, ne kvaileliams mulkinti "tiesos"?
Jei šamanas sugeba pagydyti žmogų ir išvaduoti jį nuo ligų prieš tai pagydęs jo sielą, aš už tokį "raganavimą". Tokius arijų dvasininkus-baltuosius vienuolius, žydkrikščionybė pirmoj eilei, užkariavę Lietuvą, išnaikino. Tik dvasingas žmogus gali daryti gerus darbus. Žydkrikščionybė sunaikino konkurentus ir dabar visur ir visame kame tik jų "tiesa", kuri į TIESĄ net nepanaši.
Tai kuris iš mūsų murkdosi primityvizme?
Galėtum pats palyginti, jei dar visiškai su logika ir sąžine nesusipykai,
Rigvedos Maironio išverstą ištrauką ir 6 dienų Jahvės "darbus".
"Nebuvo dar tada nei nieko, nei būtybės;
Nebuvo erdvės, nei dangaus skliautų aukštybės...
    Mirties tada nebuvo nei nemirtingumo;
    Dienos griežtai nematės ir nakties skirtumo....
Apgaubtos tyrumos, Gyvenimo Šaltinis,
Kaitros įdiegtas mezges pirmutinis.
    Iš to viršum pražydo visupirm geidimas,
    Paskui jam artimas grynos sielos kvepimas...
Ir štai dabar galvodami išminčiai rado
Pačioj net Nebūtybėje Būtybės Pradą.
"

Tik primityvus fanatiškas sektantas gali taip painioti sąvokas. Jei tau protėviai ikikrikščioniški, tai štai kokias "VILTIS PUOSELĖJO PROTĖVIAI".
Jei nugalėtum savo sektantišką fanatizmą ir pasidomėtum R.Zubino iššifruotais "šventais raštais", pamatytum kaip įžūliai melagingai žydkrikščionybė traktuoją ST ir panaudoja savo primityvizmui paremti.

2011 m. kovo 26 d., šeštadienis, 15:57:53
Sveikas gyvas, mielas Petrai! Nepergyvenk, puikiausiai tave suprantu. Deja, nors ir tenka maknotis taip tavo puoselėjamam primityvizme. Šamanizmas bei visokie kontaktai su dvasingumu niekaip nesusiję, čia tu teisingai supranti mano požiūrį: taip - raganavimas... O protėviai - tai ikikrikščioniškos eros.

Pala, pala 2011 m. kovo 26 d., šeštadienis, 11:41:43
Kaip tau su logika reikalai klostosi? Aš žydas? Gal tu nesupranti ką perskaitai?
Teisingai, per "veikas ir atskirsi". Tavo veika kaip puspročio, nesusigaudančio realybėje.
Raganavimu nesidomių, tad jokių Kastanedų neskaityusiu.
Kokiais protėvisis remiesi, "kurių puoselėtas viltis"....? Protėvių sąvoka labai skirtingai suprantama. Žydkrikščionims protėviai tik nuo kryžiuočių pergalės. Normaliems žmonėms protėviai nuo kokių 3000 m.p.m. e. Panašu, kad tau "protėviai" tik tie,kurie gyvena po 1387 m. Jų "puoselėtos viltys" neatspindi "Dvasinės Meilės". Sužydkrikščionėję lietuviai prarado dvasingumą. Dvasingumas ir žydų sukurpta "religija" neturi nieko bendo. Apipjaustytas žydas, su atsivėrusiom dviem apatinėm čakrom, nepažysta nei meilės, nei gailestingumo, nei sąžiningumo, nei doros. Obuolys nuo obels juk toli nerieda.
Esu tavęs paklausęs ką manai apie šamanus ir kitus bendraujančiais su nežinomu mums pasaulių. Gal už tai buvau apšautas turįs "pašaukimą raganavimui". Tai štai toks ir yra tamstelės supratimas apie dvasingumą. Kai tas tavo dvasingumas žydiškas, tai jo nėtra visai.
Sutinki, kad "JAV yra ...", kurias valdo žydai, bet pats tokiam žydui Jėzui lenkiesi. Kaip tai suprasti? O pats bent supranti, kad tavo pozicija neatlaiko jokios kritikos.
Ir sugalvok tokį kvailą terminą ANAGCHODEMONARCHIJA. Ar anarchija įmanoma tik monarchijos sąlygomis? Tai kad tų monarchijų Žemėje likusios tik kelios ir tos daugiau tik fasadui papuošti ir tradicijom palaikyti.

...čiūtė 2011 m. kovo 25 d., penktadienis, 11:45:03
Tai mat koks žydas esi! ... jei viena tik užuomina apie meilę, jau visus šerius pašiaušia...
Šiaip tai paskaityk K.Kastanedos knygas, jeigu raganavimui pašaukimą savyje aptikai.
O meilė ir lozungai, meilės vardu, yra dalykai skirtingi. Propaguoti meilės idėją iš meilės ir prisidengti vardais tų, kurie tokią idėją propaguoja, siekiant tikslų meilei priešingų, gali tik niekingiausi. Pagal veikas ir atskirsi.
Visiškai sutinku, kad JAV yra Liuciferiui atstovaujančių mamonininkų forpostas šių laikų istorijoje, o Izraelis - jau tik tokių rezervacija. Tuo tarpu mano sąjungos Pirmeivių Gretose vienybę suranda tie, kurie protėvių puoselėtas viltis išsigelbėti viena tik materijos pasaulio išmintimi, sugeba harmoningai susieti su Dvasinės Meilės idėja, ir taip išsivadavę nuo viso istorinio baląsto įgyja beribį laisvės matmenį ir amžiną perspektyvą. Męs pasiliekame tik istorinę patirtį, be jokių faktų rinkinių, tad laisvi ir mylėdami artimą, Dievą, Jo Sūnų Kristų bei patį Gyvenimą, Kuriame ANARCHODEOMONARCHIJĄ!!!

Meilė? 2011 m. kovo 25 d., penktadienis, 10:12:30
Tavo "Širdies Kelio Pirmeivių gretos" išžudė 60 milijonų Amerikų čiabuvių iš melės? Iš meilės kelis šimtmečius žudė tavo protėvius (jei esi lietuvis, žinoma) tik tam, kad parklupdytu prieš apipjaustytaą žydą?
Apie meilę žydkrikščionims visiškai nedera postringauti. Jei jau taip apsišvietęs skaitaisi, tai turėtum žinoti, kad apipjaustant žydukus aštuntoj dienoj jiems atrsiveria tik dvi apatinės čakros. Apie meilę žydai neturi nė menkiausio supratimo. Tame "šventame" jų rašte tai ryškiai matoma, nors visas mulkinimas grindžiamas "meile", kurios jie nepažysta. Iš tokios "meilės" vien žudynės, pavergimai ir panieka kitokiems. Juk Jėzus, kaip tikras 42 kartos žydas, apipjaustytas.
Apie realybę, tamstelė, neturi žalio supratimo.
Realybė štai kokia, žydkrikščioni. Volteras: "Žydai iššaukia pasišlykštėjimą visoms tautoms, kurių tarpe gyvena".
M.LIuteris: "Greičiau velnią pastatysi ant doros kelią, nei žydą".
F.Listas: "Ateis momentas, kai visos krikščioniškos tautos, tarp kurių gyvena žydai, turės apsispręsti: kęsti juos toliau, ar degraduoti? Šis klausimas savo reikšme tiek pat svarbus kaip klausimas, norim mes gyvenimo ar mirties, sveikatos ar ligos, socialinės ramybės ar nuolatinės įtampos".
100% tiesa. Degradacija jau pasiekė pavojingą mąstą. Jei neskraidai padebesiais su savo žydiška "meilę", turėtum žinoti kas darosi JAV. Žydai jau diktuoja savo sąlygas. Jie diktuoja daug ką ir Europoje per savo sukurtą žydkrikščionybę ir masonų ložes. Tokie degradai kaip tu tam labai pasitarnauja, mulkina tamsius žmogelius nesama meilę.
Jei nežinai, ar nenori žinoti, pasakysiu, kad žmogaus sielą pirmas paaiškino mūsų protėvių DVASININKAS Sielmokšis. Tik žydkrikščionys mėgina ir šitai pasisavinti (vagystės žydams gėris, kaip ir žydkrikščionims).
Č.Gedgaudas protėvių arijų religiją vadina ARISTOKRATIŠKA palyginus su primityvia žydkrikščionybe. Primityvas juk remiasi vien žmonių bukumu.

...čiūtė 2011 m. kovo 24 d., ketvirtadienis, 17:27:27
Necituok nešventų raštų ir nelaikyk už kumyrus nešventų savo bendraplanetiečių. Šventas yra tik tas, kuris nemoka klysti vertindamas žmogaus situaciją realybėje ir gali kiekvienam parodyti eilinį, jo likimui palankiausią žingsnį. Kadangi Visata pilna individų, kurie yra bedvasiai ir vystosi tik pagal materialios egzistencijos evoliucinius principus, ir kurių evoliuciniai tikslai yra kitokie, nei Žmogaus Įdvasinto, tai turėdami Materialios egzistencijos Kūrėjo jiems suteiktą teisę, įvairiais, pagal materialios egzistencijos būdą įmanomais variantais (būdais), tie individai gali kitiems panašiems daryti poveikį. O taip pat yra ir galimybė, kiekvienam evoliucijos dalyviui betarpiškai operuoti energijomis, kurios palaiko materialios evoliucijos egzistenciją ir tuo pačiu yra programa jos vystymuisi bei tikslams, ir kurią transliuoja visos materialiosios būties Pirmapradis Kūrėjas. Man nėra įdomu, kas kokiomis "magijomis" ir kokiems tikslams, yra susižavėjęs, nes už tikrą priimu tik Širdies Kelią ir esu tokių Pirmeivių gretose, kurie operuoja tik tokia Magiška jėga, kuri vadinama MEILE.

Še tau boba devyntinės 2011 m. kovo 23 d., trečiadienis, 15:20:09
"Žmonijai Susivienyti pagelbėti skirtą priemonę - Kristų ...".
Iš tos didelės tirados išėjo tik menkutis pšššššš.
Ar visa "Žmonija" pakišta po žydkrikščionybe? Yra dar dvi abraaminės "religijos" - islamas ir motininė judaizmas. Bet nei islamui, nei žydams "Kristaus" nereikia.
Žmonių dabar Žemėje apie 7 molijardus. Žydkrikščionybę išpažysta apie 2, islamą apie 1 milijardas, o kiti dar visokių visokiausių dievų ir dievukų prisikūrė.
H.Hese: „Nesupratimą, kančią ir beprasmiškumą mokykitės pripažinti išankstine sąlyga viskam, kas gali būti vertinga žmonijai. Kaip jūs paskui suformuluosite savo tikėjimą, - krikščioniškai ar kaip kitaip, - nesvarbu. Nėra kitų dievų, tik tie, kuriuos sau susikuria žmonės“.
Yra ir kitokių nuomonių, nes to KŪRĖJO (mūsų protėviai irgi įvairiai jį vadino - Pradžiapatis, Kūrėjas, Kūreišis ir t.t.) niekas nepažysta.
Pažysta tik žydkrikščionių demokratiškai nubalsuotą dievų žydą Jėzų. Patys žydai sako, kad Jėzaus tėvas yra kaimynas, kuris sumanė permiegoti su kaimyne Marija. Jam pasisekė ir tada gimė žydkrikščionių "dievas" Jėzus.
O ką mano daug žinanti ir suprantanti ...čiūtė apie ekstarsensus, šamanus, aiškiariagius, baltąją ir juodąją magiją? Kas tai per ryšiai? Su kuo? Kaip?

2011 m. kovo 17 d., ketvirtadienis, 17:58:34
...ir pats 'Žmogus ' turi galimybių surasti... iš šitos sakinuko dalies žodį 'Žmogus' reikia išmesti :)))
Jau kaip viskas paprasta..! Ir ko čia nesuprasti?... !.....

...čiūtė 2011 m. kovo 16 d., trečiadienis, 19:21:49
Taigi, kadangi žmogui nelemta kada nors gyventi Dvasinio Dievo Visatoje, kuri irgi yra savaip materiali, tačiau ta materija yra materiali kitaip, nei ši, iš kurios sudarytas ir pats šios Visatos Kūrėjas ir visa kita Kosminė egzistencija, ir kurią visiškai teisinga pavadinti kitos rūšies materijos - Dvasine Visata, tai niekam nėra prasmės nei tikslo ieškoti tiesos, kuri atspindėtų Dvasinės Visatos egzistencijos būdą. Žmogui lemta gyventi tik įprastai egzistuojančios, nedvasinės Visatos Kosmose, tačiau kadangi Žmogus yra Esybė Įdvasinta, tai mums atsiranda poreikis ne vien ieškoti Tiesos, kuri atspindi tik materialiosios egzistencijos būdą, bet ir tokios Tiesos, kurios pagrindu būtų įmanoma įprasminti savo egzistenciją kaip Įdvasintu Esybių. Bet gi ši Tiesa yra tokia, kurios neatspindi jokie įprastai materialios Visatos reiškiniai, todėl ir nėra jokios galimybės esybei su vien tik įprastiniais evoliuciniais pojūčiais, kokiu nors intelektualiu ar patirtiniu būdu, šią Tiesą surasti. Bet, tačiau, kadangi Įdvasinto Žmogus egzistencija pati yra kaip ir dar vienas, vienos egzistencijos būdas, kuris taip pat yra savotiška Tiesa, kurios egzistencijos būdas yra materijos ir dvasios dėsnių (arba įstatymų) sintezė, tai Žmogus, skirtingai nei visi kiti vien tik materialiosios evoliucijos dalyviai, turi tokių pojūčių, kurių pagalba, kažkiek Tiesos tokios, kuri pašaukta pagelbėti Žmogui įsiprasminti kaip Įdvasintai Esybei - ir pats Žmogus turi galimybių surasti, tad ir turi galimybių, pats vienas, be kokios pagalbos iš šalies, pats sau kažkiek Dvasinio vystymosi įstatymų susiformuluoti, juolab, kad tuos neįprastus materijos Visatai pojūčius, sąlygoja ne vien paties Žmogaus Dvasinė Savastis ir patirtis, bet ir dar viena aplinkybė - Žmogus turi pastovų ir nuolatinį ryšį su savo Dvasinės Esmės Dvasiniu Kūrėju-Dievu. Tačiu, kadangi tokį įstatymą formuluodamas, atitinkamai pagal evoliucinį išsivystymą ir Dvasinę patirtį, kiekvienas iš mūsų savaip interpretuojame, tai vieni patys, mes galime prieiti tik iki susitarimų lygmens tikslumo, kuris negarantuoja neklystamumo, tad ir nėra patikima sąlyga Vienybei. Esybė, davusi Žmogui TOOOKĮ! Gyvenimą, šią problemą numatė, tad sukūrė specialią, Žmonijai Susivienyti pagelbėti skirtą priemonę - Kristų...

...čiūtė 2011 m. vasario 17 d., ketvirtadienis, 22:25:00
Galima ir kitaip: tai materiali egzistencija - Visata.
Kadangi religijos skiltyje mes čia glėbesčiuojamės, tai visai vietoje paminėti, kad šios Visatos Kūrėjas nėra esybė taktikas, Jis yra tik strategas, todėl besivystantiems Jo inkubatoriuose, nėra jokio reikalo nei prasmės keleklupsčiauti.

2011 m. vasario 16 d., trečiadienis, 01:26:40
kas taip sake?

...čiūtė 2011 m. vasario 14 d., pirmadienis, 06:16:58
- tai gyvatė įsikandusi savo uodegą...

2011 m. vasario 1 d., antradienis, 00:19:51
Kosmosas tai kaip?

...čiūtė 2011 m. sausio 7 d., penktadienis, 08:26:36
Ir taip, stebėtojui ėmusis veiksmų, egzistencinę tiesą pažaboja tiesa jau procedūrinė.
Kosmogoniniai mitai tokią tiesą vadina aktu, kuris paskatino egzistenciją savirealizacijai naujos realybės sąlygomis.
Labai yra keista, kad belaikydamas save protingu, žmogus nesugeba priimti tiesos be fantazijų:
Kūrėjas. Procedūra... Kakučiai... Kosmosas.

...čiūtė 2010 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 10:49:57
Šiuo atveju visokie "bet" gali rastis tik stebėtojui susimasčius ... apie visa ko stebimo prasmę. Pretekstu stebėtojui susimastyti, tuo pačiu ir identifikuoti save, kaip tik ir gali būti nauja tiesa. Tam tikra egzistencinių procesų produkcija, kuri stebėtojui gali daryti poveikį. Poveikis galimas tiek iš vidaus, tiek ir iš išorės. Ko, toks stebėtojas, identifikavęs save ir susimastęs apie prasmę - galima teigti - susirūpinęs savo likimu, kas pradžioje gali būti tik diskomfortu - turėtų imtis? Turbūt veiksmų, kurie ęsantį egzistencijos būdą turėtų keisti, ir keisti taip, kad naujasis būdas šalintų diskomforto priežastis, o tai reikštų, kad stebėtojas tampa kūrėju...

2010 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 01:16:35
Egzistencijos būde ką bedarysi yra dalis netiesos, galima tada ginčytis, kad bendrumoje tai ir būtų tiesa, jei neliktų jokių "bet", kurie rodo, kad turėtų būti kažkokia tiesesnė tiesa, kas tampa naujaja tiesa ir t.t. Taigi tas tiesos supratimas panašus į horizontą, kurio niekaip taip ir neprieinam, bet iš kitos perspektyvos pažiūrėjus jo visai ir nėra

...čiūtė 2010 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 15:32:25
Reik manyt, kad tiesa yra bet kokios egzistencijos būdas. O tokios egzistencijos suvokimas, kokiam nors jos stebėtojui - individualiai savita simbolinė tiesos interpretacija. Taigi, egzistencinė tiesa būva nepriklausomai nuo ją interpretuojančio stebėtojo.

y 2010 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 23:07:45
Ka niekas nepamena laikrasciu TIESA, Komjaunimo Tiesa? :) Kiekvienas turime nuosava supratima apie "tiesa". Kaip jums tokia tiesa, kad tokios kaip visuotines tobuliausios tiesos nera, yra tik psichomanipuliacines savokos, o "tiesa" yra viena is stipriausiu tarpo.

Nieko sau. 2010 m. gruodžio 1 d., trečiadienis, 14:40:16
Dauguma žmonių tiki, kad Saulė teka rytuose tad tai jau nėra TIESA?
O tiesos yra trys. 1. Tavo tiesa; 2. Mano tiesa; 3. TIESA. Kas tau ar man yra tiesa ne būtinai yra TIESA.

2010 m. lapkričio 21 d., sekmadienis, 00:46:42
Tiesa yra tada kai aišku ir nepriekaištinga. Kodėl tuo negali tikėti daugiau nei vienas žmogus? Be abejo gali. Tai ir būtų siektina ne vienam žmogui.

2010 m. spalio 3 d., sekmadienis, 16:02:27
tiesa nustoja buvusi tiesa, kai ja patiki daugiau negu vienas žmogus.

... 2010 m. rugsėjo 22 d., trečiadienis, 14:19:03
Mąstydami atsirenkame savo tiesą... Pažinimo procese žmogus remiasi savo juslėmis – regėjimu, lytėjimu, klausa, uosle Tačiau pažinime neabejotinai dalyvauja ir mąstymas, protas, kadangi protu mes galime įžvelgti tai, ko negalime nei pamatyti, nei išgirsti. Tik mąstymu galime atskleisti daiktų esmę, pasaulio prigimtį. Svarbiausiai savo Tiesą.

...čiūtė 2010 m. rugsėjo 21 d., antradienis, 14:28:56
Supratimas nebūtinai tiesa.

2010 m. rugsėjo 20 d., pirmadienis, 20:45:47
Kiekvienas turim savo tiesas

to 2010 08 13 21:49:02 2010 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis, 15:48:18
Ir kur taip gerai istorija išmokai? Iš maskolių? Iš bumblovskių?
Juk jie tau pasakė, kad Varių Rikis yra Riurikas (ką, jis labai rurintis mėgdavo, ar kaip?), o Šventasaulavis jau tapo Sviatoslavu?
Keista, lig ir išsilavinęs žmogelis, bet kiek šlamšto galvelėje nešioja.

Ar nesioji pinigus kišenese ?Iliuzija. 2010 m. rugpjūčio 16 d., pirmadienis, 14:34:29
Ar atsiskaitote kortele ,nečiupinėjant pinigų.???" Paskutiniu mtu ,kapitalas ir pinigai vis labiau tolsta nuo materialios formos ir labai greitai tampa „supersimboliu“.
Greta vykstantys pinigų prigimties pokyčiai stumia procesą dar toliau. Šiandien, kai ateina pažangesnė Trečiosios bangos – žinių ekonomika, popieriniai pinigai nepaliaujamai sensta. Dabar aišku, kad popieriniai pinigai yra mirštančios pramonės eros produktas. Tikėtina, kad išskyrus ekonomiškai atsilikusias šalis ir antraeilį vartojimą, visur kitur popierinių pinigų laukia toks pat likimas kaip koralų, kriauklių ar vario apyrankių valiutos

2010 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis, 21:49:02
Rotšildai – chazarų klanas antikristo tarnyboje
Tatjana Gračiova
„Tas, kas kontroliuoja pinigų mases kokioje bebūtų šalyje, yra visos pramonės ir prekybos visiškas šeimininkas. Ir tada, kai pradėsite suprasti, kad visa sistema yra labai lengvai, vienokiu ar kitokiu būdu, iš viršaus kontroliuojama keleto itin galingų žmonių, jums taps aišku, kaip kyla infliacijos bei depresijos periodai“, - JAV Prezidentas Džeimsas Harfildas.
Praėjus kelioms savaitėms po to, kai jis paskelbė šį pareiškimą, 1818 metų liepos 12-ją jis buvo nužudytas.
Prieš 1045-erius metus, 964 metų liepos 3-ją, rusų kunigaikščio Sviatoslavo, kilusio iš Riurikovičių giminės, kariūnai triuškinančiai nugalėjo chazarų kogano kariauną. Judėjų Chazarijos sostinė Itilė buvo Sviatoslavo karių užvaldyta bei sugriauta, po to buvo užvaldytos ir sugriautos pagrindinės Chazarijos tvirtovės, kuriomis rėmėsi jos parazitavusieji valdovai.
Rodšildai – tai išsišakojęs bankininkų klanas, savo istoriją gramzdinantis šimtmečių jūroje ir paskleidęs savo įtaką per visą pasaulį.
Rotšildai yra kilimo nuo chazarų, pasprukusių Europon. Žlugus Chazarijai, chazarai negalėjo bėgti į pietus ar į Artimuosius Rytus. Juos vijo tiek persai, tiek armėnai, tiek alanai. Juos išvydavo daugelis tautų, su kuriomis chazarai per visą istoriją kariaudavo, ir žvelgė į juos kaip į savo priešus.
Ir todėl jie patraukė Europon. Ir būtent Europa priglaudė juos.
Rotšildų, kaip antikristui tarnaujančio klano, istorija prasidėjo 1743 metais, kai palūkininkas Mejeris Amšel-Baueris, gimęs Vokietijoje, Frankfurto mieste, iškabino virš savo įeinamųjų durų raudonąjį ženklą. Šis ženklas – tai šešiakampė žvaigždė – Dano giminės skydo simbolis. Geometrijos bei kabalistinės numerologijos požiūriu ji reiškia skaičių 666. Kaip rašo S. Nilus savo knygoje „Prie pat durų“, geometrijos požiūriu vadinamoji Dovydo Žvaigždė neabejotinai yra antikristo antspaudas – figūra, turinti 6 kampus, 6 viršūnes bei 6 kraštines, tad savo esme reiškianti skaičių 666.
Beje, iki 18 amžiaus judėjai nelaikė šešiakampės žvaigždės judaizmo simboliu. Iš danitų – kabalistų chazarų sferų kildavo žmonių, siekdavusių judaizmo atsinaujinimo. Būtent jie ir nulėmė šešiakampės žvaigždės tolesnį likimą, pavadinę ją Magen-Dovyd. Iš pradžių Magen-Dovyd tapo populiarus Vakarų Europoje, o vėliau ir Rytų Europoje.
Kabalistikos požiūriu, šešiakampė žvaigždė simbolizuoja Mošiacho (vietoj Dievo) įsiviešpatavimą šiame pasaulyje ir virš žmonijos. Pirmoji šešiukė simbolizuoja fizinės erdvės užvaldymą (teritorijos, ekonomikos, finansų bei demografinių vyksmų kontrolę). Antroji reiškia mentalinės erdvės (virš sąmonės) užvaldymą. Tai reiškia politikos, psichologinių vyksmų bei informacijos kontrolę. Trečioji šešiukė – tai valdžia dvasinėje erdvėje, t.y. universaliosios religijos, moralės bei kultūros įvedimas. Tikėjimas vieninteliu Dievu bus pakeistas tikėjimu šėtonu.
Rotšildų klanas yra kilęs iš chazarų, atsidūrusių Europoje bei užvaldžiusių ten esminius ekonominius valdymo svertus.
Tai, aišku, liečia ir finansus. Juk jų stabu buvo aukso veršis, prieš kurį jie religiškai keliaklupsčiaudavo. Pinigų bei papirkinėjimų pagalba jie ėmė kontroliuoti daugelį vyriausybių, taip užgrobdami politinę valdžią.
Šio tikslo jie siekė per amžius, tobulindami savo griovimo metodus, bei vienydami juos į vieną didžiąją strategiją, kurios formavimo metraštis išplaukia iš klano metraščio („Rothschild‘s Control of Central Isanks“ w w w.bushstole04.com/monetarysyste m/rothschild_bank.htm).
Rotšildų karo politika

2010 m. rugpjūčio 10 d., antradienis, 17:11:38
Pasiskaityk apie "Melek Tausas"
Tai puolęs angelas, Tamsos kunigaikštis.

Ats:. 2010 m. rugpjūčio 10 d., antradienis, 17:07:54
Rentgeas>>> Vienas postmodernizmo įkvėpėjų F Nyčė,netgi siejo save su satanizmu.Herojus jo paties raštuose neretai vadinamas Antikristu, o jo idealas – „antžmogis“ - vaizduojamas,kaip jokių moralės dėsnių nesaistomas „žvėris“,agresyvus egoistas. Kitas didis postmoderniosios pasaulėžiūros autoritetas - Z.Froidas - buvo taip nusiteikęs.
Kiekvieną, be išimties žmogų valdantys instinktai: lytinis potraukis, baimė, agresija. Ar ne agresivaus „žvėries“ paveikslas?

Iliuzija 2010 m. rugpjūčio 10 d., antradienis, 14:14:52
Aišku kiekviena patirtis, net ir nevisai maloniai užsibaigianti - vistiek yra patirtis...teigiama ar neigiama ji yraunikali,savita.Tačiau išlosti ar pralošti, tai yra viena, o vat išlikti ar pražūtį yra kita.

2010 m. rugpjūčio 6 d., penktadienis, 06:40:43
Kiekvienas su sava patirtimi, įgųdžiais ir priklausomai nuo nuotaikų savaip atsiduodame kūrybiniam polėkiui. Lygiai kaip ir savaip kiekvienas tą patį suprantame. Man labai patiko tavo tokia tolerantiška pozicija. Malonu, nes vertinu tai kaip gera prielaidą kūrybiškoms perspektyvoms ir judėjimui. Skanaus!

2010 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis, 22:24:25
Pirmas blynas būna ...:)Dar ir sekantis:)))

2010 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis, 15:09:10
Ot prikepsim mes čia teorinių blynų!.. jau, kad prisivalgysim :)) Manau, kad meilė pirmiau nei emocijos. O emocijos, kai išorės įstatymais nedisciplinuota psichika - ir gimdo chaosą. Kaip tik tai ir turėjau omenyje paminėdamas meilės pavojingumą.

2010 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis, 14:15:52
Tiksliau ,nepavaldi Išorės įstatymams.

Iliuzija 2010 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis, 14:12:41
Meilė yra per daug sudėtinga,kad galėtumėme ją įvardinti(chaosas ar kultūra). Tai mūsų emocinių išgyvenimų sukurta energija kuri nepavaldi jokiems įstatymams.

2010 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis, 06:46:54
Kas yra chaosas ir kas yra kultūra? Ar meilė pati savaime jau kultūringa?

iliuzija 2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 22:54:10
21:52:08 nesutinku

Iliuzija 2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 22:53:00
21:52:08

De'sant 2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 22:44:41
Nu... ilgai laukus, dar palauk.

2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 22:30:39
Juo labiau meilė Dievui?

2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 22:28:48
Joks įstatymas,įsakymas neprivers mylėti,nesubrandins per prievartą meilės...turi ateiti tai iš vidaus.:)

2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 21:52:08
Meilės Ugnis turi būti suvaldyta. Negesinant Jos...

2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 21:49:02
Viduje ne įstatymas, ten dvasinė branda... O įstatymai nuostatų pavidalu, kaip tik ir brandina Meilę tą, kuri viduje... Meilė be nuostatų - pats pavojingiausias dalykas.

Iliuzija 2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 21:19:22
Primenu,yra dviejų rūšių Meilės įstatymai.Vienas ateina iš išorės,o kitas ateinantis iš vidaus,esantis mumyse:)jaučiame potraukį,šis įstatymas gali viską,ko negali daryti joks kitas rašytas įstatymas ar nuostata...

2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 20:42:37
Pagal meilės įstatymą
Meilė – akys dviejų
Tik pėdos širdžių išdegins takus,
O mūsų tokių kažin ar dar bus.

De'sant 2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 10:29:23
Beabejo, suaugęs pat kiekvienas kaltas... Tačiau situacija mūsų pasaulyje, turint omenyje mūsų išsivystymą, nėra stačiokiškai vienareikšmiška ir kartais karių kaltes privalu atpirkti tautai... Ir, jeigu jau karas - karybos metodikose (čia tyčia nesakau, kad karo mene :) yra vartojamos tokios savokos kaip strategija ir taktika, kur kiekvienas būdamas dalimi bendrojo plano, savo vietoje gali ir turi turėti ir savo, ir strategiją ir taktiką. Žmogus turėtų turėti nuostatą, kad reikia visur ir visada paisyti meilės įstatymų.

2010 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 09:39:55
Palaikai požiūrį,kad kareiviai taip pat yra žudikai?

De'sant 2010 m. rugpjūčio 3 d., antradienis, 23:52:21
Labai keistai čia supynei... Esu absoliutus pacifistas.

Iliuzija 2010 m. rugpjūčio 3 d., antradienis, 23:11:13
Kutulio nebijau:)
Artima tau tai"jei vienas kitą mylėtume,ar būtų melo,karų,neapykantos...":)

De'sant 2010 m. liepos 30 d., penktadienis, 15:52:16
Iliuzija, parašyk man: pv24701@gmail.com ...Jau kaip norėčiau tave užkutenti :))) Labai artima ir miela man tavo pasaulėžiūra, norėčiau asmeniškiau pabendrauti ;)

0 2010 m. liepos 26 d., pirmadienis, 23:27:50
Bet ar Dieve yra Dievas?

Vitus 2010 m. liepos 19 d., pirmadienis, 22:54:25
Jeigu Dievas yra visur - tada, ar yra Dievas uragane? Taip.
O Gazos sektoriuje? Taip.

2010 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 17:19:48
Visada tarp tevo ir sunaus vyksta – paslaptingoji santykiu alchemija:)

2010 m. gegužės 28 d., penktadienis, 11:11:39
Taigis, taigis. "Tėvas", "Sūnus". Tai kad tas sūnus apipjaustytas. Ir apipjaustytas aštuntoj dienoj, kad neatsidarytu 3-7 čakros. Toks "sūnus" neturi nė menkiausio suptratimo apie MEILĘ, nes jam atsidariusios tik ryšio su meterializmu (žeme) ir sekso (dauginimosi) čakros.
Reikia būti jau visiškam zombiui, kad įtikėtum į tuos žydiškus ir degradų-žydkrikščionių paistalus.

2010 m. gegužės 26 d., trečiadienis, 10:36:01
Tėvas ir Sūnus norėjo, kad mes būtume susivieniję tarpusavyje ir su jais< tuo pačiu juos vienijančiu ryšiu, tai yra meile, kuri yra Šventoji Dvasia. Šis principas leidžia pereiti nuo Dvasios kaip meilės Trejybėje prie Dvasios kaip meilės Bažnyčioje kontempliacijos.‘ Matyt, tik tada, kai Dvasią kaip meilę Bažnyčioje pats pamokslininkas ...iškontempliuos, supras, kad jis visai nėra tėvas. O tik brolis. Nes meilėje, kurios norėjo Jėzus tarp žmonių, nėra ir negali būti lygesnių už kitus.
Tad jeigu norite gyventi Šventąja Dvasia, saugokite meilę, MYLĖKITE
TIESĄ, trokškite vienybės ir pasieksite amžinybę.

000 2010 m. gegužės 18 d., antradienis, 15:00:37
Rentgenas>>>>
tu domiesi satanizmu, kad zinai kas bendro?

spitappyillut-tool 2010 m. gegužės 18 d., antradienis, 11:07:21
gera pradzia

ooo 2010 m. gegužės 18 d., antradienis, 09:58:18
www.kabbalah.info/litakab/filmai.htm?rodyk=0
"Kabalos mokslas siūlo savąjį pasaulio tyrimo metodą. Jo esmė – išugdyti žmogaus gebėjimą pajusti paslėptą nuo mūsų pasaulėdaros dalį. Žodis „kabala“ reiškia „gavimą“ ir nusako žmogaus siekį gauti aukščiausias žinias, išvysti tikrąjį pasaulio vaizdą"

Rentgenas 2010 m. gegužės 16 d., sekmadienis, 20:26:08
Kas domisi kabala, pasidomėkite ir satanizmu, rasite daug bendro.
Kabala statoma ant pasaulio suvokimo ketvertuko: dvasia, materija, erdvė, laikas, o įvertinant, kad laikas ir erdvė sąlygini, lieka nepilnas, netikras modelis: dvasia ir materija - skaldymas ir valdymas.
Peržiūrėjus visus Laitmano filmukus, peršasi išvada: daug šou, primityvizmas, Laitmanas ignoruoja kitų tautų kultūrą ir tradicijas, kalbėdamas taip, lyg kitos tautos niekada savo kultūros ir neturėjo.
Greičiausiai globalinis elitas meta eilinį savo ezoterinį ginklą masei - kabalą, ir be abejo, kad tam tikslui ji buvo "pritaikyta" masėms, nebe išrinktiesiems.
Be to, kiekviena tauta turi savo kalbą, kuri ir pasako savo žodžių reikšme, kas yra kas. Tad nereikia aiškinti, kas yra kabala lietuviui? kabalda...ir t.t.
Beprasmybė kalbėtis apie kabalą, nes tai, ką joje šiandien paduoda Laitmanas, nėra kabala, o yra kabalos šou.
Visiems lietuviams noriu priminti, kad bestudijuodami svetimų tautų kabalas, nepamirštų savosios kultūros, nes kai žmogus nebeturi šaknų, jį galima sodinti kur tik nori, ir net rauti nereikia....
Galbūt ir yra koks pasaulinis mokslas žmonėms, kurį pasisavino viena tauta, nes kitos tautos... miegojo... Budos biografijoje irgi galima rasti keistus epizodus, kai jis atėjo pas mokytoją... Ala Ra Kalam ir per du mėnesius pasiekė Sefiro mokslą.
Jeigu viską apibendrinti, tai vyksta informacinis karas, ir kabala yra vienas iš daugelio mistinių ginklų globalistų rankose. Jų tikslas yra okupuoti kuo daugiau žmonių protų ir sunaikinti žmonių kultūrą, panaudoti juos kaip baterijas savo egregore.
Dorija san

Taigi 2010 m. gegužės 14 d., penktadienis, 23:20:02
Dauguma budistų ir hinduistų laikosi tradicijos, sutinkamai su kuria nėra jokio vienatinio Kūrėjo. Jų požiūriu gali nebūti jokių dievų ar, priešingai, jų gali būti daug, tačiau neegzistuoja joks pagrindinis Visatos kūrimo planas. Dvasios yra amžinos, o jų individualios savybės – karma – lemia, kas nutiks žmogaus dvasiai kitame jo gyvenime
Pagonybėje irgi yra daug dievų...

Jietis 2010 m. gegužės 13 d., ketvirtadienis, 20:40:03
"Bruce‘o Salemo hipotezėje teigiama, kad inžinerinis išsilavinimas yra tinkama sfera įtikinimui, kad pasaulį sutvėrė Dievas. Ši hipotezė vis dar yra neįrodyta, tačiau mokslininkai Diego Gambetta ir Steffenas Hertogas pademonstravo, kad inžinerinį išsilavinimą turintys asmenys dažnai būna labiau religingi, nei kitos srities mokslus baigę žmonės. Išeities tašku mokslininkams tapo pastebėjimas, kad daugelis islamo ekstremistinių organizacijų narių yra inžinieriai, rašo laikraštis."

Sen Zarmen 2010 m. gegužės 7 d., penktadienis, 16:33:15
Pasikeisk Pranai ekslibri nes, Tautvida ilga daikta matydama rujoti neapstos .....

