Ankstesnių žinučių archyvas:

Tęsėjas 2009 m. kovo 28 d., šeštadienis, 10:09:30
Gerbiamas Petrai. Mūsų protėviai prieš krikščionybės įvedimą Lietuvoje nei pažinonjo Kristų, nei jį garbino.Bet šios datos, kuri simbolizuoja pavasarį ne tiktai gamtoje bet ir žmonių dvasiniame gyvenime,protėviai negalėjo nežymėti bei negarbinti. Beje apie šią bei kitas analogiškas šventines dienas, kurios švenčiamos ir mūsų laikais, gana gerai ir pagarbiai aprašo mūsų poliglotas ir priešistorikas Česlovas Gedgaudas savo knygoje "Mūsų praeities beieškant". Tai pavyzdys, kai tam tikros tradicijos yra gajos per tūkstantmečius,nepriklausomai nei nuo Žemės fizinės padėties,nei nuo vyraujančio tikėjimo. Juk pastarąjį net daugiau nei prieš 60 000 metų "išrado" bei sukūrė taip pat mūsų protėviai. Tai liudija ir pats pirmas Žemėje dievas Pradž(i)apatis.Daugiau apie jį sužinosite iš knygos "Per praeitį į ateitį".

Jietis 2009 m. kovo 28 d., šeštadienis, 08:53:04
.
ATEIVIS
.
Kas tas NSO sakai
Gal net ir pats to nežinai?
Kartoja skeptikai be atvangos
Bet gal kada ir jie jau sužinos?
...
Duok jiems įrodymų, daug faktų
Kad mokslo vyrai garantuotų
Formulėmis, daiktiniais įrodymais
Be jokių lytinių ten aktų.
...
Didžioji Paslaptis-ne erdvėje,
Net ne Visatoje beribėj
Čia žemėj, kurioj mėlynas dangus
Čia kur tada, kažkada, virš kurios
Betliejaus žvaigždė sužibo.
...
Daug keisčiausių ženklų jau matyta
Net Apreiškimo knygų storų prirašyta
Dabar ir tada, ir dar daug ankščiau
Bet vis ieškome, tikimės, gal bus dar kas aiškiau.
...
Jei norite, galiu jums pasakyt
Užklydęs čionai kaip praeivis
Didžioji Paslaptis- tai yra
JĖZUS KRISTUS-ir yra tikras ATEIVIS.
.

De'sant 2009 m. kovo 28 d., šeštadienis, 05:40:05
Nors ir ne kalbeti mes gime, bet ir nekalbeti negalime. Kalbeti ar nekalbeti, tai dilema pagal apsisprendimo problemiskumo laipsni tolygi egzistencinei aktualijai "buti ar nebuti", todel, kad net ir menkiausias musu poelgis yra atitinkamai veiksnus ir suponuoja santykius. Analoginiai individo santykiai su Kurejo programomis, ji tik naturalizuoja ir neteikia jokiu valios perspektyvu. Valia, Kurejo atzvilgiu, tai jau yra individo savivales aktas. Turedami valia apsispresti, jau imame savuosius likimus i savas rankas ir uzuot gamtos desniu tik naturalizuojami, jau privalome savo santykius su jais harmonizuoti, ir arba sveikai progresuoti, arba priespastatydami jiems savo klaidas ir uzsispyrima nuo ju ir prazuti. To Dievo, kuri paminejo Jezus Kristus, santykiai su Kureju yra harmonizuoti, bet pats Jis nera naturalus.

Petras 2009 m. kovo 27 d., penktadienis, 20:18:31
Gerb. Tęsėjau, negaliu nesutikti su Jumis. Jūs teisus. Ir Jėzaus "gimimas", ir "prisikėlimas" priderintas prie mūsų protėvių švenčių.
Turiu Jums klausymą. Jėzaus "prisikėlimas" vadinamas Velykomis. Juk tai irgi bočių žodis, tik prasmė iškreipta. Nežinau kokią prasmę tam žodžiui suteikė bočiai. Esu girdėjęs ir "Vėlių Velykos". Būsiu dėkingas, jei paaiškintumėte man to žodžio tikrąją prasmę.

Tęsėjas 2009 m. kovo 27 d., penktadienis, 17:45:08
Gerbiamas Petrai, per neįgudimą dirbti su dabartinę technika, kompiuteryje palikau savo nepageidaujamą spaudą. Dar 1939 metais esu krikštytas.Tačiau vis daugiau sužinau ir apie savo protėvius, apie jų religiją,apie jų kultūrą.Beje ji sąmoningai buvo sunaikinta barbarų iš vakarų,kurie dar 330 metais Romos imperatoriaus Konstantino I lūpomis buvo arijų kultūrai paskelbe Kryžiaus žygį, o 1387m. ir per prievartą apkrikštijo. Kartu buvo nurodyta naikinti ne tiktai pačius arijus bet ir visa tai kas turėjo arijų dvasią-šventoves, kultūros statinius,pačią kultūrą, net raštą. Jeigu rasite bibliotekoje paskaitykite lietuvių kilmės lenko archeologo Konstantino Kosciuškos knygutę, kurioje jis aprašo kaip maždaug dar net 1900m. buvo naikinamos arijų šventyklos ir jų vietoje iš mūsų protėvių šventyklų akmenų buvo statomos katalikiškos cerkvės. Įdomu tai, kad akmenys į mūrą buvo dedami ornamentais į vidų, kad toje vietoje neliktų net arijiškos dvasios. Tačiau, ponas Petrai, daug nesisėlokite. Viskam savo laikas. Juk katalikiškame tikėjime visos bažnytinės apeigos yra išlikusios iš anų laikų. Liko net anų laikų vyskupų bei aukščiausiųjų dvasiškių krivulės, kurias laikė arijų kriviai, net arijiškos mitros ant viskupų galvų. Pakeista yra labai ir labai nedaug. Net ir dievo motina Marija, anot biblijos, yra Saulės deivė, o Kristus, anot tos pačios Biblijos, yra šviesa. Ar mūsų protėviai negarbino Saulės dievą, bei jos skleidžiamą šviesą? Užtenka jau žemėje revoliucijų! Vadinkimės mes kaip norime, tačiau, anot mūsų poetės- Mūs protėvių dvasia gyva!

Petras 2009 m. kovo 27 d., penktadienis, 11:28:21
Sprendžiant iš el. adreso į mane kreipėsi pats rašytojas Romualdas Zubinas. Aš didžiai pamalonintas. Labai Jus gerbiu, bet man užkliuvo Jūsų žodžiai "kaip mes katalikai", su kuriais aš nesutinku. Nenoriu būti vadinamas kataliku bent jau aš. Kai mane pasiekė info apie žydkrikščionių darbus (teisingiau būtu sakyti nusikaltimus) Amerikose, mūsų protėvių atžvilgiu ir daugelyje kitų vietovių, negaliu prisidėti prie tų, kurie tai pateisina, kurie kartu su kryžiuočių darbų tęsėjais niekina, dergia ir spjaudo ant protėvių atminimo.
Iš Č.Gedgaudo, Lietuvos bajorų palikuonio, Lietuvos patrioto, atlikusio milžinišką darbą, kurį vadina tik maža mūsų protėvių istorijos dalimi ir tik istorijos griaučiais, sužinome kokia aukšta kultūra ir tvirti moraliniai principai klestėjo protėvių visuomenėje. Dabartiniai Lietuvos "istorikai" nesugebėdami paneigti jo pateiktus faktus niekinamai vadina "gedgaudiada", nors nenurodo nė vieno fakto Č.Gedgaudo "išlaužus iš piršto". "Istorikai", kuriuos vadinu vis dar bežaidžiančius vaikiškoje smėlio dėžėje su trumpom kelnaitėm ir kaip papūgos kartojančius viską ką liepia vokiečiai, rusai, lenkai ir Vatikanas (mūsų amžini priešai). Savo nuomonės jie neturi, nes tūkstantmečiai Europos archyvai jiems neprieinami, o gal ir kvalifikacija ne to lygio. "Istorikai" kuriems Mingaugo laikai gili senovė, istorikais vaditis neturėtu. Tai tik prasti amatininkai, menkais darbeliais užsidirbantys duoną kasdieninę.
Visais įmanomais ir man prieinamais budais stengiuosi po trupinėlį surinkti info apie protėvių Arijų religiją. Esu labai dėkingas jaunuoliams, kurie verčia į lietuvių kalbą informaciją apie Arijų religiją iš Č.Gedgaudo paminėtos religijų ir etikos enciklopedijos. Tikiuosi ten rasti teisingų žinių apie bočių religiją, kurią žydkrikščionys, stovėdami ant žemesnės išsivystymo pakopos ir žydiškai veidmainiškos moralės, drįsta vadinti juos pagonimis, t.y. kaimiečiais, tamsuoliais. Bet tie, "civilizaciją" atnešę į mūsų kraštą, nesugeba paaiškinti, kaip "tamsuoliai" pasistatė S.Daukanto aprašytą (žydkrikščionių sunaikintą) Vilniaus piramidę su nuostabiausiom sąvybėm.
Religija, pastatyta ant melo, suktybių, žūdynių, nekalto kraujo ir žydiškos moralės nėra religija. Tai žmonių sąmonės, dvasios pavergimo ir materialinio plešikavimo instrumentas. Jau vien tai, kad su religijai skirtu vaidmeniu ir užduotimi, tautų moralės sargu ir puoselėtoju, žydkrikščionybė nesusitvarkė, religija jos vadinti negalima.
Jūsų "Perkūnas", Č.Gedgaudo "Mūsų praeities beieškant", J.Statkutės de Rosales "Didžiosios apgavystės" tai pirmosios kregždės, kurios lietuvius patriotus ir šiaip sąžiningus žmonės verčia kitom akim pažvelgti į savo protėvius. Verčia nusimesti nuo akių šydą, kuriuo daug amžių žydkrikščionybė dengė tiesą apie garbingus mūsų protėvius ir savo niekingus darbus.
Ačiū Jums už tai. Šiom dienom gausiu Jūsų knygą "Per praeitį į ateitį", kurioje tikiuosi rasi informacijos, kuri dar labiau praplės mano akiratį.

rzubinas@gmail.com 2009 m. kovo 27 d., penktadienis, 10:00:29
Gerb. Petrai. Malonu, kad Jūs ne tiktai skaitote bet ir nagrinėjate. Mūsų protėvių aukščiausieji dvasininkai krivių krivaičiai buvo visapusiškais eruditais.Jie mokydavosi pas Graikijos bei Egipto mokslininkus. Tad labai gerai išmanė žemės bei aplamai gamtos mokslus. Suprantama, jie buvo ir matematikai,ir teologai, ir puikūs organizatoriai. Visą tai kas tuo metu vyko gamtoje,jie atkartodavo epuose. Taip gimė ir "Iliada" bei "Odisėja". Nors dar XIIa.pr.m.e. arijai (Sanskrito kalboje-grynieji. Jie turėjo ne vieną, kaip mes katalikai, bet daugelį dievų)turėjo raštą, bet pasitikėjo daugiau žmonių bei žmonijos atmintimi. Todėl buvo sukūrę labai tobulą informacijos perdavimo sistemą, apie kurią rašo ir Julijus Cezaris savo kūrinyje "Karo su galais užrašai". Ten jis teigia, kad arijų žyniai ištisomis metų metais mažose patalpose sėdėdami mintinai kaldavo ištisus kūrinius, kurios vėliaus jau mokydavo ir jaunimą. Taip iš XIIa.pr.m.e. informaciją apie to laikmečio įvykius žyniai išsaugojo net iki Graikijos kultūros pradžios. Paskutiniuoju žynių grandinėje, kurie tiktai ir mokėjo vieną iš šių dviejų epų, buvo Homeras. Tikėtina, kad šie žyniai akli jau buvo nuo gimimo, ar apakę per nelaimę? Tuo metu visoje Europoje vyravo arijų kultūra, kurių centras buvo Sikambrėje (dab. Budapeštas). Jis buvo ir Panonijos sostinė. Mat Dunojaus upės baseinas dėl savo dėkingos strateginės padėties, visais laikais buvo kultūrų akumuliatoriumi bei transformatoriumi. Būtent ten ir būvo minėti epai pagimdyti. Tad teigti, kad tai graikų kūrinai yra didelė klaida.