000 2010 m. gegužės 7 d., penktadienis, 14:46:06
~~~~~~>Pries 4 metus ir tu buvai Sai Babai neabejingas.Prisimink.
Tau bucki generuoju... :)*

2010 m. gegužės 3 d., pirmadienis, 10:47:15
"Kad žmogus imtų augti dvasiškai, reikia dviejų dalykų: Dievo malonės ir individualių pastangų – Sadhanos. Jie kaip du skirtingi magneto poliai + ir – , kurių sąveika būtina. Dievo malonė esti visados, bet individo pastangų dažnai trūksta, o be Sadhanos širdies neišgryninsi"

...ciute 2010 m. gegužės 1 d., šeštadienis, 16:33:51
Jei atmestume fataliskus satanistus, tokius kaip jehovos liudytojai ar sekmininkai, po ju niekingiausi sektantai butu katalikai, - liuciferiniams zetams parsidave... Manau, kad Sai Baba dirba saziningai, bet jo diegiama gyvensnenos forma bei budas niekaip su dvasingumu ir su Dievu nesisieja, tai tik materializmas be hedonizmo, ir tiek. Keisciausia kai elementarios materiju saveikos ir efektingos energetines ju israiskos, kazkam vaidenasi fenomenais antgamtiskais. Ne, brolyciai, Sai Baba pats tik pagal materialios gamtos desnius gyvena ir tokie tik, jo "stebuklai"...

2010 m. gegužės 1 d., šeštadienis, 14:43:38
SEKTANTŲ LIZDAS - SAI BABA.

2010 m. gegužės 1 d., šeštadienis, 12:30:55
...zinote kad,i Sai Babos bustine Indijoje, Putapartyje, kasdien plusta simtai zmoniu is viso pasaulio.
Kelia zino ir nemazai lietuviu. „Ten atradome tokia ramybe, kokia yra galbut tik rojuje“, — sake darbu ir streso nuvarginti zmones. 82 metu Sai Baba — antgamtinemis galiomis garsejantis stebukladaris

2010 m. gegužės 1 d., šeštadienis, 12:26:12
Tik dar vieno ne:)*

...ciute 2010 m. balandžio 28 d., trečiadienis, 18:03:02
Kur bunu - ten ir namai... pas - reiskia tuos, kurie apsisprende atiduoti visas jegas tam, kad zmonija neprarastu perspektyvos Zemeje. Kaip ir visi tokie, keliauju i Pazadeta Zeme. Sudeginau uz saves visus tiltus ;)))

2010 m. balandžio 28 d., trečiadienis, 14:59:26
..ciute į namus keliauji ar pas...

...ciute 2010 m. balandžio 28 d., trečiadienis, 12:49:59
Tai vat... ta parasiau kelioneje, ekspromtu, atsiprasau uz klaidas. ...O religines, akademines ar verslininkiskos/buitines praktikos tiek dvasinems perspektyvoms naudingos, kiek lavina smegenis, vysto samones ir sinchronizuoja interesus bei polekius su materialaus visatos kurejo programomis, kad dvasia, savo ruoztu, vis labiau savo ugnimi tokiose strukturizuotose erdvese isigaledama (ugninis krikstas), pagaliau nustelbtu instinktyvuji ego prada ir uzurpuotu kunus tik sau, salygodama jiems tik adekvacia paskirciai reiksme - kaip priemones ir instrumento, kurio pagalba istisa amzinybe dvasiai vystytis ir reikstis materijos pasaulyje. Tai reiskia ir nugaleti pasauli, ir roju, dangaus (dvasios) karalyste visur, kur toks, dvasinis subjektas, ir pilnoje komplektacijoje su kunu, bebutu... Idvasinto perspektyva tik kune. Gi, neidvasinto - tik adaptacija vis subtilesniuose materialios gyvybines sielos agregoruose ir, paranirvanoje... kai du tampa vienu. Idvasintas tik zogaus kunas bei psichika. Visi kiti - ne.

...ciute 2010 m. balandžio 27 d., antradienis, 14:01:53
Auksciausias materialios egzistencijos tikslas neatiejamai tapatus lytiniam potraukiui. Juk vientisai isvystyta samone ir energetines potencijos, tik tuomet igyja galutine prasme, kai istruksti is instinktu pasaulio vergijos ir nulekes susikopuliuoji su absoliuciaja moterimi sauleje, ir tampi sutvirtintas, atsparus zemesniems potraukiams. Evoliucija procesas be gailescio ir negailestingas, arba murkdaisi instinktu pasaulio ratuose, suteikdamas perspektyva palikuonims, o pats numirdamas ir isnykdamas arba visko issizadejes beatodairisku darbu pasieki tiksla ir numirdamas neisnyksti... Gamtos desnias nenumatytas ilgas laimingas gyvenimas instinktu pasaulyje. Arba zybteli ir uzgesti, arba isiziebi amzinybei, kuri su niekuo kas zemiska, jau nesusijusi.

patiko mintis 2010 m. balandžio 26 d., pirmadienis, 16:41:19
Girdėjau, kad yra tradicijų, kurios žiūri į lytinius santykius kaip į dvasinę praktiką, bet jų nėra daug nei Rytuose nei Vakaruose. Bet jeigu imsim tokias religines tradicijas, kaip islamą, krikščionybę, vaišnavizmą, judaizmą, tokias mokyklas kaip budizmą, majavadizmą arba monizmą Indijoje, tai visur rasim, kad lytinis skaistumas arba celibatas yra laikomas aukščiausio lygio praktika. Tuo neleis abejoti ir mūsų patirtis, nes pažinę tyrą vienuolį ir geismuose paskendusį atseit "dvasininką", be didelių svarstymų pirmenybę atiduosim pirmąjam. Indijoje pats gerbiamiausias asmuo visada bus sanjasa - tas, kuris visiškai atsižadėjo ne tik lytinių santykių, bet ir bet kokio materialaus užsiėmimo ir materialių ryšių. Tik paskutiniais amžiais atsiranda niekšų ir apsišaukėlių, tokių kaip Sai Baba arba Ošo pasekėjų, kurie savo nežabotą geismų tenkinimą bando vaizduoti kaip "dvasinę praktiką". Aišku, ir daug seniau buvo tantristų, kurie nesilaikė jokių reguliavimų, bet tai atskiras klausimas.
Tikriausiai ne tik krišnaito, bet ir bet kokio religinio aspiranto, siekiančio dvasinių tikslų, požiūriu, natūralu yra tai, kad nereguliuojami lytiniai santykiai prieštarauja pačiai sąvokai "dvasinė praktika". Materialus geismas ir seksas yra pats materialaus gyvenimo centras, dvasinio gyvenimo priešingybė. Net sakoma, kad visas materialus pasaulis sukasi dėl sekso, tuo tarpu tie, kurie siekia kažko, kas yra ne iš šio pasaulio, aukštesnio tikslo, bando išsilaisvinti iš tų materializmo grandinių.

O kur 2010 m. balandžio 13 d., antradienis, 19:43:52
visos sektos,kodėl jos nereikalauja leidimo paradams.

Nuomonė apie gėjų paradą 2010 m. balandžio 13 d., antradienis, 17:15:21
Negalime sau leisti daugiau negu reikia. Užtat visos mažumos ir lipa mums ant galvos;
Rusų penkta kolona tyliai ardo mūsų valstybės pamatus. Apie žydus iš vis nekalbėsiu, nes visiems aišku. Romai- gera priedanga narkobaronams. O tas ...rastų ir ...filų klanas-tai visų jų fanfara, kurie kaip tranai jau sulindę ir į valdančiuosius postus.
Atskirai reikėtų paminėti ir žydkrikščionišką dvasininkiją, kuri ta velnio sėklą ir sėja nuo seniausių laikų.

2010 m. balandžio 10 d., šeštadienis, 22:46:25
O kartais ašarojama

2010 m. balandžio 9 d., penktadienis, 22:14:51
Kai mišką kerta, dėl skiedrų neraudojama.

2010 m. balandžio 9 d., penktadienis, 18:29:46
Kapok toliau malkas tik skiedras miske surink.

Jietis 2010 m. balandžio 3 d., šeštadienis, 21:28:55
Kuo toliau į mišką, tuo daugiau-malkų. :)
www.youtube.com/user/Lietuvai
www.youtube.com/user/Sarmatijai

Jietis 2010 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis, 10:13:38
<Tęsėjas>
Nežinau ar jums tai naujiena kokia, ar ne, bet norėčiau kad pažiūrėtumėte tą TV laidelę ir ką nors pakomentuotumėte. Ačiū.
www.pukas.lt/pukas-tv/laidos/384-kitokia-lietuva-20100330.html

2010 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 15:57:36
pasistumus

2010 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 13:00:52
Nemenka doze prisistumes turbut rasei ):

C 2010 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 09:09:35
„Materijoje pliusas nebūna be minuso, prote – teigiama mintis nebūna be neigiamos, dvasioje – dievai negali atsirasti be velnių. Abi pusės visuomet gimsta kartu. Arba tik nedaug asimetriškai.
Materiali dalelė, atomas yra tik tuomet neutralus, neapsėstas, išoriškai nebeveik neveikiamas, humaniškas, kai protonų kiekį atitinka elektronų kiekis, pliusus – minusai, šiaurinius polius – pietiniai, materijos kiekį - antimaterija.
Prote yra neutralus, humaniškas tik tas, kuris priėmęs teigiamą mintį, neatmeta neigiamos, o abi jas panaudoja psichinei energijai sukurti – atlikti darbą. Tuo netikėkite. Tai patys patirkite. Tai labai paprasta. Tai – meditacija.
Materijoje kurdami pliusą – būtinai turime paimti iš atomo ar molekulės minusą – elektroną. Todėl, sukūrę pliusą, neišvengiamai sukuriame ir minusą. Lygiai taip pat sukūrę teigiamą mintį, būtinai turėsime ir neigiamą, o sukūrę Dievą, turėsime ir Velnią. Krikščionys nemato kaip, bet susikūrę Dievą, susikūrė ir Velnią. Po to ir apsėstuosius, ir egzorcistus. Vieni negali be kitų. Visi apsėsti. Veiksmas lygus atoveiksmiui ir materijoje, ir prote, ir dvasioje.
Tai akivaizdžiai mato ir patiria tas, kuris neatmeta nė vienos pusės, priima jas abi, ir dar aiškiau mato tas, kuris eina anapus minčių, anapus proto, tas kuris jau yra anapus proto. Tyloje, ramybėje, meditacijoje. Tuomet yra matoma, kaip viskas ateina į būtį ir vėl grįžta į nebūtį. Ir atvirkščiai. Kaip sėkla virsta medžiu ir medis – sėkla. Kaip žemėje, taip ir danguje. Kaip kūnas gimsta ir miršta, siela įsikūnija ir išsikūnija.
„Krikščioniškoji mintis ieškojo blogio šaltinio. Juo absoliutus Gėris – Dievas negali būti.“
Pirma, mintis visuomet yra pusinė, apsėsta, veikiama. Likęs mintyje visuomet trinsiesi tik paviršiuje ir niekada nerasi blogio šaltinio. Kaip ir likdamas dešinėje – niekada nerasi kairės, o likdamas su protonu, niekada nerasi elektrono, likdamas su vyrais, niekada nerasi moters. Norint rasti kitą pusę, ją reikia priimti ir į ten eiti.
Antra, absoliutus gėris – Dievas gimsta tik kartu su absoliučiu blogiu – Velniu. Jie yra tik prote. Arba, galima sakyti, ir žmoguje su tokiu protu. O žmogiškumas yra juos sujungti, paversti žmogišku, ekstazišku gyvenimu.
Dievas ir Velnias yra tuščios ir nevaisingos šakos arba šaknys. Geriau sakyti, kad Velnias yra šaknys, Dievas – šakos. Tik iš jų abiejų gimsta Gyvybės medis ir vyksta gyvybės evoliucija Žemėje jau per keturis milijardus metų. Jos žiedas – ne vienpusis žmogus, tikintis ar proto žmogus, o visuminis, taikos, tylos ir ramybės žmogus – meditatorius.“

De'sant 2010 m. vasario 10 d., trečiadienis, 13:00:01
Labai idomia tema kazkas imete. Ir kas gi yra tas akmuo? ...Kertinis... Kokia vertybe Joskes sunus turejo omenyje, istardamas sia metafora? Manyciau, kad Tiesa... Cia zodi "Tiesa" parasiau is didziosios, nes manau, kad zmogaus tapsma formuoja dvi tiesos. Tad isskiriu Tiesa, pagal kuria vystosi dvasine savastis ir tiesa, kuri yra programa bei statybine medziaga, formuojanti samomiu strukturas, kurios yra gyvuniskosios egoistines savasties pagrindas. Tiesa, kuri padeda dvasiniam tapsmui, su energija, kuria Kristus pavadino "Sventaja Dvasia" "transliuoja" Dievas, musu dvasiniu pradu sukurejas. Turbut sia programa Kristus ir vadina "kertiniu akmeniu". Nes gi tik jos pagrindu formuluojamas istatymu pamatas - ir bus zmonijai gelbejimosi "arka"... O, gi tiesa isreiskiam mokslioemis konstantomis, zmogui yra reikalinga tik intelektinems potencijoms vystyti, kad gebetume pilniau realizuoti dvasinius istatymus ir sutrupinti tokius primityvus kaip dogmu kulturos religines bei technokratines ar, politines-demagognes...

2010 m. vasario 8 d., pirmadienis, 18:00:30
Tai is baimes bedieviai kabinasi uz to, kas kam atrodo tvirciausia. O akmuo, kuri statytojai atmete, pasirodo buves kertiniu...

2010 m. vasario 8 d., pirmadienis, 17:52:34
Vienos erezijos...

2010 m. vasario 8 d., pirmadienis, 17:07:38
Neliko jokio padorumo.

Kodėl? 2010 m. vasario 8 d., pirmadienis, 17:06:37
Niekas nieko nebijo,net Dievo:(

2010 m. vasario 8 d., pirmadienis, 15:41:11
Aha, pataikei... Is baimes bijom net ir noreti.

Ne 2010 m. vasario 8 d., pirmadienis, 14:56:15
Dabar baimės nėra,kas ką nori tas tą daro

2010 m. vasario 8 d., pirmadienis, 14:28:47
Nu nedaug tos "istorijos"... tikroji kiek kitokia. Be to, nereiktu vadinti garbinimu reiskiniu mistifikavimo del baimes. Porotevius valde baime ...Panasiai kaip ir dabarti.

2010 m. vasario 8 d., pirmadienis, 11:39:04
"...VIII m. e. a.) įsigali paprotys laidoti mirusius sudegintus kartu su įkapėmis. Apie šio papročio įvedimą išlikęs XIII a. Ipatijaus metraščiuose užrašytas Sovijaus mitas dažnai laikomas pačius anksčiausius Lietuvos istorinius įvykius aprašančiu tekstu..."

2010 m. vasario 8 d., pirmadienis, 11:36:38
" ...pirmieji gyventojai mūsų teritorijoje, kurioje susiformavo baltų tautos, įsikūrė paleolite, X tūkstantmečio p. m. e. II pusėje negrįžtamai pasitraukus ledynams, atšilus klimatui ir išplitus miškams. Radinių, kurie bylotų apie kokias nors to meto pirmykščio tikėjimo apraiškas, nerasta. Tačiau kai kurie neolito (III-II t-metis p. m. e.) periodo radiniai jau rodo buvus fetišistines, totemistines pasaulėjautos užuomazgas. Paminėtinos lazdos su rankenomis, vaizduojančiomis briedžių galvas. Jos, matyt, buvo naudojamos medžioklinės magijos apeigose. Rasti samčiai su vandens paukščių galvutėmis gali būti sietini su vandens kulto pradmenimis. Įvairūs amuletai, vaizduojantys gyvates, rodo gyvačių kulto buvimą..."

~~~~~~>21:56:51 2010 m. vasario 8 d., pirmadienis, 10:55:38
Tautvida, jau vagi svetimus ir simbolius?

2010 m. vasario 7 d., sekmadienis, 21:56:51
~~~~~~>tikiu,kad viskas buvo tikra. Bet... vyrai tik patinai:)

~~~~~~> 2010 m. vasario 7 d., sekmadienis, 11:22:00
alfa.lt/straipsnis/10313492/?Iseiviu.bedos.traukia.ir.aiskiaregius=2010-02-07_08-08

2010 m. vasario 4 d., ketvirtadienis, 09:11:42
...energiniu "atkatu" goduliui... (beje, zetams sios energijos is musu tik ir reikia)

De'sant 2010 m. vasario 4 d., ketvirtadienis, 09:03:22
Keisciausiai stebina pretenzijos i protinguma zmogaus, kuris net nesugeba kapitalizmo susieti su zydkrikscionybe. Gi sitie modusai, yra vieno organizmo du smegenu pusrutuliai. Kapitalizmo pagrindas yra specifine lupikavimo sistema, per zydus liuciferiniu idiegta. Ir siuo atveju, kapitalistams beieskantiems siaudo, pagelbeti galincio issimakaluoti is finansoekonomines krizes, galima pasakyti: "deja...", - Markso "Kapitalo" isvadose ta specifika neatsispindi. Grynojo proto teorijos neaprepia psichologiniu ypatumu susijusu su energetinemis apyvartomis tarplytiniuose santykiuose, o zetai puikiausiai numate, kad silpnaprotiskas vyriskas zemieciu ego neatsispirs energiniu "atkatu" goduliuo nuo investiciju i buitine moteriska sfera. Zetai pirmiausiai sieke suniokoti energiniu apyvartu bei santykiu harmonija tarp zemieciu lyciu - kad vyrai tik patinais, glusais impotentais paliktu, gi moterys - pataptu prostitutemis...

2010 m. vasario 3 d., trečiadienis, 18:40:30
Tai tu gi, iliuzija, sakais mergaite beesanti :) ...jei cia tu klausi... O siaip, tai kabutiniam dvitaskiui mano replika.

2010 m. vasario 3 d., trečiadienis, 17:57:07
Įvardyk kuris?
Nes kitaip,kas sako ant savęa pasisako:)

2010 m. vasario 3 d., trečiadienis, 17:44:42
Tu toks rambus ir bukas, - gal vezimu kada kas pervaziavo?.. Nera kalbos apie prota... Antzmogis!

Iliuzija. 2010 m. vasario 3 d., trečiadienis, 17:42:59
Kalba ne apie tikejimą, o apie Meilę, visam kam,... kad kiekviena siela su kuria man tenka susitikti jaustų Meilės buvimą mano sieloje, tai..
Pagalvokim,jei vienas kitą mylėtume, ar būtų melo, karų, neapykantos...

":" 2010 m. vasario 3 d., trečiadienis, 16:04:10
"Jėzų", motinų Teresių ir visokio plauko "šventųjų" garbintojams reikia vienintelio dalyko - įtikėti, kad "Jėzus" ir jo tėvas-dievas yra vieninteliai tikrieji dievai, o kiti tik stabai. (Judas, vienas iš "apaštalų", kažkodėl bažnyčios nemėgstamų, sako, kad Jėzus jam taip irpareiškęs, jog nesąs dievo sūnus). O kas, jei ir "Jėzus" ne dievas? Tada griūna visas šis kortų namelis. Tada žydkriščionybės dievas tampa tokiu pat stabu, kaip ir visi kiti jos pripažistami stabai.
Maldoms žodžius galima sukurti, bet ot laikytis "10 dievo įsakymų" niekaip neišeina net didžiausiems šventuoliams. O tai reiškia, "Jėzaus mokslas" negyvibingas, besilaikąs tik ant prievarta įteigtos "tiesos".
Labai sunku atsisakyti savo įtikėjimo, bet protingas XXI amž. žmogus turėtu įsiklausyti į V.Mačernio žodžius:
"Visi tikėjimai - fantazijų žaislai:
Apie tikrovę nieko pasakyt negali,
Bet kas pamiršo juos visus, tas amžinai
Turės klajot po tamsią Hado šalį ....
...................
Bet žmonės mėgsta šilumą labiau nei tiesą
Ir bijo pasilikt vieni net valandai vienai,
Ir, jei širdy tėvų tikėjimas atvėso,
Jie naujo griebiasi karštai."
Mūsų dienomis matome kiek Lietuvoje atsirado "tikėjimų". Ir vis nauji, patys geriausi, patys teisingiausi, žodžiu patys .... patys. O koks yra tikrasis, vienintelis (toks privalo būti) niekas nematė ir nežino.
Žydkrikščionybė dabar mūsuose teisinama tuo, kad Europa mūsų nepriimtu be krikščionybės. Gal. Nes Europa susimokius su maskoliais tik ir sugebėjo palaužti protėvių pasipriešinimą. Tokia jau mums skirta žemė, kurią lengvai pasiekdavo visokio plauko aferistai. Japonams labiau pasisekė. Jų žydkrikščionybė savo purvinais čiuptuvais nepasiekė ir jie neprapuolė be "tikrojo", "gerojo", "teisigojo", "meile trykštančio" ir kraujo ištroškusio dievulio su sūneliu. Tada kila mintis, o gal žydkrikščionybė tik pakenkė mums? Kas gali dabar pasakyti kaip būtu susiklostęs protėvių likimas, jei nebūti jėga įpirštas kitas stabas?
Postringavimai apie žydkrikščionių toleranciją yra eilinė jų apgaulė ir veidmainystė. Tolerancijos jie galėjo pasimokyti iš mūsų protėvių, bet jiems jos nereikia. Jie kaltina islamą kaipo jėga peršama religiją, bet patys dešimteriopai tą jėgą naudojo savo tikėjimui įdiegti.
Tai purvina, pikta ir bjauri religija. Jų ir rūbai juodikaip ir tikėjimas. Arijų dvasininkai nešiojo baltus, švarius rūbus. Kokia religija, tokie ir rūbai.

De'sant 2010 m. vasario 3 d., trečiadienis, 15:26:01
Apskritai, tai esme ne zodziuose - Darbe! Neklausiams, sicia, dabar apie tai, kas yra darbas, daug nekalbesiu. Priminsiu tik Jezaus zodzius: "Ka padarei del situ mazuteliu - padarei del manes". O darba lydinti malda, man mielesne labiau sutelkta ir konkreciau oriantuota. Tokia kaip: "Viespatie, papildyk visu mano broliu jegas. Kaip artimu, taip ir man nepazistamu... Te pamato jie Tavo Didybe ir te pritvinksta ju sirdys meiles. Te istiesia jie vieni kitiems savo rankas ir te dalijasi dvasiu siluma. Ir taip te iveikia jie, visas tamsias kliutis kelyje i Sviesa!". Musu gyvenimai - is Dievo. Per Sirdis is vieno Centro... Tikinciuju bendruomenese; ar tai kalchozas koks, ar istisa valstybe, tokiu problemu, kokioms spresti pasiaukojusi buvo Terese, neturi buti. Tad ir sventumo aureole tokia pigi... Tamsiems darbams pasitarnaujanti pompastika.

Hu 2010 m. vasario 3 d., trečiadienis, 14:45:54
Kad ta pati motina Teresė prieš mirtį, suabejojo Dievo egzistavimu.

Iliuzija 2010 m. vasario 3 d., trečiadienis, 13:31:36
Norėčiau pasidalinti malda,puikomis mintimis,kurias atradau labai netikėtai
Kasdieninė Motinos Tereses malda.
Brangus Viešpatie,
padėk man skleisti Tavo "kvapą" kur beeičiau.
Užtvindyk mano sielą ir mano gyvenimą savo Dvasia, įsiskverbk į mane, užvaldyk mane visą absoliučiai, kad mano gyvenimas spinduliuotų TAVIMI...
Šviesk manyje ir būk manyje taip, kad kiekviena siela su kuria man tenka susitikti jaustų Tavo buvimą mano sieloje. Leisk jiems žvelgti į mane, bet manęs ten nebematyti tik vienintelį Tave Viešpatie.
Leisk man liudyti apie Tave be pamokslavimo, ne žodžiais, bet savo pavyzdžiu, užkrėčiančia jėga, užuojautos įtaka visuose mano darbuose, akivaizdžia meilės gausa Tau iš visos mano širdies.
Pagalvojau, ką betikėtume šie žodžiai bet kuriam tinka.

De'sant 2010 m. vasario 3 d., trečiadienis, 12:47:56
Mums kiekvienam lemta po lygiai: Arba surasti, arba isnykti.

":" 2010 m. vasario 3 d., trečiadienis, 09:41:31
tada spėju, kad esi kažkurios "generacijos" užsilikęs egzempliorius. Matomai, mums lemta nesusikalbėti.

2010 m. vasario 2 d., antradienis, 11:56:56
Nu, brangusis, ne tu vienas forume... Vat, sunkiai beatskiri kur su tavimi kalbu, o kur su kitais... Tavo tas susiktas "prof.", rodo tave kazkokiu antrarusiu besijauciant. Visi tokie titulai, tik bandoje begyvenantiems ispudis.

":" 2010 m. vasario 2 d., antradienis, 10:52:43
Ar tikrai, "....ciute" pats(i) supranti ką čia pripeizėjai?
Gal tu ir teisus(i) dėl neapipjaustytų žydų. Tikriausiai tuos, kurie niekaip negali suprasti, kad "Jėzaus žodžiai" yra trijų "apaštalų" ir "Jono", bet ne "Jėzaus" žodžiai, ir nuoširdžiai "myli" (bent jau tiki jo buvimu) "Jėzų", galima vadinti neapipjaustytais žydais. Tik bėda tame, kad neapipjaustytiems yra atsivėrę visos čakros, o apipjaustytiems tik dvi apatinės. Tad visiškai pritarti tavo išradimui - neapipjaustytas žydas - galima tik iš dalies.
Tavo protinius sugebėjimus galima įvertinti vien iš prof. V.Landsbergio paminėjimo tokiame kontekste. Busiu priverstas į tavo mintis žiūrėti su tam tikra pataisa.
Jau ir į paskutines mintis turiu žiūrėti su įtarimu, kad nesupratai ką sakiau. Kalbėjau apie žydkrikščionybę, o tamstelė porini apie kapitalizmą. Gal ............ kažkas užkrito?

2010 m. vasario 2 d., antradienis, 08:13:19
Oho! Adminas siulo patyleti... Tikekite, Mylekite, Kurkite - tokia siuolaikine tu zodziu butu transkripcija... Bet, gi nebylumas nesprendzia problemu. Ar ju, tarpe tokiu tikinciu nesirastu? Gi ir gestu kalba yra kalba... Tad vistik, ar ne geriau kalba verbaline, bet tik nuosirdi, pajausta. Ogi ir moterys, ne be pagrindo sakoma - ausimis myli... Ar nepastebejote kokios irzlios meileje kurcnebyles? Kas galetu geriau paliudyti tai, kad moterims nuosirdus, isjaustas vyriskas zodis, yra butinas!

...ciute 2010 m. vasario 1 d., pirmadienis, 19:22:35
Visus kabalizmus pucia zetu emisarai. O, kad siuolaikinese interpretacijosia prasisviecia ir hunanistines idejos, tai cia kaltas visai jau ne "zydiskas" po Kristaus misijos i tos tautos atstovu kunus ikunytu paciu teisiausiu pries tai kitose tautose besivysciusiu zemieciu mentalitetas. Tokiu budu Dievas per visus 2000 metu aplosinejo zetu programas. Tad didziausi siuolaikiniai "zydai" yra "zydai" neapipjaustyti, tie kurie uzsikrete zetu primestomis savinaikos programomis, tokie koks buvo Hitleris, yra Landsbergis ir musu petras, bei, zinoma, krikscionisku konfesiju sulai, kartu su jau susinaikinusiais ju ganomaisis, bendrai vadinamais "davatkomis". Zetu programoms pajungti, pries nusibagdami, tuo maru uzkrecia viska aplinkui...

2010 m. vasario 1 d., pirmadienis, 16:22:28
>>>>

..ciuteiiiiiii 2010 m. vasario 1 d., pirmadienis, 16:19:18
>>>>

...ciute 2010 m. vasario 1 d., pirmadienis, 13:43:48
O kapitalizmo ir komunizmo autoriai yra dvieju visatoje konfrontuojanciu evoliuciniu atsaku atstovai. Kapitalizmo, per zydus - liuciferiniai pilkieji zetos, o kumunizmo - normalus teisieji, atstovaujantys Kurejo programoms. Nesvarbu, kad tiek kapitalizmui, tiek komunizmui teorinius pagrindus zmonijai suformulavo vienas ir tas pats zydas pagal gimti K.Marksas, bet jis buvo kosmopolitiniu paziuru ir specialiai tam reikalui Dievo ikunytas i zydu tautos atstovu paruosta kuna. Kapitalizams iki Markso, buvo reiskinys stichiskas, laukinis.

...ciute 2010 m. vasario 1 d., pirmadienis, 13:20:40
Turejau omenyje tuos zydu, kurie Mozes dar nebuvo suburti i "tauta", kaip priemone pasauliui uzvaldyti. O, kad lietuviu tauta primityviausia (nu, daugiau ta prasme, kad archaiskiausia) is visu taip vadinamu "indoeuropieciu", zinau ir be tavo pateikiamu "irodymu". Tad gali nesistengti...

":" 2010 m. vasario 1 d., pirmadienis, 11:09:47
Miela ar mielas "...ciute". Nežinau kokių psevdoteorijų prisiskaitei apie "grynuosius arijus" ir žydus kurie "yra šakos nuo tos sėklos vieno medžio" tik į idiotą man labiau panašus(i) tu.
Pacituosiu tau kai ką: "Антропологически современные балты - типичные европеиды Средней Европы. Но в раннем этногенезе восточных балтов (литовцев, латышей) роль протоевропеидной компоненты очевидна. Большинство литовских женщин принадлежит к особо архаичным, ведущим начало от палеолитических культур Мадлена и Свидров протоевропеидным гаплогруппам Европы H,U,V,I, и лишь в не большой части представлены генетическими группами T и J Ближнего Востока (формирование которых относятся к литовско-еврейским бракам эпохи ВКЛ)".
Gal esi žydkrikščionybės jau taip paveiktas, kad be žydų niekaip nebeišsiverti. G.Klimovas labai gerai aprašo žydų skverbimasį į visas sferas kur tik įmanoma prieiti. JAV jau sugebėjo užvaldyti. Europa taip pat jau "toleruoja" visokio plauko iškrypėlius ir išsigimelius. Žydai artėja prie savo tikslo. Kaip žlugo galingoji Roma, taip busim sužlugdyti ir mes. Ir visos tokios bėdos kyla tik iš žydų. Gal nereikia aiškinti kas yra autoriai žydkrikščionybės ir baisios rykštės žmonijai komunizmo. Tai įrankiai, kurių pagalba siekiama savo tikslo. Tai piktžaizdė ant žmonijos kūno. Jei laiku žydai ne bus sustabdyti, žmonijos laukia toks pat likimas, kaip ir mūsų protėvių ARIJŲ civilizacijos sužlugdimas.

Šviesos nešėjas 2010 m. sausio 31 d., sekmadienis, 22:20:49
..ciute, atlik išpažintį... :)

...ciute 2010 m. sausio 31 d., sekmadienis, 17:16:51
Tie humanoidai kai ka ir naudingo pasako. Pvz.: ta civilizacija, kur anais laikais Zemeje isiviespatavusi buvo, tai musu taip vadinami Atlantai. Jie zemiecius fiziskai ir ideologiskai ir nutobulino. Fiziskai mums gal ir nepakenke, gal net ir aciu uz savo kunus jiems pasakyti galetume. Taciau ideologiskai, tai tikras meslas is ju mokslu isejo. Vien tik duras apie grynuosius - "arijus" ko vertas. Beje, ir lietuviai, ir zydai, yra sakos nuo tos seklos vieno medzio. Patarciau Petrui filosofijos forume geneologijos tema Hardos surasyta traktata perskaityti. Nemalonu pasilavinusi zmogu idiotu matyti...

2010 m. sausio 29 d., penktadienis, 17:14:49
Idiotai visi vienodi!

2010 m. sausio 29 d., penktadienis, 12:34:26
Kokių tik nebūna sektantų!
Tai "Kristus" visus gelbės, ar tik tuos kuriuos sugebės pavergti? Kas bus, jei musulmonai, indusai, budistai ir visokio plauko žydkrikščionys nenorės paklusti žydui? Jis vėl suburs "pasekėjus" ir puls žudyti visus nepaklususius? Ar sektantai numate tik pasišildyti rankas ant žmogeliu kvailumo, o po to "nors ir tvanas"?

visažinis 2010 m. sausio 28 d., ketvirtadienis, 18:15:39
..tautvidai vėlu pratęst gentį,jau kuodelis seniai pažilęs.
Laikrodukas neužilgo muš 50 metų.

2010 m. sausio 28 d., ketvirtadienis, 17:02:14
Netenkinsim tavojo EGO, bet patylesim. Juolab, kad nieko cia naujo. Judu abudu su Tautvida vino kraujo, tad kol ana zilu plauku savo kudelyje dar neaptiko, paskubetumet pratesti genti Jieciuku, nes kitaip prapuls jusu nepakartojamu EGO sporu kulturos.

N.E.S.A.R.A. 2010 m. sausio 28 d., ketvirtadienis, 15:35:04
Ką manot, protingieji kurmiai? :)

2010 m. sausio 28 d., ketvirtadienis, 15:33:41
Taigi Trejybė yra neteisingai suprantama. Tėvas yra Visos Visatos Kūrėjas. Sūnus yra gyvybės siela ir Dvasia yra proto šaltinis. Tėvas neturi ypatingų žmonių, nei vienas žmogaus neturi viršenybės virš kito. Mūsų Planeta kartą buvo pasisavinta vienų iš Galaktikos gyventojų, kurie blogai panaudojo savo galias ir tuo metu sukūrė daugybę religijų Žemėje su tikslu, kad kiekviena iš jų būtų atskirta ir kovotų dėl savo viršenybės. Dvasinis tobulėjimas priklauso individui, kuris sukuria savo troškimus ir mokosi, arba bent jau taip turėtų būti. Šioje Žemėje mes gyvename lyg tikrame kalėjime, kuris iš dalies susikūrė tada, kai mes atidavėm savo asmeninę Dievo galią kitiems. Kai mokymas apie tai bus suprastas, jis paskatins greitą dvasinį tobulėjimą šioje planetoje.
Krikščionybėje visada buvo tragiškai neteisingas supratimas apie Jėzaus Kristaus Antrąjį Atėjimą. Rojus nebuvo teisingai suprantamas, nepaisant tų mokymų, kurie buvo atnešti į Žemę labai seniai. Vietoj to, kad nueiti į Rojų kažkur, Rojus ateina į Žemę. Rojus, tai yra daugiau nusiteikimas ir gyvenimo būdas, negu konkreti vieta. Mūsų Visata iš tikrųjų turi Vyriausybę. Didžiuliai Rūmai, paminėti Biblijoje yra specialių sferų kombinacija, naudojama Visatos administraciniam biurui, mokykloms bei apgyvendinimui.
Aš įkūriau organizaciją, pavadintą AbundantHope ir aš glaudžiai dirbu su Sananda Imanueliu ir Kristum Michaeliu prie šio projekto. Jie yra patarėjai ir mano asmeniniai draugai. Aš kartu su Sananda, Kristum Michaeliu, Mohamedu, Buda, ir kitais Dvasiniais Mokytojais parašiau visą eilę pranešimų. Dabar jau yra parašyta 65 pranešimai. Jūs galite juos rasti svetainėje www.abundanthope.net. Jie taip pat yra patalpinti ir kitose svetainėse įvairiomis kalbomis. Google paieškos pagalba jūs galite ieškoti Candace Frieze ir juos rasite. Internetas tai mūsų žvaigždžių svečių dovana mums !
Mano organizacija turi milžinišką misiją. Mūsų planeta turi daug darančių žalą žmonių ir mums iš tikrųjų reikia labai daug mesijų, kurie padėtų išgydyti mūsų planetą. Mes paskatinsime religines organizacijas ar kitas grupes, ar individus kurti mesijinius projektus. Šie projektai veiks apjungti vienos idėjos „ Du AR Daugiau Mano Vardu“ ir bus susiję su AbundantHope. Kaip Antrojo Atėjimo proceso dalis, visame pasaulyje bus išskirti dideli finansiniai ištekliai įvairiems projektams įgyvendinti.. Jūs galite teikti paraiškas šiems fondams gauti, arba galite individualiai rinkti pinigus šiems projektams. Mums reikia įvairių Mesijų projektų , ne tik religijoj bet ir mene, technologijose, švietime, biznyje, medicinoje ir moksle. Sąrašas gali būti begalinis. Kiekvienas yra kviečiamas dalyvauti ir kurti viziją - didelę ar mažą.
Jei norite sužinoti daugiau apie NESARĄ, kuri prasidėjo JAV ir apskries visą pasaulį, siūlau apsilankyti www.white-nights911.com ir www.nesara.us.
Nėra galimybės susisiekti su kiekviena organizacija. Aš būčiau labai dėkinga, jei jūs nukopijuotumėte šį laišką ir perduotumėte jį savo draugams, kolegoms ir pažįstamiems. Įdėkite jį į savo internetinius puslapius ir diskusijų forumus. Skambinkite ir rašykite elektroninius laiškus. Išplatinkite šį laišką greitai, kad visi galėtų pasiruošti artėjančiam džiaugsmo, meilės, vilčių ir naujų mokslų laikotarpiui, kuris ateina į mūsų planetą. Kontaktinę informaciją Jūs galite rasti mano svetainėje www.abundanthope.net, paspaudę nuorodą „Contact Us“. Paskutiniu metu aš pasirinkau keletą mūsų organizacijos regioninių direktorių ir Jūs turėtumėte užmegsti kontaktą su Jūsų regiono direktoriumi. Taip pat Jūs galite rašyti man adresu, kuris patalpintas svetainėje.
Aš nuoširdžiai dėkoju 400 mano draugų, kurie padeda išplatinti šį laišką, o taip pat dėkoju Jums visiems, kurie gaunate šį laišką, už jūsų pastangas tęsti šių gerų žinių skleidimą!
Palaima visiems,
Candace Freize

N.E.S.A.R.A 2010 m. sausio 28 d., ketvirtadienis, 15:28:58
Mano vardas Candace Frieze. Aš esu Antrojo Atėjimo (Jėzaus Kristaus sugrįžimo) planavimo komiteto narė. Tai bus nuostabus įvykis, kuris greitai įvyks šiame pasaulyje, kuriame mes gyvename. Antrasis Atėjimas bus skirtas visai Žemei, visų tikėjimų, visų kultūrų žmonėms ir pačiai mūsų Planetai. Daugelis iš jūsų jaučiate, kad artėja kažkas svarbaus ir taip yra iš tikrųjų. Šis įvykis buvo planuojamas jau daugelį metų ir buvo pravedama daug įvairių apmokymų, gal Jūs pastebėjote, kad smarkiai išaugo dvasinės auklėjamosios medžiagos leidyba.
Antrasis Atėjimas susideda iš trijų dalių. Pirmoji dalis tai yra veiksmai JAV televizijoje ir kitur apie programos, kuri vadinama NESARA. paskelbimą. Apie šią programą bus diskutuojama per jos pristatymą ir jos koncepcija bus paskleista visame pasaulyje. Tuo pačiu bus paskelbta apie Kristaus sugrįžimą ir daugelio Iškiliųjų Mokytojų dalyvavimą šioje programoje. (Nors gal šį laišką Jūs jau gavote po šio įvykio!)
Antroji dalis – tai padažnėjęs pasirodymas žvaigždėlaivių iš kitų mūsų Visatos planetų. Jie yra apsupę mūsų Žemę savo žvaigždėlaiviais jau daugelį metų. Jūs galite juos matyti kiekvieną naktį, kai dangus yra giedras. Jie atrodo kaip žvaigždės, bet skirtingai nuo žvaigždių, jie skleidžia šviesos blyksnius, kurie mirguliuoja įvairiom spalvom. Kai kurie atrodo kaip didelis šviesos kamuoliukas, per didelis, kad būtų žvaigždė. Visa tai labai gražu ir linksma stebėti. Galbūt jūs juos pastebėjote, bet dar nežinojote, kas tai yra. Mes turėsime suplanuotus jų avia pasirodymus su šatlais, kurie su įgula bus iš atskirų žvaigždėlaivių.
Šie žmonės atvyko pas mus iš žvaigždžių padėti įvykti šiems nuostabiems įvykiams Žemėje. Jie priklauso Šviesos Galaktikos Federacijai ir yra kur kas labiau išsivystę, nei mes - savo technologijomis ir dvasingumu. Mūsų Planeta labai serga, oro ir vandens tarša yra siaubinga. Mūsų žmonės kenčia nepriteklius pradedant maistu, pastoge ir baigiant išsimokslinimu bei dvasiniu švietimu. Kitų planetų gyventojai atėjo padėti mums, kai to mums labiausiai reikia. Šios stadijos tikslas paruošti mus trečiajai įvykių daliai – svarbiausiam renginiui - Antrajam Atėjimui nuostabiam įvykiui, kuris apims ir milžinišką šou, kurį atliks mūsų svečiai iš Galaktikos Federacijos. Daugelis jų nusileis mūsų žemėje. Nebijokite to, nes jie atvyksta pas mus padėti Dievui. Daugelis iš jų yra Angelai.
Prieš beveik 2000 metų mūsų Planetą aplankė nepaprasta asmenybė, jo vardas buvo Kristus Michaelis ir jis yra Kūrėjas Dievo Sūnus esantis prie mūsų Visatos vairo. Jis yra „Kristus“. Ir jis sugrįžta taip, kaip jis buvo žadėjęs ir jis žengs mūsų Žeme, kai tik bus tam tinkamas laikas po Antrojo Atėjimo renginio.
Tuo laiku Jis atėjo į Žemę kartu su kitu, labai pažangiu Mokytoju, kurio vardas buvo Imanuelis. Imanuelis buvo Karalius Deividas iš Senojo Testamento ir Jis tada sugrįžo tai ypatingai misijai - mokyti. Jie abu buvo vadinami Jėzumi ir jie atėjo į Žemę viename kūne. Aš žinau, kad tai skamba kebliai ir keistai, bet tai buvo puikus būdas mūsų Visatos Kristui asmeniškai aplankyti mūsų Planetą. Jis atėjo suprasti mūsų Planetą ir jos problemas, gyvendamas kaip mūsų Žemės gyventojas – Žmogus. Štai kodėl Jų bendra mokomoji misija mūsų Planetai visada buvo išskirtinė nuo pat senovės. Imanuelis užsitarnavo didelę garbę už jo darbą kartu su Kristum Michaeliu ir už tai įgijo naują vardą „Sananda“. Dabar jis vadinamas Sananda Imanuelis ir Jis taip pat grįžta šiuo metu į Žemę. Šį kartą Jis grįžta atskirai nuo Kristaus Michaelio, bet kartu su Juo atlieka šią bendrą misiją. Taip pat į Žemę sugrįžta kiti Didieji Mokytojai, kurie buvo atėję į Žemę anksčiau. Beveik kiekviena religija kalba apie sugrįžtančius Mokytojus, kartais tuo pačius, kartais skirtingus. Mohamedas grįžta Islamui, Buda negrįžta, bet budistai laukia kito sugrįžtančiojo – jo vardas Maitreya. Žydai taip laukia Sanandos Imanuelio, nes Jis buvo Deividas. Yra ir daugiau sugrįžtančiųjų, kai kurie ateis tik labai trumpam laikui. Kiekvienas iš jų turi savo planą ir pasirodys skirtingose vietose. Buda yra atsakingas už daugelį mokyklų Kitoje Pusėje, mūsų asmeniniame Rojuje ir Jis tęsia mokymus šioje karalystėje. Jūs dažnai aplankote šias mokyklas per savo naktinį miegą.
Dabar suteiksiu Jums trupučiuką daugiau žinių. Yra ne viena Visata, bet labai daug ir kiekviena iš jų turi savo Kūrėją Dievo Sūnų prie jos vairo. Mūsų Visata vadinama „Nebadonas“. Kristus Michaelis, paminėtas anksčiau, yra mūsų Kūrėjas Dievo Sūnus. Kūrimas vyksta toliau, niekada nesibaigia ir atsiranda vis daugiau saulių ir planetų. Jos yra apjungiamos į valdymo grupes, vadinamas Visatomis. Dabar vien Nebadonas turi 3,8 mln. planetų, kuriose yra gyvybė. Visata yra iš tikrųjų milžiniška!
Žemės gyventojai bus supažindinti su daugeliu naujų mokymų. Vienas iš jų yra tai, kad yra daugybė įvairių Dievo Sūnų. Jūs dažnai girdėjote išsireiškimą - Šviesa Viduje – arba panašų posakį. Kiekvienas, kuris to trokšta, užsitarnauja sau tam tikrą Visos Visatos Tėvo dalį. Tai tiesiog Jus patį padaro Dievo Sūnumi. Kitas išsireiškimas tam yra -Tėvo Fragmentas.
Taigi T

2010 m. sausio 28 d., ketvirtadienis, 15:11:36
Apie mirusius - gerai, arba nieko...

2010 m. sausio 28 d., ketvirtadienis, 12:59:22
Paskutinėmis dienomis žmonės bus "<...>turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių!<...>" (2 Tim 3:5, Biblija)"

2010 m. sausio 25 d., pirmadienis, 12:59:42
Tai girdeta :)*

2010 m. sausio 25 d., pirmadienis, 12:09:00
Šią frazę A.Čekuolis, savo laidoje, per tv sakė.

:D 2010 m. sausio 25 d., pirmadienis, 10:38:39
Kai Japonija pasiuntė Maldyvų vyriausybei žaibo telegramą: "Cunamis jus pasieks po dviejų valandų", aukšti valdininkai klausinėjo vienas kito, kas tas cunamis. Dėl visa ko prezidentas įsakė nusiųsti į oro uostą garbės kuopą.

De'sant 2010 m. sausio 22 d., penktadienis, 11:41:28
Jo, nusibodo parodijos - viva nesibaigiancios la komedijos! Silciausia Tau bucki generuoju... ne, du - i kairi zanduka)* ir, i desini)* Nei zvirblio Tau, meilute, nei gegutes!

to jie 2010 m. sausio 22 d., penktadienis, 11:04:16
"Gal tai tavo "komedijų" tęsinys?.
Tik tiesa.:)*

...ciute 2010 m. sausio 22 d., penktadienis, 09:30:16
Visi zaidimai biologinio evoliucinio ciklo eigoje, tokie kaip valstybes, religijos ekonomika, mokslas, politika ar, bendrai - kultura ar civilizacija, yra prasmingi tiek kiek ugdo ir vysto evoliucinius egzempliorius, daro juos brandesnius evoliucinio tikslo siekime. Biologines evoliucijos ciklas uzsibaigia aktu, arba individualiai ivykdytu, arba visiems bendru. Evoliucija prasideda aktu, aktais formuoja pakopas ir aktu uzbaigiama.

...ciute 2010 m. sausio 22 d., penktadienis, 09:12:49
Iki esybine, dualioji evoliucija yra cikliska - turi pradzia ir tusi pabaiga. Beevoliucionuojanti zvaigzde, anksciau ar veliau issivysto iki tokios stadijos, kai jos itakos zonoje nebelieka srities, kurioje salygos dar galetu atitikti biologiniu strukturu poreikius tenkinancius parametrus. Tokia zvaigzde nustoja generavusi ir tampa savo galaktikos centru, o jos planetose generaciniu ciklu metu subrendusios naujos kartos zvaigzdes - jos seima...

2010 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 21:21:04
Tai ir iseina, kad atsalo staiga ir mamutams nebuvo kur detis. Sako, rada net su edalu nasruose... Manau jog to meto staigios klimato permainos susije su Zemes menulio atsiradimu. Pries astuoniolika tukstanciu metu :) Na, o statiniai Kolos pusiasalyje - juokas. O kur nejuokas, tai islike nuo praeitos gyvybes generacijos Zemeje. Si gyvybe - Zemeje jau ketvirtoji gyvybes generacija.

2010 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 17:30:45
Kaži ką pagal tave pasako įšalęs mamutas tundroje? Arba milžiniškų statinių griuvėsiai Kolos pusiasalyje? Gal tai tavo "komedijų" tęsinys?

2010 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 16:01:36
Baikit jus tas komedijas. Tokiu atveju, visa gyvastis, turetu kas tris tukstancius metu kraustytis i anapus pusiaujo. Mazu maziausiai. Gi nei istorija, nei archeologija to neparodo.

":" 2010 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 14:38:23
Anot tavęs jie buvo prirakinti grandinėmis ir negalėjo iškeliauti į šiltesnius kraštus. Žinoma, jei pasidarydavo nepakenčiamai šalta.

2010 m. sausio 20 d., trečiadienis, 20:11:44
Arijams! Jie istvere 2000 metu trukusia poliarine ziema. Anot R.Zubino.

Gabijaaaaa 2010 m. sausio 19 d., antradienis, 19:43:35
Kokiam gyvunui nebaisus amzinas sniegas?

2010 m. sausio 18 d., pirmadienis, 11:34:40
Nu, kad ir per "Drasiu ideju"...

2010 m. sausio 18 d., pirmadienis, 09:48:28
Kaip įlysti į "Politikos alternatyvų" forumą?

2010 m. sausio 15 d., penktadienis, 17:03:09
O siaip - pirmiau pastudijuokit mano pateikta zmonijai palankiausia valstybines santvarkos varianta "Politikos alternatyvu" forume, o apie ANARCHODEOMONARCHIJA pakalbesime veliau. (...ciute)

...ciute 2010 m. sausio 14 d., ketvirtadienis, 13:43:32
Mysles kiekvienam savos... Kankina - formuluok klausimus...

2010 m. sausio 14 d., ketvirtadienis, 13:12:15
Tikra tiesa yra tai ,kad žemėje yra labai daug neatspėtų mįslių,labai daug ko žmogus nežino.

2010 m. sausio 14 d., ketvirtadienis, 13:09:00
Tautvidciute, kaip tu isivaizduoji ANARCHODEOMONARCHIJA?

...ciute 2010 m. sausio 13 d., trečiadienis, 12:21:18
Ne, mes ne SAPIENS ...Mes - Daugiau!.. Musu salygomis "demokratija", yra ir isliks tik blefas. Sios dienos nesenu ivykiu minejimo proga pasakytoje kalboje, girdejau Lietuvos valstybes parlamento pirmininke guodziant tauta tuo jog alternatyvos valstybingumui nera. Bet as zinau, kad yra! Tad is visos sirdies saukiu "Ne!" susitaikeliskumui. Sambuvi, kuris mums, tokiems Homo, bet ne SAPIENS numatytas Dievo, pavadinciau ANARCHODEOMONARCHIJA. Sifruok kol kas kaip nori, bet tokia savivalda mums, yra butinybe - kaip vienintele perspektyva, vieninteliams visatoje ne SAPIENS, bet HOMO. Kuo ir turetume susivokti esa, kad atsirastu kritine mase, pajegi iveikti iliuzijas ir ...BLEFUS!

":" 2010 m. sausio 13 d., trečiadienis, 10:32:33
Visiškai sutinku, ...ciute, ar savos, ar kažkieno primestos iliuzijos labai "galingas" ginklas. Praeitais metais skaitėm, kaip Rusijoj žmonės sulinde į urvus laukė pasaulio pabaigos. Gan dažnai JAV visokio plauko sektantai žūdosi, kad kartu nukeliautu į rojų. Tai ir yra iliuzijų aukos.
Juk ne puspročiai tie žmonės buvo, gyveno ne uždaroj erdvei, bet iliuzijos priverčia elgtis kaip puspročiams.
Po nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje kiek naujų "tikėjimų" atkeliavo. Pažistu keletą tokių "tikinčiųjų". Vieni nuėjo dėl sriubos lėkštės, kiti dėl vaikams organizuojamų ekskursijų, treti nusivylę žydkrikščioniška katalikybe. Iliuzijos nuvedė pas tuos, kurie "kažką duos", bet ne dėl dvasinio tobulėjimo.
Esu tvirtai įsitikinęs, kad demokratija suvaidino neigiamą vaidmenį visose srityse. Kadangi pagrindinė masė žmonių nesugeba adekvačiai ir teisingai reaguoti į aplinką ir įvykius, o jiems suteikiamos tam tikros galios, tai ir sprendimai priimami "kompromisiniai", t.y. kreivi-šleivi.
Dar turint omenyj, kad jiems labai lengvai įperšamos "iliuzijos", tai vairuoti runkelius labai lengva. Kas pirmas sugeba "prisibelsti", tas ir nuvairuoja absoliučia dauguma atvejų kryptim kur iliuzijos sudužta. Taip ir slampinėjam nuo vienos iliuzijos prie kitos.
XIV amž. Gediminas jau žinojo, kad yra tik vienas DIEVAS, o mes nebežinom, mes skęstam iliųzijų purve. Ir skęsim, ir kariausim, ir įrodinėsim savo tiesas, o tos TIESOS nematysim. Gaila, bet toks jau yra tas homo sapiens, bet ar jis SAPIENS?

...ciute 2010 m. sausio 13 d., trečiadienis, 09:18:11
Zmogau mano mielas, gi ne apie Kurejo tikslus kalba buvo... Apie mums Kurejo numatytaji... Kurio siekdami, turetume patys sau issibetonuoti pakopas, apsisprendimu aktais ivekdami ydas ir, pasirinkdami kelius, veikas... Labiausiai mus apriboja spanginantis iliuziju laukas, is musu paciu apie save susikurtu ivaizdziu. Del sitokio apspangimo, zmogus nevalingai iteisina savo ydas ir donkichotiskai imasi kovos, pries Kurejo, tokiai "meilei" savoms ydoms priestaraujancius argumentus. Siuos gi priimdamamas uz gresmes iliuzinio "as" gerbuviui... Uz valiniais apsisprendimu aktais iveiktu ribu - realybe!

De'sant 2010 m. sausio 12 d., antradienis, 18:14:00
Nemanyciau, kad kokia dulke Kurejo tikslams galetu sutrukdyti. Be to, niekas is zomoniu jo tikslu greiciausiai ir negali zinoti. Ta mano sugyventine kartais per daug prisneka... O man, atpirkinek, pritemk paskum!... Tai vat, mielas Petrai, nebuna priesu, buna tik mokytojai! Kad ir kaip i kur nebutu paciuozes zmogelis, jeme vistiek islieka gerio grudas. Tad noredams buti teisus Dievo akivaizdoj, izvelk butent ji! Kovoti pries blogi nedauginant blogio, reiskia dauginti geri. Tad ir sakau - vienintelis geras kovos pries blogi budas - meile. Meile tam zmogiskam gerio grudui zmoguje. Nenormalu myleti blogi zmoguje, bet ar nemanai jog tavo nepakantumas blogiui, kartu yra ir neapykanta tam zmogui kuriame, tavo supratimu, blogi pastebii? T.y. - tas pats blogis...

":" 2010 m. sausio 12 d., antradienis, 10:01:50
Kažkas panašaus į prof. P.Chomiakovo samprotavimus. Tik jis labai agresyvus atžvilgiu "rasių", kurios trukdo Kūrėjo tikslams.
Nesu, manau, iš tų, kuriems lemta "matyti tai, kas egzistuoja už lig tol pasiektų ribų". Tiesiog negaliu praeiti pro šalį, kai matau įžūlų melą, neteisybę, neužtarnautą panieką, bukaprotystę.
Sutinku, kad tikėjimas aklas. Bet ir tam aklam tikėjimui naudojant absurdiškus teiginius reikia nors truputi prasimerkti.
Ar galima laikyti žmogų psichiškai sveiku, kai šiais laikais (britų "mokslininkas") "įrodo, jog "Nojaus" laivas buvo apvalus ir padarytas iš nendrių? Ir visa tai, kad sutvirtinti tikėjimą žydų kūriniui.
Kiek jau išsiaiškinau apie protėvių religiją, ji irgi turi įdomių dalykėlių. Matomai Kūrėjo taip jau surėdyta, kad žmogus numano Kūrėjo buvimą, bet įsivaizduoti save leidžia pačiam žmogui. Ar ne todėl ir daugelis turim savus ir vis skirtingus "dievus", bet nepažistam TIKROJO DIEVO?

...ciute 2010 m. sausio 11 d., pirmadienis, 11:33:52
Galetume ismastyti - tad ir tikejimas butu tuscia, bereiksme savoka. Tikejimas negali buti ne aklas. Tu tiki viskuo, kas tenkina tavo vizija. Nesakau, kad tamstos vizijos butu be pagrindo, nuoga tik iliuzija... Toks prisirisimas, yra akivaizdi prielaida argumentams, ieskant pagristumo reinkarnacijos buvimui patvirtinti. Neturetum nostalgiju jokiai praeiciai, jeigu tavo egzistencijoje jos nebutu buve. Deja, prieraisumas yra kliuvinys vystymosi tempui. Greiciausiai, kad ne pati kultura ir civilizacija turetu buti zmonijos tikslu, bet valiniai apsisprendimo aktai siekiant tikslo, kuris zmogui is pat prradziu numatytas Kurejo... Tik tokiais aktais iveiktos pakopos - ir atveria galimybes matyti tai, kas egzistuoja uz lig tol pasiektu ribu.

":" 2010 m. sausio 11 d., pirmadienis, 09:49:00
Ir vėl tik išmąstyti teiginiai be jokių įrodymų. Kaip religijoj - tikėk.
Tada dar reikia atsakyti į klausimą - kas pirmas pavartojo sąvoką dievas - žydai ar indai. Ir jei ne žydai, tai "Jėzus" bus vėl žydiškai nuplagijuotas. Dar niekas neatsakė į klausimą - kodėl Jėzaus "mokslo" (kuri užrašė jo palydovai) reikia tik mažos dalies ir dar, kaip sakoma, iškraipytos.
O ir evoliucija su "Jėzaus" atėjimu pasuko atgal, regresavo. Tai gal "Jėzus" ir yra "niekingos civilizacijos" pasiuntinys, stabdantis progresą ir tarnaujantis mūsų energijos vampyrams? Juk tokia išvada peršasi, jei šiuos teiginius priimti už pagrindą.
Neseniai airių dvasininkas, vakar skaitau kad ir estų dvasininkas pranašauja Europą užvaldysiant musulmonams. Jų religinės taisyklės daug griežtesnės už žydkrikščioniškas ir jie iki kūno ir dvasios orgijų dar nenusileido. Tai gal pats laikas atsisukti į savo DIEVUS, kol žydkrikščionybė neprivedė iki galutinės degradacijos, ar musulmonai neprivertė daužyti kaktą į grindis jų Alacho garbei. Gal ir pavyktu atstatyti nors kažką panašaus į buvusią protėvių civilizaciją, kuri pagal jos liūdininkų teiginius, buvo aukštesnio išsivystimo nei dabar esamos.

2010 m. sausio 10 d., sekmadienis, 19:20:30
Visata yra vienas procesas. Ji evoliucionuoja. Ji gyva. Nors ji viena, bet sudaryta is atskiru esybiu. Zmogus - vienas is visatos evoliucijos etapu. Galutinis veiksnus sio proceso rezultatas - zvaigzde. Absoliutas. Galaktiku ir MetaGalaktiku centrai - tos pacios, vyresnes zvaigzdes. Zvaigzde yra kunas, kurio centre, absoliutaus nulio taip vadinamojoje "temperaturoje", funkcionuoja procesorius... Smegenys. Planetu sistemos valdymo centras. Sia esybe, tavo taip vadinami "arijai" - ir ispazino uz "dieva". Zydams gi, jau buvo duota informacija ir apie "dieva", kuris yra sios visatos pradininkas. Bet tik tam, kad zydai butu nepalauziami savo tikejimu tais, kurie sia informacija dave. O ja dave viena uz mus gudresne, bet niekinga civilizacija. Sios civilizacijos tikslas - padaryti musu civilizaciaja energetiniais donorais sau ir esybei, kurios belaisvias jie patys tape. Kad mes per kvaili suprasti nuo ko Kristus buvo atejes musu vaduoti - musu problema!

":" 2010 m. sausio 10 d., sekmadienis, 17:19:28
...ciute, negaliu nesutikti, t.y. mano nuomonė apie "kosminio mąsto savivoki esybė" sutampa su tavąja. Taip pat sutinku su "Tokį reiškinį nuleisti iki žmogiškų apibrėžimų, būtu neprotinga". O štai toliau niekaip negaliu sutikti.
Jei neprotinga "nuleisti iki žmogiškų", tai kam nuleisti iki "Jėzus dievo sūnus"? O juk tikėjimas pastatytas ant to. Tikiuosi, kad kalbi apie žydkrikščionybę? Dar pastatytas ant "Adomo ir Ievos", kadšiuolaikiniam žmogui būtina apsimesti visišku kvailiu, kad toliau tikėti tam absurdui. Jei sutinki, kad dievo niekas nematė, bet tikėti jog jis žmogų sukurė panašų į save, tai vėl absurdas kažkoks gaunasi, arba paprasčiausias mulkinimas.
Jau daug protingiau ir logiškiau tikėti Dievu-Saule, Dievu Motina Gamta, nei jėzais, muchamedais, budom ir kitais žmonių sukurtais personažais.
Mūsų pasaulyje yra labai daug peatspėtų mįslių ir dar labai daug ko žmonija nežino. Yra manoma, kad senovėje informaciją valdė tik aukšti dvasininkai. Jie manė, kad eiliniam žmogui tai žinoti nebūtina, arba dėl to, kad išlaikytu savo luomą valdžios viršūnėje. Bet informaciją ateities kartoms jų yra šifrutai pateikta. R.Zubinas iššifravo dalį tos informacijos. Gražios pasakos apie Odisejo žygius pasakomis mažiems vaikams ir lieka. Nors "civilizuoti, išsilavinę, šiuolaikiški žmonės" tiki tai "žygdarbiais". O ir "Adomas su Ieva" paprasčiausias Ararato kalnas ir lava tekanti jo šlaitais.
Mat kaip griunavisas kortų namelis, kai prisikatstai iki informacijos.

...ciute 2010 m. sausio 10 d., sekmadienis, 12:26:49
Rimtai susimastydamas, zmogus turetu suvokti bent tai, kad reiskinys, kuri priimta vadinti Dievu, turetu buti kosminio masto savivoki esybe. Tad toki reiskini nuleisti iki zmogisku apibrezimu, butu neprotinga. Todel mums belieka tik arba pasitiketi vedanciuoju ir vadintis tikinciais, arba nepasitiketi ir vadintis netikinciais. Arba ieskanciais... Tikiu, kad Kristus yra Dievo "produktas", o 'N.T., - produktas tu, kurie megino jo mokymu sekti ir tu kurie sitiems pagalius bei "kiaules" kiso. Kai tuo tarpu S.T., yra tik pakista "Kiaule", riebi ir didele...

De'sant 2010 m. sausio 10 d., sekmadienis, 11:56:57
Zmogui, ne zydui, galiu ir pasakyti ka reiskia "De'sant"... Taciau, kadangi pats esi zydu zydas, niekingai liejantis krokodiliskas asaras del paties sunaikintos proteviu kulturos, tai tau nesakysiu. O koliotis, tai tavo arkliukas, sioje srityje tikras juodas genijus esi. Tautos saknis gerbdamas, turetum zinoti, kad juokiasi paskutinis... Bet as nesijuoksiu is tavo kvailumo, juoksiuosi is savojo. Gi nieko po saule juokingo nera - zmogui juokingas tik savas kvailumas...

...ciute 2010 m. sausio 10 d., sekmadienis, 10:20:52
Daug prirasyta, prikalbeta, - be galo galima postringauti apie tai kur, kaip ir koks yra Dievas, - apie reiskini kurio nieks nera mates ir nieks niekada, kaip galima numanyti, nematys. Bet; taciau, is kur gi isvis turime nuovoka ir gandus apie kazka Esancio? O gi is to, kad preciziskai mastantys ir jauciantys pastebi jog kad ir kaip tiksliai nesivadovautum logikos desniais - yra kas padaro savaip ir trokstamas tikslas lieka nepasiektas. Kazkas paveikia ir itakoja. Ir del ko, salygos kinta taip jog norint isvengti nelaimiu, tenka pasukti kitu keliu, zengti zingsni neatitinkanti momento logikos arba atsitraukti atgal. Kad vel pradetum is naujo... Is naujo vis ir is naujo... Sitam uzburtam rate, daugbe sukasi tukstancius ir tukstancius metu. O stai tie, kurie tokiose ribinese situacijose isdrysta pasikliauti jausmu "taip! gerai!" ir zengia zingsni taip pasirinkta linkme, o veliau, jau is salies perzvelgia situacija, tai pamato, kad zengtas zingsnis, buvo vienintelis teisingas. Kas tad zmogu tuo keliu nuvede?

":" 2010 m. sausio 10 d., sekmadienis, 10:19:23
Tas tavo "de'sante" sant kartais ne nuorodą į šventumą? Jei ir ne, bet labai panašu, kad jautiesi kokiu Napoleonu, Leninu, Marksu ar dar kokia įžimybe.
Sudeginai ST ir NT ir apie Judą taip nieko ir nesužinojai. Mažaraštis.
Protėvių civilizacijos paieškom dabar ir esu užsiėmęs, o sunaikino ją visokio plauko žydkrikščionys. Tavo protelis liepia tau atsisakyti jų religijos, bet garbinį "Jėzų", tos religijos kertinį akmenį, tikras alogizmas. Nieko stebėtino, tik tiek tesugebi - koliotis ir apsijuokti.

2010 m. sausio 9 d., šeštadienis, 17:35:34
Aha, sakaisi ne zydas, o pagrindine priemone, su kurios paglba zydai pasauli uzkaravo malonybiskai "pinigeleis" vadini. Fui, veidmainis ir parsidavelis, zydu agentas. Kaip tik tokie guzai, zydu liokajai ir ariju kultura sunaikino. Tad jau ne pilkas tu, bet juodas, gal net Judo reinkrnacija.

":" 2010 m. sausio 9 d., šeštadienis, 16:02:26
Ne, šuo pakastas ne ten kur manai. Tavo išsivystymo lygis per menkas, kad galima būtu su tavimi kalbėti kaip su lygiu. Tau tektu viską aiškinti paraidžiui kad suprastum. Bet kadangi tu turi "Gyvą Dievą" ir tavęs gelbėti atsiųsta "Mokytoją Kristų", tai linkiu "išsigelbėti" "nekvaily".
P.s. Tavo žiniai, nei žydams, nei žydkrikščionims savo prakaitu užsidirbtų pinigėlių nedalinau, nedalinu ir nedalinsiu. Pats "pinigais nesinaudoji, gyveni ant Kurejo paskirtos Zemes, turi rankas ir nuosava galva" ir, sprendžiant pagal tavo sugebėjimus, gyveni pusbadžiui.

2010 m. sausio 9 d., šeštadienis, 10:39:00
A... tai va kur cia suva uzkastas, pasirodo esi goduolis suskretes, ubagas dvasioje ir naturoje, tad pavydas grauzia. O as pinigais nesinaudoju, gyvenu ant Kurejo man paskirtos Zemes, turiu rankas ir nuosava galva... Gerai, kad zydai is kvailiu turtus atima, nuo godumo vaduoja ir padaro salygas Dieva prisiminti, gelbeti nuosava dusia... Tad nelaikyk pagiezos ant tu, kurie is taves maisa akmenu ateme, bet dekok likimui ir rankoves pasiraitojes imkis darbo. Kvaily!

":" 2010 m. sausio 9 d., šeštadienis, 10:03:45
Nieko sau "logika". Šarlatanų-sektantų paistalus priima už gryną pinigą ir manosi esas pažinęs tiesą.
Išmetęs ir sudeginęs ST, NT, o jų produktą -"Kristų" pasiliko. Pasiliko todėl, kad šarlatanai be jo negali. Įtikėjusius į žydą lengviau durninti toliau. Tik mat koks reikalas, tokių "dievų", į kurį tu tiki yra bedalės.
Tai ir "dievas tėvas", pasiuntęs sūnų gelbėti žydus (de'sant gal yra reinkarnuotas žydas?), ir Alachas su pranašu Muchamedu, ir storulis Buda su nuoga bamba ir t.t. ir t.t.
Bet Žemė juk paklusta vieniems gamtos dėsniams nepriklausomai nuo to kokiam dievui kur tikima. Logiška išvada - DIEVAS vienas. Koks? Kaip atrodo? Kas jis yra? Turi atsakymus? Neturi. Turi tik "žydų gelbėtoją", kuris nesugebėjo žydų išgelbėti.
Vadovaujiesi "mokslinio pobudžio" info? Kaip šaunu. Ir kas gi tą "mokslą" sukūrė? Ne šarlatanai, kurie reikalauja iš kiekvieno "tikinčiojo" 1/10 pajamų sunešti į jų kišenę? Mat kaip lengva apdurninti "de'santus", pavadink "gyvasis", "tikrasis", "vienintelis" ar dar kvailiau ir ištirpsta širdelė, ir 1/10 nebe gaila "sielos išganymui".
Lygiai kaip 1000-jų metų paskutinėm dienom iš britų buvo išvyliotas turtas. Pasaulio pabaigos nebuvo, bet turtas liko ilgaskvernių kišenėse. Sunešk ir šitiems šarlatanams 1/10, o per kvailą tavo kūną siela bus reinkarnuota gal į kokią kiaulę ar šunį vietoj žadamo "išganymo".
Sekmės, pilkasis, toliau klimpti į "mokslą".

Jietis 2010 m. sausio 9 d., šeštadienis, 10:02:19
Atėjo laikas išleisti Džiną iš butelio. :)
Įveskite į Youtub paieškoje HHO ir žinosite kaip vietoje benzino, malkų, ar propano dujų naudoti vandenį, išskiriant Brauno dujas, kitaip sakant-vandenilį ir deguonį.
Sėkmės gamyboje. :)

De'sant 2010 m. sausio 8 d., penktadienis, 14:46:00
Ir, beje, ne tik senaji, bet ir naujaji testamentus jau senokai sudeginau. Tad gyvendamas vadovaujuosi tik mokslinio pobudzio informacija ir Paskutiniuoju Testamentu.

De'sant 2010 m. sausio 8 d., penktadienis, 14:38:08
Nu nemanyk, kad neuzsuku i "Nacionalistas-Tautininkas-Patriotas". S.T. Toras. Talmuda. Zochara ir apskritai kabalas, esu skaites. Nepirsk man krikscionybes, nes maziau nei tu ja pasitikiu. Pasitikiu betarpiskai Dievu, kuris kalba tik per sirdi, ir pasitikiu Kristumi, Dievo mums atsiunciamu Mokytoju, kuris kalba kreipdamasis jau i prota. Nori zinoti ka jis kalba - skaityk "Paskutinyji Testamenta" arba bent jau "Paskutiniaja Vilti". Sukauji apie XXI amziu, bet saltiniai, is kuriu informacija semi - priestvaniniai. Tokios tad ir tavo zinios. Tarp musu bedugne: tu praety murkdaisi, as - einu i ateiti... Ten, kur veda Gyvasis Dievas ir vienintelis Jo atsiustas zmonijos Mokytojas Kristus.

":" 2010 m. sausio 8 d., penktadienis, 12:26:12
Politikai dar didesni veidmainiai nei žydkrikščionys, tad man su jais ir tavimi nepakeliui. Tikėjimas ne proto reikalas sakai? Pasitikėjimo? Tai taip ir gaunasi tau kai "pasitiki" žydais. Pasiskaitytum jų požiūrį į tokius kaip tu - gojus - gal ir pradėtum susimąstyti (jei dar turi kuo)apie semitinių religijų tikslus. Tik, žinoma, reikia išsivaduoti iš I amž. kupranugarių varovų lygio, juk XXI amž.. Kaip ir nebetinka šiuo metu mąstyti kaip tie vargšai.
Aš ne užsispyręs, o naudojuosi informacija, kuri visiems lengvai prieinama. Na, ir žinoma nesu nuzombintas vaikiškų pasakaičių lygio "tiesų" pagalba.

2010 m. sausio 7 d., ketvirtadienis, 21:03:29
Aklaviete. Uzsispyres kaip ozys. Tikejimas ne proto pirmiau reikalas, bet pasitikejimo... Labai protingu issivaizduoji - eik kur politikai trinasi.

":" 2010 m. sausio 7 d., ketvirtadienis, 17:18:51
Ką "Kristus" sakė niekam nežinoma. Iš 12 "apaštalų" "evangelijos" žydkrikščionių pripažistamos tik 3jų. Taip išeina, kad Jis "sakė" ne "apaštalų" užrašytus žodžius, o semitams "reikalingus ir naudingus".
Gnostinė evangelija kalba visai ką kitą nei iki šiol brukama "tamsuoliams kupranugarių varovams". (Yra dar kelių "apaštalų" evangelijos, bet jos nereikalingos, jos sugriauna žydkrikščionyškos, semitines religijos pamatus. Bijoma, kad net De'santai gali pradėti mąstyti. Nors vilties maža, zombiai visam laikui zombiai.) Bet tada buvo eros pradžia, o dabar lauke XXI amž., bet tokių tamsuolių, ar kvailių, yra net daugiau.
Esi labai panašus į sektų įkūrėjus. Bet jie bent jau turi sąvybių, kurios patraukia "žmones", pas pati to nėra, yra tik zombiško išmokinto papūgiško kartojimo tai ko pats nesupranti.
Postringauji apie "Kristaus" nežydiškumą, bet gi NT prasideda nuo išvardinimo visų jo "protėvių" net 42 kartos. Čia tau gaunasi kaip su tuo "nekaltu prasidėjimu".

2010 m. sausio 7 d., ketvirtadienis, 11:47:11
Vau! Malonu kai zmogus apie save viska zino... Taciau tam, kad iprasmintum sita zinojima, turetum si ta daugiau zinoti ir apie Kristu. Jis neturi jokios evoliucines patirties ar savasties, nei zydiskos, nei lietuviskaos ar, sakysim - "arijietiskos". Jeme egojausminis psichologinis pagrinda istirpsta iki keturiolikos metu ir pasilieka tik pilna dvasine savastis. Visa intelektualioji jo patirtis formuojasi nesaliskai, tik sveiko proto pagrindu. O, kad protas sveikas formuotusi ir isliktu, butinas betarpiskas ir nuolatinis rysys su Dievu. Kristus ir Dievas toki rysi tarpusaves ir palaiko. Ka turedamas omenyje Kristus ir sako: "As ir Tevas, esame viena"...

":" 2010 m. sausio 7 d., ketvirtadienis, 09:36:58
Pala, pala. Tai "Kristus" žydas ar ne žydas? Jis be žydiškų "savasčių"? Tu kartais ne iš Vasaros gatvės pasprukęs ar iš Rokiškio?
Mes čia visi "bendradarbiaujam" tik su tais kurie gelbėja ir visisškai neturim noro bendrauti su psichiniais ligoniais.
Rankų tu niekada nenusiplausi, nes jos nebe nuplaunamos. Tu jau grinų griniausias PILKŲJŲ rasės atstovas - dinozauras, kurių likimas nusprestas AUKŠČIAUSIOJO. Tik tu neįsivaizduoji kas jis yra. Žydai su savo "savastimis" tave apraizgė ir supainiojo voratinkliais, kurių tavo akys nemato. Matai tą, ką tau tavo zombintojai liepia matyti. Man gaila tavęs, bet tu jau nebepasveiksi.

De'sant 2010 m. sausio 3 d., sekmadienis, 11:57:31
Nesvarbu tavo gimties tautybe - svarbu, kad Kristu priimi kaip zydas, tad esi zydas dvasioje. Sako ir Hitleris prigimtimi kazkiek buvo zydas. Apart issivadave ir pagije nuo savinaikos programu, tokie godus savo zydiskai savasciai jog gatavi sunaikinti viska aplinkui, kad tik ta sekla issaugoti. Toks pats zydas ir Zubinas, ir nieko jis zinoti negali. Jus atviri pilkuju liuciferiniu savinaikos programoms, tu paciu, kurie zydus kuravo. Esat beviltiskai supainioti ju voratinkliais. Viskas, arba jus meginsite bendradarbiauti su tuo kuris gelbeja, arba zinokites. Nusiplaunu rankas ir deguto, daugiau nekabinsiu.