rzubinas@gmail.com 2009 m. kovo 27 d., penktadienis, 09:57:10
Gerb. Petrai. Malonu, kad Jūs ne tiktai skaitote bet ir nagrinėjate. Mūsų protėvių aukščiausieji dvasininkai krivių krivaičiai buvo visapusiškais eruditais.Jie mokydavosi pas Graikijos bei Egipto mokslininkus. Tad labai gerai išmanė žemės bei aplamai gamtos mokslus. Suprantama, jie buvo ir matematikai,ir teologai, ir puikūs organizatoriai. Visą tai kas tuo metu vyko gamtoje,jie atkartodavo epuose. Taip gimė ir "Iliada" bei "Odisėja". Nors dar XIIa.pr.m.e. arijai (Sanskrito kalboje-grynieji. Jie turėjo ne vieną, kaip mes katalikai, bet daugelį dievų)turėjo raštą, bet pasitikėjo daugiau žmonių bei žmonijos atmintimi. Todėl buvo sukūrę labai tobulą informacijos perdavimo sistemą, apie kurią rašo ir Julijus Cezaris savo kūrinyje "Karo su galais užrašai". Ten jis teigia, kad arijų žyniai ištisomis metų metais mažose patalpose sėdėdami mintinai kaldavo ištisus kūrinius, kurios vėliaus jau mokydavo ir jaunimą. Taip iš XIIa.pr.m.e. informaciją apie to laikmečio įvykius žyniai išsaugojo net iki Graikijos kultūros pradžios. Paskutiniuoju žynių grandinėje, kurie tiktai ir mokėjo vieną iš šių dviejų epų, buvo Homeras. Tikėtina, kad šie žyniai akli jau buvo nuo gimimo, ar apakę per nelaimę? Tuo metu visoje Europoje vyravo arijų kultūra, kurių centras buvo Sikambrėje (dab. Budapeštas). Jis buvo ir Panonijos sostinė. Mat Dunojaus upės baseinas dėl savo dėkingos strateginės padėties, visais laikais buvo kultūrų akumuliatoriumi bei transformatoriumi. Būtent ten ir būvo minėti epai pagimdyti. Tad teigti, kad tai graikų kūrinai yra didelė klaida.

yra 2009 m. kovo 26 d., ketvirtadienis, 22:25:23
1. Jeigu Dievas yra visur - tada, ar yra Dievas uragane? O Gazos sektoriuje?
g-generation
o-organization
d-dissolution

Petras 2009 m. kovo 26 d., ketvirtadienis, 10:49:22
Tęsėjau, R.Zubino knygoj "Perkūnas" randu teiginį, kad Trojos karo nebuvo. Tai netiesiogiai patvirtina ir Šlimanas, nors jis tikino, kad karas buvo. Jo amžininkas Foršhameris tvirtino, kad Trojos lygumoj vyko stichijų siautėjimas. Šlymanas rašo, kad atkasė palaikus, kurie "skendo brangenybėse ir aukse". Toliau rašo, kad priešai nebaigė kūnų deginimo ir paliko juos su visom brangenybėm. Juk tokio dalyko negalėjo būti net tais laikais. Juk visi karai vykdavo ir iki šiol vyksta dėl žemiškų turtų. Reiškia "degino" juos ne nugalėtojai, o stichija. Turtų ant nugalėtų priešų tikrai nebūtu palikę.
Dėl Homero autorystės yra daug abėjonių. Kaip rašo R Zubinas "Perkūne", Homeras tą informaciją gavo būdamas tremtyj prie Dunojaus, kur tuo metu gyveno tolimi mūsų protėviai. O dabartinė Graikija pastoviai apgyvendinta tik nuo 8 amž. p. m. e. Visos anstesnės gamtos katastrofos ten nušluodavo visą kas gyvą ir negyvą. Trojos "karas" juk vyko apie 1168 m.p.m.e.

Petras 2009 m. kovo 25 d., trečiadienis, 15:23:21
Pone Tęsėjau, kuriuo dienos metu galima ateiti nurodytu adresu įsigyti knygą? Mano anūkas gali ateiti rytoj, t.y. 03 26 d., bet nepasiteiravau kuriom valandom galima tai padaryti. Tikiuosi, jog iki vakaro man atsakysit, kad galėčiau tai pranešti anūkui. Esu tas biržietis, kuris nurodytu telefonu skambino dėl knygos įsigijimo.

2009 m. kovo 24 d., antradienis, 16:46:12
ateis ateis ponas Petrai:)). Ir jums ateis,ir mums ateis-visiems tas laikas ateis. Viskas bus,o kad laukiant laikas neprailgtu- keikit Dieva Teva, Jo Sunu Jezu Kristu ir Sventaja Dvasia. Naudokites sia prabanga-keikt ir jausti demoniska dziaugsma. Kas zino kiek ilgai sita Dievo malone, kuri skirta tam kad atrastumete Jezu-kiek dar ilgai sia malone laikysis jusu akiplesiskos nuodemes ir piktzodziavimai. Viena galiu jums paantrinti - tai nesites amzinai.

Petras 2009 m. kovo 24 d., antradienis, 10:05:41
Ponas Mamute, religiniuose reikaluose katino Leopoldo metodai neveikia. To, ko tikitės - pakantumo ir abipusės pagarbos - būti negali. Juk tik dėl to mūsų protėviai ir neatlaikė agresyvų žydkrikščionių ir įvairiausių sėktų sektelių spaudimo, kad nenaikino jų kaip pasiutusių šunų, užpuolusiu mūsų kraštą, nes arijų religija toleravo kitokias pažiūras.
Ne arijai kalti, kad dabar po tiekos metų galų gale savanaudžiai gobšuoliai žydkrikščionys suprato, kad GAMTĄ MOTINĄ REIKIA GERBTI, MYLĖTI IR TAUSOTI. Arijai juk taip ir elgėsi. Taip išeina, kad žydkrikščionys prisipažysta nusikaltę ne tik Lietuvai ir lietuviams, bet ir visai žmonijai. Jie, kaip ir komunistai, turėtu klauptis ant kelių ir prašyti atleidimo už visus nusikaltimus. Tik jie to nedarys. Žydkrikščionys ir komunistai to paties lizdo paukščiai, kurių ideologija - melas, suktybės, ištvirkavimai, žūdynės, kraujo liejimas, deklaruojama viena, o elgiamasi priešingai.
Dar ilgai mums teks kęsti išsigimelių priespaudą, nes žmonės neturi informacijos apie jų nusikaltimų mąstą ir žalą, kurie su kiekviena diena vis didėja. Net komunizmo žmonija nesugebėjo tinkamai įvertinti ir pasmerkti. Apie žydkrikščionybės žalos įvertinimą šiuo metu dar negali būti nė kalbos. Bet ateis laikas ir jiems.

2009 m. kovo 22 d., sekmadienis, 03:15:44
Kadangi mums patiems ir Dievui visa ko pasaulyje matas yra pats zmogus, o ateizmo epocha, taip ir neistengusi isigaledama itvirtinti grynai socialini antikrista-pilieti jau bebaigianti nusigaluoti, tai as, budamas Gyvojo Tikrojo Dievo Vaiku, ir Jo ikveptas, esu igaliotas zmonijai apreiksti Naujos Eros pradzia. Musu Tevas, galutinai ivertines su zydu misija susietu evoliuciniu Dvasiniu procesu pasekmes bei susumaves rezultatus ir ieskodamas zmonijai palankiausiu perspektyvu, nuo sandien lietuvius skelbia Naujai Isrinktaja Savo Tauta. O kadangi zydu tauta pasirode beesanti nekam tikusi ir pilnai pateisinti Dievo vilciu bei lukesciu neistenge, tai dar esu igaliotas pasauliui paskelbti ir tai, kad Dievo sandora su zydu tauta, nuo siandienos yra anuliuojama. Nuo siandien Pasventintu, <Lietuvio> Vardu Vainikuotieji, te kaustosi padus ir laukia nurodymu. Arijai Valdo! (Dievo ikveptas ir Kurejo kakuciais pateptas: De'sant 2009.03.22)

Tęsėjas 2009 m. kovo 21 d., šeštadienis, 16:46:40
Dėl Romualdo Zubino knygų įsigijimo galite teirautis laidiniu telefonu Kaune 37 774675 kviesti Petrą.

Mamutas 2009 m. kovo 21 d., šeštadienis, 16:36:36
Ponios ir ponai, iš Jūsų dialogų galima susidaryti nuomonę,kad dar nesibaigė Lietuvos bei lietuvių krikštas ir vis dar tęsiasi Romos imperatoriaus Konstantino I maždaug 330 metais paskelbtas Kryžiaus karas arijams, kuriais lietuvių protėviai ir buvo. Gal jau užtenka tų svetimų misionierių Lietuvoje ir jų kruvinų darbų? Per tūkstantmetį nuo Kryžiaus karo paskelbimo iki masinio lietuvių naikinimo ir krikšto 1387 metais abiejose (naujojo bei senojo tikėjimo)pusėse žuvo šimtai tūkstančių šventikų,kariškių bei civilinių žmonių. Pagrindinai žuvo iškiliausios asmenybės. Lietuvių pusėje buvo nužudyti visi pažinoję runų raštą, kad amžiams dingtų lietuvių istorinė atmintis. Dalinai šis tikslas pasiektas. Tačiau, ponai, vis dar Biblijos skleidėjai,Jūs pavėlavote-lietuvių istorinė atmintis atstatyta! Tačiau nelieskime nei mūsų, nei Jūsų dievų. Užteks tos nesantaikos ir to pykčio bei priešpriešos, kuri net tamstų Biblijoje yra užprogramuota(žiur."Išėjimo knyga" 34 skyrių).Imkime iš jos tiktai tai, kas mums bei mūsų anūkams gali būti naudinga pažinimo prasme. Tikiu, kad ateityje šiame portale vyraus pakantumas ir abipusė pagarba.

De'sant 2009 m. kovo 21 d., šeštadienis, 12:33:10
Aha, ir as noreciau jo knygas tureti. Gal, sakysim, pats Zubinas pastu galetu. Jeigu toks variantas tiktu, tai as sutinku pirmiau pasiusti pinigine peirlaida ir laukti knygu.

Petras 2009 m. kovo 21 d., šeštadienis, 12:03:03
"Tęsėjau", ar negalėtum nurodyti būdą, kaip susisiekti su R.Zubinu? Arba bent kaip gauti jo paskutinę knygą?

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 20:30:21
"2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 14:29:58" rase.."Viena is ju kastu - "levitai", is vis nera zmones. Jie vienos civilizacijos vietininkai Zemeje."..:))))..mmm..urantijos kalbantys liutai..mmm..gal jau apreiksite gelezinio medkircio is Ozo salie misija kaip levitu globejo trecioje maximos planetoje tiesiogiai per internet transliacija?:))))..visai protelis zmogui pasimaise. Uzuojauta artimiesiems.