":" 2010 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:06:55
Kiek esu susipažinęs su "Jėzaus mokslu", tai jį "tėvas" siuntė gelbėti savo tautos. Tik žydai nei "tėvo", nei "Jėzaus" nepaklausė, o visą "mokslą" padovanojo de'santams. Atitiko kirvis kotą. Davatka, fanatikas juk nesugeba mąstyti, sugeba tik tikėti.
Tęsėjas, be abėjonės, žino kas vyko VI amž. Bus labai įdomu sužinoti. Č.Gedgaudas rašo apie Anglijos įvykius tūkstantmečių sanduroje. Semitinė krikščionybė elgėsi pagal savo gimdytojų (žydų) moralę. Paskelbė jog ateina pasaulio pabaiga ir tie kurie nori rojun, privalo savo turtą perleisti bažnyčiai. (Tai toks tas "Jėzaus mokslas" ir mokslo išpažinėjai.) Pasaulio pabaigai neatėjus, bažnyčia turtus pasilaikė sau.

De'sant 2010 m. sausio 2 d., šeštadienis, 17:19:46
Malonu sulaukti atsiliepimu. Aciu. 'Zet' mazoji netycia isejo, buvau ketines rasyti is didziosios, tad atsiprasau. O visa kita, - gi ir jumora reiktu suprasti :))) Sia proga pacituosiu dar ir zodzius, ispublikuotus man nezinomo autoriaus "viziju" padiskutavimu puslapyje: "Tad mokytis reikia ne myleti neskaudinant, o sugebeti atskirti tikrasias vertybes. O ismokti visa tai galima tik per patirti, kad ir kaip skaudu nebutu". Be to, kaip rusai sako: "Na abizannych vodu voziut..."

! 2010 m. sausio 2 d., šeštadienis, 16:15:57
>De'sant.Nelaukiau atsakymo is Jusu,beje,ne Jusu ir klausiau,bet syki jau paraset,tiek to.Jus,kaip ir bet kas kitas,galit turet savo nuomone ir be abejones,turit teise ta nuomone skelbti,taciau izeidineti,kad ir ta pati Zubina negrazu,nors Jis ir visiskai nusisneketu.Beje pavardes Lietuvoje pradedamos rasyti didziaja raide.

De'sant 2010 m. sausio 2 d., šeštadienis, 11:19:58
! >> zubinas kersa kumele isigijo, tai dabar sau, arkliui ir Petrui baltas drapanas siuva, ariju genti ketina pratesti... Neblaskyk. I tavo klausima galiu atsakyti ir as. Neteigciau jog butent vulkaniniai pelenai ir susijusios priezastys turejo lemiama reiksme krikscionybes isigalejimui Airijoje - greiciausiai, arijisku tradiciju issigimimas ir moraline aklaviete. O to meto vulkaniniu pelenu saltiniu reiktu ieskotiI Islandijoje. Tikriausias kaltininkas, tur but Heklos ugnikalnis ir visas jo turas. Vikipedijoje yra geras straipsnis "Islandijos ugnikalniai".

! 2010 m. sausio 2 d., šeštadienis, 02:13:31
Sveiki,niekada siton svetainen nesu rases,taigi kaip Pilypas is kanapiu... Turu klausimu Tesejui. Ka tik matiau dok. filma "Secrets of the stones" apie Airijos senove, filmas kaip filmas, ziurisi. Esme tokia: autoriai nusistebejo, kodel Airijoj taip taikiai vyko religiju keitimasis sestame amziuje ir parode danu mokslininkus tyrusius Grenlandijos ledo sudeti, placiai neissiplete,(o gaila) tik paminejo,jog lede, ivairiais laikotarpiais, rado ugnikalnio pelenu, beje, tyrimai pacioj Airijoj rodo, kad sesto amziaus pirmoj pusej taip pat rasta ugnikalnio pelenu,kaip tik religiju keitimosi laikotarpiu arba siek tiek pries tai.Jie daro prielaida, kad ugnikalnio pelenai neisnaikino gyvybes saloje,taciau pakankamai prikiaulino vietiniams gyventojams,taigi tuoj po to atvykusiems ilgaskverniams nebuvo sunku krikstyti liaudi. Klausimas: kokis ugnikalnis galejo issiverzti sesto amziaus pradzioje? Suprantama,kad jis negali buti vietinis,bet gerokai nutoles nuo Airijos.

De'sant 2010 m. sausio 1 d., penktadienis, 15:34:47
Chomekovas gerai teigia. Tavo klaida, kad nepajegi issipainioti is pilkuju suktu pinkliu. Kristus ir tuomet, ir sikart atejes vaduoti zmonijos nuo pilkuju (liuciferiniu) per zydus varomo maro uzkrato. O pilkuju metodas ir pasireiskia "kovoje su blogiu". Kadangi mes priesais ir blogio nesejais kiekvienas laikome tuos, kurie neitinka musu bukaprotiskiems isitikinimams, tai tie pilki liuciferiniai tokia musu situacija ir isnaudoja. Pirmiau per visokius mokymus, religijas privaro i musu protus visokiu fantasmagoriju, o kai sios tampa isitikinimais, durina kovai pries blogi. Tu tinkamiausias sios velniavos pavyzdys. Zmogiskas kovos budas, yra Meile vaduojant tautiecius nuo bludo.

":" 2010 m. sausio 1 d., penktadienis, 14:06:49
Vargu ar čia yra pakankamai semitinių religijų gerbėjų. Nejaugi dar neužtenka 2000 mulkinimo metų? "Kristus" ir vėl gimė? Kas dabar ji nekaltai pradėjo?
Prof. P.Chomiakovas teigia, kad tie, kurie iš kvailumo ar gobšumo kenkia Viešpaties tikslams (kovai su blogiu), yra pilkoji rasė, kuri kaip ir dinozaurai, nepateisinę vilčių, bus sunaikinti. De'sant, nemanai, kad propaguodamas atgyveną - žydkrikščionybę, kad esi pilkosios rasės atstovas?

De'sant 2009 m. gruodžio 31 d., ketvirtadienis, 07:01:25
Brangus Tautieciai! Sia, paskutine, i nebuti nueinancios epochos kalendoriniu metu diena, leiskite Jums priminti, kad tikintys - ir kaledas - kaipo Kristaus gimtadieni, ir Nauju Metu pradzia, pazymime jau pagal Naujosios Epochos kalendoriu, sio - antrojo Kristaus gimimo diena - Sausio Keturioliktaja. Pagal Naujosios Epochos kalendoriu, ateinantieji bus Penkiasdesimtieji Naujieji nuo antrojo Kristaus Gimimo. Tad, kadangi vis dar daugybe nesusitupejusiu, besilaikydami senojo pasaulio fantasmagorisku tradiciju "sves" naujuju sutikima si vakara, kad lebaujantis visuomenes dugnas kuo maziau zalos darytu nekaltoms dvasioms, paciai planetai bei patiems sau, kvieciu visus tikinciuosius visuotinei nenutrukstamai maldai. Pradzios laikas nera konkreciai nustatytas, tad as, pradedu jau dabar... Viespatie! Dieve Maloningas! Te Sviecia Tavo Vardas, Aukstybese ir Zemej!.. ir tesiu iki sekancios dienos paryciu :)))

online 2009 m. gruodžio 28 d., pirmadienis, 13:59:47
Aciu uz idomia informacija

2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 20:07:40
Valiooo! ...bent vienas vieninteli normalu pasveikino... Aciu. Nebusiu kiaule ir, maloniai pasveikinsiu ir visus nenormaliuosius. Zinoma, - Petrui, palinkejimai isskirtiniai - sirdimi pazink Kristu ir atgimk is aukstybes!

":" 2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 10:13:42
Visus normalius forumo dalyvius sveikinu su tikrom KALĖDOM.

2009 m. gruodžio 22 d., antradienis, 13:23:43
Kaip zavu! ...is jusu puses :))) Deje, jusu komplimentas - tarsi vejas per reti - tik garbaneles ant gaktos man pakedeno... O, va kai gumytes apyvartoje kuteno - dievulis sv. Dvasios nepagailedamas sirdele nuprause... :))))) Tad ziedu skaisciausiu juroje vienu is ju sauleje siubuoju... Patarciau ir tau isbandyt.

":" 2009 m. gruodžio 22 d., antradienis, 09:58:52
Pašlemėkas.

2009 m. gruodžio 21 d., pirmadienis, 17:16:37
Deja, deja, zmogau, oralinio nebuvo... O gumytes, zinok - su plaukiukais - devintas dangus!

":" 2009 m. gruodžio 21 d., pirmadienis, 16:56:40
Aišku, kokio tu lizdo paukštukas. Su savo gumikėm, t.y. medaus laižymo per stiklą, tu čia nieko nesužinosi naujo. Tam yra specialių svetainių. Tu ne į tą pataikei.

2009 m. gruodžio 20 d., sekmadienis, 20:42:24
o ar gi arijai prezervatyvus jau naudojo? kaip tik visa komplekta, su savo zvirbliuku per dieviska para ju ir isnaudojome :) ne tau martynai rozem klotas kelias! lankoj petrys petriene veja, o saule blygsi ju skvernuos, ko iesko senos petro svajos, petrienes undarokuose placiuos... paciam i kmpanija su zubinu, ir mes su zvirbliuku isprotejome, gali pasveikinti :-0 kur la pa pa pa plandija ...Mazga arijams! ...an masnos...

":" 2009 m. gruodžio 20 d., sekmadienis, 12:12:04
"2009 m.gruodžio 14 d.", Kalėdinių dovanų tai kokių, žydkrikščioniškų, ar tikrųjų arijietiškų?

2009 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 21:00:00
Vezu Kalediniu dovanu, lauk 18-19 diena. Pazadu busiu.

...ciute 2009 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 11:02:14
Sarmatos turetumet, viesai nekliedeje... Nurasau jus kaip beviltiskai isprotejusius, tad nieko ir nepalinkesiu...

":" 2009 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 10:11:19
Ir teisingai darai, ..ciute, kad nieko neskaitai, nieko nežiūri ir tik retykarčiais paklausai. Vistiek tau nedašunta ir, matomai, dar ilgai nedašus, jei nesupranti ką perskaitai (11 26 17:19:46). Apie kurį dievulį kalbi atsakyti nenori ar nebe gali?
Tau juk nekyla klausimai iš kur ir kaip Baltijos jūroje atsirado gintaras (spigliuočių sakai), o Sibire mamutų gyventa, kas, kada ir kodėl Kolos pusiasalyje pasistatė didingus pastatus (dabar like tik griūvėsiai) ir t.t. ir pan.
Spėju, kad mąstyti tau neleidžia "dievulis", XXI amžiaus Žemės pilieti.
Nebent atsisakytum žydų mitus tiesiogiai suprantančių ilgaskvernių sukurtą tikėjimą, kuris deklaruoja meilę, atjautą ir kitas gėrybes, bet sugebėjo išžūdyti daugiau nekaltų žmonių nei Lenino-Stalino tendemas. Bet didžiausia jų niekšybė yra ta, kad sunaikino mūsų protėvių civilizaciją. Kuri buvo dvasingiausia iš visų žinomu civilizacijų, ką patvirtina mokslininkai pažinoję dar gyvuojančią civilizaciją. Štai ir tau žydiška ideologija niekaip neleidžia. Pamąstyk, jei dar sugebi.

Tęsėjas 2009 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 09:50:24
Vardan žmoniškųjų santikių!
Tamsta, kaip žinau, jau pirmoje klasėje. Tad palik šią šetono dėžę, sėskis į minkštą sofą ir vietoje pelės į rankas paimki Česlovo Gedgaudo knygą "Mūsų praeities beieškant". Tiktai perskaitęs ją "pereisi" į antrąją klasę, kurioje teks jau skaityti Romualdo Zubino knygą "Perkūnas". Ji ne romanas, tačiau tam, kad pratęsti diskusiją, ją perskaityti yra būtina. O po to jau skaitysime senovės Indijos šventąjį raštą "Mahabharatą" ir Senąjį Testamentą ir eisime į kitas klases. Sekmės Pasaulio ir mūsų planetos pažinimo srityje!

...ciute 2009 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 17:13:34
Taip, zmogaus valia yra jo norai ir Dievas neprimeta savo valios, bet meiles budu virpina musu sirdis troksdamas, kad mes is savo noru atsirinktume ir tenkintume tik tokius, kurie palankiausi musu zmogiskam vystymuisi. Jeigu dar pasakytum kas tavo supratimu yra esmine butis, galima butu ir padiskutuoti. Itari mane kazka kopijuojant :))) - pasakysiu as tau, kad jau daugybe metu nerandu niekur jokios informacijos, kas butu nauja ir jau senei neskaitau jokios spaudos, neziuriu televiziju ir nenarsau po interneta kitaip, kaip tik zvalgybos tikslais. Dar paklausau pora kartu per menesi ivairiausiu radio stociu transliuojamu informaciniu programu... Itardamas, galetum pakisti originala :)

2009 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 16:25:17
....Dievas nesikiša į mūsų tarpusavio santykius; ... Žmonių noras negali būti laisvas, jei pavaldus išorinėms jėgoms. ... žmonių natūralus siekis yra esminės būties išsaugojimas, ...būtent pastangos pastarąją kryptimi lems tarpžmogiškų santykių žmoniskumą ir yra viena iš esminių prielaidų Dievui būti tarp žmonių .....

2009 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 16:12:24
Ciute nekopijuok iš kitur :)))

...ciute 2009 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 14:45:19
Sudas, zmogau, ne teorija... Jeigu ketvirtoje tau per sunku, pradekime nuo pirmos klases. Pirmiausia, tas atstumu skirtumas nieko nereiskia, ir ziema buna kai zeme arciausiai saules, o vasara - kai toliausiai. Kintantys metu laikai buna del asies posvyrio todel, kad posvirusios asies oriantacija, per metu cikla, nekinta kosmoso atzvilgiu. O tu, eidamas su gaubliu aplink zvake (saule) suki ja kur nori. O nori tu, tenkindamas savo prisirisimus prie klaidingu ideju, kad zemes asis, kiek leidzia posvyrio kampas, visa cikla butu s. poliumi pakrypusi link saule. Deja, realus procesai ne pagal tamstos pageidavimus vyksta. Tad paimk dar karta gaubli, suorentuok s. poliu i S. zvaigzde ir taip islaikydamas visa rata, eik aplink zvake...

Tęsėjas 2009 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 13:20:54
Ketvirtokams mokykloje aiškinama, kad Žemės skriejimo aplink Saulę orbita yra ištiesta su labai dideliu ekscentrisitetu, kuriuo metu Žemė labai nutolsta nuo Saulės. Tolimiausias žemės orbitos taškas nuo Saulės vadinamas afeliu. Tuo metu žemėje būna žiemos laikmečio apogėjus. Kai Žemė būna savo orbitos perigelyje (arčiausiai Saulės orbitos taške), žemėje būna vasaros apogėjus.

...ciute 2009 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 12:26:59
Priestarauji pats sau. Sutinki, kad siuo metu zemes asis siaures poliumi pastoviai oriantuota i Siaurine, taciau nepaaiskini priezasciu del kuriu buna siuolaikines vasaros ir ziemos. Kai suprasi si mechanizma, pamatysi, kad zemes asis per metus jokiu atveju negaletu buti kuriuo nors poliumi pastaviai oriantuota i saule. Tai del ko sioje epochoje zemeje buna kintantys metu laikai: pavasaris, vasara, ruduo, ziema?

Tęsėjas 2009 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 11:04:54
Mes vis dar gyvename tame Dieviškųjų Metų laikmetyje, kai ir perigelyje,ir afelyje mūsų žemės ašis nuo vertikalės į orbitos plokštumą būna pasvyrusi apie 28,5 laipsnio.Todėl visais mūsų žemiškaisiais metų laikais mūsų dabartinis šiaurinis žemės ašigalis yra beveik orientuotas į Šiaurinę žvaigždę.
Būtina pasakyti, kad 1530 metais mūsų šiaurinis žemės ašigalis buvo vertikalus savo orbitos plokštumai ir, suprantama, kampas tarp ašies bei vertikalės į ją buvo nulinis. Todėl žemėje buvo klimato pusiausvyra tarp pusrutulių, kadangi visais metų laikais abudu pusrutuliai Saulės buvo šildomi vienodai. 3030 metais šis kampas jau bus 90 laipsnių. Žemės ašis bus horizontali orbitos plokštumai. Šiaurinis ašigalis ištisą tūkstantmetį ir perigelyje, ir afelyje bus nukreiptas į Saulę ir jame vyraus tiktai vienas žemiškųjų metų laikas- VASARA bei amžina DIENA. Priešingas gi žemės ašigalis visą šį laiką bus nusigręžes nuo Saulės ir jame tūkstantį metų vyraus amžinoji Dieviškoji Žiema bei Naktis.
Tokia, ponios ir ponai, yra realybė. Taip buvo ir visiškai netolimoje praeityje (nuo 470 m.pr.m.e. iki 530 metų). Deje, dėl tam tikrų priežasčių, žmonija yra praradusi atmintį ir mes nebežinome tai, ką žinojo ir apie ką šaltiniuose rašo, mūsų protėviai.

...ciute 2009 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 05:40:57
Kad dar aiskiau butu, paklausiu - del ko, esant dabartinei asies padeciai, zemeje buna ziemos ir vasaros? Aisku, kaltas posvyris. Taciau jeigu zeme aplink saule suktusi taip kaip Tesejas savo pavyzdziu parodo, tai zemeje nebutu jokiu metu laiku kaitos. Na, gal tik siokia mizerna itaka turetu atstumu skirtumas zemei esant perihelyje ir afelyje. Taciau butent del tos priezasties, kad zemes asies oriantacija per metu cikla nesikeicia, o islieka, apytikriai, siaures poliumi oriantuota i taip vadinama Siaurine zvaigzde - ir ziemos buna, ir vasaros... Palinkeciau, ponams, sekmingai taisyti klaidas disciplinose mokslu ir savidisciplinavimosi dirvonuose, nes butent pastangos pastaraja kryptimi lemia tarpzmogisku santykiu zmoniskuma ir yra viena is esminu prielaidu Dievui buti tarp musu.

...ciute 2009 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 21:26:22
":" lapkricio 26 d. ketvirtadienis, 17:19:46 zemes asiai esant statmenoje padetyje, tu ieskai platumos kurioje diena truktu 40 paru. "Tesejas", jeigu, sakysim, perihelyje zemes asis siaures poliumi bus oriantuota i saule ir, prateskime tiese dar toliau, i kokia nors kita tolima zvaigzde, tai ir afelyje zemes asis isliks siaures poliumi oriantuota i ta tolima zvaigzde, o pietu poliumi i saule. Nera tokios jegos kuri metu begyje apsuktu zeme dar ir apie vertikale asi 360 laipsniu kampu. Tad kai kita karta eisi su gaubliu aplink zvake, afelyje jau stovek nugara i ja, o vel grizdamas link perihelio, eik atbulas. Bvent taip aplink saule suktusi zeme jegu jos asis butu horizontali orbitos plokstumai. Kaip, beja, ir bet kuriuo kitu atveju...

Tęsėjas 2009 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 13:34:47
PS
Orbitos atžvilgiu vertikalioje plokštumoje, laike 6000 metų, kiekvienas žemės ašigalis padaro tiktai vieną ratą. Taip įvyksta pilnas žemės (anot mokslininkų, žemės magnetinio lauko) ašigalių inversijos (apsikeitimo) ciklas.

Tęsėjas 2009 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 12:59:02
Gerbiamasis "Ciute", Tamstai mažiau kils klausimų, jei Tamsta paimsi žemės gaublį ir vieną žemės ašigalį nukreipsi į kambario viduryje ant stalo pastatytą žvakę(neva į Saulę). Dabar, pastoviai sukdamas gaublį apie ašį, kaip sukasi ir žemė, bei pastoviai atgręžęs vieną ašigalį(nesvarbu kurį)į žvakę, eik su gaubliu apie žvakę. Vienas Tamstos apsisukimas apie žvakę, bus tolygųs vieniems mūsų žemiškiems metams. O jei apsisuksi 6000 kartų, bus tolygu vieniems Dieviškiems metams. Tačiau, jei bandysi taip daryti 6000 kartų, pastoviai keisk ir gaublio (žemės) ašies padėtį orbitos plokštumos atžvilgiu, kaip kad vyksta ir Visatoje. Pastoviai vienas ašigalis privalo slinkti (dabar jau vertikalioje plokštumoje) Saulės link, o priešingas-nuo Saulės. Eksperimento metu mastyk-kodėl taip darai ir kas kuriuo metu vyksta žemėje dėl jos nuolatinės padėties kitimo Saulės atžvilgiu. Linkiu sekmės!

":" 2009 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 10:37:22
"...ciute", o kur tu radai teiginį, kad Žemės ašiai esant statmenai orbitos plokštumai kažkurioje platumoje "diena" tęstųsi 40 parų?

":" 2009 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 10:32:44
"...ciute", gal tau dar kai ką reikėtu pasiskaitinėti.
Tai apie kurį "dieva" čia kalbi? Tau tikrąjį žydą Jėzų, ar musulmonų Alachą, ar Budą, ar dar kokį dievuką? Jei šitaip primityviai mąstydamas nori mus į "tiesos" kelią atvesti, tai nieko tau neišeis. Mes su tavimi atsidūrę skirtingose "svorių kategorijose". Mūsų netenkina "sovietinio mokslo" pasiekimai, o tau jie šventi. Tad mūsų tolimesnis pokalbis beprasmis. Bet kadangi tu vis tik užsuki į šį forumą tai "всё же есть на него надежда, что станет полным наконец".

...ciute 2009 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 16:12:11
":" ar ne kliedesiai manyti jog zemes asiai esant statmenoje padetyje, kazkurioje platumoje diena gali testis 40 paru? Jeigu zemes asis butu statmena orbitos plokstumai, tai bet kurioje platumoje, ir be reiksmes - siaures ar pietu, kiekviena diena ar naktis truktu po lygiai per istisa metini cikla. Panasiai kaip kad per pavasario ar rudens lygiadienius.

2009 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 15:44:13
Taigi čia ta Taudvyda "proto bokštas" iš Vasaros 5 rašinėja. :)

2009 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 13:15:41
Vaiku darzelis, jusu teorijos. Savo vertes ieskodami beviltiskai kabinates uz kiekvieno sutrunijusio siaudo. Tokie jusu gerbiami poliglotai kaip Gedgaudas ar de Rosales, irgi panasiai narciziskai tame svaigulyj save isimyleje vaikskai suprasti negali, kad to paties mezio lapai, skirtingose sakose panasiai snarantys, nors ir panasus, bet jau kiti. Vaikiska ir kvaila uzsimti irodinejimais, kad atrastas supuves kelmas kazkada medziu snarejo. Viso to meslo (trasos) betikslis maisymas samoneje, netik, kad bevertis, bet ir kenksmingas, uzkietina turini iki uolienos ir nuodija organizmus. Isgerkit kokios ricinos, isitustinkit ir eikite dirbti darbo. Destruktyvaus uzkrato cia nevare. Visas duras, kurio cia pristumet, tik parodo jog nesamoningai patys jauciat, kad visas jusu nugyventas gyvenimas, dievo akimis yra bevertis. Save jus gal ir apgausite, bet dievo - ne!

":" 2009 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 10:52:40
"ciute", ar pats bent supranti ką čia prikliedėjai? "Astronome".

...ciute 2009 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 09:08:46
Zemes asis negali buti prikaustyta prie orbitos plokstumos kaip prie kokio disko, ji laisva. Ir taip iseina jog zemei esan horizantalioje padetyje perihelyje vienas polius i saule butu atsisukes, o afelyje kitas. Tokiu budu, bet kuriame is asigaliu, ilgiau nei tris menesius nei diena nei naktis testis negali.

...ciute 2009 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 02:40:29
irgi ma proto bokstai... Jau taip priskrete prie savo ideju, kad velkat ant ju bet koki skudura, kad ju nuoguma net ir nuo saves pasleptumet. Ka reiskia asis susiliejusi su plokstuma? Kuriuo dabartiniu metu laiku, siaures asigalis tuomet budavo nusigrezes nuo saules? Ar Tesejas vis dar issivaizduoja, kad taip galejo buti per istisa metu cikla? Tada nafig, tu ne astronomas.

Tęsėjas 2009 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 21:23:56
Galilėjus(1564-1642) pritarė Koperniko (1473-1543)teorijai dėl "Heliocentrinės sistemos"(kad planetos, tame tarpe ir žemė, sukasi apie Saulę). Archimedas(IIIa.pr.m.e.)gi, Gyvenęs Sicilijos saloje, buvo pareiškęs:"Duokit atramos tašką ir aš apversiu Žemę". Pasirodo, kad Žemė vartosi ir pati. Tačiau, inžinierijoje, tai tuo metu buvo "proto bokštas".
Kristaus laikais mūsų Žemės ašis buvo susiliejusi su Žemės skriejimo apie Saulę orbitos plokštuma. Tad dabartinis šiaurinis žemės ašigalis buvo visiškai nusigręžes nuo Saulės ir jame nuo 470 m.pr.m.e. iki 530 m.e.m. vyravo ištisa naktis bei žiema. Anot Naujojo Testamento, tuo metu saulės ŠVIESĄ simbolizavęs Kristus, tiktai retkarčiais "apsilankydavo" Libano kalnyne. Tačiau tuo pat metu, jo neva motiną, Saulę simbolizavusi Marija, negailėstingai kepino dabartiniame pietiniame žemės pusrutulyje. Deivė MARIJA mūsų pusrutulyje dar švies 3000 metų. Suprantama, kartu gyvuos ir KRISTUS.

":" 2009 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 17:18:00
Tęsėjau, susiradau info, kad (dabartiniu laiku) "diena" tęsiasi 40 parų ties šiaurės platumos 68 laipsniais. Čia tik dėl to, kad užtikau senųjų istorikų paminėtus tuos 40 parų. Bet mano tikslas buvo išsiaiškinti koks gi "klimatas" buvo žydyjoj, kai "gimė" Jėzus.
Tarkim, kad jis "gimė" kai š.a. buvo priešingoj nuo Saulės pusėje. Imkime, kad "gimimo" vieta buvo 35 laipsniai šiaurės platumos. Astronomai aiškina, kad yra trys sutemų apibrėžimai. kai Saulė pasislepia už horizonto 6' (dar nereikia dirbtinio apšvietimo) - civilinės sutemos, Saulė už horizonto 6-12' (jūreiviai dar mato horizonto liniją) - navigacinės sutemos ir kai Saulė už horizonto 12-18' - astronominės sutemos. Reikia manyt, kad per astronomines sutamas jau tamsu. Jei Jėzus "gimė" 35 laipsnių šiaurės platumos, tai net astronominės sutemos ten nebegalėjo būti, o tai rodo, kad jis "gimė" tamsoj. Nors teko matyti paveikslą, kuriame jis karalių lankomas prie fakelų šviesos. Tik dailininkas neduoda jokių užuominų, ar tai "diena", ar "naktis".
Tai štai kas išeina, kai žydų mitas suprantamas pažodžiui.
Ir teiginys, kuriame "kuriama" istorija apie skandinavus gotus, kurie II m.e.a. "užtvindė Juodosios jūros šiaurinę dalį", irgi laužta iš piršto.
Tuo metu Skandinavija apšvietė tik Mėnulis ir tokiomis sąligomis "tauta" fiziškai negalėjo būti gausi. Ir net VII m.e.a. Lesnoj ir Kochtas nustatė, kad Skandinavijos tegyveno 200000 gyventojų.
Žodžiu, sumelavus syki, tenka meluot visą laiką. Nejau mokslininkai tokie nesąžiningi?

":" 2009 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 16:50:26
Keistai skamba susirinkusiu Danijoj šulų siekis kovoti su klimato atšilimu. Kas ten, Galilejus berods, žinojo kaip sustabdyti Žemę tik atramos tško nerado. O jei rimtai, tai ar čia ne pasaulio masonų "darbelis" kaip ir su alternatyvių kūrų išradėjais. Daugelis iš šios "kovos" vėl pasišildis rankas, o naudos jokios.

Reatadura 2009 m. gruodžio 9 d., trečiadienis, 01:39:15
sweestepync https://launchpad.net/~buy-viagra-online-without-prescription - cheap viagra Viagra https://launchpad.net/~buy-vicodin-es-without-prescription - buy vicodin in mexico Vicodin ES https://launchpad.net/~buy-codeine-online-without-prescription - buy codeine no prescription free delivery Codeine https://launchpad.net/~buy-valium-without-prescription - buy valium online without a prescription Valium

įdomu 2009 m. lapkričio 28 d., šeštadienis, 16:35:00
kiek tas jaunikaitis vyresnis už "senolius"?

Ra 2009 m. lapkričio 28 d., šeštadienis, 15:30:03
Tad nuginkluokime patamsius sauletomis, pritarianciomis sypsenelemis, ir taip nuskaidrinkim erdves, kad net ir senoliu veidai Meile svytetu :))))

":" 2009 m. lapkričio 28 d., šeštadienis, 11:49:18
"Ra", jei tavęs nedomina tokie dalykai, tai ko tu pergyveni dėl mūsų. Domėkis savo kirilkinais, žurnalistais rokais, kitais iškrypeliais ir išsigimeliais. Čia savo skoniui pritariančių nerasi.

2009 m. lapkričio 28 d., šeštadienis, 10:38:00
:)))

Ra 2009 m. lapkričio 28 d., šeštadienis, 10:17:07
Uzkaskit grabus atgal i vieta, dievu nerustine ir dar po karteli an smerciaus isimylekit ...seni pirdaliai. Eutanazija ant moteros - trumpiausias kelias pas protevius. Nekliedeje

Tęsėjas 2009 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis, 18:51:26
Kronikomis bei šaltiniais, kad ir Herodoto "Istorija", geriausiai naudotis originalais. Tačiau mums tai neprieinama. Bet jeigu naudijamės vertiniais, pirmiausiai būtina atkreipti dėmesį- kada gi šaltinio autorius gyveno. Tada bus aišku kur tuo metu autoriaus krašte buvo rytai, kur vakarai. Herodoto "Istorijoje" vietomis vertėjas "pakoregavo" pasaulio kraštus pagal dabartinę žemės fizinę padėtį, vietomis paliko netaisyta. Tad pagal šį šaltinį hiperborėjai atsidurė net Tibeto (ar Himalajų) kalnyne. Ant kiek tai teisinga, taip ir nesugebėjau išsiaiškinti.
Kas dėl juostos žemėje, kur diena tęsiasi 40 parų, o vėliau tiek pat parų tęsiasi ir naktis, galiu pasakyti tiktai tiek, kad mūsų protėvių šaltiniuose neminimi nei tikrieji istorinių asmenybių vardai, nei mūsų žemiškieji metai, paros, dienos ar naktys. Juose kalbama apie dievus, tad ir laikotarpiai pateikiami dieviškieji bet ne žemiškieji. Tad įžengųs į mūsų protėvių šaltinių pasaulį, būtina persiorentuoti ir laiką jau matuoti dieviškaisiais laikmečiais be ne mūsų žemiškaisiais. Kitaip Jus su protėviais nesusikalbėsite ir neįminsite jų užkoduotų šaltinių o rezultate nepasieksite ir juose esamos informacijos.

2009 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis, 17:19:46
Gerb. Tęsėjau, senose kronikose minima, kad hiperborėjus yra vietų kur "diena" tęsiasi 40 parų ir "naktis" - 40 parų. Nenurodoma vietovė kur taip yra. Radau internete, kad taip yra 68 laipsniai šiaurės platumos, t.y. Skandinavijos šiaurė (šiais laikais). Irgi nenurodomi metai, kada tai užfiksuota. Pagal p. R. Zubino teoriją šiuo metu Žemės ašis pakrypusi Saulės link 28,5 lapsnio. Pagal tai išeitu, kad 1470 metais, kai šiaurės ašigalis buvo statmenas Žemės sukimosi apie Saulę plokštumai, 40ties parų "diena" turėjo būti ties 40tuoju laipsniu š.pl. Tai jau daug piečiau dabartinės Lietuvos. Ar tai buvo tas laikotarpis, kai mūsų protėviai garbino Mėnulį? Aš neklystu?

?? 2009 m. lapkričio 16 d., pirmadienis, 10:17:15
"?", labai buvo smalsu sužinoti ką ten "valstietis" parašė, bet man neatsidaro straipsnis.

? 2009 m. lapkričio 15 d., sekmadienis, 13:12:34
O ką jūs į tai, protingieji kurmiai?
www.valstietis.lt/content/view/comments/230943

":" 2009 m. lapkričio 13 d., penktadienis, 16:52:41
Prof. Lombrozo teigia, kad degeneracija yra medicininis terminas. Degeneracijos yra trys stadijos:
1. Lytiniai iškrypimai;
2. Psichinės ligos;
3. Įgimti defektai.
Manau, kad privisus daugybei iškrypėlių, degeneracija imta vadinti nebe liga. Lytiniai iškrypimai tai ne tik dabar norimi įteisinti "kitos orientacijos" gėjus ir lesbietes, bet ir pedofilija, nekrofilija, zoofilija ir visokio plauko kitos ...filijos. Žodžiu, džinas iš butelio išleistas. Kai tik bus pilnai įteisinti keli iškrypimai, įteisinimo įsigeis ir kiti, dar šlykštesni, iškrypimai. Kelio atgal nebe bus. Taip žmonija (žydkrikščioniškas "pasaulis") ritasi į paleistuvystės liūną, kaip Romos Imperija, kurios baigtį puikiai žinom.
Religijos nesugebėjimas suvaldyti situacijos tik patvirtina žydkrikščionybės tikslus esant ne būdingus religijai, o tik gobšuolišką materialinių vertybių siekimą, būdinga religijos įkūrėjams, žydams.
Juk ir Kunigaikštis Mindaugas atsisakė tokios religijos, kai sužinojo Vatikano reikalavimus.

NeKęstas 2009 m. lapkričio 11 d., trečiadienis, 17:59:12
O homoseksualizmas - ar ne paleistuvavimas?
Matomai ne, nes homoseksualūs bažnyčios tėvai, per kurių filtrą ir praėjo krikščionybė, turėtų vadintis šėtonais. Tačiau susigalvojo kažkokį celkobatą ir kvailina krikščionus, priverstinai pakrikštinę ir išplovę smegenis.

Kestas 2009 m. lapkričio 11 d., trečiadienis, 16:29:46
1. Jeigu sakoma, kad Dievas yra visur, tai ir reškia, kad jis yra visur be išimties.
2. Man nesuprantamas toks klausimas. Visai nesvarbu yra sargių naudojimo draudimas ar leidimas. Dievo įstatymas skelbia "Nepaleistuvauk". Ir jei as klausau Dievo, nesusiduriu su tokia problema - kam man sargis, jei as nepaleistuvauju. Tie kas kelia tokį klausimą, matyt, nori paleistuvauti ir, maža to, dar ir gauti palaiminimą?? Štai taip viskas turėtų atrodyti iš religinės pusės.

":" 2009 m. lapkričio 11 d., trečiadienis, 10:32:48
Apie mūsų "istorikus" esu anksčiau pareiškęs savo nuomonę. Kuo toliau, kuo daugiau susirandu informacijos apie praeitį, tuo didesni menkystos jie atrodo. Į sąšlavyną jų darbus juk dėl pataikavimo žydkrikščionybei ir nemeta. Ta siurbėlė dar tvirtai įsikibusi ir čiulpia žmonijos dalies kraują ir gyvybinius sivus.

":" 2009 m. lapkričio 11 d., trečiadienis, 10:26:05
J.Statkutė de Rosales knygoje "Senasis aisčių giminės metraštis pateikia Ispanijos karaliaus Alfonso X kronikos vertimą. Ten yra pateikti duomenys, kurie akivaizdžiai patvirtina p. R.Zubino teoriją apie Žemės ašies inversją.
Dabartinis mokslas to nesugeba net atrasti ir toliau kovoja su klimato "atšilimu". Senovės indai, labai tolimi mūsų protėviai (?) žinojo, o mes nežinom!!! Į kosmosą skraidom, o gamtos dėsnių nesuprantam. Gali kas mane vėl apkaltinti fobijom žydkrikščionybės atžvilgiu, bet jos nusikaltimas prieš žmoniją akivaizdus ir labai skausmingas. Tai ji sustabdė mokslo raidą keliems šimtmečiams, tai ji sunaikino Amerikos indėnų milžiniškus archyvus (kurie nebuvo tyrinėti), tai ji sunaikino mūsų protėvių rašto pėdsakus ir viską, ką turėjom geriausio. Slepiama informacija apie Jogailos sunaikintą unikalią Vilniaus piramidę, slepia bočių - arijų dvasinėms reikmėms sugriauto statinio liekanas po Vilniaus katedra. Elgiasi kaip paprastas razbainikėlis, kaip katinas pridergęs gričios kampe.