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 14:29:58
Kabala kabalai kabalisimus, o zydai turi savo rastus. Viena is ju kastu - "levitai", is vis nera zmones. Jie vienos civilizacijos vietininkai Zemeje. Visa, su zydu misija susijusia istorija, kaip tik jie ir rezisuoja. Istorija - tai losimas, ir josios desningumai toli grazu ne visuomet naturalus. Lygiai kaip logikos desniai priklauso nuo to kas formuoja schemas noredamas pritaikyti savo poreikiams ar uzmaciu tikslams realizuoti, taip ir istoriniai ivykiai nulemia tolimesne rezisieriu kuryba. Meniskos padugnes tuo principu kurpia serialus, politikai kvailina tautas, o zydai daro bizni... Kabalai kabalai - cia jums! ...O mes savo turim!...

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 13:22:16
Cia keliese mes bendraujam 3-se, 4-e? Tikrai, daugiau negu 2 -se Vietoj vardo nors raide parasom. Nes..... atsakymai ne tam skirti......

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 13:04:23
Iliuzija> jau permetei per peti tai ka sakiau-visi tavo klausimai tusti ir tera noro pasislepti tamsoj rezultatas-pilstydama is tuscio i kiaura bandai suniveliuoti Sventaji Rasta i savo isprotavimu lygi. Na..is karto pasakau,kad visaiono ar kito -jono idiotizmas tera tik vargani paistalai-nori mirt-eik i mirti,turi laisva valia. Bet pateisinti savo meiles tamsai siais "kaip supranti dieva bla bla bla" tau neiseis. Net nesistenk.

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 12:56:58
12:25:23> ka ka tu APturejai?:)))..mmm..pasikonsultaves:))))..Myleti..cia taip suprantu-svajone atsidurti visarioniskam hareme arba gal bandai vilties neprarasdamas savo sukurti?:)).
Ispustos kalbos-o realiai uz ju-nuodemes. Paleistuvyste,meile pinigams,pavydas,neapykanta,isdidumas ir sau garbes ieskojimas.. Ir niekada nieko daugiau-satanistai tokie nuspejami nepaisant visu ju ideologiniu skirtumu. Turek toliau savo konsultacijas:))

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 12:54:24
Pirmaisiais 200 metų po Kr., pax Romana laikais, Romos imperija pasiekė didžiausią galybę. Per kitus 300 metų imperija pamažu ėmė irti.Kodel?

Iliuzija. 2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 12:49:19
O Romos imperijos laikas, kodel neatsiunte?

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 12:25:23
Ka tik, su Dievu pasikonsultaves, apturejau Sv.Dvasios ikvepima... Ne garbinti mes pasaukti; Sunu ar Teva, bet; Myleti brolius savo ir savo seseris. Dvasines buties Karalija Zemeje sukurti mums privalu! Kai pries du tukstancius metu, tik del to kas daresi su zydu tauta, Tevas atsiuntes buvo Sunu, tai tik del to, kad sis pasetu dvasiniu nuovoku sekla, kuria zydai turejo isnesioti po Zeme, nes, siaip ar taip, zydus per Moze vedusi Liuciferio sajungininku civilizacija, jau buvo suruosusi zydams ir pasauliui istorija... Dabar jau, - koks derlius, tokia bus ir ateitis. Istorija, nenumaldomai besibaigdama issikvepti, savo jau atliko ir perduoda vaisiu Gyvenimui. Ka zmonija nebutu beveikusi per visa istorine epocha, viskas prasme turejo tik tiek, kiek noko Dvasinis Vaisius. Tad visas sis neharmoningas civilizacijos gremezdas, neisvengiamai, jau gyvena paskutini agonijos konvulsiju laika.

iliuzija 2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 11:40:38
Kaip supranti DIEVA?

Iliuzija 2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 11:39:09
Tu kalbi ne savo zodziais o kitu parasytais
O ka pats (ar pati) jauti.

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 10:40:21
10:27:35> nesupranti ne del paaiskinimu-tai daug rimciau:
(2 Kor 4,3-4)" O jeigu Evangelija yra paslėpta, tai ji paslėpta žūstantiems, kuriems šio amžiaus dievas apakino protus; netikintiems, kad jiems nesušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas, šlovės Evangelijos šviesa."

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 10:35:08
Iliuzija> as sneku apie Sventaji Rasta,o ne apie katalikybe. As ne katalikas,as protestantas,todel neklausk manes kodel jie buciuoja statulas ir uzburia vandeny-man tai visarioniskoms lygios nesamones.

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 10:31:24
Iliuzija> o koks tau skirtumas? gyveni be Jo ir garbini save kaip viso ko auksciausiaja vertybe. Ar Dievas tau atsakines? Jei su savo stabais sirdy ateini isdidziai reikalaudama atsakymu..tai visarionas tau ir atsakys,bet ne Viespats. Tau svarbiausia dabar-atsiverst Sventaji Rasta,Jo Sunaus Evangelija ir skaityt. Niekam nematant ir negirdint-savo sirdy nuolankiai nuleidus galva paprasyt Tevo paliudyti save,kad tikejimas Juo remtusi ne zmogiska ismintimi,bet Dievo jega-kad atrastum savo Kureja ir Teva. O sitas tuscias "kodel..o kam..o kaip"-tau bevertis.

Iliuzija 2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 10:30:19
"Tu tiki melu" Ne as ieskau TIESOS

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 10:27:35
paiskink savais zodziais

Iliuzija 2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 10:24:17
Kodel Jezus garbinamas daugiau uz pati Visagali.Visose baznyciose centre Jezus?Buciuojamos Jiezaus koja.......komunija....

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 10:18:55
:)))Dievo Sunaus vardas - Jezus Kristus:)).O Visarionas-apsisaukelis apie kuriuos Viespats is anksto pasake taip:
(Mt 24,23-27)" Jei tada kas nors jums sakys: 'Štai čia Kristus', arba: 'Jis tenai!', - netikėkite, nes atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius. Štai Aš jums iš anksto tai pasakiau!' 'Todėl, jeigu jums sakytų: 'Štai Jis dykumoje!', neikite, 'Štai Jis kambariuose!', netikėkite. Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas."
Todel tavo Visarionas-tera apgailetinas zenklas zymintis artejanti Antikristo atejima. Sitas zmogelis yra NIEKAS-isspaus kaip citrina jo seimininkas ir ismes kaip siuksle,nes daugiau nevertas. Jau rasiau paciam kad del savo meiles tamsai atmetei Dievo malone,bet tuo viskas nesibaigia-ir tavo zodziai patvirtina tai:
(2 Tes 2,1-12)" Mes prašome jus, broliai, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo pas Jį: nesiduokite taip greitai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Kristaus diena jau atėjo. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje, rodydamas save esant Dievu. Ar neprisimenate, jog aš tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų? Jūs gi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis būtų apreikštas savo metu. Nedorybės paslaptis jau veikia, kol bus patrauktas tas, kas jį sulaiko. Tada pasirodys nedorėlis, kurį Viešpats sunaikins savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo atėjimo spindesiu. Ano nedorėlio atėjimą, šėtonui veikiant, lydės visokios jėgos, ženklai ir netikri stebuklai ir visokia neteisumo apgaulė žūstantiems už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui. Todėl Dievas jiems pasiųs stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu ir būtų nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisumą."
Tu tiki melu. Na..pamegai neteisuma-turek ir dziaukis apgailetinu zmogeliu besidedanciu dievu.

iliuzija 2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 10:18:41
o kodel Sunu Tevas atsiunte i Zeme tik pries pora tukst metu?

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 09:51:38
Sunumi as tikiu. Netikiu pranasais ir apastalais. Netikiu raide, bet tikiu Gyvuoju. O tu - tikras fariziejus, nes ikunyto Kristaus neatpazisti ir pasiremi tik negyva raide. Esi pilnas puikybes. Nieko nirodinedamas, noreciau tamstos demesi dar karta pakreipti P.T. linkme. Si karta, Sunaus Vardas - Vissarionas!

2009 m. kovo 20 d., penktadienis, 08:36:44
idomus tas reikalas su irodymu reikalavimais. (
Mt 16,1-4)" Atėjo fariziejų ir sadukiejų ir mėgindami prašė Jį parodyti jiems ženklą iš dangaus.Jis jiems atsakė: 'Atėjus vakarui, jūs sakote: 'Bus giedra, nes dangus raudonas', ir rytmetį: 'Šiandien bus lietaus, nes rausta apsiniaukęs dangus'. Veidmainiai! Jūs mokate atpažinti dangaus veidą, o laiko ženklų - ne. Pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo, tačiau jai nebus duota kito ženklo, kaip tik pranašo Jonos ženklas'. Ir, palikęs juos, nuėjo šalin."
Todel galiu drasiai pasakyt,jog esi piktas ir svetimaujantis veidmainis. Nes:
(Jn 3,18-21)" Kas Jį tiki, tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus vardo. O teismo nuosprendis yra toks: šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas, kuris daro bloga, neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai nebūtų atskleisti.O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad pasirodytų, jog jo darbai atlikti Dieve."
Pats Dievas savo Sventaja Dvasia paliudija ,kad Jezaus Kristaus Evangelija yra Tiesa. Piktas ir svetimaujantis veidmainis atmeta ta liudijima-nesvarbu,kad sirdim girdi ir suvokia,kad tai Tiesa,bet kadangi myli tamsa,nuodeme ir garbina save-seka savo kuno ir minciu troskimus-traukiasi i tamsa teisindamas save visokiom urantijos pasakomis,isvedziojimais apie sventrascius ir reikalauja zenklo,irodymo. Kvailyste..akiplesiskai atmetes Visatos Kurejo malone paliudyta ir isgirsta sirdyje bando diktuoti reksmingas salygas DIEVUI. Tada visada ivyksta tas pats-Jezus palieka tave ir nueina salin-turi laisva valia rinktis. Tai ir turi padaryti-jei Viespats irodymais priverstu tave-tavo pasirinkimas nebebutu LAISVA VALIA padarytas. Todel-viska ko reikia rasti Gyvenima jau turi. Renkiesi pats.

2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 22:23:20
Ne pagal norus atsirinkineti - pagal Sirdi! Be to, galiu pasakyti, kad mano rastai yra Sventosios Dvasios ikvepti ir Supersventi. Gal netiki? Pamegink tuomet irodyti, kad ne...

2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 21:54:47
"2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 21:33:46"- esi melagis,nes tai ka kalbi-MELAS,tai ne Sventasis Rastas ir sie pareiskimai lygiaviarciai urantijos kalbancio liuto misijai,kuri apreiksta Google'je. Jei pasakyt paprasciau-beverciai. Pasirinkai NETIKETI Biblija ir pats atsirinkineti ka is Jos gali panaudoti pagal savo norus,kas tau nelabai patinka..tustybe ir veju gaudymas tai yra.

2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 21:51:39
2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 21:21:08> Nori-pirmyn. Atsisesk ir fantazuok sau i sveikata. O Rastas sako aiskiai: "Kas negerbia Sūnaus, tas negerbia Jį siuntusio Tėvo.". Ir viskas. Nes Dievas Jis,o ne tu. Ir Jo noru sukurta viskas kas egzistuoja-tu savo noru negali net sprindzio prie savo ugio prideti. Bet jei manai,kad Dievas yra lygus tau,jog gali Jo valiai priespastatyti savaja-pirmyn,platus kelias ir daug juo einanciu-vienisas nebusi.

2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 21:33:46
Sirdis pati nemasto ir jokiu nuomoniu i ja nepatalpinsi. Sirdis arba gyva - jeigu siela Sventosios Dvasios pilna; o tai reiskia, kad ir tyra - arba nelabai gyva; o sitai reiskia, kad ir netokia jautri skirti Dievo Valios pasireiskimus. Cia ir yra visa tikejimo esme. Kadangi Dievas tik Kristu tarpininku paskyre, tai kitu kazkokiu teisiu pranasu buti negali, ir Sventoji Dvasia kitaip nei per sirdi i zmogu nepatenka. Todel, visi kiti, kurie i zmogu isibrauna is isores, ateina kaip melagiai ir vagys. Dievas savo Sventaja Dvasia niekuomet neikvepia jokiam darbui - visiems tokiems reikalams tvarkyti, jis turi Sunu, tad ir kas "sventajame raste" surasyta, nebutinai tiksliai isreiskia Dievo Valia. Sventaji rasta surase griesninkai,- ir mums valia atsirinkt...

2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 21:21:08
as noriu gerbt tik Teva, o ne Sunu

2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 20:37:38
Posakis - tai ne Dievas. Priestarauja ne posakis,o nuostata,kad galima tureti Dieva sirdyje kaip savo nuomone. Bet nuomone apie Dieva-tai ne Dievas. tai TIK nuomone. Dieva sirdyje galima tureti tik Jam paklustant ir priimant Ji kaip ta,kuo Jis ir yra-kaip Dieva..pripazistant Jo teisuma-
(Jn 5,22-24)" Ir Tėvas nieko neteisia, bet visą teismą pavedė Sūnui, kad visi gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvą. Kas negerbia Sūnaus, tas negerbia Jį siuntusio Tėvo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą."
Kitaip-jei nepriimti Dievo kaip Dievo ir iskelti savo nupmone apie Ji auksciau uz Jo Zodi..tai posakis tokio zmogaus lupose liks TIK posakis. Tarp visu kitu sio zmogaus posakiu,kuriu vieni priestarauja,kiti nepristarauja Biblijai,bet zmogus liks be Dievo-nes atmete Dievo valia ir pasirinko savo kelia,kuris esme - bedievyste,nes iskelia zmogu auksciau Viespaties ir visa ko matu daro jo nuomone,norus,supratima ir gerove. Nes niekas neturi "savo" Dievo-yra VIENAS Dievas visiems ir arba Ji priimi,arba ne-tik tokia laisve turi zmogus. O "savo" kiseniniai ir patogus dievai sulipdyti pagal tai kaip supranti..jie tera fantazija,jie-neegzistuoja,ju paprasciausiai NERA. Todel jei atmeti Dievo Sunaus Evangelija-sirdyje tik iliuzija ,ka toks zmogus besneketu ir kokiom ispustom frazem-tuscia.
Ir ne todel kad as taip sakau,o tu kitaip-todel kad Dievas taip kalba. Ir TIK tai yra Tiesa ir Gyvenimas. Tikras,realus ir amzinas.

primelfair 2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 20:28:31
Now days it is absolutely intricate to pronounce a community where you are set at liberty to <b>debate Eabsolutelything</b>.
Lets be plain-spoken for a trivial here, we are currently living in the group where rules are unaffected by and beyond
pull someone's leg to be followed eextraordinarilywhere. as for oneself i do not like this. Where are those times when you could?
in fact affect your intelligence, <b>converse about Ecertainlything</b> that comes to remembrance without a qualms of being punished.
We are everlastingly keen to howl "We ly in republican group" but if you at bottom ponder roughly what this
company brought us with the years, nothing but swathe us of essential rights for directdom of communication and
Expression. As far as i see it we should be proficient to <b>debate Ecertainlything </b>at any circumstances we undergo to do so.
differently we are no superior then Communist countries where at least they are saying out fortissimo:
you suffer with no directdom of philippic.
But in any western state currently unencumbereddom of expressing has been suppressed so much that
it does not subsist on the elementary play fair with anymore. We are being told we can deliberate over Eextraordinarilything, but in
genuineness, we at all times suffer with to conceive of ahead we affect.
Your comments are welcome.

2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 17:19:41
Tureti savo Dieva sirdyje - posakis, kuris biblijai nepriestarauja. Dievas vienas ir, tik jis ir gali buti sirdyje...

2009 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 09:40:10
iliuzija> cia ir esme,kad svarbu,nes jusu issakyta nuostata atviru tekstu priestarauja Biblijai. (Apd 4,11-12)" Jėzus yra 'akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu'.
Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti'."
Todel jusu postas stato mane i pasirinkima-ar tiketi Biblija,ar tiketi jumis,nes siu dvieju poziciju negalima suderinti-galima nebent apsigauti sakant,kad .."na..nereikia visko suprasti tiesiogiai..bla bla bla". Bet tai vis tiek - tas pat pasirinkimas,kurio metu pasirinkciau NETIKETI Biblija. Taciau mano pasirinkimas kitas-manau ir esu isitikines,kad Sventas Rastas isreiskia kompetetingesne nuomone nei zmogiskoji ir jokie geri norai "gyvenkime draugiskai" negali atstoti ir pakeisti Dievo tiesos. Per daug ant svarstykliu padeta-zmoniu gyvybes-kad butu galima lengvabudiskai pasitiketi savo nuomone atmetant Sventaji Rasta. Todel- (1 Jn 5,12)" Kas turi Sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo."-todel neturit Dievo sirdi-jusu emocijos,mintys ir nuotaikos-NE DIEVAS.

iliuzija 2009 m. kovo 18 d., trečiadienis, 19:18:48
kiekvienas turekime sirdyse savo Dieva ir to pakaks O kokia forma tikime,kokiu vardu saukiame ,tai nesvarbu.Jis yra vienas,tik mes skirtingi :)

2009 m. kovo 18 d., trečiadienis, 10:13:09
:)))a..jus cia vienas kitam sekmes linkit mane is domes istryne,ar cia paantrinimas buvo?:)))

2009 m. kovo 17 d., antradienis, 16:55:17
Na, paurgzdamas gali sau ir dusauti... Palikdamas tave Dievo valiai, laikysiu tave beviltisku ir is savo domes istrinu. Sekmes

2009 m. kovo 17 d., antradienis, 15:16:42
:))primityvistiniam..mmm..o narnijos kronikos su kalbanciais urantijos liutais paskendusiais transcendentineje meditacijoje kad pasiekti ariju savimones idealus- cia NE PRIMITYVIZMAS?:))..cia multikai, apgailetini zmogiskos fantazijos vaisiai ir stipriai egoizmo pazeisto proto zmoniu bandymai situose brieduose susireiksminus pakelti savo verte tam tikroje grupeje. Vien Visariono paistalai ko verti:))- disertacija psichiatras parasyt gali.
O del Sventojo Rasto- 2 Pt 1,20-21" Pirmiausia žinokite, kad jokia Rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes pranašystė niekada nėra atėjusi žmogaus valia, bet kalbėjo Šventosios Dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės." ir 2 Tim 3,16 "Visas Raštas yra Dievo įkvėptas..<..>."

2009 m. kovo 17 d., antradienis, 14:43:33
Kalbi apie logika, tai pabandyk josios desniais besivadovaudamas atsakyti i klausima kas surase "sventaji rasta"? Tavasis "sventumo" supratimas prilygsta primityvistiniam tabu ir uzdaro tave i narva.

2009 m. kovo 17 d., antradienis, 13:36:01
pats supratai ka parasei? Manai malimas liezuviu ka nors reiskia?
"Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į Jo rankas.
Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas netiki Sūnumi - gyvenimo nematys: ant jo pasilieka Dievo rūstybė."
Dievo Zodis yra VISA BIBLIJA - nuo Pradzios iki Apreiskimo. Ir "Greičiau dangus ir žemė praeis, negu iš Įstatymo iškris bent vienas brūkšnelis." Ir viskas-nors tu cia graudenkis apie zodziu meile ir tiesos kalnus su asaru jurom-tuscia demagogija.

2009 m. kovo 17 d., antradienis, 12:33:15
Dievo Zodis, tik tapdamas kunu, kuna nuteisina, ir tapes juo, siam kunui - jau neegzistuoja. Tad tapk dabar kunu pagal Zodi, bet ne Zodzio zodi galvoje tik islaikanciu... Apart myriop visus siusdamas - pamilk! Ir kai jau uztikrintai galesi pasakyti jog: zinau tik tiek, kad nieko nezinau - galesi nuo nulio atsiplesdamas i tiesos kalna lipti. O kol lig apzavu kvaituliais kliedesi, tol link dugo tik risiesi... Dar daugiau poteriu!

2009 m. kovo 17 d., antradienis, 09:52:02
to "03:22:23" Pirmiausiai-nustok meluot:)-"Visi dalyvaujantys tikru tikriausiai ja skaite ir ismano". Nei vienas is cia dalyvaujanciu Biblijos neskaite,nekalbant jau apie ismanyma. Tai pirma. ST nera nei zodelio is Dievo??:)))..a..cia kaip nustatei? Savo supratimu pasverei ir nustatei? Pries teisdamas Dievo Zodi bei pati KUREJA ir sverdamas Tiesa Jame.. eik pamatuok visas zvaigzdes,kurios tera kuriniai,o tada pasakyk kiek jos sveria-tada gal ir patikesiu,kad gali savo smegenimis apspresti,jog ST ne Dievo Zodis. Vienintelis dalykas su kuo sutinku-kad tu esi bedievis ir Biblija tau ne Dievo Zodis. Bet tai TIK tavo problemos-nuo to Dievas nenustos buti Dievu,ST nepaliaus buti Dievo Zodziu-tu tik kliedesi savo fantazijomis kol pats numirsi,o tada viskas sustos i savo vietas. A,dar pacituosiu tai ka "ismanai":)):
"Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje, doriesiems tinka gyriaus giesmė.
Girkite Viešpatį arfomis, giedokite Jam, pritardami dešimčiastygiu psalteriu!
Giedokite Jam naują giesmę, grokite meistriškai su džiaugsmo šūksniais.
Teisingas yra Viešpaties žodis ir visi Jo darbai atlikti tiesoje.
Jis mėgsta teisumą ir teisingumą. Viešpaties gerumo yra pilna žemė.
Viešpaties žodžiu sukurti dangūs, Jo burnos kvapu- visa jų kareivija.
Tartum į indą Jis jūrų vandenis surinko, į sandėlius uždarė gelmes.
Tegul bijo Viešpaties visa žemė, tegul garbina Jį visi pasaulio gyventojai!
Jis tarė- ir įvyko; Jis įsakė- ir atsirado.
Viešpats paverčia niekais pagonių sumanymą, suardo tautų planus.
Viešpaties sumanymas lieka per amžius, Jo širdies mintys per kartų kartas.
Palaiminta tauta, kurios Dievas yra Viešpats, tauta, kurią Jis išsirinko savo nuosavybe!
Iš dangaus žvelgia Viešpats ir stebi visą žmoniją.
Iš savo gyvenamos vietos Jis žiūri į visus žemės gyventojus.
Jis kiekvieno širdį sutvėrė ir stebi visus jų darbus.
Ne kariuomenės gausumas karalių išgelbsti, karžygys neišsilaisvina didele jėga.
Žirgas nepadės ir neišgelbės savo stiprumu.
Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia Jo gailestingumo,
kad išgelbėtų nuo mirties jų sielą ir bado metu išlaikytų gyvus.
Mūsų siela laukia Viešpaties- Jis mūsų pagalba ir skydas.
Juo džiaugsis mūsų širdis, nes Jo šventuoju vardu mes pasitikėjome.
Viešpatie, tebūna Tavo gailestingumas mums, nes mes viliamės Tavimi. "
Tavo "dievai" kaip ir tavo asmenine nuomone ir isdidumas - TUSTYBE ir NIEKAS. Bet Dievas sutvere zeme ir dangu-ir Jo Zodis lieka per amzius. O tu ..isnyksi kaip dumas nuo zemes pavirsiaus,kaip garas,kuris trumpam pasirode ir stai jo jau nebera vos tik saule patekejo. Vienintelis Gyvenimas,kuris duotas zmogui-tai gyvenimas Viespaties Zodyje ir Jo Sunuje Jezuje Kristuje. Jame yra Dievo meile zmogui,Kelias,Tiesa ir Gyvenimas. Uz Jo nera nieko-tik melas,teismas ir mirtis. Visa kita-tik iliuzijos. Nevertos TAVES kaip Dievo kurinio,bet savo sprendimu priesintis Viespaciui tam kad tenkinti savo kuno igeidzius - PATS tapai tik ju ir vertas,o ne Gyvenimo Jo Sunuje.