Tęsėjas 2009 m. lapkričio 10 d., antradienis, 16:44:55
Kodėl mūsų universitetai bei istorikai nei žingsnio nežengia į priešmindauginę Lietuvą, tada vadinama Gardarikija-Gardarikė. Jug ji jau ištisą tūkstantmetį viena galinėjosi su Romos imperija bei laikė krikščionybės atakas iš visų pusių.
Kodėl Romos imperija taip ir nesugebėjo peržengti Dunojaus upės riboženklio ir įsitvirtinti jos kairiajame krante? Todėl, kad šiaurėje viešpatavo, pilnąja to žodžio prasme, Sarmatija, nuo VI-jo amžiaus jau vadinama Gardų Rikija (aptvertų miestų, kuriose valdė-rikiavo rikiai). O jug pietuose tuo pat metu viešpatavo Romos imperija drauge su Bizantija. Pastarieji turėjo ir savo mokslininkus, ir raštą, ir kultūrą, ir dievus, o šiauriečiai buvo, anot mūsų istorikų, vos ne valkatos. Ar tai ne absurdas? Ar tai ne mūsų protėvių paniekinimas? Ar tai ne mūsų praeities neigimas ir ignoravimas? Ir, aplamai, ar už tokią mūsų istorikų nigilistinę poziciją mūsų garbingosios praeities atžvilgiu, nereiktų jos bausti? Tikiu, kad ateis ir tam laikas. Mūsų jaunimas, sužinojęs mūsų praeities tikrąją tiesą, o tam jau yra pakankamai duomenų, parašys ir atatinkamus vadovėlius, o dabartinių Lietuvos istorikų darbus išmes į šąšlavyną.

":" 2009 m. lapkričio 10 d., antradienis, 15:30:16
Manau, kad istorija suklastota tiek, kiek reikėjo pasaulio galingiesiems ir tikėjimams.
Ar teko matyti J.Šeimio knygoje "Egiptas, skitai, lietuviai runomis" minimas (ir pateikta fotonuotrauka) kunigaikščio Vytauto Lydoje surašytas raštas runomis? Ne. Yra visur teigiama, kad mūsų protėviai neturėjo rašto. Skurdūs skandinavai turėjo, o mūsų protėviai, kurie valdė Gintaro Prekybos kelią, ne. Kam tai naudinga? Žydkrikščionybei ir kaimynams. Ir kažkodėl mūsų "mokslininkams istorikams".
Ir tokių "ylų iš maišo" lenda vis daugyn.

??? 2009 m. lapkričio 10 d., antradienis, 10:10:02
Kuom tiketi? Tai visa istorija suklastota?:/

":" 2009 m. lapkričio 8 d., sekmadienis, 10:33:01
Keista klausyti, kai žinomi Lietuvoje žmonės rimtais veidais kalba apie "Aleksandrą Makedonietį" kaip egzistavusi karvedį, apie Trojos karą neva vykusi, apie visus mitinius odisejus, heraklus, jasonus, jėzus ir t.t. Ką padarysi, jei taip pripažistama šiame pasaulyje, o paskleisti tiesą apie tai plačiai neleidžia suinteresuota valdžia ir bažnyčia.
Labai ilgai "yla" maiše buvo sekmingai slepiama, bet juk visam laikui to nepadarysi. Jau "yla" pradeda lysti iš maišo. Jau tiesa pradeda plysti žmonių sąmonėje. Gal dar ilgai bus persekiojama tiesa, bet ji jau sklinda. Ir tai teikia vilčių.

Tęsėjas 2009 m. lapkričio 8 d., sekmadienis, 10:15:51
Ištiesu,jiems nebėr kur dingti. Tačiau jaunieji ir būsimieji istorikai, ir netiktai istorikai, privalėtų skaityti ne tiktai savo profesorių nurodytus šaltinius, bet ir ligi šiol TABU ženklu pažymėtus iš praeities iki mus daėjusius. Tačiau kaip tai padaryti? Kaip jaunimą atitraukti nuo tų vakarietiškų šetono dėžių, prie kurių dažnas praleidžia pusę savo laisvo laiko,jei ne dar daugiau? Dar liudniau yra tai, kad be lietuvių mokslininkų,niekam kitam daugiau šie šaltiniai neatsivers. Bet nepraraskime vilties ir darykime bent mes tai, ką galime dar padaryti.

":" 2009 m. lapkričio 4 d., trečiadienis, 18:19:42
Spėju, kad jiems (mūsų "istorikams") nebera kur dingti. Amžius jau toks, kad klaidų taisyti nebėra kada. Juk reiktu užbraukti viso gyvenimėlio darbus. Žmogiškai tai suprantama, bet Valstybės požiūriu, tai NUSIKALTIMAS.
O štai jaunieji "istorikai" - baranauskai, irgi seka senių pėdomis. Ir tai tikrai nesuprantama. Nejau tikisi, kad kaip ir seniai galės iki savo pensijos mulkinti tautiečius?

Tęsėjas 2009 m. lapkričio 2 d., pirmadienis, 20:21:32
Užjaučiu Jus, užjaučiu ir E. Gudavičių bei A. Bumbliauską, taip ir nesugėbėjusius išbristi iš pomindauginės Lietuvos ir pasilikusių toliau minkyti tą patį krikščioniškąjį Lietuvos laikotarpį, kurį jau seniai turėjo palikti bakalaurams ar, blogiausiu atvėju, magistrantams. Istorijos mokslų profesoriai gi ir daktarai privalo žvelgti gyliau į praeitį, juolab, kad mūsų praeitis yra ir sena, ir garbinga. Bet labiausiai gaila Lietuvos ir jos protėvių, kurie yra palikę tokį turtingą paveldą, kokio nepaliko jokia kita kultūra, o jis per tokius mūsų istorikus eina zanic.
VU istorijos katedra jug atsisakė ir iš manęs priimti mano dešimties metų darbus su grafikais bei įvairių kultūrų "karalių" schemomis-geneologiniais medžiais, kad studentai pratęstų šį darbą toliau ir, kad jis nenueitų perniek o būtų net tęsiamas toliau. Deja, deja. O Česlovo Gedgaudo jie bijo, kaip velniai kryžiaus. Jug geriau ir toliau likti su sovietmečio istoriko žinių bagažu ir gauti profesorių vardus ir atatinkamus atlyginimus? Tačiau už ką mūsų pseudoistorikams suteikiami profesorių vardai, manau kad nežino niekas, o mūsų kaimynams tiktai tai ir reikalinga.

":" 2009 m. lapkričio 2 d., pirmadienis, 18:01:17
Vakar įsijungiau trumpam "Tūkstantmečio pokalbiai" (šiaip tai nebe žiūriu bumblauskiškos laidos. Dėmesį patraukė žodžiai, kad su J.Statkute de Rosales gal ir galima vesti diskusiją, bet su Č.Gedgaudu jokiu budu ne.
Ir kokią gi diskusiją gali vesti bumblauskai su de Rosales, jei jiems mindauginė Lietuva žila senovė, o de Rosalės kalba apie 4000 "baltų" istorijos metų? Gedgaudas dar giliau į istoriją įlindęs. Neįsivaizduojų tokios diskusijos. Jie ir dabar protėvius vadina pagonimis ir net neužsimena apie protėvių religiją, ARIJŲ religiją. Negaliu bumblauskų vadinti kitaip nei ŠARLATANAI ir labai žemos kvalifikacijos istorikais.
Dabar skaitau J.Laurinavičiaus "Древняя Литва: цивилизация и государство". Ten randu daug atitikimų ir su Gedgaudu, ir su de Rosales.
Yra ir tokių dalykų, kaip "klimato atšalimas paskatino migraciją", bet nepaaiškinama priežastis. Tikriausiai nežino.

---- 2009 m. spalio 30 d., penktadienis, 17:48:44
Pranašas ateina ir išeina, o mes liekame visiems laikams...

Tęsėjas 2009 m. spalio 29 d., ketvirtadienis, 12:09:10
Žmonės turi skaityti knygas ir patys daryti išvadas kas bus ten, ar kitur ir nelaukti pranašų ir pranašyščių. Jeigu tai nedaro mokslininkai, kam tai daryti yra prvalu, niekas jų šioje srityje pavaduoti negali. Tai labai nedėkingas užsiėmimas. Todėl aš, kiek sugebu, bandau nuo jų susilaikyti ir, juo labiau, internete.

":" 2009 m. spalio 29 d., ketvirtadienis, 11:22:37
Ir vėl mano klaida. Liko ne 1011, o 1021 metai.

":" 2009 m. spalio 26 d., pirmadienis, 15:46:12
Štai kame reikalas. Apie tai tiesiog nepagalvota. Juk ir dabar iki š.a. atsisukimo tiesiai į Saulę dar labai toli, net 1011 metų, o "pasaulio galingieji" ir mokslininkai bėdavoja apie klimato atšilimą. Tvano nebus, bet Arktį ledynai paliks neužilgo.

Tęsėjas 2009 m. spalio 25 d., sekmadienis, 17:57:01
Gavau klausimą, kaip gi galėjo 2000 m. pr.m.e. prasidėti Pasaulinis Nojaus Tvanas, jeigu tuo metu dabartinis Pietinis Žemės ašigalis(p.ž.a.) dar buvo nusigręžes nuo Saulės?
Betgi, ponios ir ponai, kai Pietiniame žemės pusrutulyje (p.ž.p.) baigėsi Dieviškoji Žiema ir Naktis, jo ledo "kepurės" pakraščiai siekė net 50-tą, o gal net ir 55-tąją platumą. Dedynas buvo sujungęs Afrikos, Pietų Amerikos ir Australijos kontinentus. Tad šiems ledynams pradėti tirpti visiškai nebuvo nebūtina, kad į Saulę atsigręžtų pats ašigalis, užteko, kad į ją būtų atsigręžę tiktai ledyno pakraščiai. Ir Antarkties ledynai pradėjo tirpti. Senajame Testamente(S.T.) tai įvardijama, kaip -"gimė" Nojus. Tai įvyko 2500m.pr.m.e. O jug, anot S.T., Nojui buvo 500 metų kai prasidėjo Nojaus Tvanas. Tad pats Nojaus Tvanas prasidėjo apie 2000m.pr.m.e. ir tęsėsi net visą antrąjį tūkstantmetį pr.m.e. Tad Nojaus Tvanas, nuo pat šio proceso pradžios, truko net 1500 metų. Vanduo, anot epo "Iliada", jūroje Nojaus Tvano pabaigoje buvo pakilęs net iki Trojos pylies sienų, kurias ir sugriovė Tero ugnikalnio sprogimu išprovokuotas cunamis "Achilas". Tiktai I-jo t.pr.m.e. pradžioje, mūsų šiauriniame žemės pusrutuliyje prasidėjųs Dieviškajai Nakčiai, liovėsi kilęs vandens lygis žemėje, kadangi Pietiniame pusrutulyje garuojantis vanduo jau pradėjo kondensuotis šiaurinio ašigalio ledynuose.

iliuzija 2009 m. spalio 22 d., ketvirtadienis, 11:01:20
įdomi diskusija ,stebiu iš šono:)))

":" 2009 m. spalio 21 d., trečiadienis, 21:34:04
AČIŪ. Galų gale man dašuto kame čia reikalas. Dabar nebe bijosiu diskutuoti šiuo klausimu. Dar kartą ačiū.

Tęsėjas 2009 m. spalio 21 d., trečiadienis, 15:32:39
Visiškai teisingai pastebėjote, jei pastatai bus pastatyti vienu metu. Priešingu gi atvėju, kintant rytų krypčiai, kinta ir Žemės Rytų-Vakarų krypties orientacija ir Saulės, ir skriejimo apie Saulę Orbitos plokštumos atžvilgiu. O tai reiškia, kad skirtingu laikų pastatai orientuoti į Rytus ( o tai reiškia į Saulės patekėjimo tašką), Orbitos plokštumos atžvilgiu bus orientuoti taip pat skirtingu kampu. Jeigu tarp dviejų pastatų, orientuotų į Rytus, statybos yra praėjes 3000 metų laiko tarpas, abudu pastatai bus orientuoti diametraliai į peiešingas puses.

":" 2009 m. spalio 21 d., trečiadienis, 12:46:16
Tai reikia suprasti, kad įvairiose Žemės platumose pastatai nors pastatyti vienu metu bus orientuoti į rytus skirtingais kampais? Net turint omenyj tai, kad Žemė yra tik "aguonos grūdas" palyginus su Saule?

Tęsėjas 2009 m. spalio 20 d., antradienis, 20:09:53
Tame ir esmė, kad amžių bėgyje keitėsi ne pastato kryptis bet Žemės ašies, kartu su pačiu pastatu, orientacija Saulės atžvilgiu. Būtent tai ir yra dar vienas papildomas liudijimas, kad žemės ašies orientacija Saulės atžvilgiu (Visatoje) pastoviai kunta.

":" 2009 m. spalio 20 d., antradienis, 17:53:27
Atsiprašau, p. Tęsėjau, kad klausymą suformulavau blogai. Tai, ką Jūs dabar paaiškinote, R.Zubino knygoje puikiai ir suprantamai aprašyta ir schemose parodyta. Man nesuprantama kaip pastato (113 psl.) rytų-vakarų kryptis keitėsi metų bėgyje, kad 1957 m. sudarė 136 laipsnius.

Tęsėjas 2009 m. spalio 20 d., antradienis, 09:37:26
Ger.,siūlau paimti dų kryžius (ar pliusus) ir sutapatinti juos. Pabandome kampo kitimą išsiaiškinti plokštumoje(horizontalioje projekcijoje). Apatinis kryžius atstos Visatos(pasaulio) šalis. Jis bus nejudamas. Viršutinis(žemės) pastoviai suksis apie savo ašį. Pradinėje stadijoje Visatos Šiaurė (VŠ) sutampa su žemės šiaurę(žš). Tai atitiks paskutiniųjų dieviškųjų metų pradžioje(4470m.pr.m.e.) būvusiai žemės padėčiai Visatoje Saulės atžvilgiu. Suprantama, žemė pastoviai sukasi apie savo ašį ir tuo pačiu skrieja savo orbita apie Saulę bei verčiasi per ašigalius.Saulė schemose visada yra žemės dešinėje. Dabar pasukime žemės kryžių apie ašį 90 laipsnių kampu į dešinę(šiaurinis žemės ašigalis atsidurs prieš pat Saulę). Tai atitiks 2970m.pr.m.e. būvusiai žemės padėčiai. Dar pasukime žš į dešinę per 90 laipsnių. žš atsigręžia į Visatos pietus. Tai atitinka 970m.pr.m.e. Pakreipkime dar į dešinę per 30 laipsnių(470m.pr.m.e.), dar per 30 laipsnių (30 m.e.m.). Mūsų šiaurinis žemės ašigalis tuo metu buvo visiškai nusigręžęs nuo Saulės ir jame buvo amžina naktis bei žiema. Tai trūko ištisą tūkstantmetį. Dar pasukime į dešinę per 90 laipsnių. Dabar jau žš vėl sutaps su VŠ. Taip buvo įvykę 1530 metais. 2030 metais kampas tarp VŠ ir žš vėl bus lygus 30 laipsnių. Tad žš ašigalis jau apie 500 metus slenka link Saulės.

":" 2009 m. spalio 19 d., pirmadienis, 22:48:04
Gerb. Tęsėjau, ar negalėtumėte įvardyti kampą 1000 m.p.m.e., 500 m.p.m.e., 500 m.e.m., 1000 m.e.m., 1500 m.e.m. Neapolio šventyklos pavyzdžiu 113 psl). Schemoje duotas kampas, kai pastatas buvo pastatytas (apie 300 m.p.m.e.). Man būtu lengviau įsivaizduoti kaip tas kampas kinta. Žemė tokia maža visatoje, o visatos kryžius pastovus. Nesugebu įsivaizduoti kaip tas kampas kinta. Nors š.pusrutuliui atsidūrus p. vietoje, Saulė pateka "iš ten kur turėtu leistis".
Būsiu labai dėkingas, jei padėsite man, neišmanėliui, tai suprasti.

2009 m. spalio 19 d., pirmadienis, 16:06:15
Jusu aukstybe"mes" gal galima ir vardu:)))

Iliuzija. 2009 m. spalio 19 d., pirmadienis, 16:02:25
Lietuvai didžiausias pavojus tai ir yra Baltijos jūra.Kodėl ne?

Tęsėjas 2009 m. spalio 19 d., pirmadienis, 13:52:01
Pirmiausiai todėl, kad Rytų Europoje(R.E.) nėra ugnikalnių ir beveik žemės drebėjimų. Tad nebaisūs nei lavų išsiveržimai, nei storesni ugnikalnių pelenų sluoksniai, nei ugnikalnių sprogimo bangos, nei jos ugnies liepsnos, kurios savo laiku sudegino ir Romą, ir Mikėnus, ir daugelį kitų miestų. Antra, kad R.E. visos upės, išskyrus Doną bei Uralo, teka ne nuo kalnų. O tai reiškia, kad šiame regione niekada nebuvo ir nebus potvynių nuo kalnų, kaip kad periodiškai pasikartoja Vakarų ar Centrinėje Europoje, ar kituose žemės regionuose. Trečia, kad R.E. regionui nėra jokio pavojaus net ir visuotinio Tvano žemėje metu, kai vandens lygis jūroje pakila 60-70 metrų aukščiau už dabartinį lygį. Ketvirta, kad R.E. išskytus Juodosios jūros regioną, nebaisūs ir cunamiai. Ir t.t., ir t.t.

mes 2009 m. spalio 19 d., pirmadienis, 10:40:26
Gerb. Tęsėjau, įdomu kuo remiantis teigiama, kad dabartinė Lietuvos teritorija yra labai geroje fizinėje, ar geofizinėje zonoje?

Tęsėjas 2009 m. spalio 19 d., pirmadienis, 10:15:28
Dar kartą prie R.Zubino knygos "Per praeitį į ateitį" 113 psl. Būtina žinoti, kad visuose schemose yra pateikiama Visatos Šiaurės-Pietų (mes dar ją vadiname žemės magnetinio lauko)krypties rodyklė. Ši kryptis visada būna pastovi.Taip pat pastovi yra ir Visatos Rytų-Vakarų kryptis. Abi šios linijos sudaro VISATOS KRYŽIŲ. Nepastovi yra tiktai Žemės rutulio ašies padėtis šio Visatos Kryžiaus atžvilgiu. Knygoje ir yra nurodyta pastovi Visatos Rytų-Vakarų (R-V) kryptis bei rodyklė į Visatos Šiaurę. Pastato gi ašis kartu su žemės rutuliu pastoviai kinta Visatos ašių atžvilgiu, todėl schemoje ir pateikiamas kampas, kuris laikui bėgant susidarė tarp Visatos Rytų-Vakarų bei pastato ašies. Pastato ašis kadaise buvo orientuota Visatos Rytų-Vakarų kryptimi, bet laikui bėgant pakito 136 laipsniais. O tai reiškia, kad nuo pastato statybos Žemės ašies(o kartu ir statinio)orientacija Visatos ašies atžvilgiu pakito 136 laipsniais. Knygoje autorius pateikia skaičiavimo eigą, kurios rezultate sužinome, kada gi ši šventykla mūsų bočiais arijais-baltais buvo pastatyta.

":" 2009 m. spalio 13 d., antradienis, 13:01:30
Esu anksčiau girdėjęs apie J.Laurinavičiaus Minske išleista knygą "Древняя Литва: Цивилизация и государство", bet dabar interneta yra daugiau info apie ją. Mūsų "istorikai" vėl baloj sėdi. Tai nusikaltelių cechas, kenkiantis Lietuvai ir dar algas gaunantys už juodą darbą. Užsiimtu tuo, ką išmano (nors išmano matomai nedaug), o tai paisto niekus kaip visiški kretinai.

Tęsėjas 2009 m. spalio 11 d., sekmadienis, 09:22:51
Ar nėra nusikaltimas prieš lietuvių tautą ir ainius, kai Lietuvos vardą, o dabar jau ir Lietuvos istorijos pradžią bandoma susieti ne su kunigaikščiu Litwo, kurį mūsų arijų-baltų Krivių Krivaitis Prutenis dar 540 metais paskyrė valdyti teritoriją tarp Vyslos, Bugo ir Nemuno upių, bet su į šią teritoriją (į Lietuvą, tuo metu vadinama Gardarikiją)1009 metais neteisėtai bandžiusiu įsibrauti kryžiuočių misionieriumi Brunonu ir jo krauju. Tokį mūsų istorikų sprendimą mūsų ainiai mums nedovanos niekada. Juk šį sprendimą niekaip kitaip nepavadsi, kaip Lietuvos praeities iškraipymų, niekinimu ir nusikaltimu prieš mūsų protėvius ir pačią Lietuvą.
Nebėra Lietuvoje nei maironių, nei kantų. Bet mūsų protėvių dvasia vizgi dar gyva. Tad nenuleiskime rankų!

":" 2009 m. spalio 10 d., šeštadienis, 20:50:59
Gal padės lašus lašinti ir E.Kanto žodžiai apie lietuvių kalbą? Mūsų didieji specialistai visai nekreipia į žymaus filosofo žodžius jokio dėmesio, gal save laiko aukščiau E.Kanto?
O Maironis rašė "...apsaugok Viešpatie nuo skystapročių, kurie bent kiek raidžių palaižę jau išsistato ....".
Atsiliepimų apie lietuvių kalbą žymių mokslo vyrų yra nemažai. Ir tie atsiliepimai visai nepatinka mūsų bumblauskams, baranauskams ir Co, nes niekaip neleidžia niekinti tautos, kurį kalbėjo šia kalba.
Atstatę į deramą vietą mūsų kalbą, gal ir mūsų protėvių religija atsistos į savo tautos moralės sergėtojos vietą? Gal žydišką "moralę" irgi išguisim iš savo sąmonės?

Tęsėjas 2009 m. spalio 7 d., trečiadienis, 09:09:31
Lašas po lašo ir akmenį pratašo!

":" 2009 m. spalio 6 d., antradienis, 12:08:14
Gerb. Tęsėjau, aš pakalbėsiu su lndp.lt , jei jie susidomės, padarysim. Gal ir su lietuva.net susisieksiu.
Susiradau R.Zubino straipsnius "Nemune". Išspausdinti rubrikoje "fantazijos". Mat didieji specialistai nutarė, jog tai fantazijos. Ir nieko nepadarysi - kieno galia, to ir valia.

Tęsėjas 2009 m. spalio 6 d., antradienis, 10:46:59
Teko kalbėtis su "Perkūno" autoriumi dėl jo knygos patalpinimo internete. Jis būtų nieko prieš tai padaryti dalimis, tačiau nežino kaip tai galima būtų įgyvendinti. Mano kvalifikacija taip pat yra per menka, kad aš galėčiau jam padėti šioje srityje.

":" 2009 m. spalio 3 d., šeštadienis, 15:48:21
"Didžiosios apgavystės" galima pasiskaityti WWW.lndp.lt/forum
Tęsėjau, jei turite omeny Vatikaną, tai jis dantim ir nagais ginsis ir neprileis prie savo archyvų. Per vieną pažystamą užklausiau J.Statkutę, ar ji negalėtu išversti į lietuvių kalbą iš enciklopedijos dalį apie arijų relligiją. Atsakymo laukiu. Tikiuosi, kad preadžiugins.
Č.Gedgaudo "Mūsų praeities beieškant" visa knyga yra berods www.lietuva.net
J.Statkutės knygelė irgi patalpinta admino. Manau, kad gavus iš autoriaus sutikimą ir "Perkūną", ir "Per praeitį į ateitį" galima būtu pateikti platesniam ratui skaitytojų.
Reiks susisiekti su autorium ir užklausti. Galimybė patalpinti lietuva.net arba www.lndp.lt arba dar kur. Patys forumų dalyviai, jei neskaitę tų knygų, reikalauja.

2009 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 21:58:24
"žydams negalima gerą daryti nežydams.":)

T 2009 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 11:08:32
":"Statkutės "Didžiosios apgavystės". Kuriame forume (jei ne paslaptis)Galėčiau pasiskaityti atsiliepimus.Būčiau dėkingas.

Tęsėjas 2009 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 18:03:20
Deje, prie tiesioginės informacijos kuri liečia mūsų arijų-baltų kultūrą, mes prieiti negalime ir negalėsime. Ne tam viskas buvo naikinama. Mes privalome naudotis tais šaltiniais, kurie yra mums prieinami ir, kurie jau pradeda mums atsiverti. Kad tai yra realu, liudija Romualdo Zubino darbai "Perkūnas" bei "Per ptraeitį į ateitį". Kiek aš žinau, šių knygų autorius turi šiokių tokių finansinių sunkumų, tad maža tikimybė, kad jis jas patalpintų internete. Tačiau laikas yra mūsų pagalbininkas.

":" 2009 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 11:12:24
Dalyvauju internetiniuose forumuose, skaitau komentarus kur jaučiamos žmonių nuotaikos. Jau nemažai žmonių apie "krikščionybę" susidarę neigiamą nuomonę. Jei dar būtu lengvai pasiekiama teisinga informacija apie protėvių arijų religiją, manau, žydkrikščionybė nebe galėtu mulkinti žmonių taip kaip iki šiol. Bet negalima nuleisti rankų dėl sunkumų, kuriuos dirbtinai sukelia kryžiuočiu pakalikai ir palikuonys.
Viename forume patalpinau visą J.Statkutės "Didžiosios apgavystės". Atsiliepimai puikus. Nors taip platesnė visuomenės dalis galėjo susipažinti su jos darbu.
Jūs negalvojate apie tokį knygų platinimo budą?

Tęsėjas 2009 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 12:17:34
Jūsų pasipiktinimas yra visiškai pagrįstas. Mano straipsnių dienraščiai nespausdina. Tiktai retkarčiais galima juos regėti "Nemuno" puslapiuose. Kiek žinau, ir dabar rengiamasi spausdinti straipsnį "Protėvių šaltiniai. Kas tai?" Universitetai visiškai atsisako bendrauti šia tema, nors aš juos bombarduoju jau nuo tūkstantmečio pradžios. Tame tarpe ir dėl klimato kaitos. Jug knygoje "Per praeitį į ateitį" net yra pridedamos schemos kas?, kada? ir kodėl? Žemėje vyksta bei vyks ateityje. Tačiau mokslininkų tai nedomina. Kodėl? Česlovas Gedgaudas yra aiškiai įvardijęs- vis dar galioja visagalis TABU!

":" 2009 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 11:14:26
Tai jau 2000 metų didelę dalį žmonijos mulkina valdžios, garbės ir turtų ištroškę pašlemėkai? Ir iki šiol nėra kam pasakyti "karalius nuogas"? O jei kas ir norėtu pasakyti, to neprileis prie "ruporo".
Dabar labai keistai skamba "pasaulio galingųjų" kvietimas kovoti su klimato atšilimu. Nejaugi iki šiol jie nežino tiesos? To negali būti. Greičiausiai tai mulkinimo tęsinys. Juk dar ne greit ateis laikas, kai šitaip meluoti nebe bus galima.
Kokie mes primityvus XXI amž. "NAUJOS EROS". Baigiam išsemti Žemės - Motulės turtus, o ką darysim toliau galvos dar neskauda. Žydkrikščionybės "nuopelnas" (didžia dalimi). Kaip Klimovas rašo, žydams negalima gerą daryti nežydams.

Tęsėjas 2009 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 17:41:05
Biblijoje aiškiai parašyta, kad Kristus buvo ne žmogus bet geidžiama šviesa, kurios dabartiniame mūsų šiauriniame žemės pusrutulyje nebuvo, arba ji buvo lyg šiauriniame ašigalyje žiemos metu, nuo I-jo t.pr.m.e. vidurio iki I-jo mūsų eros t-čio vidurio. Beje, ir Biblijoje teigiama, kad erų sanduroje Kristus buvo "nukrižiuotas". O tai reikia suprasti, kad šviesa dingo. O jo prisikėlimas simbolizuoja trumpą šviesos pasirodymą žmonėms. Tačiau netrūkųs vėl šviesa dingo ir jau ilgam. O tuo pat metu tamepačiame ašigalyje buvo apledėjimas, o priešingame (dabartiniame pietiniame), anot Aristotelio "Metereologika", viešpatavo amžinoji saulė ir viskas buvo išdegę, o upėse vanduo nuo saulės išgaravusios, ganyklose nebuvo žolės.

":" 2009 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 10:57:46
Ačiū, Tęsėjau. Dabar studijuosiu jūsų žodžius.
Man kyla dar daugiau klausimų. Pav.: Jėzaus "gimimo" metu šiaurės ašiugalis buvo amžinos nakties zonoje. Judėja turėjo būti tamsoje arba bent didelėje prieblandoje. Nei biblijoje tai užfiksuota, nei kunigėliai apie tai kalba. Tai eilinis mulkinimas ar dar kažkas?

Tęsėjas 2009 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 11:49:29
Jus teisingai pastebėjote. Schemutėje ant horizontalios linijos galėjo būti vietoje V pažymėta R(V), o vietoje V- V(R). Jug ši linija bet kokiu atvėju visada sutampa su Žemės sukimosi apie saulę orbitos plokštumą ir mums yra nekintamu orientyru.Schemutėje nurodytos šalių kryptys būvusios akropolio statybos metu, o pastato orientacija palikta tokia, kokią ją užfiksavo archeologai. Statinių ašies kampo kitimas šios linijos atžvilgiu, nurodo ir pačios žemės ašies orientacijos kitimą bei nepastovumą. Labai malonu, kad ne tiktai skaitote, bet ir studijuojate. Linkiu Jums sekmės.

":" 2009 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 17:50:41
Gerb. Tęsėjau, ar negalėtumėte man išaiškinti kaip keičiasi rytai-vakarai padėtis metų bėgyje? Su astronomija "draugystė" neužsimezgė dėl labai prastos mokytojos mokykloje.
R.Zubino knygoje "Per praeitį į ateitį" 113 psl. yra schema su neatitinkančia 1957 m. datai rytai-vakarai kryptimi. Man pačiam niekaip neišeina "nusukti" tą kryptį.

":" 2009 m. rugsėjo 20 d., sekmadienis, 16:26:54
Apie tavo svaigulį dėl Jėzaus jau žinau.
Gintaro muziejuje buvau. Ir ką gi tau mokslininkai išaiškino? Pasidalink.
Nemyli žydkrikščionių? Įdomu. Jėzų myli ir gerbi. Tik ar tau neatrodo, kad ir tu juo neseki? Liepia "mylėt artimą", bet kad tu gi nemyli. Labai panašu kad neklystu dėl tavo nuzombėjimo. Ar pats bent susigaudai savo mintyse?
Gyveno tūkstančius metų ir gyvens dar tūkstančius metų viskas kas gyva be tavo Jėzaus. Ir gyvens pagal principą - nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytu. Tai ARIJŲ religijos principas "Jėzaus" pedirbtas ir nuplagijuotas. Taip primityviai suprasti gali tik aklas fanatikas.
Įdomu, ką gi tu darytum, jei protėviai būtu buve tokie pat žiaurūs kaip kryžiuočiai (su Jėzumi širdyj), būtu juos nugalėję ir neįsileidę žydiško mentaliteto tikėjimo?

Moteriske 2009 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis, 21:24:48
Taves netenkina mokslininku pateikiamos versijos apie gintaro atsiradima? Turi argumentu pries? Apsilankytum Palangos gintaro muziejuje ...nesvaigdamas nuo fantaziju... O ir ka tavo supratimu reiskia gyventi? Sakai musulmonai, japonai gyvena... bet ir krokodilas gyvena, ir kupranugaris, uteles... lyg, mat, be dievo gyventi butu neimanoma. Visi kas gyvas kol gyvas gyvena, bet koks tas gyvenimas? Gal, manai, laimingi musulmonai? O as ir be tavo kliedesiu zinau, kad krikscionybe tik prisidengusi Jezaus vardu ir, man su jais visai ir nepakeliui. Postringauji apie morale ir dora, - zinai gal kas tai per zverys? O Jezus Kristus dviem zodziais pasake: "Mylek artima"! Buk doras ir buk moralus, ir neturesi sunkiu isgyvenimu. Kristaus Tiesa tuo ir ipatinga, kad piimi Ja ir gyveni pagal Ja, o ne deklaratyviai propaguoji...

":" 2009 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis, 19:17:23
Tavo protelis užšiukšlintas, "Moteriskele", todėl tau ir nesinori žinoti kaip, kada, kodėl Baltijos jūroje atsirado gintaro. Tai tik kruopelytė žinių, dėl kurių slėpimo žydkrikščionybė daris viską, kad tik tiesa nepaaiškėtu. Jei sugebėtum suprasti tokius paprastus dalykus (jie tokie pat paprasti, kaip tavo įtikėjimas į 42 kartos grynakraujį žydą Jėzų- anot biblijos), tada turėtum suprasti ir žmonių mulkinimą tuo Jėzumi. Tik tau nesinori suprasti, nes tada sugrius visas tavo kitų žmonių padiktuotas pasaulėlis.
Tavo pasaulėlis toks mažas, kad net nesusigaudai kaip musulmonai ir kitų tikėjimų žmonės išsiverčia be tavo "tikro" dievo. Na, zombiams negi svarbu kas dedasi aplinkui.
Keistai skamba siūlymas "pastudijuoti archeologiją". Pats esi "pastudijavęs"? Ir ką išsiaiškinai? Pasidalink išmintim, gal ir pradėsim susikalbėti.

Moteriske 2009 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis, 11:12:33
Nera budo netikinti itikinti, tad ir nesistengsiu. Bet; kam tau tas gintaras? Ar gi jau taip svarbu kokie srautai, is kur ir kur kokias siuksles per milijonus metu sunese? Svarbu, kad siuksles, yra siuksles. Pastudijuok archeologija ir nesiukslink sventu vietu...

":" 2009 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis, 10:42:22
Labai puikiai ir suprantamai visiems "Moteriske" pademonstravo savo nuzombinimą. Protas žmogui duotas mąstyti, o "Moteriskei" tik tikėti. Lygiai taip pat musulmonai tiki Muchamedu, kitų tikėjimų žmonės irgi turi savo "dievus". Moteriske turi demokratišku budu - daugumos balsais - nubalsuota "dievą" Jėzų. Tai jos pasirinkimas ir teisė žygiuoti žydų nurodytais klystkeliais.
"Dievo Tiesa yra tokia, kuria reikia priimti tikint ir pasitikint Tuo, Kuris Ja perteikia. Tik taip sunoksta žinojimo vaisius nusvieciantis žmonems Kelia! Tiketi, tai reiskia pasitikint Kristumi leisti sau suprasti ka jis sako ir patiketi!" Na, ar bereikia geresnio pavyzdžio zombio paistalams pamatyti? Kaži, ar jis pats supranta ką pripaistęs?
Apie Baltijos gintarą "Moteriskei" Jėzus nieko nepasakė, todėl į tokį klausimą neatsakis nei sau nei man. Mąstiti zombiai nebegali.

Moteriske 2009 m. rugsėjo 18 d., penktadienis, 22:28:08
Tik Kristaus Tiesa - zmonems Sviesa! Kristaus perteikiama Tiesa, ne tas pats kas tiesa informatyvioji, moksline ar ezoterine. Si Tiesa nera tie klodai kuriuos anksciau ar veliau besivystantis protas pats galetu pasiekti, paprastuoju protu, kad ir kokiais milijonais metu jis nelenktku dabartinio musiskio, iki Jos prieiti nera net teorines galimybes. Ir tie, kurie nezinia kokiu kipsu suformuotos logikos pagalba megina suprasti Dievo Tiesa, kuria tik vienintelis Jezus Kristus perteikti yra sukurtas ir turi teise, yra tikri galvakojai, galvomis, panasiai kaip kujais akmenis skaldyti pasispyre. Dievo Tiesa yra tokia, kuria reikia priimti tikint ir pasitikint Tuo, Kuris Ja perteikia. Tik taip sunoksta zinojimo vaisius nusvieciantis zmonems Kelia! Tiketi, tai reiskia pasitikint Kristumi leisti sau suprasti ka Jis sako ir patiketi!

2009 m. rugsėjo 18 d., penktadienis, 15:28:26
Ir visai jau durnas, ir su paranoja - (TO":") - tai Adminas...

Moteriske 2009 m. rugsėjo 18 d., penktadienis, 14:28:02
Toks "produktai" kaip tu, tik ir daro geda dabarciai ir proteviams. Toks kryziuociu nugaletas, be kovos pasidaves - kas tau belieka? Knebinekis ir toliau planetos savartynuose. Tfu tfu, kad tik toliau nuo tos pairusios samones lavonu tvoskiancio uzkrato!

":" 2009 m. rugsėjo 18 d., penktadienis, 12:04:21
Tęsėjau, šitų žydkrikščionybės nuzombintų žmogelių neįtikins jokie argumentai, faktai ir įrodymai. "Moteriškė" nedagyvens iki to laikmečio, kai Žemės dalis nematis Saulės, tad jos niekas neįtikins kad taip gali būti. Ji net nemegins atsakyti sau į klausimą, kodėl dabar Žemės ašis pasvyrusi orbitos plokštumos atžvilgiu ir tas pasvyrimas didėja. Jai nekyla klausimai kodėl Baltijoj randamas ginratas (ištirpę sakai), kur ir kodėl dingo milžiniški miškai (spręndžiant iš gintaro kiekio). Ir dar daug įvairiausių klausimų, kuriems atsakymų nėra, arba aiškinimai absurdiški.
"TO":"" šaiposi iš protėvių religijos nors žino apie ją tik sukčių, vagių ir melagių - žydkrikščionių - skleidžiama dezinformacija apie ją. Tai kryžiuočių produktas ir savo tautos ir protėvių niekintojas, veikiantis pagal žydkrikščionių nurodymą.

Moteriske 2009 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis, 13:51:47
Mielas Tesejau, pateik modeli tokio vietiniu dangaus kunu issidestymo, kada kuriame nors musu planetos pavirsiaus taske istisus metus nesimatytu saules! Taip nebuna! Net jeigu zemes asis butu statmena orbitos plokstumai- nors siokie spinduleliai vistiek nusviestu polius. Ir nera net ko aptarineti padeties kai planetos asis horizontali- pasikalbek su bilia kokiu astronomu, fiziku ar matematiku ir issikapanok is apzavu uzburtos dezutes. O Kristus norejo tik pasakyti, kad TIESA yra zmoniu SVIESA!