Tęsėjas 2009 m. kovo 17 d., antradienis, 09:34:02
Gerbiamieji, dar net neprasidėjusi diskusija baigta. Numatytas susitikimas su Romualdu Zubinu atšaukiamas. Linkiu visiems visokeriopos sekmės!

2009 m. kovo 17 d., antradienis, 04:31:01
Pagaliau labai konkreciai reiktu issiaiskinti kas yra Lietuva ir kas lietuvybe. Neabejotina, kad sis pavadinimas paimtas (ir teritorijai prigijo) is Livonijos ordino metrasciu. Konkreciai - is akto liudijancio apie meginima is kunigaikstuko Mindes zydkrikscionims pavaldzia marionete padaryti (karunuoti :), kur tiesiog tik konkreti vietove, ties riba tuo metu siu politiniu jegu kuruojamu medziokles plotu ir kur Livonijos magistras su Mindaugu susitiko, pamineta. Iseina kad lietuva Lietuva zydkrikscioniu misionieriai pavadino... Tai vat. O lig tol, iki sis vardas neprigijo - nei Lietuva jokia, nei joks pompastinis svaigulys, nuo uzkariautoju varomo duro - lietuvybe, neegzistavo...

2009 m. kovo 17 d., antradienis, 03:22:23
Pirmiausia; kad virsuje parasyta "...ir Biblijos...", tai nereiskia, kad sicia ja reikia perrasineti. Visi dalyvaujantys tikru tikriausiai ja skaite ir ismano. O, kad kazkas gal paskutinis ir nuo ispudziu euforijos dar svaigsta,- patarciau salto vandens koki kibira ant galvos uzsiversti... Antra: stebetina, kad kitas su S.T. i ateiti megina brautis. Sitame tikrai nei raideles nuo Dievo nera. Romualdui (tesejui) pasiulyciau uzraukti kovas ir meginti pazvelgti i save is salies - nors ir zinau, kad issivaduoti nuo uzvaldziusiu ideju kvaitulio sunkiau nei nuo narkotiku. Trecia: "suskiles pasaulis nereges Karalystes...", tad ir destruktyvaus uzkrato nereiketu skleisti. Nes griausmavaldiska suasmenintu gamtos jegu rustybe tik baime zmogams ivaro, kuri, savo ruoztu, dar mlfiskesniu ir destruktyvesniu minciu chaosa generuoja...

iliuzija 2009 m. kovo 16 d., pirmadienis, 23:51:56
Lietuvybė buvo persekiojama jau 17-19 a.Kiek amžių buvo tyčiojamasi iš lietuvių,kalbos,kutūros Bet Lietuva sugebėjo išlikti kaip tauta ir kaip valstybė.
Gal Lietuvą saugojo ir globojo Perkūnas?:):)

iliuzija 2009 m. kovo 16 d., pirmadienis, 23:43:04
Skirtingai nuo daugelio kitų dievų, Perkūnas yra teisingas. Tiems, kurių sąžinė švari, nėra ko bijoti.:)

iliuzija 2009 m. kovo 16 d., pirmadienis, 23:36:24
Pritariu Jietikui, nuspalvinta i tema:)

2009 m. kovo 16 d., pirmadienis, 22:02:28
Tęsėjas> ar jus ir savo paskaitoje apie save treciuoju asmeniu snekesit?:)) O del ST "naudojimusi" jusu teorijoje apie dvasias ir demonus kuriuos jus dievais vadinat-tai tas naudojimas panasus i tai kaip bezdzione kompiuteri naudoja-nenoriu asmeniskai izeist,priimkit tai tik kaip veiksmo palyginima-naudoja kompiuteri kokoso riesutui suskaldyt. Mazdaug toks jusu ST panaudojimas. Biblija duota zmogui kaip Dievo apreiskimas tam,kad zmogus Jam paskirtu save,o jus Dievo Zodi sau paskiriate ir naudojat ji kaip ta bezdzione-pasiekti savo egoistiniams tikslams ir paremti ribota supratima bei savo isdidume iskelti nuosava supratima auksciau uz Dieva. Kvaila jei nepasakyt daugiau-beprotybe,kuri kainuos jums viska -jusu Gyvybe.

Tęsėjas 2009 m. kovo 16 d., pirmadienis, 19:15:47
Gerbiamieji, nelįskime vienas kitam į dūšę. Romualdas Zubinas savo knygose "Perkūnas" bei "Per praeitį į ateitį" nagrinėja tiktai praeitį (proistoriją ir priešistoriją). Mat tiktai ją pažinųs galima sužinoti žemės, pasaulio ir mūsų visų bei mūsų ainių ateitį. Vykdant tokį grandiozinį bei garbingą darbą, kurį lemta atlikti tiktai lietuviakalbiams bei lietuviams savo dvasia ir praeitimi, norom nenorom bus paliesti ir kitakalbių, bei kitatikių interesai. Tai būtina priimti ne kaip už įžeidimą, bet kaip už neišvengiamumą. Beje, būtina dar kartą įspėti šiuos svetainės dalyvius, kad Romualdas Zubinas savo darbuose tarp kitų šaltinių naudojasi ir informacija iš Senojo Testamento, visiškai nesinaudodamas Naujojo Testamento tezemis.

~~~~~~> 2009 m. kovo 16 d., pirmadienis, 19:07:38
O kodėl Jums taip atrodo? Aš juk į temą, trumpai, lakoniškai.
Čia ponai senokai diskutuoja šia tema, tai pabandžiau subendravardiklinti, arba "nuspalvinti". :\

2009 m. kovo 16 d., pirmadienis, 13:49:03
Jiecio poema- jei ne istrinti, tai reiktu perkelti i viziju puslapi.

Jietis 2009 m. kovo 16 d., pirmadienis, 10:09:06
.
PADALINTA
.
Neturiu aš draugų
Tik draugą vieną
Kažkas atskyrė
Grietinę nuo pieno
Ir sielą ir kūną
Kuris laikas dabar
Viena mano dalis
Garbina Dievą
Kita-Perkūną

2009 m. kovo 16 d., pirmadienis, 10:04:28
pala pala-paskaitykit virsuje gerbiamieji-tai ir KRIKSCIONISKOMS bei BIBLIJOS temoms skirtas forumas, ne tik jusu satanizmui ir neopagonybei. Visi jusu paziuriai ir nuomones vienas apie kita ir apie Dieva-tustybe. Pasiskaitykit ka Dievas apie jus ir jusu "dievus" mano. Viespats tyciojasi is jusu isminties:).
Kodėl pagonys siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga?
Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš Viešpatį ir Jo pateptąjį.
Jie sako: 'Sutraukykime jų pančius, nusimeskime jų virves'.
Tas, kuris danguje sėdi, juoksis, Viešpats tyčiosis iš jų.
Tada Jis rūsčiai prabils ir išgąsdins juos savo įniršiu:
'Aš pastačiau savo karalių Sione, savo šventajame kalne'.
Aš paskelbsiu nutarimą, kurį Viešpats man pasakė: 'Tu - mano Sūnus, šiandien Tave pagimdžiau.
Prašyk, ir duosiu Tau paveldėti pagonis, pavesiu Tau visus žemės pakraščius,
geležine lazda juos tramdysi, kaip molio indus juos daužysi'.
Taigi dabar, karaliai, būkite išmintingi, pasimokykite, žemės teisėjai.
Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami.
Bučiuokite Sūnų, kad Jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, Jo rūstybei staiga užsidegus. Palaiminti visi, kurie Juo pasitiki.

2009 m. kovo 15 d., sekmadienis, 21:12:46
Be to, kaip apibrezdamas pagonybe jau sakiau, kad tai yra gamtos desniu suasmeninimas, tai reiktu ir suprasti jog taip ir gimdavo pagoniskos dievybes.

2009 m. kovo 15 d., sekmadienis, 21:01:10
Tikrasis Dievo zmogus niekada neniekins kito, kad ir koks "pagonis" sis nebutu. Daznai buna taip jog pacio tokio netikelio psichologines reakcijos, sugestionuojantis egoizmas, pats paniekos rupuzemis spjaudosi ..."Vagie, kepure dega!".. Lygiai taip kazkas panasaus ir su ideja apie komunizma isejo - kaip ir tikrai pagonisko sielos individas, pagonis pagal visas apibreztas to zodzio reksmes, saveikoje su dvasiniais laukais ima burnoti, taip ir liuciferinis zydkrikscionis negali pakesti materialistiniu teisuoliu. Ir lygiai kaip zydkrikscioniskos pagonybes buvo nustelbtos pirmuju krikscioniu propaguotos dvasines idejos, panasiai antikristisku satanistu, su Leninu priesakyje, buvo diskredituotos ir teisuoliskos komunizmo idejos. Betkokia prievarta - nepasitikejimo savo teisumu rodiklis.

2009 m. kovo 14 d., šeštadienis, 23:22:53
Iki šių dienų išlikę paniekinami žodžiai „pagonys“ ir „pagonybė“ gerai perteikia krikščioniškąją panieką visiems nugalėtiesiems nekrikščionims - juk „pagonys“ dabar paprastai sakoma turint omeny būtent europietiškuosius daug dievų apėmusius tikėjimus - kurių pasekėjai buvo išžudyti ar kitaip sunaikinti Viduramžiais krikščionių vykdyto indoeuropietiškųjų religijų genocido metu.

iliuzija 2009 m. kovo 14 d., šeštadienis, 23:21:33
pagonis yra sąvokos kilusios iš lotyniško žodžio paganus - kaimietis, piemuo, Romos imperijos laikais turėjusio žmogaus atsilikimo, neišsilavinimo, tamsumo prasmę.
Šias sąvokas paprastai vartoja iš judaizmo kilusių vieno dievo religijų atstovai įvardinti tikėjimams, nepriklausantiems pagrindinėms pasaulio religijoms bei juos išpažįstantiems žmonėms. Krikščionys kartais „pagonimis“ vadina visus ne savo religijos atstovus ar politeistus.

2009 m. kovo 14 d., šeštadienis, 21:28:26
Perunas, kaipo Kurejas; ir Pradziapaciu, Jahova, Alachu nekuriu vadinamas - iki lietuviskoms baltu gentims nebuvo nei rustus, nei piktas, nei baisus... tik globejiskai teviskai-motiniskas rupintojelis, ir Perunu vadinamas su asocijacija i perinti pauksti. Zydkrikscioniskai misijai, toks malonybiskas "dievas" netiko, todel, priraukdami vizija prie savojo tikslo, sitoki "dievo" statusa jie "uzrustino" - pavadino Perkunu... Ir gerai! Tikrai ne sitais mes turetume pasitiketi, bet tik Tuo, kuris kalba is savo Sirdies ir per Syrdis Musu. Pagonybe - gamtos desniu suasmeninimas! Ir, mokslinis pazinimas neturi buti priemone techno-gremezdiskai civilizacijai kurti, bet priemone harmoningai vidinei individo samones aprepciai... Daugiau Sviesos..! Jeigu sveika mintis sektantiskais kliedesiais kam isrodo - atsiprasau...

2009 m. kovo 14 d., šeštadienis, 20:52:08
Budamas lietuviu nuo gimimo, ir per amzius pagal tevu bei proteviu genti, niekada niekam neparsidaves - nebuves pilieciu tarybines valstybes ir juolabiau neesas sios, zydkrikscioniskos, esu laisvas nuo betkokio ideologinio uzkrato ir zinau, kad lietuviu kalba jokiu budu nera seniausia pasaulyje, o tik maziausiai pakitusi is visu, taip vadinamu indoeuropietiskos grupes kalbu. Kas jokiu budu neteikia jai jokio teisuolisko statuso, bet tik parodo, gentis, is kuriu kai kurios ir i dabartiniu lietuviu tautija ikorporuotos, buvus silpno protelio ir begalo konservatyviomis, tad - ir bedieviais. Kartoju; nesvarbu kas atnesa zinia,- svarbu, kad apie Dieva, Dvasia ir Meile! Be to - negarbino niekad musu tauta jokio perkuno,- taip zydkrikscioniski misionieriai perkrikstijo musiskai - Peruna...

2009 m. kovo 14 d., šeštadienis, 13:17:21
Bet tai kas per skersumas tavo proto, tiki kazkokiais proteviu idealais apie kuriuos nieko nezinai... Nu ar ne mistika! Visos zmonijos proteviai vieni ir bendri, ir sovinistines tavo nuotaikos nei paciam, nei bendram zmonijos reikalui teigiamai tikrai nepasitarnaus.

Petras 2009 m. kovo 14 d., šeštadienis, 09:26:24
Tęsėjau, Arijų religija neatsiejama nuo mūsų tautos istorijos ir to niekaip neapeisi. Juk Č.Gedgaudas labai tiksliai įvardijo pataikavimo dvasinių okupantų - žydkrikščionims pasekmes falsifikuojant ir niekinant mūsų praeitį. Bėda tik ta, kad į pokalbį įsiterpė sektantai šlykščiais metodais stengiasi "propaguoti" savo "išmintį" ir žvėjoti pasiklidusias sielas. Todėl rimto pokalbio ir nesigauna.
Atsirado gerų žmonių, kurie verčia į lietuvių, PAČIĄ SENIAUSIĄ PASAULYJE, kalbą iš religijų enciklopedijos dalį apie Arijų religiją. Ne kartą kreipiausi į Trinkūną (tik neopagonį), į religijų reikalų komitetą dėl vertimo iš enciklopedijos, tyla. Jie taip pat pataikaudami žydkrikščionybei nesuinteresuoti paskleisti lietuvių tarpe šią informaciją. Juk dabar teigiama, kad žydų pasekėjai atnešė mums "laukiniams" civilizaciją. O su kuo lyginti tos "civilizacijos" tinkamumą mums? Nėra su kuo lyginti, nes viską, ką tik pasiekė jų kruvinos rankos, naikino negailestingai, kad negalima būtu įvertinti jų nusikaltimų mąsto. Todėl dabar visokio plauko sektantai žydkrikščionių toleruojami irgi tuo pat tikslu, kad jauktų lietuvių protus, kad lietuvis neprisikapstytu iki TIESOS.
Aš jau nebejaunas ir man gal neteks pasidžiaugti jaunais lituviais istorikais-patriotai, kurie atskleis viso žydkrikščioniško ir visokiausių sektų, melo ir nusikaltimo prieš žmonyją šlykštumą ir žalą.
Susigribė mokslininkai, kad jei ir toliau taip gyvensim, po dešimties metų vandenyno lygis pakils metrų. Juk tai žydkrikščionybės veiklos pasekmės. Kviečiami daryti tai, ką mūsų protėviai ("tamsuoliai", "pagonys", "stabmeldžiai") darė ir žinojo kodėl to reikia. O "civilizuoti" gobšuoliai susiprato tik dabar.
Tikrai nežinau kas valdo viską Žemėje. Pati Motina Gamta ar dar kas, bet valdo ir jau tikrai ne žilabarzdis Jėzaus "tėvas", ne Alachas ar Būda su visokiais jehovom.
Labai norėtusi visa tai sužinoti. Tik iki to reikia eiti be suktybių, melo, falsifikacijų. Ieškant informacijos iš visokiausių prieinamų šaltinių Č.Gedgaudo nurodytu sąžiningu keliu, darant išvadas tik tada, kai daugelio mokslų gauti rezultatai išsirikiuoja į darnią grandinę papildydami vienas kitą, o ne prištaraujantys vienas kitam. Mokslininkas privalo būti doras ir sąžiningas, netarnauti kokiai ideologijai, sektai ar dar kam, o būti mokslo tarnu.
Labai idėmiai skaitysiu visas rimas mintis, pareikštas šiame forume ir įsiterpsiu į pokalbį, jei turėsi pats ką pasakyti. Bet į sektantiškus paistalus daugiau nebeatsakinėsiu ir klausimų nebeužduosiu, nes jų tikslai yra ne polemizuoti, o propaguoti, man nepriimtini.

Tęsėjas 2009 m. kovo 13 d., penktadienis, 21:29:21
Gerbiamieji, nenukrypkime į lankas. Mūsų pagrindinis tikslas yra-kiek galima daugiau sužinoti apie mūsų tautos praeitį iki Mindaugo. Jau išaugome iš savo pomindauginės praeities kelnaičių. Tad laikas istorijoje sustatyti visus taškus ant "i" ir pasiimti iš jos tai, kas mums- lietuviams teisėtai priklauso. Ne autoriaus kaltė, kad visi šaltiniai iš praeities yra ne tiktai mitai bei legendos bet ir šventieji raštai, vienas kurių Biblija. Privalu pasakyti, kad nei viename šių šaltinių, pradedant nuo šumerų "Karalių sąrašo", nėra minima nei viena istorinė asmenybė. Visi juose įvardinti dievai,deivės, karaliai ar karalienės ir t.t. simbolizuoja tiktai tuo metu vykusius gamtos procesus. Visus šiuos kūrinius sukurė mūsų protėvių- arijų aukščiausieji dvasininkai-krivių krivaičiai(mūsų laikais-popiežius) ir kriviai(mūsuose vyskupai). Ačiū jiems už šį vertingiausią kultūrinį bei istorinį palikimą. Dydžiuokimės jais. Daugelio jų mes vardų jau nebesužinosime. Tačiau kai kuriuos jų mini mūsų poliglotas- priešistorikas Česlovas Gedgaudas knygoje "Mūsų praeities beieškant". O pirmojo Pasaulyje dievo vardas - Pradžapatis, kuriam, anot Senosios Indijos šaltinių per 66 000 metų pasako, kad lietuvių kalbai jau virš 66 000 metų. O ugnies dievas Agnis(viešpatavęs šiauriniame pusrutulyje nuo 9470 iki 8470 m.pr.m.e.), neva graikų herojus Tęsėjas- cunamis siautęs Balkanuose apie XIV a.pr.m.e., Saliamonas (Saulės-Mėnulio tarpinio geofizinio laikotarpio būvusio šiauriniame žemės pusrutulyje nuo 570 iki 490m.pr.m.e. simbolis), istoriniai karaliai henrikai(nuo liet. genties rikiai), karlai, karoliai ir t.t. Ar ir šie vardai Jums nieko nepasako? Laikas, ponai ir ponios, atgauti laisvę ir savo praeityje. Nesame teologais, tad lieskime šią srytį tiktai tiek,kiek būtina įminti mūsų praeitį o per ją ir visų žemės gyventojų ateitį. Jug mūsų protėviai sakydavo- pažinsi praeitį-žinosi ir ateitį! Tad norinčius pažinti vieną bei kitą kviečiu į susitikimą su Romualdu Zubinu, kuris, kaip jau buvo pranešta, įvyks š.m. balandžio 17 d. 16 val. Kaune, Laisvės al. 39, II aukštas, PTKS salėje.

xxx 2009 m. kovo 13 d., penktadienis, 07:02:59
Traktatas apie "Sventaja Dvasia": ikvepk - ir suzinosi...

2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 16:57:34
Galiu ir pasirasyti, mane jau kiek pazysti - De'sant, ...ciute; o apskritai - Antanas. Taciau nieko tie vardai nereiskia... Siaip, tai tu uzsiciklinai - apart isiklauses, be galo kartojiesi. Sakiau juk: po viena reiktu tuos vardus aptarti, nes ju esatis savo reiksme visu skirtinga. Dabar tik ritualu tema truputeli paliesiu: kas apart "magisku" veiksmu, kurie nepatyrusiam stebetojui irgi ritualais gali atrodyti, visa apeigine ritualine mistika zmonijai primete viena is civilizaciju; tikedamiesi, kad musu Dievas matydamas savo vaikus taip klaidinamus, "issikonspiruos" ir ses su jais prie derybu stalo... Galima sypsotis, taciau reikalo esme butent tokia:) O kai zmones apspango nuo tu apzavu, tai ir setonas savo dali prisiplakes atsiima.

Petras 2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 15:55:07
Tai taip ir nesupratau, turi tu nuomonę apie dievus, ar ne? Tai tau vienintelis dievas Jėzus, tai jis nebe dievas.
Jei sugebėtum susipažinti su Arijų religija, pastebėtum, kad pagrindines dogmas žydkrikščionybė pasisavino iš mūsų protėvių - sielos nemirtingumo, vieno Dievo, šventumo sąvoką ir t.t.
Aš irgi manau, kad mūsų protėvių dievai tai abstraktai ir kad yra viena jėga, kurios mes nežinom, kuri viskam vadovauja Žemėje, o gal ir Visatoje.
Jei žmonijos protas iki to dar nepriaugęs, nieko nepadarysi, bet kiekvienam mąstančiam padarui juk turi kilti klausimas, kaip gali būti, kad į rojų žydkrikščionius nuves Jėzus, musulmonus Alachas, žydus Jehova ir t.t. Bet tiek dievų juk būti negali, nėra daug rojų ir pragarų. Tai kuris iš jų tikras, kuris apsišaukelis? O gal paprasčiausiai apsukruoliai tingėdami savo prakaitu duoną pelnytis sukurė sudėtingus ritualus visokių visokiausiu "dievų" garbinimui, tuo pramisdami kaip parazitai visuomenių sąskaita? Kaip manai?