Tęsėjas 2009 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis, 08:55:10
Paskaitykime "Evangėliją pagal Joną", kad ir skirsnį "Paskutinės Velykos" (Šventasis Raštas IV tomas 243psl.), kur rašoma:
Kas gi tas Žmogaus sūnus? Jėzus atsakė:
"Jau nebeilgai šviesa bus tarp jūsų.
Vaikščiokite, kol turite šviesą,
kad neužkluptų jūsų tamsa.
Kas vaikščioja tamsoje,
tas nežino kur eina.
Kol turite šviesą, tikėkite ją,
kad taptumėte šviesos vaikais".
Taip pasakęs Jėzus pasišalino ir pasislėpė nuo jų.

Ir psl. 244:
O Jėzus garsiai šaukė:
"Kas mane tiki, tiki ne mane,
bet tą, kuris mane siuntė.
Ir kas mane mato,
mato tą, kuris mane siuntė.
Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa,
kad visi, kurie mane tiki, neliktų tamsoje...".

Šia informaciją iš praeities būtina susieti su kituose to paties laikmečio šaltiniuose esama informacija ir darosi aišku, kad ir Juozapas, ir Jezus, ir Kristus, ir Jezus Kristus visi simbolizuoja Saulės šviesą, kurios tama laikmetyje mūsų žemės pusrutulyje nebuvo, kadangi,anot šaltinių, tuo metu mūsų žemės pusrutulis nuo jos buvo nusigręžes. Pagal tuos pačius šaltinius, Marija simbolizuoja tuo metu būvusią Saulę, kuri, deje, švietė tiktai priešingame žemės pusrutulyje. Tad ir mūsų laikais Marija simbolizuoja Saulę, o Kristus - šviesą. Kristaus žmogaus nebuvo!

Moteriske 2009 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis, 22:27:50
Ar Tesejas isvis neigi Jezu, ispopuliarinta Kristumi, buvus istoriniu asmeniu?

To ":" 2009 m. rugsėjo 15 d., antradienis, 23:08:34
Yra išverstas dar mažas tolimesnis "Enciklopedijos" gabaliukas - gal bus galima ir jį išpublikuoti, o vėliau praplėsti.... Tai skyrelio apie mirusiuosius pradžia...

Wilma 2009 m. rugsėjo 15 d., antradienis, 22:41:29
Pagaliau įrodyta ilgokai nenorėta matyti tiesa:
kad krepšinis yra lietuvių religija.
Mitų griovėjai gali džiūgauti - mitas sugriautas. Juk kitas - tai iškreipta tikrovė, netikra tikrovė, iliuzija, atrodanti kaip tikrovė, tikėjimas, o ne realybė.

Tęsėjas 2009 m. rugsėjo 15 d., antradienis, 22:14:51
Labai gerai suprantu Jūsų susirūpinimą dėl mūsų praeities šaknų atskleidimo.Kaip regiu, tą problemą gvildena ir Romualdas Zubinas savo knygose "Perkūnas" bei "Per praeitį į ateitį". Kas bus gvildenama jo naujoje knygoje pasakyti negaliu. Tačiau manau, kad tai taip pat bus indelis į mūsų praeties geresnį pažinimą, kad jaunimas pagaliau pažintų ją ir mylėtų kiek jos praetį, tiek ir jos kalbą, kultūrą bei pačią šalį ir didžiutusi savo bočių garbingąja praetimi. Ji yra tiesiogiai susieta su tikėjimu bei bočių dievais. Visais laikais jų pagrindinis dievas simbolizuodavo Saulę. Beje tą pačią tradiciją mes regime ir arijų-baltų šaltinyje, kuris mūsuose dar yra vadinamas Senuoju Testamentu. Jug jame aiškiai yra įvardinta, kad Kristus yra Šviesa. O tai reiškia, kad jo motina Marija simbolizuoja Saulę. Beje, ir Romualdas Zubinas savo knygose įrodo, kad ikikrikščiuoniškose šaltiniuose nėra minima nei viena istorinė asmenybė. Deja, mūsų laikais ši mūsų bočių tradicija yra pažeista. Ar sugebės mūsų vaikai ir ainiai vėl grįžti prie bočių tradicijos, parodys laikas. Mūsų pareiga tam parengti dirvą.

":" 2009 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis, 20:04:34
Šiame forume jaunuoliai buvo pasišovę info apie arijų religiją pateikti tik, dėja, pateikė vos gabaliuką vertimo. Nemoku anglų kalbos, bet naršydamas internete neužtikau Č.Gedgaudo minimos informacijos apie arijų religiją. Parašiau el. laišką JAV gyvenančiams lietuviams, prašydamas tokios pagalbos. Tik po Tęsėjaus atsakymo, manau, jei pataikiau ant žydkrikščionio, tai atsakymo negausiu.
Kaži, ar ponas Zubinas ruošiamoj naujoj knygoj nepanaudos informaciją iš religijų ir etikos enciklopedijos? Kažkas juk turi atverti akis žmonėms apie žydkrikščionybės melus, suktybes, sveiku protu nesuvokiamas žulikystes.
Č.Gedgaudo žodžiai: "Tačiau, atvertus "Encyclopedia of Religion and Ethics" randame Arijų tikybai pašvęstus net keturiasdešimts smulkiu rašmenų didelius puslapius ir visą puslapį bibliografijos, o pačiame straipsnyje kas trečiame sakinyje minimos baltų, senovės graikų bei sanskrito kultūros, ir skundžiamasi tuo klausimu baltu kalbotyros stoka".
Aš įsitikinęs, kad atsiras dorų, sąžiningų lietuvių, kurie bent jau visą medžiagą iš enciklopedijos suras, išvers ir patalpins internete. Juk turi kažkas pradėti griauti sovietų sąjungai giminingą melo imperiją - žydkrikščionybę.

Tęsėjas 2009 m. rugsėjo 13 d., sekmadienis, 21:39:17
Tokio poligloto, kokiu buvo Česlovas Gedgaudas, vargu ar šiame šimtmetyje Lietuvije mes turėsime. Būtina pasakyti, kad jam negaliojo jokie tabų, kuriais yra susaistyti mūsų laikų specialistai, kurie neturi teisės peržengti arijų-baltų bei krikščionybės laikmečių takoskyros. Šią ribą gali sau leisti peržengti tiktai neturintys jokių išankstinių įsipareigojimų sąvamoksliai žmonės, iš kurių niekas negali atimti diplomų, susietų su mūsų praeities studijomis, kadangi jie tokių neturi. Išvertųs Jūsų minimą šaltinį, gali būti "paplauti" pamatai po kai kuriomis vyraujančiomis ir jau nusistovėjusiomis "tiesomis". Todėl tokie šaltiniai yra saugomi, kad jie nepatektų į rankas "nemokšoms". Jeigu ir atsitiktų "tokia nelaimė", tai būtų daromos visokeriopos kliūtis, kad toks darbas nebūtų viešai paskelbtas. Deja, tokia kolei kas yra tiesa.

":" 2009 m. rugsėjo 13 d., sekmadienis, 17:42:53
Tęsėjau, ką Jūs manote apie Č.Gedgaudo "Mūsų praeities beieškant" knygoje minimą 40 psl. straipsnį apie Arijų religiją, kuris yra "Encyclopedia of Religion and Ethics"? Ar yra tikimybė, kad kas nors Lietuvoje išvers tą straipsnį ir viešai paskelbs? Nejau niekam tai nerūpi? Negi Lietuvon kryžiuočiu "atneštas" Araratas - Adomas su lava - Ieva ir toliau bus laikomi "pirmaisiais žmonemis Žemėje"?

Cha-cha-cha 2009 m. rugsėjo 12 d., šeštadienis, 20:25:04
"Lyagushkka", įsivaizduoji, kad kaip sovietmečiu visi mokėjo maskolių kalbą, tai dabar jau visi moka anglų? Ar čia demonstruoji savo išprusomą?
Kaip matai, čia yra lietuviškas forumas.

":" 2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 22:14:48
Ačiū, Tęsėjau, už atsakymus. O R.Zubinas 5664 m. paėmė iš indų?
Jei dagyvensiu iki 2011 metų, būtinai įsigysiu naują pono Zubino knygą.
Abi p. Zubino knygos dabar tapo man stalo knygomis. Jos paaiškina daugeli klausimus kelusius įvykius, kuriuos visuotinai priimta traktuoti labai keistai. Na, kad ir artėjantis klimato atšilimas. Kiek dedama pastangų ir lėšų, kurios norimo rezultato neduos.

Tęsėjas 2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 17:17:01
Gerbiamasis, dėl Marijos vardo aš diskutuoti negaliu, kadangi knygos "Per praeitį į ateitį" autorius, išsprendęs susidariusias finansines problemas, žada 2011 metais išleisti ir minėtos knygos antrąjį tomą, susieta būtent su Saulės deivės Marijos vardu. Nesąryšis tarp nurodomų datų yra neišvengiamas. Mat visi vadovaujasi skirtingais šaltiniais ir, kas blogiausia, chronologijoje neturi vieno stabilaus "atramos taško" nuo kurio galima būtų pradėti įvykių chronologiją. Pirmasis tokią chronologinę lentelę-grafiką, kur istoriniai įvykiai siejami su gamtoje vykusiais fiziniais ir net geofiziniais procesais, yra sudaręs Romualdas Zubinas knygoje "Per praeitį į ateitį". Dar galiu pasakyti, kad pagal egiptiečius, dabar yra 6332, o pagal žydus-5767 metai. Tad tarp žydų bei knygoje "Per praeitį į ateitį" nurodytų datų, įvertinųs praėjusio laiko tarpsnį, nesąrišys yra labai ir labai nežymus. Nuo metus pradeda skaičiuoti popai, neaišku, kaip ,beje, ir egiptiečiai, anot kurių jau yra 6332-ji metai.

":" 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 17:15:21
Gerb. Tęsėjau, tikrai mūsų protėviai turėjo Marijos vardą?
Ar negalėtumėte paaiškinti skaičių neatitikimą pagal įvairių šaltinių pateiktas datas? "Per praeitį į ateitį" yra skaičiai - 5664 m. nuo Adomo ir Ievos. Rusų popai rašo: nuo Adomo ...iki tvano 2242 m., nuo tvano.....
iki Jėzaus gimimo .... . Sudėjus viską kruvon susidaro 5454 m. Kame čia reikalas?

saules iskiepis 2009 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 11:17:21
...arba pripazystam Vissariona uz ta, kuri velesni propaguotojai pavadino Kristumi ir varom i sibira, arba pasitepe savoku juros dumblu, tampame herofantais i niekur... Gelbetojas pirmiausia atlieka Mokytojo vaidmeni, o mokiniai arba issigelbsti, arba ne...

iliuzija 2009 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 10:28:22
Įdomumui:)
KRISTUS. (gr. christos; chrestos.). Chrestos yra pirminė ankstyvųjų gnostikų žodžio Christos forma. Ją V a. prieš Kristų vartojo Eschilas (Aischylos; V a. pr. m.e.), Herodotas (Herodotos; IV a. pr. m.e.) ir kiti. Eschilas mini Manteumata pythochresta, arba "pranašystės, dievo praneštos pifijoms", per pifijas. Chresterionas - tai ne tik "orakulo vieta", bet ir auka orakului. Chrestes - tas, kuris aiškina pranašystes, "aiškiaregys ir pranašas", o Chresterios - tas, kuris tarnauja orakului arba dievui. Pats ankstyviausias krikščioniškas rašytojas Justinas Kankinys pirmojoje "Apologijoje" savo religijos draugus vadina chrestijonais. "Tik dėl neišmanymo žmonės vadina save christians (kriščionimis) vietoje chrestians (krekščionimis)", - sako Laktantijus (IV kn. VII sk.). Terminai Kristus (Chris) ir krikščionys (christians), buvo pasisavinti iš pagonių šventovių žodyno. Tame žodyne žodžiu Chrestos buvo vadinamas bandomojo laikotarpio mokinys, kandidatas į herofantus. Kai jis tai pasiekdavo, praėjęs pašventimus, ilgalaikius išbandymus ir kančias, ir tapdavo "pateptuoju" (t, y. išteptas aliejumi, kaip pašvęstieji ir netgi dievų stabai, ir tai buvo paskutinis apeigų štrichas), jo vardas buvo keičiamas į Christos, "apvalytas" - ezoterine arba misterijų kalba. Mistiniame simbolizme Christes, arba Kristus, reiškė, kad "Kelias" jau nueitas ir tikslas pasiektas; kai atkaklaus darbo vaisiai, sujungia laikiną ir mirtingą asmenybę su nesunaikinamą Individualybę, taip pakeisdami asmenybę nemirtingu Ego. "Kelio gale stovi Chrestes", Apvalantysis, ir kaip tik šis susijungimas įvyksta, Chrestos, "liūdintis žmogus", tampa pačiu Christos (Kristumi). Paulius, pašvęstasis, tai žinojo ir kalbėjo kaip tik apie tai, o, neteisingame vertime, sako: "... kuriuos aš vėl skausmingai gimdau, kol Kristus bus įpavidalintas jumyse!" (Gal. 4, 19), teisingas jo žodžių vertimas būtų: "... iki tol, kol jūs patys savyje neatskleisite Kristaus". Bet profanai, žinoję tik tai, kad Chrestes kažkokiu tai būdu susijęs su žyniu ir pranašu, ir nieko neišmanė apie slaptą Christes reikšmę, pasiekė tai, kad vadintųsi christijans, o ne chrestijans (krikščionimis, o ne krekščionimis.) Todėl kiekviena dora asmenybė gali rasti Kristų "vidiniame žmoguje", kaip išsireiškė Paulius (Ef. 3, 16, 17), ar tai būtų žydas, musulmonas, indusas ar krikščionis. K. Makenzio (Kenneth R. H. MacKenzie) nuomone žodis Chrestos buvo žodžio Soteria sinonimas, "vardo, skiriamo dievybėms, didiesiems karaliams ir didvyriams", reiškiančio "Išgelbėtojas", - ir jis buvo teisus. Nes, kaip pats papildo: "Jis buvo betiksliai priskirtas Jėzui Kristui, kurio vardas Jėzus arba Jėšuė, jau turi tokią prasmę. Vardas Jėzus, faktiškai, greičiau garbingas titulas, nei vardas, - tikrasis krikščionybės Sotero (išgelbėtojo) vardas Emanuelis, arba "Dievas su mumis" (Mt., 1, 23)... Visų tautų didžiosioms dieviškoms asmenybėms, parodytoms kaip atperkančioms ir pasiaukojančioms, suteiktas tas pats titulas". Graikų Asklepijas (Asklepios) turėjo Sotero titulą.
Paskaitėte,paaiškėjo:)

2009 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 08:12:34
Labai pigus rasinelis. Mano manymu objektyviausiai Vissariono reiskini nusviecia Rasos Pranskeviciutes (VDU) studija. Nors ir cia vienas kitas "perlas" ikistas. Pavz. Apie tiketina masine savizudybe :)

~~~~~~> 2009 m. rugpjūčio 31 d., pirmadienis, 19:49:18
Pasiskaitykite apie sektantus;
www.alfa.lt/straipsnis/10288395/?Jezus.Kristus.atgime.Sibire.=2009-08-31_14-40
"Bendruomenės vadu tapęs Sergejus Toropas atsisakė savo asmeninio gyvenimo ir gyvena troboje su žmona ir šešiais vaikais."
Kaip čia reikėtų suprasti?

De'sant 2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 21:17:21
Beprasmiska... Prasau atleisti uz klaidas ir ieskokite patys. O as iseinu...

De'sant 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 13:45:17
Formuluote: Zymiai pranasiau uz mus issivysciusios tik materialiosios buties civilizacijos, naturaliai, pagal gamtos desnius, isvysto tokias asmenines psichines savybes, kurios kiekvienam tos civilizacijos individui suteikia asmenines kontakto galimybes su kitais individais ir nepriklausomai nuo atstumo tureti vizualini-mentalini rysi tik su savos planetos bendrapilieciais, tiek ir su individais besivystanciais kitose. Zmonijos nelaime tame, kad budami idvasinti Dievo, kuomet pati dvasia turi pastovu rysi su Juo, o kunas ir protas, turedamas atskira, tik materialiosios buties desniais pagista savasti pats vienas ir savarankiskai perprasti dvasines prigimties desniu negali, o ir pripazindamas ju buvima pasirinkti sau prioritetu kai visa materialioji visata pries, jam irgi prikygsta zygdarbiui, tai be jokio vedlio, su kuriuo turetume rysy galveliu pagalba, mes niekur ir neiname. Ir cia, kadangi yra paklausa - atsiranda kas pasiulo...

De'sant 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 13:01:02
Tikrai mastantiems ir drasiems, aktyviems ir beieskantiems iseities is dvasinio kolapso, i kuri pasauli nutrenke nusistekene, paliegusiu dvasiu politikieriai bei priduse ideologai, nebus galimybes susikalbeti bei apjungus jegas susivienyti kovai del sviesios ir stiprios dabarties, jei nesuprasime reiskinio, kurio besirealizuojancia forma priimta vadinti faszmu, prigimties. Tad ir pasiulysiu kokia savaite-kita pasvesti siai, planetoje aktualiausiai dabartines egzistencijos problemai spresti.

De'sant 2009 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis, 09:37:05
Trys savo ideju maniakai... "arijiskos" dvasios idejas zmonijai pirso komunistai is kitu civilizaciju... Senojo testamento misraine sukurpe patys zydai - panaudodami tiek komunistines (arijiskos) ideologijos informacines nuotrupas, tiek ir liuciferiniu zetu uzkrata, per Moze jiems sukista... Lietuviskas fasizmas, yra paskutine savinaikos stadija... Kokia tauta, tokie ubagiukai ja ir valdo. Neisgelbes nei lietuvisku urantu popiezius... Issizadekit paikybes ir pulkit kniubsti prie mano koju - su Tevu ir Sunumi per amzius gyvi busit!

TĘSĖJAS 2009 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis, 08:18:42
Mano teksto patikslinimas :Paskutinį kartą šiauriniame žemės pusrutulyje ji mus buvo palikusi nuo I-jo t.pr.m.e. vidurio iki I-jo m.e.t. vidurio.

Tęsėjas 2009 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis, 08:04:48
Gerbiamieji,jug šis puslapis yra skirtas Biblijai-Senajam Testamentui, kurį parašė arijai(baltai) ir kurį dabar sąvinasi žydai.Tačiau jie net supratimo neturi apie ką jame rašė mūsų protėviai, todėl jiems prijaučiantieji nežino nei ką paisto. O arijų(baltų) švetės, kuri dabar yra vadinama Žolinėmis proga noriu visus baltus pasveikinti su šia mūsų protėvių gražia švente ir pagerbti Saulės dėivę MARIJĄ.Taip. ponai, mūsų protėviai visias laikais garbindavo Sulę, nes ji kiekvieną žemės pusrutulį periodiškai kas 4000 metų palieka mus tūkstantmečiui. Paskutinį kartą ji mus buvo palikus nuo I-jo t.pr.m.e. vidurio iki I-jo jau mūsų eros tūkstantmečio. Štai tada ir priversti buvo žmonės garbinti jau nebe Saulę ir ją simbolizavusį dievą, bet jos šviesą, kurią Naujojo Testamento kurėjai(o jais jau ištikrųjų buvo nebe arijai-baltai, bet žydai) šiame kūrinyje vadina jau Kristaus vardu. Laikas jau pasauliui žinoti kas yra kas? Tad Saulės dėjvę MARIJĄ šiaurinis žemės pusrutulis, pagal mūsų bočių papročius, dar garbins 3,5 tūkstančio metų. Šlovė Saulei ir mūsų dėivej MARIJAI!

De'sant 2009 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis, 00:07:56
Ka cia beirodinesi... tau, ar Jieciui - vienas antikristas, o kitas mat su sunimi Kristu palygino :) Te pamilsta jusu sirdys ir, te sviecia jums Vardas Tevo ir Vardas To, kuris myleti moko! Nezudykite! ...bent jau...

Jietis 2009 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis, 22:45:47
Žolinė-šv. mergelės Marijos ėmimas į dangų.
Hm? Mano bičiulį Inkognito irgi buvo paėmę į dangų, ufonautai.( Galite pasiskaityti jo aprašytą `Pagrobimo anatomiją`). Sakė aibė ten pagrobtųjų, kurie dirba vergais jų kasyklose. Žinoma ne su kirkom ir kastuvais, moderniškomis technologijomis, bet pats faktas-vergai.
Na, Kristus gal iš pažangesnės civilizacijos, kuri yra Didžiojo Šuns žvaigždyno vienoje iš planetų. Beje kaip tik ten šiuo metu Jis ir gyvena. Bet žinant kokią peklą Jie čia užvirė, kalaviju krikštydami, tai verčia labai susimąstyti kokia čia `genų inžinerija` buvo atliekama? Ir ar pagerėjo mūsų pasaulis?

":" 2009 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis, 18:31:10
Ar ne apsirūkęs kokių kanapių De'sant?
Žydkrikkščionys keikia žydus. Tai bent!!!
O japonai iki šiol neįsileido į savo protėvių religiją žydkrikščionių ir gyvena sau dainuodami be jokių žydų su Jėzumi priešaky. Ir nesusinaikina. Ir musulmonams žydų nereikia, ir budistams, ir Indijai, Kinijai, ir daugeliui kitų. Tik De'sant numirtu, jei žydas Jėzus kardu, ugnimi, per žūdynes ir kančias nebūtu įdiegtas Lietuvoje. Dar jis drįsta postringauti apie dvasingumą. Tik eilinį kartą patvirtina savo nuzombinimą, nesugebėjima logiškai mąstyti.

De'sant 2009 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis, 11:44:41
Vadinti demokratija sistema, kuri per zydus juos kuruojanciu degeneratu primesta pasauliui ir kuri is anksto numato galutini zemieciu susinaikinima, yra nusikaltimas pries visas tautas ir pries visas rases. Ir visi, kurie iveda, palaiko tokia, ne ismintimi, ne Kristaus istatymais grindziama "demokratija", yra nusikalteliai.

2009 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis, 08:48:05
delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=23423509

2009 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis, 17:50:54
Arijams ragas! ...kad jus sikancius sutrauktu!...

":" 2009 m. liepos 21 d., antradienis, 16:44:08
Labai malonu girdėti "su tavim daugiau nežaisiu". Tik aš nežaidžiu, o ieškau savo protėvių religijos, kuria tu su savo žydkrikščionimis sunaikinai (tiesa, ne visai). O kad tau tai žaidimas matosi plyka akimi.
Tau ir dėtis nėra kur, kaip tik pabėgti, nes daug kalbi apie "dievišką dvasią", o dvasingumo tavyje nė su žiburiu nerasi. Tikras žydų auklėtinis.
Nesugebi (tikriausiai nenori) atsakyti į paprastučius klausimukus, nes atsakius sugrius tavo "kortų namelis".
Dediesi dideliu žinovu, bet iš tavęs nieko naujo nesužinosi, nes tu nieko naujo ir neturi, tik kaip papūga kartoji svetimas "tiesas".
Ar bent pažiūrėjai, kad į forumą įeini per "Arijų religija"?
Bus didelis palengvėjimas, jei nereikės skaityti tavo paistalų.

De'sant 2009 m. liepos 21 d., antradienis, 14:05:04
Tikras iskasena esi. Trumpai ziuri... Akmenimis apsivertes, o apie dieviska dvasia nieko neismanai. Kalk sau grabus ir toliau; su tauta, arba vienas... bet as su tavimi daugiau nezaisiu. Sekmes

":" 2009 m. liepos 21 d., antradienis, 10:18:30
"Tauta man nerūpi ..." .... Kas galėtu taip kalbėti? Globalistas? Kosmopolitas? Nesugebantis surikiuoti savo minčių?
"...bet čia mano gimtinė ir Tėvynė, tad kraštas man brangus". Šia tau, boba, devyntinė!!!!! Tikras "Adomo" ir "Ievos" palikuonis.
Sakai "Religijos, tai apeigos ir ritualai, ir ideologinės teorijos grindžiančios tokių veikų reikšmes"? O kaip su tikslais? Jų nėra? Ar turi kokią prasmę "krikščioniškos moralės principai"? Gal moralė žydkrikščionybėje tik deklaruojama? Negi tavo dievulis būtu toks primityvus, kad nenorėtu matyti dorų žmogeliukų?
Matau, kad tavo sūnus neišaiškino, kodėl pateikiau tuos klausimus. Pamėginsiu dar kartą paaiškinti, gal šį kartą ....
Tavo dievulio garbintojai yra pateikę daugybę paaiškinimų apie Pasaulio sutvėrimą, apie paskutinį tvaną ir kt., bet progresuojant žmonyjos raidai atsirado daug prieštaravimų tiems "mokslams". Kaip tai reikėtu suprasti? Ar dievulis ne dievas ir nežino kas buvo ištiesų (nes neleido savo tvariniui sužinoti tiesos), ar tyčia klaidino "įdvasintą" savo kurinį kažkokiu neaiškiu tikslu?
Kadangi yra daug žmonių jau suprantančiu, kad DIEVAS yra vienas visiems tai iki šių laikų išlikęs viraujantis Dievo supratimas rodo, kad žmonija vis dar primityvi šiuo požiūriu. Ir šiuo metu vyksta "kryžiaus žygiai" tik kitais budais. Įsikibę į Jėzų yra lygiai tokie pat fanatikai XXI amžiuje, kaip ir fanatikai eros pradžioj. Skirtumas tik tas, kad savo "idėjas" propaguoja ne su ietimis, strėlėmis ir kardais.
P.s. Ir kodėl Lietuvoje kažkada gyveno raganosiai ir tirpo medžių sakai, tavo dievulis nežino. Gaila.

2009 m. liepos 20 d., pirmadienis, 17:48:55
Taip, gerai misliji...

":" 2009 m. liepos 20 d., pirmadienis, 17:17:57
Čia De'sant-o nuomonė? Ar De'sant ir bevardis yra tas pats asmuo, kas labai panašu?

2009 m. liepos 20 d., pirmadienis, 08:38:46
Religijos, tai apeigos ir ritualai, ir ideologines teorijos pgrindziancios tokiu veiku reiksmes. Visa kita - mokslai. Istorija, archeologija, antropologija...

":" 2009 m. liepos 19 d., sekmadienis, 20:43:50
Pasiūlymas įdomus (Urantijos Knyga) tik nežinau kodėl manai jog mano klausimai nesusyję su religija. Susiję ir dar kaip. Jei pats nesusigaudysi kodėl, pasiklausk savo superprotingo sūnaus. Jei ir jis nepadės, tada paaiškinsiu aš.

De'sant 2009 m. liepos 19 d., sekmadienis, 10:48:33
Man ir iprasciau ir mieliau butu rasyti lietuviskom raidem, taciau naudojuosi tokiu kiseniniu-delniniu aparaciuku kur tik lotyniskas raidynas ir angliskas meniu. Tauta man nerupi, bet cia mano gimtine ir Tevyne, tad krastas man brangus. Atsakymai i tavo klausimus reikalauja plataus istorinio uzmojo ir daugybes rasalo. Kadangi ne tiek su religijomis susije tau aktualios temos, tai vel gi pasiulyciau pasiskaityti ta pacia Urantijos Knyga. Niekur kitur nieko nuodugnesnio ir detalesnio, kas atsako i tavo klausimus, nerasi. Man idomus tik vienas tvanu variantas - tie, kurie buna pasibaigus eiliniam generaciniam ciklui planetose. Biologiskai-fiziskai zmogus yra gamtos tvarinys. Kaip ir visi kiti visatoje - Kurejo... Taciau tik vienintelis sios gyvybes generacijos zmogus, ir tik Zemeje, yra Dvasinio Dievo Idvasintas.

":" 2009 m. liepos 19 d., sekmadienis, 09:59:28
De'sant, tu jau kelintaą kartą postringauji apie dalykus "aukštų materijų" lygije, bet man niekaip nepaaiškėja tavo požiūris į tavo dievo sukurto pasaulio ir žmogaus atskirtį. Jei teisingai supratau, tai yra du atskiri dievo kuriniai: žmogus ir visa kitą Žemėje?
Esu užklausęs apie tvano kilmę ir dar kai ką ko mūsų mokslas dar nežino, bet paaiškinimų dar nesulaukiau. De'sant, juk tu taip gerai viską žinai būk geras, paaiškink tuos reiškinius?
Mane labai domina paskutinis tvanas, gintaro atsiradimas Baltijos dugne, mamutų, raganosių liekanos Lietuvoje ir kiti, bet nors į šiuos norėčiau išgirsti tavo požiūrį.
Ir dar domina toks dalykėlis - tu globalistas? Man keista, kad čia visi rašo ne lietuviškom raidėm. Jau visi sutinkat kad būtume nutautinami?

De'sant 2009 m. liepos 18 d., šeštadienis, 15:57:41
Pagrindiniai desniai, kuriu paisydamas zmogus galetu sukaupti reikalinga Dvasines Jegos potenciala, yra isreiksti dviem lygiais: zemutiniu is aukstutiniu, ir salygoti zmogaus poziurio i aplinkine realybe. Zemutinis lygis - issizadeti betkokios nuosavybes. Aukstutinis - poverzis ir troskimas pasidalinti ar atiduoti tai, kas nedaloma, nieko sau nesitikint uz tai. O, kad veikla is tikro butu garbinga, reikia isidemeti tai, kad zmogui nuosavu gali buti tik jo paties kunas ir tai ka jis gali sukaupti savyje imdamas is Dievo. O is to ka zmogus gali sukurti savo rankomis - tai, i ka, imdamas pradmeni tik is gamtos, zmogus pasistenge sudeti visa savo Dusia...

De'sant 2009 m. liepos 18 d., šeštadienis, 14:33:22
Nors ir turedamas protingumo kriteriju atitinkaciu ypatybiu, taciau zmogaus protas pasirode beesas per silpnas, kad pajegtu nustatyti protinga instinktu tenkinimo saika. Taciau turedamas dideles intelektualines galimybes, ko neturi kiti gyviai, ir kas jiems i nauda, zmogus elgesi nenormaliai ir emesi ivairiausios kurybos instinktams tenkinti, kas, bendrai imant, nutrenke zmonijos civilizacija zemiau to nulio, kuris Kurejo nustatytas uz norma ir zemiau kurio nusileisti negalima, nes prasideda irimo procesai ir materialusis kunas pastoviai sirgs. Kadangi turimu proto galiu mums nepakanka, kad pajegtume issivaduoti is kietu instinktu gniauztu, tai dabar jau, tik Dvasine Jega mus gali isvaduoti.

De'sant 2009 m. liepos 18 d., šeštadienis, 13:17:48
Kiekvienas biologinis organizmas yra sudarytas is lasteliu. O ju pagrindas yra informaciniai kompleksai, kuriu visuma ir palaiko Jega, kuri visas lasteles tvirtai sujungia i tvarkinga vientisa organizma. Jeigu individo psichologines pastangos priesingos tos Jegos veikimui, tai ima trintis informacija jo organizmo lastelese ir sia Jega silpnina. Del to silpneja lasteliu tarpusavio rysiai ir organizmas pradeda irti.

De'sant 2009 m. liepos 18 d., šeštadienis, 12:48:33
Tik materialiosios buties protingieji nezino, ka reiskia garbinti Kureja, taciau zino apie butinybe paisyti visu gamtos desniu, kuriu tik prisiliecia. Viena svarbiausiu proto ypatybiu yra tame, kad suvokes tokia butinybe Protingasis, jau niekada sau neleis pazintu gamtos desniu nepaisyti. Tokios nuostatos tvirtumas ir yra protingumo kriterijumi. Materialiosios Buties Kurejas savo Visata sukure taip, kad josios esmeje viespatujantys desniai persipina i harmoninga visuma. O tokia visumos staze isreiskia informacine programa, pagal kuria, visa kas tik materialiojoje visatoje uzgimsta, ir privalo vystytis.

:))) 2009 m. liepos 18 d., šeštadienis, 10:36:37
Nu dar ką nors papasakokite apie Visarijantijoną. Labai juokinga.

":" 2009 m. liepos 17 d., penktadienis, 22:23:51
Puiku. Nors vienas konkretus dalykas prasprudo. 230 mil. metų žmogus evoliucionuoja. Kiek kartų klausiau kaip suderinti "Adomo" nulipdyma iš molio prieš 5454+2009 metus. Juk vis praleidi negirdo. Tai kuris iš mūsų
"..skaityti visai nemoki ir visiškai prastai įsisavini ką perskaitęs"?
Taigi mielasis, jei nori diskutuot ir įrodinėt savo tiesas apie žydkrikščionybės "mokslus", tai ir kalbėkim, bet ne aklai įsikybęs be argumentų laikykis savo "tiesų". Jei ir toliau laikysies savo senos taktikos, tada pokalbis neturi prasmės.

2009 m. liepos 17 d., penktadienis, 19:50:59
Tas dievas yra tavo ir zydu, jau sakiau, ir man jusu "mokslai" nei per nago juoduma nera idomus. Uzsiciklines tu ant to zydu "mokslo" ir sviesios dienos nematai.

":" 2009 m. liepos 17 d., penktadienis, 16:58:53
Na galų gale bent vieną konkretų skaičių pamačiau. Tai gal dar paaiškinsi kaip suderini 230 mil. metų žmogaus evoliucijos ir 7463 metus nuo tavo dievo nulipinto "Adomo", proto bokšte?
Gal skaitai kas trečią eilutę, jei tvirtini, jog atsakei į visus klausimus.

2009 m. liepos 17 d., penktadienis, 13:13:31
Su silpnaprociais diskusija yra neimanoma. I visus tavo klausimus atsakyta, skaityk dar ir das, nes tu, kaip izvalgiai yra pastebejes protestantas, rasyti kiek pramokes, taciau skaityti visai nemoki ir visiskai prastai isisavini ka perskaites. Jeigu kas sicia rasoma tau per sunku, tuomet studijuok bandos mokslus ar kokia Urantija. Apart viso kas jau pasakyta, tik tiek dar galiu pasakyti, kad zmogaus evoliucija trunka apie 230 milijonu metu.

":" to 09 07 15 13:26:32 2009 m. liepos 17 d., penktadienis, 10:40:06
Skystas protelis, jei nesupranti net to ką perskaitai. Gaila, kad sugebėjai išmokti internete reikštis. Tik tam reikia dialogo, o ne kalbų neklausant ir nediskutuojant su pašnekovais. Juk nemandagu praleisti negirdokm pateiktus klausimus. Ar tau tai atrodo normalu?

2009 m. liepos 15 d., trečiadienis, 13:26:32
Visi tie mokslai yra tavo ir zydu dievo. Matau esi uoliausias mokinys

":" 2009 m. liepos 15 d., trečiadienis, 12:27:56
Ar žinai, mielasis, sąvokos "kristus" reikšmę? Kaži.
Tavo žydkrikščionija aiškina, kad "Adomą su Ieva" Jėzaus tėvas nulipdė Prieš 5454 + 2009 metus. "...,nes Žmogaus evoliucinis Kelias Naujas ir kitoks.". Jau esu tavęs klausęs apie žmonijos raidą, kurią moslas įrodė buvus daug senesnė nei tavo dievo. Niekaip nenori apie tai kalbėti. Neturi ką pasakyti, ar plokštelė užsikirtus iki tos vietos?
Juk ir tavo dievas sako, kad protas žmogui duotas mąstyti. Negi nesugebi?

2009 m. liepos 15 d., trečiadienis, 10:22:48
Taip, mielas zmogau, yra materialiosios buties pasaulis, su Paciu Kureju Centre, ir yra Dvasinis Pasaulis, su Dievu Centre. Materialiosios buties pasaulis, tai fizine Visata, su visomis galaktikomis ir su visa gyvastimi, kuri issilaipsniavusi per visas septynias dimensijas, tiek cia, pavirsiuje, tiek ir transmolekuliarinese-atominese gelmese. Visa, apie ka tik kas kada sioje visatoje nebutu kalbejes, isskyrus Kristu, priklauso materialiosios buties pasauliui. Dievas, tai tokia esybe, kuri yra naujos Visatos pradmuo ir pradas. Tokios Visatos, kuri sudaryta is visai kitos rusies materijos, o si tokia subtili, kad salyginai vadinama "Dvasine". Dvasine Visata - Dievas, yra Zmogaus Tevonija. Ir tik Zmogaus. Viskas pirma ir viskas nauja. Zmogui nera prasmes ieskoti sau kelio lig siol buvusioje materialiosios buties istorijoje nei jos ateityje, nes Zmogaus evoliucinis Kelias Naujas ir kitoks. Ji zino tik Dievas ir Vienintelis Sunus-Mokytojas Kristus.

":" 2009 m. liepos 13 d., pirmadienis, 16:59:35
O, čia tai jau "supermagistro" mintys.
Pagal De'sant yra "materialiosios būties pasaulis" (tik įdomu kokie dar dievai suklūrė atskirai nuo SUTVERĖJO GAMTOS DĖSNIUS) ir dvasinis pasaulis. Sapalioja apie populiacijas, harmonijas, nulius, bet gi tavo žydiškas "mokslas" sako, kad žmogus sukūrtas pagal dievo atvaizdą. Tai manai, kad tavo dievas toks niekam tikęs?

De'sant 2009 m. liepos 13 d., pirmadienis, 07:50:52
Ziuriu, gi neblogai vaikezas kramto... maladiec! ...o as pareziumuosiu: Del to, tenkindama savo instinktus, kuriu impulsai kildavo chaotiskai ir nepriklausomai nuo gyvybiskai svarbiu poreikiu, musu visuomene prarado betkoki protinga saika. Kai tuo tarpu visas gyvunijos pasaulis savo instinktus tenkina tik tiek kiek gyvybiskai butina. O pradedancioms vystytis civilizacijoms, tokia norma tampa nuliniu protingumo atskaitos tasku. Taciau gi Zmogus, nelauktai ir netiketai apsireiskes materialiosios buties pasaulyje, staiga, siuo atzvilgiu pademonstravo tokia elgsena, kuri harmoningumo poziuriu kur kas zemiau uz toki nuli. Tad, kad musu visuomene galetu pradeti normalu, kylanti vystymasi, mums yra butina pirmiau pakilti iki zemutinio normalumo atskaitos tasko. Nes nenormalios siuo atzvilgiu populiacijos, pagal materialaus pasaulio desnius privalo isnykti.

2009 m. liepos 12 d., sekmadienis, 23:33:03
Tokiu budu mes tapome perdem priklausomi nuo instinktu patenkinimo. Ir del to, uzuot maste apie tai kaip veikia gamtos desniai, mes buvome priversti aukoti laika tam, kad perprastume taip nenormaliai besiformuojancia savo visuomene - visuomene Zmogaus, kuris ne tik, kad nemoka teisingai pasinaudoti savo proto galimybemis, bet ir nei velnio nenutuokia apie savo dvasia...

2009 m. liepos 12 d., sekmadienis, 23:17:53
Vat; ir tik taip palaipsniui ismokstama nustatyti - i gera ar i bloga bus tai, ka ketini daryti. Taciau, pirma, kas labiausiai patrauke dar visai jauno Zmogaus demesi, buvo audringai isiliepsnojusiu instinktyviai jausminiu proverziu ypatumai ir atitinkamai charakteringos proto pastangos. Tokiu budu nuo tu laiku isivyravo du charakterio tipai - emocionaliai nesivaldantis, triuksmingas ir santurus, mazakalbis, - tai i saulelydzio spalvas bespoksantis, tai rytais i saules nutviekstas kalnu virsunes... Normaliai besivystantis protas, pradzioje neturi jokio instinktyvaus akstino pazinti Kurejo esme, taciau turi nenumaldoma poreiki perprasti visus tikroves desningumus ir nepalieka be demesio jokio pastebeto reiskinio. Taciau musu atveju, del to, kad dvasios itakoje isveseje jausmai taip paveike psichika, tai tokios normalios proto pastangos bemaz visai issikvepe.

De'santukas 2009 m. liepos 12 d., sekmadienis, 21:18:36
Tetukas mama pagiriais kazkur nusitempe i pievas... man paliepe jums pasaka pasekti: Ne amzinai gi jums po bevandenes dykumas klaidzioti, - Dievas mato, o kas reikalinga - daroma... Tuomet kai buvome masiskai pradeti ikunyti i Zemeje bepradedancios formuotis eilines tik materialios buties civilizacijos humanoidu kunus, si populiacija netiketai patyre lig tol butyje neregetus pasikeitimus. Ir tai buvo laiko atskaitos momentas, nuo kurio prasidejo butent Zmogaus formavimasis. Pirmojo savo ikunijimo pradzioje, kaip anuomet, senoveje, taip ir pirmojo betkurio velesniojo, zmogus neturi jokios nuovokos apie savo dvasios ypatumus, be to dar padeti apsunkina ir tai, kad tuomet dar negalime jausti jokio vidinio pasaukimo tokiai veiklai, kuri butu tiesiogiai palanki butent dvasiniam formavimuisi. Patirties neturinti dvasia, dar visiskai nezino kokios pastangos ir siekiai bus jai palankus. Tad, butinai pririaikia praeidineti toki vystymosi etapa, kuri galima pavadinti "pastangu-klaidu" pazinimo metodu.

iliuzija 2009 m. liepos 12 d., sekmadienis, 10:10:02
Norai geri, bet ne visiems atrodo geri.Jie ir lieka tik norais:)

":" 2009 m. liepos 12 d., sekmadienis, 09:54:14
Gal ir yra, De'sant, norinčių tave "atversti", tik manau jog tai bergždžias darbas. Zombis nė per nago juodymą negali nukrypti nuo programos. Jo neveikia jokie argumentai ir akivaizdūs faktai. Jis papūga, sugedusi, užsikirtusi plokštelė.

De'sant 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 20:51:27
Jokiu budu nelaikau priesais tu, kure zmonijai dave sia informacija bei pamokymus. Dumblu vadinu interpretatoriu rasliavas. Toks informacinis koncentratas kaip Toto knyga, pavyzdziui, vertas tik pagarbos.

iliuzija 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 20:20:34
Kaip sakoma:prieša reikia pažinti.
Nekenkia perskaityti ir jų knygas.:)

De'sant 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 19:45:55
Nu bet jus ir atsilike :) Po toki dumbla kaip Blavatskojos interpretuota "Doktrina"; ivairiu autoriu Toto knygos interpretacijos; "Agni", kuri Stalino parankine knyga buvo, mano vaikas nuo astuoniu iki keturiolikos metu perbrido. I kokia kanava jus mane parversti dar noretumet?

2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 19:08:57
De`sante, nenusimink. Mes tau padėsime atsiversti. :))

De'sant 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 18:38:54
Zinot, branguciai, komunistine ideologija - auksciausia forma isreiksta humanizmo teorija - is kiekveno pagal sugebejimus, kiekvienam pagal poreikius. Taciau svarbiausia skambus lozungai: ...mat tvaju!... Po sito, arba, kad ir i ola su Vissarionu arba i pragara su Tevyne...

Iliuzija 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 18:29:55
Kaip matome vyksta amžinoji kova dėl tikėjimo nuo Atlantidos laikų..

2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 18:27:46
„....Tokiu būdu, pirmosios atlantų rasės, pagimdytos Lemūrijos žemyne, atsiskyrė, pradedant nuo savo pačių anksčiausiųjų genčių, į teisuolius ir neteisuolius; į tuos, kurie garbino vientisą nematomą Gamtos Dvasią, kurios Spindulį žmogus savyje jaučia, - arba panteistus, ir į tuos, kurie fanatiškai garbino Žemės dvasias, tamsias, kosmines, antropomorfines Jėgas, su kuriomis jie sudarydavo sąjungą......

iliuzija 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 18:26:05
Skaitei E.P. Blavatskajos knygą „Slaptoji Doktrina“:)))
".....Atlantai gimdavo su aiškiaregystės sugebėjimais, apimančiais visus paslėptus dalykus“, „jų regėjimas buvo neribotas ir jie pažindavo akimirksniu...."