2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 14:35:33
:))na,bet minti tikiuosi jus cia "visi" pagavote-kiek absurdiski jusu tvirtinimai apie visatos sandara yra-tusti skiedalai is susireiksminusiu galvu isplauke. Jie tiek pat bendro turi su realybe,kiek kiekvieno jusu nuomone kokia mano akiu spalva pvz. Gal atspesit,gal ne-bet tai tik speliones ir jokie isvedziojimai nereiskia ZINIU kol nepamatete kokia ta spalva yra. Tai cia TIK apie zmogaus akis ir tai jusu nuomone be ziniu verta NULIO-o jus kalbat apie DIEVA. Kiek cia verti visi jusu ariju kliedesiai?:)))..smegenis pasukit elementarioj logikoje. O mistika spekuliuot cia is vis protoi nereikia-skiedalai visos jusu teorijos:).

2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 13:58:03
Stebimes mes cia visi, kaip toki pasividuriavusi tave is psichiatrines isledo. Va, net ir sypsenele kazkur prakakojai... Daugiau poteriu!

2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 12:50:56
a ir is kur taip zinai?:)))savo smegenu pagalba nustatei kas Dievas o kas ne? Kaip patikrinai?:)))o vertinimo etalonas - tai tamistos visai nuosavas supratimas? Ir kaip galingesnis uz visus savo knygeleje uz tris litus nulemei kam gyventi o kam mirti,kokie gemalai zvaigzdese,kas velnias o kas Dievas. Na ka as galiu pasakyt:))). Medicina cia bejege,jei neagresyvus-gali ramiai sau gyvent namuose:))

2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 12:06:54
Taip, as nesu tavo bandos narys, ir kokiais balsais jus po metu bliausit, man visiskai neidomu. Taciau puikiausiai zinau, kad tavo dievas - jo suskelis setonas!

2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 11:44:59
oj idiotas:)). Nu ka tu gali savo protu suprast? Tu savo smegenais nesugebi suvokt kas po metu new yorko birzoj darysis pvz,o isivaizduoji apie save,kad gali teist Jezus Dievas ar ne,kas buvo pries tukstancius metu ir kas bus po tukstanciu metu. Na..buridano asilas ir tas uz protingesnis:)).

2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 11:35:44
atveju, tai yra energija kuria iprasta vadinti Sventaja Dvasia)

2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 11:29:40
Yra tik Vienintelis Dievas! Pradedant nuo Jezaus Kristaus, reiktu pasakyti, kad net ir jis nera Dievas. Kiti isvardintieji, nekalbant atskirai apie kiekviena, kas jie nebutu, taciau tik pati zmonija iliuziskai susizavejusi palaiko savo paciu apie jus susikurtus ivaizdzius. Is tikruju, visa tai yra blefas. Pacio Dievo mums niekur ieskoti nereikia, nes nepriklausomai nuo musu noru, mes amzinai su juo suristi ypatinga, labai subtilia sviesos gija, kuri ir yra informacinis rysio kanalas. Sis rysys ne per smegenis, ne per prota ir ne per samones palaikomas. Mums privalu tureti suverenu ir sveika sava prota, nesusizavint niekuo kas is salies i ji brukama, ir tik tuomet galesime tureti svaru, be pasaliniu trukdziu bendravima su savo ir Dievu, ir Tevu... Visoki ideologini dura, reiktu kramtyti ir virskinti, bet ne cielai ryti ir paspringti... Jeigu tau idomi mano nuomone konkreciai apie kiekviena is tavo paminetu - tafai po viena... (beje, informacija nesklinda be pagrindo - butinas nesejas. Dievo ir musu santykiu

Petras 2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 11:50:38
Net nebežinau į kurį kreiptis, nes keli neįsivardiję savęs varo skirtingas nuomones. Noriu dar kartą paklausti to, kuris labai bijo Liuciferio. Kodėl manai, kad Jėzus yra dievas? Kas tada Alachas? Kas Jehova, ar Jahvė? Kas Būda? Ar jie pasidalyję Žemės rutuliuką teritorijom ir tvarkosi pagal savo nuožiūrą?
Tik būk geras, nepilstik tuščių sektantiškų žodžių srauto. Konkretus klausimas - konkretus atsakymas.

2009 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 08:32:24
Neapamirsk poteriu. Galeciau simtaposmi rozanciu padovanoti... O siaip - tur but ir grabus kaldamas misiomis svaigtum.

2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 21:19:34
jus cia visi nukvake:))). Dievo Zodziu jie netiki,o zubinas,kuris cia sponsoriu ieskojo ar kazkoks kitas savo knygiukste isleides-jau autoritetas:)))). Liuciferiai,menuliai,zvaigzdes..ei,viksreliai,pasirupinkit lizingu geresne vietele po pusim nusipirkri,svaigsta jie cia kosminem temom:)))..savo sprendimu nei vieno sprindzio sau prie ugio pridet negalit,bet isivaizduojat,kad jusu sprendimu priimta nuomone apie amzinus dalykus yra kazkas tikro ir svarbaus. Idiotai. As rimtai ponai-uzuojauta jusu artimiesiems.

2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 19:02:01
Jezus Kristus tau ne autoritetas - Ceslovu tiki, o kur teorija pagrindziantys faktai? Pavyzdziui as, zinau ir galiu argumentuotai parodyti kiekvieno zmogui pastebimo kosminio reiskinio kilme is radimosi priezastis. Zaviesi Zubino teiginiais, taciau ispletoti pazinimo mastu iki aprepiant visa buti- nesugebi, tad ir faktas jog Liuciferis - tai kazkada tai beuzgimstancios zvaigzdes prazuves gemalas, gamtos desniu sutramdytas ir patapes uoliena, o jeigu jau tiesiai ir sviesiai- tai menuliu (ir visi planetu menuliai yra tas pats,- dabar jau tik kosmines siuksles- ir nieko dugiau), taves nezavi, nes pats jau be atodairos pasidaves savinaikos programoms. Labai patarciau pasidometi kas nutiko astronautams pabuvojusiems ant beirstancio musiskio "Liuciferio"-menulio kuno.

Petras 2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 18:27:45
Česlovas Gedgaudas štai ką rašo:
"Kur Genčia pusdievis Pramatėjas atnešęs žmonijos civilizacijai deglą?
- Pramintas Liuciferiu."
Gaila žmonių, prisiskaičiusių sektantiškų paistalų, bet tai jų pasirinkimas. Jie, kaip ir lytiniai iškrypeliai stengiasi visokiausiais įkiriais budais propaguoti savo "mokslą" ir žvejoja pasekėjus. Ną, gal kas ir užkibs.

2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 14:45:56
Jau kad nukvakes patrijotas tas Petras..! Primini ta 'muzikeli' kuris pas 'batiuska' cara teisybes ejo ieskoti... Ta akcija istorijoje pamineta kaip "kruvinasis sekmadienis". Liuciferiniu iskistas tautos vadas, nepasidrovedamas susitapatinti su nepriklausomybe ir su Tevyne, jau tokia "demokratija" Lietuvoje idiege, kad nei zingsnio i sali nuo kelio kuriuo traukinys i pragara ritasi - tark zodi apie tai ir tave uzlos! Tokio blefo kuris pas "demokratija" vadinamas, nei pats Gebelsas nebutu sugalvojes.

2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 14:26:33
o jei tiketi hariu poteriu,tai gelezinkelio stotyje isibegejus ir smarkiai ziebus i siena is kart atsidursi stebuklu salyje:)))..urantija..mmmm..:)))

2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 14:22:12
Apie setona reiktu visai atskira kalba vesti, nes- tai reiskinys, kuris tik su Musu civilizacija turi sasaju. Kol kas jis puikiausiai gyvuoja. Urantija davusieji, nors ir grandiozine pompa stumia, taciau sio reiskinio itakos, konkreciai musu dvasinei buciai ivertinti, yra visiskai nepajegus. Tik materialios evoliucijos individams toks reiskinys savotiskai yra "savas" ir asocijuojasi su "akasomis" - naturaliai besifiksuojanciomis, ergeriniuose planetos laukuose civilizacijos vystymosi raidos kranikomis. Paprastai, bepusdami srautus miglotos informacijos, savokomis Liuciferis ir Setonas jie pazymi ta pati reiskini. O "Liuciferiai", kurie visi, lig tol kol 'neatsirado' sitas kuris zydus durija, uzgimdavo planetu sistemu viduje ir gamtos desniu budavo "prikalami prie uolos", taciau sis, vis dar gyvas ir tunka vienos is planetu viduje...

2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 11:15:39
Jeigu tikėti "Urantija", tai šėtonas ir liuciferis jau sunaikinti, bet pasekmes dar jausime 1000 metų.

Petras 2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 11:13:58
Perskaičiau "naujieną", "milto" "Karalius kvailys". Ir man kylo minčių, ar tik autorius neatsisėdo pats į "karaliaus" sostą? Jei jau gyvename tokioj Lietuvoj, kur patys nustatėm tvarką (už konstituciją, už seimūnus balsuojam patys), tai arba ją keiskim, jei nepatinka, arba vykdikim ir tylėkim.
Tai iš ko dabar tyčiojiesi, "miltelį, iš savęs? Geriausias kandidatas į prezus tau Antanėlis? O pats kodėl nesibolotiruoji? Juk protingas, turi savo tvirtą nuomonę, linki Tėvynei gero, turi visas tinkamas sąvybes. O gal kažko trūksta?

2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 11:11:54
Butent, nes tokio pobudzio informacijos isisavinimas pareikalautu viso demesio, ir tam, kad itrauktam i vien tik mentalaus pazinimo kiaurasti, butu imanoma pazvelgti i save is salies ir palyginant su tikraja evoliucine vystymosi versija kritiskai vertinti, nebelieka jokiu galimybiu... Taciau, kad liuciferinis mentalitetas pats savaime butu klaidingas, teigti niekaip neiseina, nes pats jo, Liuciferio "archangeliskas" lygmuo, nenugincijamai ji egzaminuoja. Zinodami, kad liuciferiu dalis visatoje yra tik kosmine siuksle (menuliai arba "kosmines dulkes), visa zmonija, susikloscius visatoje tokiai labai nepaprastai situacijai, galetume protingai, nei velniu netikedami, bet pasitikedami tik sava Sirdimi - labai sau naudingai pasinaudoti. Kadangi liuciferiams galas vistiek pareina, tai apart avinais pjauti vedamais, galetume pakelti dvasini maista ir nugaleti pasauli...

2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 10:39:47
Kartojimas, kaip zinia - mokslu motina. Tad, nors ir nuobodziai, bet tenka dar karta nusviesti peripetijas susijusias su zydu misija. Siuokart pameginsiu atsakyti i klausima: kodel neteisinga kovoti pries zydams primesta ir ju vykdoma evoliucinio vystymosi versija? Kadangi sio plano inspiratorius yra Mamona - vienos is civilizaciju auksciausias herarchas, - savo ruoztu priklausomas nuo vieno is puolusiu kosminiu, jau ne biologinio evoliucinio lygmens herarchu, mums zinomo Liuciferio vardu, tai tokio lygmens mentalitetas kokiu pasizymi tokie "liuciferiai" ir tokiu, nuopuolio budu jiems atsirandanti galimybe neiprastai santykiauti su biologiniais evoliuciniais lygmenimis, intelekto-mentalinese sferose yra neprilygstami. Taciau, kadangi sio reikalo velniava velniava yra del to, kad Liuciferis, budamas kosminiu atskalunu turi tik viena tiksla - zut but isgyventi ir yra absoliutiskas savanaudis, tai nors ir kokia nebutu taisyklinga jo diegiama pasauleziura, bet mums, zemieciams, ji lems tik prazuti.

2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 09:43:28
Nu tik niheikia musu kihshinti. Ah mes blogai santikiaujam su jumis?

2009 m. kovo 10 d., antradienis, 13:47:39
Zmogui tereikia zinoti, kad jo likimas priklausys nuo jo paties reakciju i aplinkineje realybeje vykstancius procesus ir nuo zmogiskai padoriu, ir siuo atzvilgiu teisingu, atsakomuju veiksmu. Tiek nuo vidiniu "magiju", tiek ir nuo jau fizinemis pastangomis isreikstu... Ir tik nuo to, kiek zmogus gabus teisingai santykiauti su aplinkinemis realijomis - ir priklausys jo pazanga.

Petras 2009 m. kovo 10 d., antradienis, 13:22:27
Kodėl "pagoniškomis"? Juk tai žydkrikščionių, nugalėjusių mūsų protėvius, paniekinamas pavadinimas. Esi jau visiškai pasidavęs nugalėtojų malonei? Jau tapai mameliuku?
Atsimerk, visai arti tavęs info apie Arijų religiją, mūsų protėvių religiją.
Ar dar nepasiekė tavo ausų išvada, kad žydkrikščionybė su savo gobšumu, godumu jau kelia grėsmę ne tik "civilizacijos", bet ir visos planėtos išlikimui? Ar dar negirdėjai kvietimų mylėti ir tausoti gamtą, kaip tai darė mūsų protėviai? Atsisės ramiai, atsipalaiduok ir pamąstyk apie tai.

2009 m. kovo 10 d., antradienis, 13:14:48
Minios pavaldzios tamsiausioms jegoms. UNS MIT GOTT!

:) 2009 m. kovo 10 d., antradienis, 12:16:26
GOT MIT UNS.

iliuzija 2009 m. kovo 10 d., antradienis, 11:57:59
Siuo metu patiria atgimima ,renesansa,- pagoniskos, neopagoniskos, arba "gamtos religiju" grupes, neretai persipynusi su Naujojo amziaus fenomeno israiskomis.

iliuzija 2009 m. kovo 10 d., antradienis, 11:33:08
Kiek suprantu, tiesa yra filosofine, o ne matematine savoka, vieningos nuomones, kas yra tiesa, ir juolab vienintelio tiesos apibrežimo NERA.
Kiek issakyta, ir kiek galime siuo metu issakyti apie praeiti i ateiti bus tik santykinės(filosofines ) neirodomos tiesos

2009 m. kovo 10 d., antradienis, 09:52:26
Kas per idiotizmas visus, kuriu kalbose kiek giminingu lietuviskoms priegaidziu aptinkama jau ir letuviais laikyti!? Tik visiska minties atrofija ir samoniu mumifikacija! Tik pasistoje ant to ka turime geriausio i save sueme ir nusikrate visos praeities, atkure valstybe dar galejome sukurti ir zmogiska sociuma. Ir tik tokia vienybe, kur viespataus dvasine, Dieviska meile bei vieno zmogaus tarnavimas kito pazangai, kartu kuriant ir kulturingumu menui prilygstancia, ne mechanistine, bet dvasinemis jegomis susieta ir visiskai nauja, kitos kokybes nei buvusios praeityje civilizacija, galejome tureti ir stipria, sava visiems valstybe. Taciau kadangi tauta pasirode beesanti tokia primityviai priestvanine, kad leido valstybeje isigaleti visuotini tautos genocida vykdancioms fasistinems jegoms, su dugplomis lantsbergiais bei idiotiskais satanistais valinskomis priesakyje, tai praradusi betkoki zmogiska veida, suskildama i minimaliausius fragmentus per trumpa laika ji isnyks visiems laikams...

2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 23:34:36
"Per praeitį į ateitį".Aktuali yra ir dabartis.

2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 23:33:21
Kartais reikia ir savo Tiesas tureti,o ne beatodairiskai klausyti kitu.
Visi esame klystantis.