~~~~~~> 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 17:12:32
" Del ko cia ikunyti? Ogi, kad matytumete ka pridare ir vaduodami tauta nuo importuoto maro patys kaltes savo atsipirktumet, bet ne kaltintumet tuos, del kuriu nelaimiu patys labiausiai ir kalti. "
Sutikčiau su tokia logika, bet kad aš buvau tas kuris ketvirčiavo-visai ne. Greičiau aš dar turėsiu tai padaryti, atstatynėdamas legendinės Atlantidos buvusią šlovę. :)

2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 15:54:30
Tai jeigu antrasis Kristus-Visarionas, tai tada jau Amen. Visi atgal į olą. :)

":" 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 15:39:36
Na ir skiedalas gi tu, De'sant.
Jau pas tave atsirado keletas dievų - tikras ir "materialiosios būties kūrėjas". O ką darysi su biblijiniu teiginiu, kad ir plaukas nuo galvos be dievo žinios nenukrenta? Ir kuris dievas pagal tave pasaulį tvėrė per 7 dienas? Juk tuo šventai tiki. Tai tu sutinki su vienu vieninteliu tikruoju, tai tau vėl atsiranda keletas dievų. Akise dar nesidvejina?
Tai sakai mes patys nešėm kryžių į savo Tėvynę? Tai gali tvirtinti nesveikos psichikos žmogus arba geras žydų mokinys. Susirask info apie žydkrikščionybės plitimą, tik ne bažnytinį aiškinimą, gal prašviesės.
Didžiai apsišvietęs, beveik magistras De'sant niekaip nesugeba įsisąmoninti, kad pagonių nėra. Terminas "pagonis" sugalvotas žydkrikščionių, kad pažeminti mūsų protėvius ir iškelti save. Yra ARIJAI.
Ne tie arijai, kuriuos Hitleris propagavo, o tie, kurie žinojo Brahmos metus, kurie žiloj senovėj žinojo, kad žvaigždė Lela yra arčiau Polelos.
Tai buvo ne primityvus žydpalaikiai su jų tarnais šunuodegiaujančiais gojais. Juk De'sant mokytojai tvirtina, kad aukštesnes civilizacijas nugali tik barbarai. Kas ir atsitiko mūsų amžiuje. Tik nugalėtojai nenori prisipažinti esantys barbarai. Tam tikslui ir niekina aukštesnę arijų CIVILIZACIJĄ. Nors žydiška moralė, t.y. antimoralė jau baigiama įdiegti žydkrikščioniškame pasaulyje, tai dideli reikšmingi pokyčiai nebe už kalnų. Tikrai bus nušluota nuo Žemės paviršiaus amorali žydkrikščionybė.
Ir dėl komunistų De'sant klysta. Dar nesibaigė jų era. Kinija, Kuba, Venesuela, P.Korėja ir t.t. O juk komunizmas irgi tavo gerbiamų žydukų kurinys. Gal nors šiuo klausimu nesiginčisi?

De'sant 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 12:11:16
Tu netikintis, ir nera, nebus prasmes ir naudos tave itikineti kol savarankiskai pats informacijos pakankamai prisirinkes nepersiversi ir nesuvoksi kas valdo pasauli, ir kaip. Agresyviu, karingu gaivalu minias idejiskai pakausto ir i legionus suorganizuoja matantys ir zinantys is kito buties plano, anot taves - "dievai". Tikrasis Dievas irgi viska mato, tat palenkia procesus zmonijos perspektyvoms palankiausia linkme. Paskutine istorine palankiausia ideologija, kol buvo leista kitoms civilizacijoms i zmonijos progreso reikalus dar kistis, kaip tik ir buvo marksistine-leninine. Sakau "buvo, ir paskutine" todel, kad ideologiniu politiku laikas, prasidejus antrajai Kristaus misijai, baigesi.

2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 11:02:12
"zmonijos istorija klostesi, kad visur nugaledavo idejiskai perspektyviau pasikauste. ".
Tai kad kažkodėl karus laimi mažiau civilizuoti, bet agresyvesni. Pvz. Idėjiškai gerai pasikaustę buvo leninukai. Sugriovė seną pasaulį ir pastatė naują, dar baisesnį. :)

~~~~~~> 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 10:51:57
Tai gi ir mąs tau, analiz uoju.
Atsiprašau, jeigu apspjoviau, bet nusivalyk pats.

De'sant 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 10:39:42
Ne savo nuru zydai ejo, bet genami. Ir ne pirmi, o paskui tuos pagoniskus degeneratus, is italiku, germanu tautu tarpo, kurie parsidave dar klaikesniems degeneratams, zydams numatytos misijos kelius i nekaltu tautu krastus tiese. Ne inksti pralaimejus save gerbenti tauta turetu, bet isisavinusi istorine pamoka surasti Tikraji Dieva ir sustiprejusi Dvasioje issivaduoti. Iki prasidedant antrajai Kristaus misijai, taip zmonijos istorija klostesi, kad visur nugaledavo idejiskai perspektyviau pasikauste. Tokia Dievo Valia, ir nera ko skystablauzdiskai seiliotis, - mastyk, analizuok ir mokykis

Jietis 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 09:57:04
Pagrindinis Visatos Įstatymas-Laisvės Įstatymas. Todėl DIEVAS ir pats jo niekaip nepažeidinėja. Ir jokių spargalkų(apreiškimų), ar pasiuntinių(pranašų) nesiuntinėja. Tai yra Aukštesnių civilizacijų PijaRai, su kažkokiu tai, greičiausiai ego tikslu, kaip kad Torniečių „verslo planas“. Sakysite- o kaip Kristus, Dievo sūnus? Taigi visi mes Dievo sūnūs, tik kiti `toliau pažengę`. Kaip Sai Baba sako: „vienintelis skirtumas tarp tavęs ir manęs yra tas, kad aš žinau kad esu dievas, o tu nežinai kad esi dievas. Arba kaip Mikluko Maklajus pas papu asus, kada spalvotus skudurėlius ir veidrodžio šukes mainė į auksą.
Tai kas čia vyksta po šiuo dangaus skliautu? Kokia ta Didžioji paslaptis? Būtų gerai, kad Vatikanas `pasipurtytų`, atskleistų kokias paslaptis slepia savo archyvuose. Bet to niekada nebus, nes būtų prarasti masių valdymo svertai. Belieka mums suaugti ir patiems viską išskaičiuoti, kaip kad kitose, labiau išsivysčiusiose planetose. Jie matematiniu būdų apskaičiavo, kad Dievas kai po toks tikrai egzistuoja ir viskas tuo pasibaigia. Jokių maldos namų, jokių religijų, jokių naujų pranašų. Gyvena savo gyvenimą ir evoliucionuoja.
Pas mus gi, krikščionys pasinaudojo pagonių silpniausiomis vietomis. Negana kad perėmė visas šventes, pasinaudojo aukojimo ritualu. Net paaukojo Jėzų Kristų, net patys Jį prikalė. Tik kažkodėl Krikščionybę primetė tik gojams. Patys liko prie savo Jahvės.
Taigi- auka- labiausiai veikiantis dirgiklis, kurį išnaudoja ir dabar, holokausto industrijoje.

~~~~~~> 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 09:03:16
Vo, vo, bus pareikalauta, ne tai kad apsipjaustyti, o ir visai nusipjauti, kaip ištikimybės įrodymą ma ma.
Hm? Bet kas tada tą gentį populiarins ant pasaulio??? Galgi jau ji pakankamai išpopuliarinta?
Ai, vėl atskris kokie UFO su savo mėgintuvėliais ir kokio tai `nekalto prasidėjimo būdu` pataisys genomą.

De'sant 2009 m. liepos 11 d., šeštadienis, 01:10:17
Niekas is zmogaus pasirinkimo laisves neateme. Kiekvienas pats kalciu ir nuopelnu susirenka sau kraiti. Taip buvo, yra ir bus per amzius. Turedamas omenyje krikscionybe, dar karta klausiu: prie ko cia zydai? Jie tik bevaliai zaisliukai pragaro jegu rankose. Apgauti nabagiukai. Ei, taciau jus, kur ne gojais esa isivaizduojat, ar jus kitokie? Ar ne tam paciam pragarui parsidave? Ne jus gal pagonis krikstijot?! Apart atgailaudami kruvinais kuntapliais vis dar proteviu zeme trypiate ir ieskote kam suversti savo paciu kalte... Ne jus pirmi gal neset kryziu i Lietuvos zeme? Ne tokia jusu karma - issivaizduojat? Del ko cia ikunyti? Ogi, kad matytumete ka pridare ir vaduodami tauta nuo importuoto maro patys kaltes savo atsipirktumet, bet ne kaltintumet tuos, del kuriu nelaimiu patys labiausiai ir kalti.

~~~~~~> 2009 m. liepos 10 d., penktadienis, 20:55:21
De`sant rašo:
"Po visata bastosi ivairiu issivystymo lygiu ir ivairiopo nusiteikimo kitu atzvilgiu daugybes civilizaciju protinguju atstovu. Tad, jeigu zmogus bendrauji ne su kitu zmogumi ir ne su ikunytu Kristumi - bendrauji su vienu is tu. Ir kitaip nebuna. Nepriklausomai nuo to kuo kas neapsimestu...".
Jeigu taip, tai žmogus pats renkasi su kuo bendrauti. Koks čia prievartinis mąsinis apkrikštijimas?
Sprendžiant pagal viską, gojai nepatenkinti tokiu prievartiniu atvertimu. Ir dabar vis labiau matosi kur baltais siūlais siūta. Todėl ir pati krikščionybė išgyvena krizę, kuri dar neaišku kaip pasibaigs. Matomai Dievams teks siūsti Antrąjį Kristų taisyti reikalų, bo jau niekas nenori celibab aut.

De'sant 2009 m. liepos 10 d., penktadienis, 18:22:02
Tegul ir ne musu tautos fiureris suformulavo sita: "Kai zmogus kalbasi su Dievu, tai malda. Kai Dievas kalbasi su zmogumi - psichiatrija", taciau formuluote verta demesio bei anlizes... Pabrezdamas kartosiu ir kartosiu, kad malda, tai nera pokalbis su Dievu, bet derybos su savo sazine Dievo akivaizdoje. Ir jegu kas nors kalbasi su zmogumi per samone arba betarpiskai per smegenis ir prota, kas vienareiksmiskai sietina tik su galva, tai tikrai yra jau psichiatru demesio vertas reiskinys. Lygiai kaip nesveika ir isvada apie tai, kad religija gali buti kazi kokiu metodu susisiekti su paciu Dievu. Visa tai kas vadinama religijomis, is tikro yra specifines metodikos ir praktikos skirtos atverti rysio kanalui asmens psichikoje, ar tokiu grupems, su juos kuruojanciais nezemieciais. Toks asmens pasitikejimas Anais, nieko bendro su pasitikejimu Dievu neturi. Tikrai Dvasinis rysio kanalas funkcionuoja ir be jokiu zmogaus pastangu, nes ikunydamas Dvasine Esme, Dievas sujungia ja su savimi nepazeidziama gija.

De'sant 2009 m. liepos 10 d., penktadienis, 16:34:23
Su paciu materialiosios visatos Kureju ne tik, kad praktiskai, bet ir teoriskai nic niekam is jo visatoje gimusiu jokie kitokie kontaktai nei kaip per jo palaikomos materijos-gamtos desnius yra absoliuciai neimanomi. Musu Zemes sios generacijos zmones, visu kitu civilizaciju atstovams esame neiprastas reiskinys. Nors isoriskai ir niekuo ne ypatingi, ko negalima butu paaiskinti gamtos desniais, taciau musu gyvybingumas ir neiprastos visatai emocines apraiskos, privercia visus stebetis ir pritraukia demesi. Po visata bastosi ivairiu issivystymo lygiu ir ivairiopo nusiteikimo kitu atzvilgiu daugybes civilizaciju protinguju atstovu. Tad, jeigu zmogus bendrauji ne su kitu zmogumi ir ne su ikunytu Kristumi - bendrauji su vienu is tu. Ir kitaip nebuna. Nepriklausomai nuo to kuo kas neapsimestu...

De'sant 2009 m. liepos 10 d., penktadienis, 13:43:25
Gerai sneki - Dievas Vienas, taciau tu jo nepazysti. Nepazino jo ir protevei. Ir ne zydu jis kurinys, bet zydams ir per zydus visiems, pirma karta zmonijos istorijoje zinia apie ji Kristus atnese. Ne zydai pasauli krikstijo, bet butent pagonys parsidave liuciferiui pagonis neparsidavusius, taciau Dievu ispazystancius ne Tikraji, bet materialiosios buties kureja. O sita garbinti ar ieskoti kontaktu su ju - beprasmiskai neprotinga, neismintinga ir tiesiog kvaila, nes jis evoliucijos procese dalyvauja tik per gamtos desnius, kuriuos ir reikia zmogui pazinti ir paisyti, kad galetu harmoningai vystytis ir kurti zmogiska, jau vienybeje su Dievu, zmoniu bendruomene-Seima. ("S" su pauksciuku:)

":" 2009 m. liepos 10 d., penktadienis, 11:26:43
De'sant tipiškas zombis. Jau mūsų tolimi prabočiai žinojo, kad DIEVAS yra vienas. Kunigaikštis Gediminas savo laiškuose patvirtina, kad ir jis žino vieną visiems žmonėms DIEVĄ. O De'sant varo čia propagandą, kad vienintelis tikras yra jo išpažystamąsis. O tas jo dievas visai jaunutis žydų kurinys, kuriam tik apie 2000 metų. Ir "diegiamas" tarp žmonių jis buvo visai ne pagal jo "mokslą", be meilės, kardu, ugnimi per kančias, skriaudas, žūdynes. Kas tai per "mokslas", kas tai per religija, jei prisidengiama tik jos vardu, o daroma visai atvirkščiai. Kokią "Dievo Dvasios ugnelę" gali nešti De'sant? Tą kurią jis įsivaizduoja, ar tą tikrąją, kurią matome realiame gyvenime? Manau jokios. Ką gero gali duoti papūgą nesuprasdama kartojamų žodžių prasmę. Nieko.
Tik ka "atšventėm" Lietuvos vardo paminėjimo 1000metį, Mindaugo karūnavimo "datą". Mindaugo krikštą žydkrikščionys atsimena, o tai, kad jis pasiuntė juos velniop, prisiminti nebenori. Štai dar vienas ryškus pavyzdys, kad šis tikėjimas žydiškas - suktas, be doros, be sąžinės. Viskas paremta tarnystei "aukso veršiui", materialios naudos siekimo. Tada tai ne religija, o tik tikėjimas.
Sakoma: "Religija - tai budas susisiekti su Dievu. Tikėjimas - tai budas mulkinti kvailius".

2009 m. liepos 10 d., penktadienis, 10:20:48
...te-nkini...

De'sant 2009 m. liepos 10 d., penktadienis, 10:16:09
Visas "tiesas" per amzius zmogui pirso atejunai is kitu pasauliu. Tiesa, pritaikyta atinkamam zmonijos issivystymo etapui ir suderinta su Dievo zmogui numatytomis perspektyvomis, atnesa tik vienintelis Kristus. "Atrasti Tiesas", reiskia pirmiau nei mastant ir formuluojant, tureti betarpiska rysi su Dievu. Ir zmogui tai yra vienintelis perspektyvus ir dekingas variantas. Bet koks kitas pasirinkimas brukamu, persamu ar siulomu "tiesu", kuriomis besivadovaudamas tenkini ne Dievo, bet -kitu- interesus, neisvengiamai pirmiau atnes praradimus. Pasekmes priklausys nuo to, kaip sparciai, sugrizdamas prie Tevo perprasi tokia pamoka ir isisavinsi patirti. Myledamas, Sugrizusiam paklydeliui Tevas kiekviena kart atleis ir suteikdamas nauju jegu tikesis, kad vel iseidamas stiprus i kelia, jau negestancia nesi zmonems Dievo Dvasios ugnele...

2009 m. liepos 6 d., pirmadienis, 12:21:55
-O as i dieva netikiu... -Ir kaip tu isivaizduoji ta dieva i kuri tu netiki? -Ii...?!?!???... nezinau.... -Nu durnas!

iliuzija 2009 m. liepos 4 d., šeštadienis, 23:17:59
To"Aš galvoju"
Visas tiesas atrandame mąstyme.

":" 2009 m. liepos 4 d., šeštadienis, 21:23:48
":" ne Zubinas.

2009 m. liepos 4 d., šeštadienis, 20:55:24
Aš galvoju, kodėl kaip jie sako, žydų tauta-išrinktoji tauta?
Matomai dėl tos priežasties, kad juos reikėtų pabandyti išgelbėti, nes jie Kažkam tai atrodė beviltiški, nors į juos buvo sudėta daug vilčių, kaip daug kentėjusiai tautai. Bet pasirodė,kad ta kančia atsisuko prieš kitus, maždaug-akis už akį. Net patį Kristų prikalė. Ir toliau jie sėkmingai kankina visą likusį pasaulį.
Nesinori tikėti, bet panašu, kad Dievai bus padarę klaidą da da. :)

2009 m. liepos 4 d., šeštadienis, 19:20:10
Klaidingas mokslas – žalingas:)

Iliuzija 2009 m. liepos 4 d., šeštadienis, 17:35:36
":" Jus esate Zubinas?

2009 m. liepos 4 d., šeštadienis, 16:19:52
Kam cia bruki ta zydiska uzkrata? Sudegink senaji testamenta ir ismesk is galvos tuos marazmus. Zydus kuruojantys degeneratai visas "kabalas" tam kisa, kad kvailelius intriguotu ir ju demesi nuo teisiu ir tiesiu keliu atitrauktu. Prikaisioti beprasmisku mysliu - vienas is ju kabliuku... Eik, zmogau, i prieki, i sviesia ateiti, nes visa apie ka tu kalbi - tik bereiksmis balastas. O ir zeme nesivercia... o, kad ir verstusi - nejau manai, kad butu ji uz poliaus prie saules prirista jog per visus metus vienu is ju vien tik i ja butu atsisukusi?

":" 2009 m. liepos 4 d., šeštadienis, 14:55:51
Šumerų lentelės paaiškino, kad "Adomas" pirmas žmogus Žemėje? paaiškina tvaną? paaiškina šiaurinio pusrutulio klimato atšilimą?
Tarp eilučių skaityti reikia, jei supranti kas ten parašyta, bet ir savo protu vadovautis reikia, jei sugebi.

2009 m. liepos 4 d., šeštadienis, 12:48:12
O tu irgi savo tiesa tiki

De'sant 2009 m. liepos 4 d., šeštadienis, 06:15:44
Tiesa labai paprasta, visas jovalas galvelese tik del to, kad mes ne tiesa mylime, bet save. O tas musu "as" - apsaugok Viespatie... Ne tiesa prie savojo "as" gremezdo pritaikyti reikia, bet padaryti save is tiesos.

Ateivis 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 20:02:37
Iliuzija, tu teisingame kelyje.

iliuzija 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 19:46:29
Šumeru lentelės tai ir yra archeologų iškasti įrodymai.
Skaityk tarp eilučių:)
Juk daug yra teorijų,kodėl taip užtikrintas Zubino fenomeno paaiškinimu.
Reikia susipažinti su daugeliu ,tik po to išvadas daryti. Bet manau NIEKADA neprisikasime prie tiesos.

":" 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 17:40:25
Kolos pusiasalyje yra didingų statinių griuvėsių. Kaip manote, kas ir kada ten galėjo gyventi? Neseniai Lietuvoje rado raganosio ragą. Baltijos jūroj gintaras. Iš kur? Kaip? Kada?
R.Zubino teorija tokį fenomena paaiškina. Dabar niekas nebeužsimena apie tai, kad 16 -17 amž. Lietuvoje žiemos buvo atšiaurios. Baltijos jūra (pietinė dalis) visai nuo ledų išsivadavo ne taip jau ir seniai. Šiaurės ašigalio ledai intensiviai tirpsta. Kaltinamos ozono skylės, o kad ašigalis slenka Saulės link, žydkrikščioniška nusikalstama civilizacija nemato. Nežinot kas dedasi panosėj, o fantazuojat apie velniai žin ką.
Vėl kaip mažvaikiai postringauja apie Adomą su Ieva visai užsimerkdami į archeologų iškastus įrodymus, kad žmonės gyveno Žemėje daug tūkstančių metų iki "Adomo". Kas jūs per žmonės? Vaikai, mėgstantys pasakas? Kada pagaliaus suaugsit.

iliuzija 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 15:54:05
Įšliko šumerų lentelės,parasytos mazdaug 2000metų anksčiau nei gyveno Moze.ir jose beveik žodis į žodį išdėstyta tai,kas pirmoje Biblijos knygoje,Tose lentelese rašoma net apie Adomą ir Ieva,visų jų sūnų bei dukterų vardai.....taip pat įvykei ...
Tai knygoje Druvalio Melchisedekir nemirtingojo toto versija apie Lemūrija

įliuzija 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 15:47:06
Tačiau yra daug gyvybės Žemėje atsiradimo koncepcijų.Pav.
...Kaip ir Urantijos istorija.Prieš 600mln metų gyvybės nešėju dangaus komisija atvyko Į Urantiją ir pradėjo tirti fizines sąlygas prieš pradedant gyvybę. Mūsų pasaulis laikomas Satanijos sistemos 606 pasauliu...
...Žmogaus rasės pradžia tai Sirijiečių vaidmuo.
...versija apie Lemurija..Šumėrų metraščiai ,labai įdomus.

2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 15:37:00
Taip

De'sant 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 12:33:06
Cia informacijos interpretaciju nuotrupos apie tai, kad si Gyvybes Generacija musu Zemeje yra jau ketvirtoji...

iliuzija 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 11:56:32
yra toke versija Kad pirmosios protingosios būtybės,gyvenusios Žemėje,pirmos degradavo ir nusileido iki vienaąsčių lygmens
Antros civilizacijos pradininkai taip pat degradavo,šiandien jie nariatakojų atstovai
Mes homo sapiens,tikpradedame judėjimą žemyn

iliuzija 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 11:48:31
o KĄ GALI PASAKYTI APIE PROTINGŲ BŪTYBIŲ DEGRADAVIMO VERSIJĄ.

2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 11:46:11
paprastai kalbant.Tas Dievas kuri Kristus vadina savo Tevu yra tik mūsų planetos Dvasinis Dievas.Dar yra ir Materialusis Visatos Kūrėjas.

De'sant 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 08:45:25
Niekas is vien tik materialiosios buties atstovu, neisskiriant nei paties Kurejo, kitaip nei kaip pagal Zemes zmoniu visatai neiprasta elgsena, esant kazkur butyje kazko tokio kas yra Dievas, neturi jokiu galimybiu pastebeti, nes Jo Esme tokia subtili, kad jokia materialiosios buties kokybe, naturaliai su ja saveikauti negali. Ir vis delto, pats Kurejas, paciomis subtiliausiomis savo Esmes Kokybemis, nujaucia Kazka salia saves dar esant... Taciau ivertine tos Esaties poveiki sau ir per Zemes Zmonija Jo Visatai, Dievo veikla Joje, Jis Palaimino!..

De'sant 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 08:27:51
Kaip is pradziu Materialusis Visatos Kurejas, taip ir veliau uzgimes Dvasinis Dievas, butent tokiu, spontanisku budu saveikaujant energiju principinems samonems-desniams ir igijo jau individualistines samones ir savastis leidziancias jiems susivokti Esant. Taciau pacios "kurybos", jie buvo priversti imtis. Tokia butinybe istinka del tu paciu energiju principiniu samoniu saveiku, Ju viduje atsirandanciu salutiniu produktu, kuriuos, kad isliktu sveiki ir gyvybingi, Jie susiprato isskirdineti i isore... Kaip Vienas, taip ir Kitas, abu surado dar ir po atitinkama galimybe tikslingai ir naudingai sau patiems tas salutines savu organizmu isskiriamas substancijas panaudoti. Kurejas - kad amzinai isliktu, o Dievas - ir kad isliktu, ir kad butu visatai pastebimas, per zmones turetu joje Slove. Sios generacijos Zemes zmones, esame vieninteliai visatoje Jo Idvasintos Esybes. Visi kiti - tik pagal Krejo desniu principus besivystancios esybes, bedvasiai...

De'sant 2009 m. liepos 3 d., penktadienis, 07:35:36
Dievas, zmoniu Dvasiu Kurejas ir Materialiosios Visatos Kurejas, nera viena ir ta pati esybe. Tas Dievas kuri Kristus vadina savo Tevu, yra tokia esybe, kuri neturi jokios galimybes tiesiogiai paveikti materialiosios buties egzistencija bei evoliucija, nekalbant apie tai, kad butu galejes sia egzistencija sukurti. Sis Dievas pats yra netiketai ir niekieno neplanuotai viena karta uzgimes. O atsitiko taip, kad pati subtiliausia Pirmapradzio Materialiosios Visatos Kurejo emanuojama energija, lig tol pirma karta vienoje vitoje susikloscius tokioms salygoms, kad materijos desniu veika cia pasireiske taip jog uzuot vykus sintezes procesui, si materija-energija suskilo i dar subtilesne nei pati Kurejo esme. Visu dimensiju Energija-Materija pti savyje yra gyvybinga ir turi tam tikra savastinguma - dar ne individualiai evoliucionistine, bet tik principine samone, kuri yra btiniausia salyga vykti visu lygiu cheminiams-fiziniams procesams.

De'sant 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 23:27:05
Ne apie religijas ir ne apie zemieciu mokslo atradimus ketinu kalbeti, bet apie evoliucija, apie Materijos visatos Kureja ir apie Dvasine Visata, apie ta reiskini kuri tik ir turetume tureti omenyje ir sirdyse minedami varda Dievas. Taciau kadangi visos temos persipina, o saku dideliu iskerinti as nenoriu, tai iki nuosekliai prieisime iki tu temu kurias dalyviai anksciau palies savo klausimais, i juos atsakinesiu trumpai, bet koncentruotai. Tad prasau nepatingeti pasmulkinti ir padiferencijuoti. Planetu Generaciniu ciklu vienas is etapu prilygsta sprogimui. Jis seka iskart po sausojo perijodo (Dabartinis Marsas). (Tiesiogine analogija su fiziologiniu moterisku ciklu). Sprogimas - menstruacijos! (ziurek i Venera). Perijodu trukmiu ir laiko intervalu musu mokslininkai dar negeba teisingai nustatyti.

2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 23:17:52
Desant prieštarauji pats sau,savo pasisakymuose.Net neįdomu...du priešraraujantis tekstai.....

2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 23:12:08
Deja,tiesa slypi anapus Visa tai painu

De'sant 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 22:54:46
Religija, is anksto kaipo tokia, kokias, kad mes patys susikurdavome is iki tol mums duodamu evoliucinio pobudzio pamokymu, tik vieninteliams zydams per Moze viena is ateiviu civilizaciju ipirso. Ir turedama tik savus interesus tenkinanti tiksla. Sitos religijos tikslas is anksto numato visiska zmonijos susinaikinima ir isnykima nuo evoliucines arenos. Vinintelis is tu kurie ateina pas zmones, bet pats ne visai yra zmogus, nuo Tikrojo Dievo yra tik Kristus. Ne jis krikscioniskaja religija ikure, bet, pagrindinai, per Pauliu ir per senatveje numarazmejusi apastala Jona (apreiskimas) ta pati Moze sau uz priemone padariusi civilizacija. Kristu Dievas ir buvo atsiuntes tik del to, kad kiek imanoma, nepazeidzint zmoniu pasirinkimo laisves ir valios, sutrukdytu tai civilizacijai siekti savo tikslu. Tai kas, kad per krauja, aukas ir kancias, bet zmonija vis dar gyvuoja, kai kas dar vis ir masto ...o sitai jau butu senei neimanomas dalykas jeigu ne Kristaus Misija. Tad nelaistykim asaru ir nelaikykim pagiezu...

to de'sant 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 22:32:05
Mokslininkai nustatė jog prieš 530 mln metų įvyko kambro sprogimas
Kokias mintis gali išsakyti tuo klausimu?

2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 22:15:13
Lemurai

:) 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 22:01:16
Tai dvi teorijos vienoje.

De'sant 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 21:40:16
Ziurek su jumoru ir suprasti noredama formuluok klausimus...

iliuzija 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 21:27:36
Evoliucijos teorijos ir religines,tai du vienas kitą paneigiantys dalykai. Pirma tai evoliucionizmo versija, kuri buvo ir tebėra naudojama kaip religijos paneigimas, antra „Protingojo plano“ teorija, kurių radikaliausios versijos visiškai atmeta evoliucijos teoriją.
Kažkaip nesuprantu De,sant teorijos.

De'sant (asmeniskai Petrui) 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 21:23:36
Sita Daikta, pirmyksciams prozydukams, tuomet juos kuravusi viena is labiau issivysciusiu civilizaciju - ir ivardijo Adomu. Pabreziu, kad Daikta, nes tai dar nebuvo Zmogus nei Tikroji Biologine Gyvybe, bet tik gyvastis, Gyvas Daiktas, kuris dar neturejo jokios savasties ir jokio akstino veiklai... Bet tokia "rojaus" pilnatve, be kokio poreikio ir be jokio intereso, ne ilgai truko... Tam tikru budu Kurejas isjudino Evoliucija ...o gegute sauke, - "Apgauti..." :)

iliuzija 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 21:14:22
Tai "Protingojo plano“ teorija?

De'sant (asmeniskai Petrui) 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 21:03:48
Is pradziu evoliucija realizavosi etapais kurie vadinami Amzinybemis. Kurejas pirmasias Planetas kure sluoksnis po sluoksnio, kitaip - Dimensija po Dimensijos... Kuriu, beje, Jis turejo Devynias. Kai jau susiformavo isoriskiausios Ju Dimensijos - chemine medziaga, o is jos, nors dar karsta ir skysta, bet jau Planetu "pluta" ir,a toliau jai vestant ir kietejant selstanciu pirmapradziu stichiju "maisoma" materija pavirsiuje susiorganizavo i proorganinius junginius, tame tarpe atsiradus ir tokiu kuriuos mes nukleotidais dabar vadiname, Kurejas Save atspindedamas, pagal Savo Esme ir Paveiksla - ir suorganizavo ja i Pirmaprade Biologine Gyvybe, - kas buvo - nuoga, plika DNR...

iliuzija 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 20:40:36
Veidmainiauti,meluoti,apgaudinėti – nesunkus amatas, kiekvienas nedorėlis tai sugeba, bet kalbėti atvirai, nuoširdžiai gali ir drįsta tik turintis teigiamų vertybių žmogus.Tačiau klystam kiekvienas,o klaidų neišsižada tik beprotis.
O be to su žiemų skaičiumi,žmonės gali keisti savo požiūrį ir į religijas. Juk ankstyvoje jaunysteje mažiai kreipiamas dėmesys į dvasinius dalykus.

De'sant (asmeniskai Petrui) 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 20:39:35
Gyvenimas yra evoliucija. Materialioje butyje realizuojasi tik vienintelio pobudzio evoliucija - Gyvybes evoliucija, arba, Visatos evoliucija. Gyvybes evoliucija ir visatos evoliucija yra vienas ir tas pats procesas. Is kur butyje emesi pirmaprades energijos, is kuriu ir pats Materialiosios Visatos Kurejas uzgime - ir Pats Jis nezino... Kurejas yra Pirmoji, ir tame energiju subtilume Vienintele Butyje uzgimusi Zvaigzde. Visata veisiasi ir dauginasi Zvaigzdemis. Skirtumas tarp Kurejo ir velesniu Jo igalintoje Materialiosios buties evoliucijoje uzgimusiu Sauliu yra tame, kad Jo Esmeje realizavosi vyriskos potencijos, o Pirmasis Ji apsupusiu Zvaigzdziu Ziedas - jau is Jo emanuotos moteriskos potencijos energiju, is materijos, kuri is esmes ir tiesiogine prasme buvo Jo kakuciai... Lygiai taip kaip siu Jo Vaiku kakuciai yra ta materija is kurios susiplaka ir dabartines planetos. Toks jau evoliucijos ergonominis principas: aukstesniuju kakuciai - trasa, maistas ir penas zemesniems...

":" 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 19:49:59
Petrui kūną sukursi kaip tavo dievulis iš molio? Tik nepamiršk molio ant debesėlio skrisdamas pasiimti, nes ten jo nebus. Tada ir kūno Petrui negalėsi pagaminti.
Norai nuostabūs. Gal daug petrų galėtum sukūrti?

De'sant 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 18:44:29
Jietis, matomai, khyziotis be galvos, tai ir nuomones savo neturi, tik cituoja vis ir cituoja... O kad be galvos, tai ir be savo liezuvio, - va, pas zyda uz sekeli an prakato ima :) Iliuzijos pavyzdziu pasekdamas, sikart ir as kelnemis apsimoviau... Nu, viesai gal ir nelabai be kelniu ar be sijono pritinka, bet pas dievuli, ant debeselio visokie skudurai tik zemen traukia ir skrydzio laisve suvarzo. Tad uzuot po viena nuogaliais pazeme bimbinejus ir svieta sokiruoti gal, sakau, drapanas vejui nuplesti leisdamiesi kilkim i auksti po du, tik vertybes kas savo pasieme. O ten, ant debeselio, i kruva jas sumete, ziurek ir kooomunizma pastatysim... Petrui sekanciam isikunijimui roju kursim ir kuna padirbsim; geras jis vaikas, bet zydo...

iliuzija 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 11:12:17
Kaip visada,deklaruojama vienaip daroma kitaip.

":" 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 10:04:44
Žydkrikščionybės ir komunistų "vertybės" panašios, bet juk jos tik deklaruojamos. Negi neatsimenat sovietų konstitucijos? Ir realybėje jos taikimą turit atsiminti. Apie krikščionybę net nekalbu. Tai dabar, kai jie stipriai pastumėti šonan, tokie geručiai, o kai turėjo užvaldę valdovų protus ir sielas ką išdarinėjo?
Geriausiai žydiškų "išradimų" veiklą demonstruoja Izraelis. Dabar jis atvirai tyčiojasi iš padorumo, teisingumo, sąžiningumo ir t.t.

iliuzija 2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 22:03:41
khyziotis ...Žinoma čia "skonio" reiklas:)

iliuzija 2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 21:51:17
to Nu jo.....Kartais būtų smagu ir ant debeselio paskraidyti...

iliuzija 2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 21:48:38
~~~~~~>(rodyklei).Kiek galvų tiek nuomonių.:)
O sugebėjimą savo nuomonę pasilaikyti "prie savęs" kartais irgi rekomenduotina.Savosios neišsakote.

khyziotis 2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 21:40:24
Phisimenu, ot buvo laikai...kai laikai...
Pasiimi dvihanki kalavija ja ja, pasakai uzkeikima "GOT MIT UNS" ih aini pagonu khikshtyti. Tada bhaidai khaujo upeje je je, kepi macus...Linnnksma...
Tik niheikia musu kihshinti.

~~~~~~> 2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 20:46:15
quot capita, tot sententiae [sk. kvot kapita, tot sentencijė; lot.], kiek galvų, tiek nuomonių (Terencijus).

2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 20:05:08
Nu jo, tetukas sako, kad kapitalizmas jau zmogiskam lygiui tiesiog nenaturaliai primityvi santvarka, amebiska. Be saiko kaupti lasinius net ir zemesniems gyvunams nesveika. Tad uzuot kokiu degenratu patyciu objektu buvus, geriau jau zolyciu uzrukyti ir su dievuliu ant debeselio paskraidyti... Gal norit grybuku "Leptos urgum"? Malti, supakuoti. Tik vandenuku uzpili ir ant skavarados kiek pakaitini. Orgijazmo tusus organizuojant rekomenduotini.

iliuzija 2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 19:44:52
Žemės gyventojų skaičius pasaulyje kasdien padidėja ketvirčiu milijono.
Štai ir krize...nes didėja energijos vartojimas ir pigios naftos atsargų mažėjimas

iliuzija 2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 19:36:50
Įdomų tai kad krikčionybei ir socializmui būdingos tam tikros bendros vertybės- lygybė,dalijimasis,taika,brolybė... Krikščioniškasis socializmas

":" 2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 16:09:09
Ar nepersirūkiai kokių žolelių, De'santuk, kol tėčio nėra?

De'santukas 2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 10:16:04
Tecio dar nera, tai pateiksiu jums trumpa Mokytojo Kristaus-Vissariono atsakyma i klausimus finansu krizes tema: "Tam, kad palankiai tolimesniai egzistencijai butu galima isspresti gyvybiskai svarbias problemas, dazniausiai prireikia isankstinio pasiruosimo. Tad ir krizes atveju; tiems, kurie pasekdami mano mokymu suskato kurti tikinciuju bendruomene vadovaudamiesi Paskutiniojo Testamento Tiesomis, jau pries keleta metu iki siu dienu buvo duoti oriantyrai ir nurodytos kryptys veiklai, kad atitinkamai pasistenge tikintys issivaduotu is priklausomybes nuo finansines sistemos. Ir tiems, kurie nuejo siuo keliu, siandieniniai gandai apie vykstancia finansine krize jau galetu buti tik tuscias garsas. Ir tokiu tusciu garsu paliks ir toliau, nepriklausomai nuo to kokius mastus krize galetu igauti, nes mano nurodytos veiklos kryptys numato ne tik finansiniu kriziu tikimybe, bet ir visiska finansines sistemos kracha. O sito isvengti jau nebera jokiu galimybiu..."

dėmesio 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 23:47:08
Yra dar forumas politinės aktualijos.

Atsiprašau už klaidą 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 21:36:16
"krikščioniško"

iliuzija. 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 21:33:34
"mes" neneigiam ,kad žydai valdo pasaulį:)

iliuzija 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 21:32:10
Dėkui ,skaičiau K.Griniaus straipsnį

Iliuzija. 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 21:29:48
~~~~~~>Ne mes nesakome,kad krize baigiasi ,nes jos tik pradžia.Dar bus didelis energijos išteklių tiekimo sutrikimas,lydimas jų kainų didėjimo,ir tai turės neigiamą poveikį šalies(pasaulio) ekonomikai.
Šiai krizei turi reikšmes nesutarimai tarp krikžčioniško ir musulmoniško pasaulio.

~~~~~~> 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 20:48:56
Sakote krizė jau baigiasi, matosi ekonomikos atsigavimo ženklai, lai, lai.
Palaukime nors to laikmečio, kada viščiukai skaičiuojami. Čia Kęstutis Girnius galėtų jus paprotinti."Apie tai nerašo niekas: Tikrosios pasaulinės finansų krizės priežastys."
2008-12-22
:)

":" 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 11:35:46
Reikalas, man regis, tame, kad žydkrikščionybė išsisėmė ir susipainiojo savo meluose. Dabar jau kuriamos naujos "teorijos". Kai kam net vaidenasi "...tik nepainiokime, brangučiai, Dievo su Visatos kurėju, nes tai yra du skirtingi pradai". Va kaip. Gal dabar jau bus įrodinėjama, kad Visatą sukurė vienas Dievas, o Žemę kitas, tas kuris Adomo atsiklausdamas padarė žvėris, paukščius ir žuvis su visokiais šliužais, vabalais ir kirminais. Ir kad Adomui nebūtu nuobodu, iš jo šonkaulio pagamino jam patelę. Tik niekur nemačiau žydkrikščionių paaiškinimo, kaip žmonių atsirado daugybė, jei Adomas su Ieva turėjo tik du sūnus. Gal sūnai su motina dar vaikų prisigamino? Negi sūnai galėjo ir apvaisinti ir gimdyti?

iliuzija 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 08:56:46
1929-33 m krize "didžioji depresija" buvo pati ilgiausia ir giliausia. Tada taip pat bankrutavo daug įmonių ir bankų.Pav; JAV iš veikusių 25000bankų bankrutavo 10000....
Nesara?:)))

iliuzija 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 08:37:25
~~~~~~> Tai ne pirmoji ekonominė krizė kuri purto pasaulį.

2009 m. birželio 30 d., antradienis, 08:21:37
Beja,kodel be kelniu...

iliuzija 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 08:20:47
Tai bent naujiena:)yra du skirtingi pradai.Na,na paaiškink,savo teorijas
Nes aš žinau tik vieną Visatos Kūrėją- Dievą.

2009 m. birželio 29 d., pirmadienis, 23:38:53
Dievo uzmacia tokia, kad jis nusiteikes amzinai su mumis terliotis. Svarbu, kad bent vienas is musu isliktume gyvu Dvasije. Nesvarbu ar zmogus tiki Dieva esant, svarbu, kad turi vilti ir tiki ateitimi. Vertindamas besiklostancias realijas Dievas mato kiekvieno is musu perspektyvas ir viliasi bei tiki jog besivystydami kaip Zmones, Dvasioje, mes surasime tikraji Saltini ir gersime tik tyra informacija, Sventaja Jo Dvasia. Tik nepainiokime, branguciai, Dievo su Visatos Kureju, nes tai yra du skirtingi pradai. Beja, ko tu siandien be sijono..?

2009 m. birželio 29 d., pirmadienis, 22:42:13
Bet ar ilgai terliosis?:)

2009 m. birželio 29 d., pirmadienis, 21:04:57
O koks skirtumas kada pagonis gala gaus, vistiek be perspektyvu. Arba pagonis atsivercia, arba kaip stabdis, kenksmingas Dievo reikalui, privalo nueiti nuo arenos kurioje armagedonas vyksta. Kurejo planuose pasigailejimas nenumatytas, ir tokie kokie esame, jau senei turejome isnykti. Tik Dievas su mumis ir terliojasi.

2009 m. birželio 29 d., pirmadienis, 19:08:16
Gerai būti krikščionu. Pasiimi kalaviją, pasakai-`Got mit uns` ir eini pagonų krikštyti. Paskum braidai kraujo upėje, kepi macus... Faina:)

De'santukas 2009 m. birželio 29 d., pirmadienis, 19:00:47
Mano tetukas prapuole, paniro i siguliarine aki ir lig siol dar nera. Ne pirmas kartas, mes su mama tikimes, kad ir si karta is tos nirvanos parlys. Nepergyvenkite, apie Astaro komanda ir apie pacia Galaxy knfederacija ir as viska zinau. Zinau daug ir apie kitus kurie rezga ivairiausius planus zemes atzvilgiu. Bet ko jus cia aikciojate, juk per daugeli tukstantmeciu jie cia. Kai silpnu dar proteliu buvome, patiklus, jie juk viesai tarp musu rodesi, moke. Tie ju mokslai ir isvirto religijomis. Deja, kadangi dviese moke - vinas nigeris, o kitas blond, tai ir zemieciai suskilo. Nigeris menuliui atstovauja ir samanu, burtininku bei kunigu, sventiku priveise. Blondinas gi, Saulei atstovauja. Per amzius jis aristokratija ugde. Taciau deja, juodukas visur deguto pila, kad zmones paslystu ir uzuot nugaleje pasaulietiskumus sunoktu vaisiais Kurejui - padvaluose zemes raganautu ir sudnoje dienoje prazutu. Kvaili kurie mano, kad krikscionybe ka bendro su Kristaus mokymu turi. Kristaus mokymas - ne religija.

RevalimeLiava 2009 m. birželio 29 d., pirmadienis, 15:51:06
Äė’ Āąń ńąéņū ģóēūźąėüķūõ ćšóļļ,ķīāīńņč ģóēūźč 2009,ģóēūźąėüķūå ńąéņč,ģóēūźąėüķūå ńąéņū ńźą÷ąņü.

":" 2009 m. birželio 29 d., pirmadienis, 12:31:46
"...ateivių, gal Sirijiečių planas su Aštaro komanda, atstatyti teisingumą žemėje, sutvarkyti finansinį sektorių, gražinti žmonėms prarastus indėlius ir t.t ir pan.".
Tai teisingumo atstatymas ir prarastų indėlių gražinimas dabar jau vyksta? Juk taip "IŠPRANASAUTA". Tai kas tie GERADARIAI - dievulis su savo sūneliu jėzumi, ar Sirijiečiai?

Peggybird 2009 m. birželio 29 d., pirmadienis, 10:08:31
Very helpful and positive forum, I have already learned a lot from just reading?
Peggybird

2009 m. birželio 29 d., pirmadienis, 06:56:17
Nesitikėkite ramybės. Ji tik `kitame` pasaulyje, po šito. Ir tai tik laikinai, kol pasiimsite naują karmą. :)

2009 m. birželio 28 d., sekmadienis, 23:05:06
Kuo zmogus maziau zinai tuo ramiau gyveni.

<----------------- 2009 m. birželio 28 d., sekmadienis, 22:58:07
Galbūt NESARA yra tik politinė ir ekonominė programa?

<-------- 2009 m. birželio 28 d., sekmadienis, 22:20:55
www.nesara.us

~~~~~~> 2009 m. birželio 28 d., sekmadienis, 21:40:17
"O pats tiki tuom ką parašei?Ar šiaip ... "
Hm? :)
Tiesą sakant, tai buvo tik intriga. O ji atsirado iš mano sužinojimo ką tai reiškia NESARA. Ir tai nutiko prieš keletą metų, kada nei aš, nei kiekvienas iš jūsų net nesapnavote, kad gali atsitikti pasaulinė finansinės piramidės griūtis, kada bankrutuos bankai ir milijonai žmonių liks `prie suskilusios geldos`.
Jeigu panorėtumėte ir pagooglintumėte kas tai yra NESARA, tai pamatytumėte, kad tai yra kažkokių tai ateivių, gal Sirijiečių planas su Aštaro komanda, atstatyti teisingumą Žemėje, sutvarkyti finansinį sektorių, gražinti žmonėms prarastus indėlius ir t.t ir pnš.
Tai mane ir `užkabino` kai kurie dalykai. Pvz. Iš kur jie( kaip jūs sakote sektantai) žinojo, kad tai įvyks, kas dabar vyksta ir tam blogėjimui dar galo nematyti?
Negalėčiau ir nesutikti su
"":" 2009 m. birželio 28 d., sekmadienis, 10:55:23"
įžvalgomis. Gali būti ir tai ką jūs sakote.
Yra dar ir kitas dalykas; tame laiške minimi nežemiškų civilizacijų erdvėlaiviai, kurie laikas, nuo laiko, kai kam pasirodo, tuo lyg pratindami mus. Žinoma, NSO srityje mes dar per daug žali, kad suprastume kažką labai apčiuopiamo, bet šį fenomeną aš neatmetu, o pagal galimybes studijuoju. Ir visai nelaiko kažkokiu tai nupušimu. :)
Žodžiu-X failai. :))

":" 2009 m. birželio 28 d., sekmadienis, 10:55:23
G.Klimovas gerai išstudijavęs žydiją rašo, kad žydkrikščionybė išsisėmė ir žydams, kad toliau valdyti pasaulį reikia naujo įrankio. JAV, kur žydai puikiai įsitvirtino, senokai kuriama naujos "religijos" koncepcija.
Ar ne apie tai šie "laiškai"?
Mat kaip, ir šie "dievo tarpininkai" pripažysta žydkrikčšionybės, švelniai tariant, trūkumus. "Beveik magistre", au, kur tu. Žiūrėk, atsirado tau varžovai, tavo dievą Jėzų konfiskuoja. Ir dar pripažysta, kad dievų daug, religijų daug. Bet gi jau daugelis supranta, kad DIEVAS vienas. Tai gal tu garbinį tik stabą, nors kitus vadini stabmeldžiais.
Ačiū nors už tai "dievo pasiuntiniams", kad negasdina žmonių svieto pabaiga ir nereikalauja išpirkos, kaip artėjant pirmam m.e. tūkstantmečiui žydkrikščionys ubagais paleido milijonus Anglijos valstiečių.
"Svieto pabaiga" šiariniam pusrutuliui ateis kai š. ašigalis atsisuks į Saulę ir ištirpdis ašigalio ledus. O gal tie emanueliai sustabdys ašigalio slinkimą Saulės link?
Amerikų čiabuviai patikėjo, kad grįžo jų mokytojai ir 60 milijonų iš 80- ties paguldė savo galvas. Jėzaus mokiniai ir išpažinėjai pasimaudė jų kraujuje.
Reika gerai apsiginkluoti, kad neatsitiktu taip kaip amerikiečiams, ir atremti naujo "mesijo" atėjimą. Pirmas Jėzaus "atėjimas" sunaikino aristokratišką (anot Č.Gedgaudo) ARIJŲ civilizaciją ir atnešė gamtos turtų gruoboniškų plėšykų "civilizaciją". Pasekmes ne tik matom, bet ir savo kailiu jaučiam kasdien.

<---------- 2009 m. birželio 28 d., sekmadienis, 00:25:27
O pats tiki tuom ką parašei?Ar šiaip ...

~~~~~~> 2009 m. birželio 27 d., šeštadienis, 22:43:56
Jokiai. :)
Čia buvo jūsų `klausos patikrinimas`.

<----------- 2009 m. birželio 27 d., šeštadienis, 20:13:39
Kokiai sektai priklausai?

~~~~~~> 2009 m. birželio 27 d., šeštadienis, 15:06:18
Ką manote, protingieji kurmiai? :)

Jietis 2009 m. birželio 27 d., šeštadienis, 15:05:25
- Šviesa Viduje – arba panašų posakį. Kiekvienas, kuris to trokšta, užsitarnauja sau tam tikrą Visos Visatos Tėvo dalį. Tai tiesiog Jus patį padaro Dievo Sūnumi. Kitas išsireiškimas tam yra -Tėvo Fragmentas.
Taigi Trejybė yra neteisingai suprantama. Tėvas yra Visos Visatos Kūrėjas. Sūnus yra gyvybės siela ir Dvasia yra proto šaltinis. Tėvas neturi ypatingų žmonių, nei vienas žmogaus neturi viršenybės virš kito. Mūsų Planeta kartą buvo pasisavinta vienų iš Galaktikos gyventojų, kurie blogai panaudojo savo galias ir tuo metu sukūrė daugybę religijų Žemėje su tikslu, kad kiekviena iš jų būtų atskirta ir kovotų dėl savo viršenybės. Dvasinis tobulėjimas priklauso individui, kuris sukuria savo troškimus ir mokosi, arba bent jau taip turėtų būti. Šioje Žemėje mes gyvename lyg tikrame kalėjime, kuris iš dalies susikūrė tada, kai mes atidavėm savo asmeninę Dievo galią kitiems. Kai mokymas apie tai bus suprastas, jis paskatins greitą dvasinį tobulėjimą šioje planetoje.
Krikščionybėje visada buvo tragiškai neteisingas supratimas apie Jėzaus Kristaus Antrąjį Atėjimą. Rojus nebuvo teisingai suprantamas, nepaisant tų mokymų, kurie buvo atnešti į Žemę labai seniai. Vietoj to, kad nueiti į Rojų kažkur, Rojus ateina į Žemę. Rojus, tai yra daugiau nusiteikimas ir gyvenimo būdas, negu konkreti vieta. Mūsų Visata iš tikrųjų turi Vyriausybę. Didžiuliai Rūmai, paminėti Biblijoje yra specialių sferų kombinacija, naudojama Visatos administraciniam biurui, mokykloms bei apgyvendinimui.
Aš įkūriau organizaciją, pavadintą AbundantHope ir aš glaudžiai dirbu su Sananda Imanueliu ir Kristum Michaeliu prie šio projekto. Jie yra patarėjai ir mano asmeniniai draugai. Aš kartu su Sananda, Kristum Michaeliu, Mohamedu, Buda, ir kitais Dvasiniais Mokytojais parašiau visą eilę pranešimų. Dabar jau yra parašyta 65 pranešimai. Jūs galite juos rasti svetainėje www.abundanthope.net. Jie taip pat yra patalpinti ir kitose svetainėse įvairiomis kalbomis. Google paieškos pagalba jūs galite ieškoti Candace Frieze ir juos rasite. Internetas tai mūsų žvaigždžių svečių dovana mums !
Mano organizacija turi milžinišką misiją. Mūsų planeta turi daug darančių žalą žmonių ir mums iš tikrųjų reikia labai daug mesijų, kurie padėtų išgydyti mūsų planetą. Mes paskatinsime religines organizacijas ar kitas grupes, ar individus kurti mesijinius projektus. Šie projektai veiks apjungti vienos idėjos „ Du AR Daugiau Mano Vardu“ ir bus susiję su AbundantHope. Kaip Antrojo Atėjimo proceso dalis, visame pasaulyje bus išskirti dideli finansiniai ištekliai įvairiems projektams įgyvendinti.. Jūs galite teikti paraiškas šiems fondams gauti, arba galite individualiai rinkti pinigus šiems projektams. Mums reikia įvairių Mesijų projektų , ne tik religijoj bet ir mene, technologijose, švietime, biznyje, medicinoje ir moksle. Sąrašas gali būti begalinis. Kiekvienas yra kviečiamas dalyvauti ir kurti viziją - didelę ar mažą.
Jei norite sužinoti daugiau apie NESARĄ, kuri prasidėjo JAV ir apskries visą pasaulį, siūlau apsilankyti www.white-nights911.com ir www.nesara.us.
Nėra galimybės susisiekti su kiekviena organizacija. Aš būčiau labai dėkinga, jei jūs nukopijuotumėte šį laišką ir perduotumėte jį savo draugams, kolegoms ir pažįstamiems. Įdėkite jį į savo internetinius puslapius ir diskusijų forumus. Skambinkite ir rašykite elektroninius laiškus. Išplatinkite šį laišką greitai, kad visi galėtų pasiruošti artėjančiam džiaugsmo, meilės, vilčių ir naujų mokslų laikotarpiui, kuris ateina į mūsų planetą. Kontaktinę informaciją Jūs galite rasti mano svetainėje www.abundanthope.net, paspaudę nuorodą „Contact Us“. Paskutiniu metu aš pasirinkau keletą mūsų organizacijos regioninių direktorių ir Jūs turėtumėte užmegsti kontaktą su Jūsų regiono direktoriumi. Taip pat Jūs galite rašyti man adresu, kuris patalpintas svetainėje.
Aš nuoširdžiai dėkoju 400 mano draugų, kurie padeda išplatinti šį laišką, o taip pat dėkoju Jums visiems, kurie gaunate šį laišką, už jūsų pastangas tęsti šių gerų žinių skleidimą!
Palaima visiems,
Candace Freize

Jietis 2009 m. birželio 27 d., šeštadienis, 15:02:44
From AbundantHope.net
Translations of Cleric Letter
Lithuanian Cleric Letter
By
Feb 8, 2007, 10:03
Brangus Ganytojau, Rabinai, ar kitas dvasinis asmuo, kuris gavote šį laišką,
Mano vardas Candace Frieze. Aš esu Antrojo Atėjimo (Jėzaus Kristaus sugrįžimo) planavimo komiteto narė. Tai bus nuostabus įvykis, kuris greitai įvyks šiame pasaulyje, kuriame mes gyvename. Antrasis Atėjimas bus skirtas visai Žemei, visų tikėjimų, visų kultūrų žmonėms ir pačiai mūsų Planetai. Daugelis iš jūsų jaučiate, kad artėja kažkas svarbaus ir taip yra iš tikrųjų. Šis įvykis buvo planuojamas jau daugelį metų ir buvo pravedama daug įvairių apmokymų, gal Jūs pastebėjote, kad smarkiai išaugo dvasinės auklėjamosios medžiagos leidyba.
Antrasis Atėjimas susideda iš trijų dalių. Pirmoji dalis tai yra veiksmai JAV televizijoje ir kitur apie programos, kuri vadinama NESARA. paskelbimą. Apie šią programą bus diskutuojama per jos pristatymą ir jos koncepcija bus paskleista visame pasaulyje. Tuo pačiu bus paskelbta apie Kristaus sugrįžimą ir daugelio Iškiliųjų Mokytojų dalyvavimą šioje programoje. (Nors gal šį laišką Jūs jau gavote po šio įvykio!)
Antroji dalis – tai padažnėjęs pasirodymas žvaigždėlaivių iš kitų mūsų Visatos planetų. Jie yra apsupę mūsų Žemę savo žvaigždėlaiviais jau daugelį metų. Jūs galite juos matyti kiekvieną naktį, kai dangus yra giedras. Jie atrodo kaip žvaigždės, bet skirtingai nuo žvaigždių, jie skleidžia šviesos blyksnius, kurie mirguliuoja įvairiom spalvom. Kai kurie atrodo kaip didelis šviesos kamuoliukas, per didelis, kad būtų žvaigždė. Visa tai labai gražu ir linksma stebėti. Galbūt jūs juos pastebėjote, bet dar nežinojote, kas tai yra. Mes turėsime suplanuotus jų avia pasirodymus su šatlais, kurie su įgula bus iš atskirų žvaigždėlaivių.
Šie žmonės atvyko pas mus iš žvaigždžių padėti įvykti šiems nuostabiems įvykiams Žemėje. Jie priklauso Šviesos Galaktikos Federacijai ir yra kur kas labiau išsivystę, nei mes - savo technologijomis ir dvasingumu. Mūsų Planeta labai serga, oro ir vandens tarša yra siaubinga. Mūsų žmonės kenčia nepriteklius pradedant maistu, pastoge ir baigiant išsimokslinimu bei dvasiniu švietimu. Kitų planetų gyventojai atėjo padėti mums, kai to mums labiausiai reikia. Šios stadijos tikslas paruošti mus trečiajai įvykių daliai – svarbiausiam renginiui - Antrajam Atėjimui nuostabiam įvykiui, kuris apims ir milžinišką šou, kurį atliks mūsų svečiai iš Galaktikos Federacijos. Daugelis jų nusileis mūsų žemėje. Nebijokite to, nes jie atvyksta pas mus padėti Dievui. Daugelis iš jų yra Angelai.
Prieš beveik 2000 metų mūsų Planetą aplankė nepaprasta asmenybė, jo vardas buvo Kristus Michaelis ir jis yra Kūrėjas Dievo Sūnus esantis prie mūsų Visatos vairo. Jis yra „Kristus“. Ir jis sugrįžta taip, kaip jis buvo žadėjęs ir jis žengs mūsų Žeme, kai tik bus tam tinkamas laikas po Antrojo Atėjimo renginio.
Tuo laiku Jis atėjo į Žemę kartu su kitu, labai pažangiu Mokytoju, kurio vardas buvo Imanuelis. Imanuelis buvo Karalius Deividas iš Senojo Testamento ir Jis tada sugrįžo tai ypatingai misijai - mokyti. Jie abu buvo vadinami Jėzumi ir jie atėjo į Žemę viename kūne. Aš žinau, kad tai skamba kebliai ir keistai, bet tai buvo puikus būdas mūsų Visatos Kristui asmeniškai aplankyti mūsų Planetą. Jis atėjo suprasti mūsų Planetą ir jos problemas, gyvendamas kaip mūsų Žemės gyventojas – Žmogus. Štai kodėl Jų bendra mokomoji misija mūsų Planetai visada buvo išskirtinė nuo pat senovės. Imanuelis užsitarnavo didelę garbę už jo darbą kartu su Kristum Michaeliu ir už tai įgijo naują vardą „Sananda“. Dabar jis vadinamas Sananda Imanuelis ir Jis taip pat grįžta šiuo metu į Žemę. Šį kartą Jis grįžta atskirai nuo Kristaus Michaelio, bet kartu su Juo atlieka šią bendrą misiją. Taip pat į Žemę sugrįžta kiti Didieji Mokytojai, kurie buvo atėję į Žemę anksčiau. Beveik kiekviena religija kalba apie sugrįžtančius Mokytojus, kartais tuo pačius, kartais skirtingus. Mohamedas grįžta Islamui, Buda negrįžta, bet budistai laukia kito sugrįžtančiojo – jo vardas Maitreya. Žydai taip laukia Sanandos Imanuelio, nes Jis buvo Deividas. Yra ir daugiau sugrįžtančiųjų, kai kurie ateis tik labai trumpam laikui. Kiekvienas iš jų turi savo planą ir pasirodys skirtingose vietose. Buda yra atsakingas už daugelį mokyklų Kitoje Pusėje, mūsų asmeniniame Rojuje ir Jis tęsia mokymus šioje karalystėje. Jūs dažnai aplankote šias mokyklas per savo naktinį miegą.
Dabar suteiksiu Jums trupučiuką daugiau žinių. Yra ne viena Visata, bet labai daug ir kiekviena iš jų turi savo Kūrėją Dievo Sūnų prie jos vairo. Mūsų Visata vadinama „Nebadonas“. Kristus Michaelis, paminėtas anksčiau, yra mūsų Kūrėjas Dievo Sūnus. Kūrimas vyksta toliau, niekada nesibaigia ir atsiranda vis daugiau saulių ir planetų. Jos yra apjungiamos į valdymo grupes, vadinamas Visatomis. Dabar vien Nebadonas turi 3,8 mln. planetų, kuriose yra gyvybė. Visata yra iš tikrųjų milžiniška!
Žemės gyventojai bus supažindinti su daugeliu naujų mokymų. Vienas iš jų yra tai, kad yra daugybė įvairių Dievo Sūnų. Jūs dažnai girdėjote išsireiškimą - Šviesa Viduj

":" 2009 m. birželio 27 d., šeštadienis, 11:10:50
Ir ką gi tu, "beveik magistre" sumalei? Ar pats tikrai supranti ką išpurškei viešumon?
"Jėzus nebuvo žydas dvasioje"?????? Tai kad evangelijoje labai tvirtai ir be jokių užuolankų pabrėžiama jo kilme - 42 kartos ŽYDAS.
"Tėvas jam parenka tokius biologinius tėvus"??????? "Nekalta" mergėlė ir nukriošęs senis. Nesusipainiojai, "magistre"?
Juk čia ir pasireiškia tavo gojiškumas. Tau mąstyti negalima ir ypač logiškai. Tau subedžiotos gairės iš kurių nebeištruksi, nors niekaip nesuderinsi savo "teiginių" su sveiku protu.
Arijai pateikė ateities kartoms tokios informacijos, kuria iki šiol dar ne visą žmonija iššifravusi. Tavo gi "dievas" toks neišmanelis, kad nežino net tvano priežasties. Ir ko gi tu tikiesi, kad tave išmokins? Meilės, kurią žydkrikščionys demonstravo amerikų indenams? lietuvių bočiams? Meilės, kuria demonstruoja ir dabar arabams? Tave moko žydiškai veimainiaut, žydiškai meluot, sukčiaut, plėšikaut ir niekint savo tėvus. Štai tavo tikras veidas. Ne tas, kuriuo nori "pasipuošt" deklaruojamomis
"gėrybėmis". Ne tie laikai, kad galėtum privest tikėti apgaulingais žodžiais. Praregiančiu vis daugiau.

2009 m. birželio 27 d., šeštadienis, 00:01:57
O apskritai, - ne i ta puse tu ziuri. Jezus nebuvo zydas dvasioje, kaip esybe, Jezus buvo ir yra Zmogus, ir Zmogaus Sunus... Evoliucinio zmogaus prigimtis yra gyvuniska ir niekuo nekitokia kaip kitu gyviu. Ir biologine ir psichologine prigimtimi mes visi is vienos saknies kile. Tad musu, kiekvieno naujai gimusio likimai, atitinkamai pagal gimtosio genties linijos iskrypimus, egogyvunisku gaivalizmu pagisti, o Kristus tokio likimo faktiskai kaip ir neturi, nes Tevas jam parenka tokius biologinius tevus, kurie, siuo atzvilgiu, buna maziausiai "kalti", be to, nuo mazumes Pats juos tokiai misijai dar ir ruosia, specifiskai globoja, saugo ir veda... Kristus gimsta tik su Dvasinio pobudzio likimu, kuri jam Pats Tevas suklosto pagal is anksto numatyta uzduoti. Jo likimas - pazinti ir koreguoti zmoniu "nuodemes", arba kitaip - likimus. Kad galetume teisingai suprasti kas su zmonemis darosi, reikia zinoti jog evoliucini zmogu kamuoja du likimai - egogyvuniskos prigimties sauksmas ir Dvasine uzduotis...

Sakme apie prota>> 2009 m. birželio 26 d., penktadienis, 00:38:42
Kam Dievas jo nedave, tas neturi kuo suprasti...

":" 2009 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:57:12
Žydas negali būti toks kaip ariijas. Jis visus nežydus laiko gojais. Jau esu tai parašęs, bet jei tau niekaip tokie paprasti dalykai nedašunta, tai čia jau žydkrikščionėli tavo problema.
Jėzus, sakai, valdo? Ką valdo? Gojus, tokius kaip tu? Tai žydai tą seniai skelbia. Tu nori tarnauti žydams, tarnauk, bet manęs neprišnekinsi.
Tavo "Kristaus gvardija" žengia ..... į susinaikinimą. Nebedaug beliko laiko žydkrikščionybei.
"Jėzus Valdo", reiškia tu jį pripažysti dievu. O juk tai gryno vandens dirbtinis stabas. Kokia išvada - esi stabmeldys, garbinantis susikurtą STABĄ. SEKMĖS STABMELDĮ kelionėje į niekur.

":" 2009 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:56:54
Žydas negali būti toks kaip ariijas. Jis visus nežydus laiko gojais. Jau esu tai parašęs, bet jei tau niekaip tokie paprasti dalykai nedašunta, tai čia jau žydkrikščionėli tavo problema.
Jėzus, sakai, valdo? Ką valdo? Gojus, tokius kaip tu? Tai žydai tą seniai skelbia. Tu nori tarnauti žydams, tarnauk, bet manęs neprišnekinsi.
Tavo "Kristaus gvardija" žengia ..... į susinaikinimą. Nebedaug beliko laiko žydkrikščionybei.
"Jėzus Valdo", reiškia tu jį pripažysti dievu. O juk tai gryno vandens dirbtinis stabas. Kokia išvada - esi stabmeldys, garbinantis susikurtą STABĄ. SEKMĖS STABMELDĮ kelionėje į niekur.

2009 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 06:30:17
Zydas, yra zydas - tokie jie kaip tu... O zydkrikscionys - dabartiniai lietuviai, lenkai... vn.zd. - katalikai. Tai kas, kad zydai kureja jehova pavadino, o tu pradziapaciu (tegul net ir perkunu - esme nuo to nepasikeicia) - vistiek jus liuciferine savinaikos programa prieme. Dievas ne tai, Dievas - tai laisvas nuo ideologinio duro zmogus, ir gyva jo Sirdis... Drebekite patamsiai, Kristaus gvardija zengia! ...ir fasistuojantys, su visais fiureriais bei fiureriukais - i nebuti nueinantis pasaulis... Kuo arsiau agonijos konvulsijose ardysites, tuo greiciau sunyksite. Jezus Valdo!

":" 2009 m. birželio 24 d., trečiadienis, 16:47:34
Ir kas gi tokią "nuomonę" Pareiškė? Ne gobšuoliai - žydkrikščionys?
Kiek man žinoma, Artanija yra šventa arijų žemė į kurią svetimšaliai ne turėjo teisės įžengti. Brunas įtikėjęs į savo "dievo" galybę ir apsaugą, drąsiai žengė į Artaniją. Kadangi nepaisė draudimo, tai ir buvo nuteistas pagal šalies įsytatymus.
Juk ir kryžiuočiams leidus tam tikrais maršrutais keliauti Vytautas turėjo skelbti specialų dekretą. Taip pat ir pasigailėjus žydų, kuriuos eilinį kartą, kaip pasiutusius šunis išvaikius iš Ispanijos, Vytautas dekretu leido tam tikrose vietose jiems apsigyventi.
Daug įvairių suktybių žydkrikščionys, nugalėję mūsų bočius, prikrėtė. Ir vakarykštę RASŲ šventę, KUPOLĘ, pavertė joninėmis, atseit Jono-krikštytojo garbei.

iliuzija 2009 m. birželio 24 d., trečiadienis, 14:58:45
Geriau pakalbam Lietuvos 1000 čio tema
Yra nuomonių, kad Šv. Brunonas ir ankstesni beginkliai misionieriai, keliavę krikštyti prūsų ir lietuvių, buvo žiauriai nužudyti visai ne dėl to, kad stabmeldžiai labai brangino savo šventąsias giraites ir kalnelius. Penki benediktinai vienuoliai dabartinėje rytų Lenkijoje 1003 m. buvo nukankinti todėl, kad pagonys plėšikai tikėjosi pas juos rasti lenkų didžiojo kunigaikščio Boleslovo Narsiojo neva dovanotų sidabro indų.

2009 m. birželio 23 d., antradienis, 22:17:57
Jezus Valdo! Sumalsime jehova i miltus ir susersime zuvims!

tarpininkė tarp žmonių ir angelų 2009 m. birželio 23 d., antradienis, 19:16:21
Dievas yra visur. Jis kantriai stebi Blogio pastangas atitolinti Geruosius nuo jo. Jehova liūdinčia širdim viską stebi bei laukia , kol žmonės savo valia atsigręš į jį. Tik teisieji gali tikėtis pakliūti į Jehovos karalystę amžinam gyvenimui...

Biblijos pagrindinis puslapis
Mitologijos puslapis (jame yra Biblijos nuorodų skyrelis)
Vartiklis