~~~~~~> 2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 22:40:27
Man atrodo, kad <Tesejas> ir yra R. Zubinas. Radau tokį tel. 8-684 49480. Bet gal ir ne Jo.

Petras 2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 18:33:42
"Tesejau", žadi pradėti diskusiją istorinėm, ikimindauginėm temom?
Labai norėčiau sudalivauti R.Zubino naujos knygos pristatime, bet gyvenu toli nuo Kauno ir galimybės sudalyvauti neturiu. Teks prašyti pažystamų kauniečių, kad nors nuėję nupirktu man "Per praeitį į ateitį".
Kurią val. vyks renginys?
"Perkūną" turiu CD versija. Turiu ir Č.Gedgaudo "Mūsų praeities beieškant", J.Statkutės de Rosales "Didžiosios apgavystės". Tai atgaiva lietuvio širdžiai ir sielai po tiekos metų žydkrikščionybės, komunistų ir savų parsidavelių mūsų tautos ir Valstybės istorijos menkinimo, falsifikavomo ir iškraipimo.
Dar negimė lietuvis, kuris imtusi aprašyti tai ką sunaikino žydkrikščionybė, komunizmas ir savi kvislingai. Nieko nežinom apie Vilniaus piramidę, unikalų statinį miškų gludumoj pastatyta "tamsuolių pagonių". Po žydų pasekėjų katedra Vilniuje yra Arijų šventovės griuvėsiai - apie juos irgi tylima. Norima mus įtikinti, kad mūsų protėviai buvo prasčiokėliai ir kad žudų "mokslas" atnešė į mūsų kraštą visas gėrybes.
"Tesejau", norėčiau susisiekti su Romualdu Zubinu, artokia galimybė yra?

2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 16:50:07
Laukiami pagrinde remejai

2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 16:41:44
Bažnyčia tai vidinis, tikrasis apsisprendimas

2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 16:20:28
Tesėjas kuriai bažnyčiai priklausot?

vist 2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 16:17:49
~~~~~~>Pateksi pas sektantus.Buk atsargus.Isiurbs "teseja o ne tesejas ," nepajusi.Mano patirtis sako.

~~~~~~> 2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 09:55:38
<Tesėjas> `Užsikabinau`, :) stengsiuosi perskaityti ir dalyvauti.

:)"18:19:24" 2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 01:27:11
aciu,kaip is susmigusios smegenu kazkurios srities isejes-visai neprastas ivertinimas:)))

2009 m. kovo 8 d., sekmadienis, 02:15:02
Nuozmiausiais pasaulyte satanistais yra sekmininkai. Apeikite ta mara jo net neprisiliesdami, nes glitus ir lipnus ju varomas uzkratas seja prazuti.

~~~~~~> 2009 m. kovo 7 d., šeštadienis, 20:23:34
Ne tas adresatas. :\

:)"18:19:24" 2009 m. kovo 7 d., šeštadienis, 19:57:33
mmm..i smegenu kazkokia sriti:)))..aisku,aciu uz sugaista pokalbiui laika:)).

~~~~~~> 2009 m. kovo 7 d., šeštadienis, 19:34:53
Yra žodžių, kurie sminga į širdį, smegenų kažkokią sritį, sąmonę, net pasąmonę. Gal kad tai Tiesos žodžiai?

Tesejas 2009 m. kovo 7 d., šeštadienis, 12:36:17
Pries ateinant i susitikima su Romualdu Zubinu, butina bend perskaityti jo knygas "Perkunas" ir "Per praeiti i ateiti". Dar butu geriau, jeigu priestarauti norintysis butu bent po viena karta perskaites knygas, kuriomis autorius naudojuosi kurdamas savo knygas ir kai kurias ju yra perskaites net po desimt kartu,kaip tai prireike, kad galima butu iminti "Odiseja", "Iliada", Senojo Testamento kai kurias vietas ir t.t. Autoriaus naudotu knygu sarasas yra nurodytas jo knygu pabaigoje. Su bandanciais didskutuoti pirmas klausimas bus - ar skaitete mano knygas? Jeigu ne, tai diskusija paprasciausiai bus neimanoma, nes ji prasilenks ir laike, ir erdveje, ir senoves supratome. O jis kol kas yra vienodas pas mus visus , nes visi esame baige tas pacias ir pradines, ir vidurines, ir aukstasias mokyklas. Tad i diskusija kvieciami tiktai ne pykti ir be isankstinio nusistatymo, ne fanatikai. Juk busime ne vieni du. Net ir mokslininkai kol kas dar nesuvokia, koki palikima mums yra palike musu proteviai ir kokia siame palikime yra uzkoduota informacija is praeities. Tad prasau buti labai atsargiems pries pateikiant savo kontrargumentus. Mane jie gali tiktai izeisti, taciau, kitos progos iminti praeiti o per ja ir ateiti, mes galime ir nebetureti. O ji yra musu- lietuviakalbiu rankose. Dar karta malonaus susitikimo!

:)"18:19:24" 2009 m. kovo 6 d., penktadienis, 14:22:45
o man atrodo,kad nelabai supranti ka sneki:)-su visa imanoma pagarba dristu pareiksti. Nes visi tavo teiginiai sukoncentruoti i save pacius ir neturi nei saltinio nei prasmes,todel rodo tik i tave pati-juos sakanti. Panasu,kad tai paprasciausiais susireiksminimas ir tustybe pridengta mistiska prietaringuma kabinanciais "isduodam Dievo meile"..uuu. Mano kuklia nuomone. Arba - jei yra kitaip-suformuluokite esme to ka sakote t.y "kas tai yra",kuri apibreztu tiek konteksta,tiek savyje turetu isreiksta prasme-t.y. atsakytu i klausima "kam tai ir kodel". Kitaip visi sie "perliukai" lygiaverciai siam-.."suo netuuuuri penkiuuu koojuuu..uuuu". Labai baisu. Bet-ne fantazija.

Tesėjas 2009 m. kovo 6 d., penktadienis, 10:39:39
Labai malonu, kad bent jau musuose pradedama diskutuoti istorijos-praeities klausimais.Juk nepazine praeities, mes nezinosime ir ateities.Si Gordijaus mazga lemta isnarplioti tiktai lietuviakalbiams. Vienas is pagrindiniu saltiniu, kuri paliko mums proteviai, yra ir Biblijos Senasis Testamentas. Suprantama, yra ir daug kitu saltiniu, kurie mums pranesa apie praeiti ir tuo paciu apie ateiti. Apie visa tai Jus suzinosite, jeigu rasite laiko sudalyvauti Romualdo Zubino knygu "Perkunas" ir "Per praeiti i ateiti" pristatyme, kuris ivyks s.m. balandzio 17 d. 16,oo val. Kaune, Laisves al. 39, II-me aukste PKTS saleje. Iejimas nemokamas. Uz kaina artima savikainai bus parduodamos ir minimos knygos. Isgirsite ir apie spaudai rengiama "Per praeiti i ateiti" trilogijos treciaja knyga "Marija"(Ateitis). Laukiami ir sios busimos knygos remejai, kuriu vardas amziams bus irasytas i knygos remeju sarasa. Kvieciami dalyvauti ir norintys bent prisiliesti prie Lietuvos ikimindaugines praeities. Malonaus susitikimo!

2009 m. kovo 6 d., penktadienis, 00:09:15
Realybe - tai ne fantazijos, ne mistika ir ne apzavai. Ji neturi atitikmens vaizdiniuose, ji - einamieji procesai. Nusisalinimas pagimdo laiko iluzija, kuri atskiria nuo viso kas realu, - tai ir sventa... Ne sirdimi pasitikedami - isduodame Dievo meile.

:)"18:19:24" 2009 m. kovo 5 d., ketvirtadienis, 23:06:32
taip taip,o akmuo tai ne zole,ir dar panasiu perlu pilnos pakeles. Tai kas yra TA realybe? Sita uuuuu mistika pigi gerbiamasis.

2009 m. kovo 5 d., ketvirtadienis, 22:20:19
Fantazijos - ne realybe.

:)"18:19:24" 2009 m. kovo 5 d., ketvirtadienis, 20:33:52
na..su islygom,prileidziant minti,kad supranti ka sakai-taip,galima ir taip pasakyt. Beliko apibrezt kas yra REALYBE,su kuria santykis lemia tavo verte.

2009 m. kovo 5 d., ketvirtadienis, 16:43:01
Zmogaus verte salygoja tik jo santykis su realybe. Tik vidinis, tikrasis apsisprendimas.

:)"18:19:24" 2009 m. kovo 2 d., pirmadienis, 16:01:29
Neskaitei tu nei Naujojo nei Senojo Testamentu,nustok meluoti zmogau. Susireiksminusio zmogaus vadinancio save Jezumi komentarai Biblijai-tai ne Biblija. O po to susidomejus paskaitineti sen ten Raste-tai tas pat kaip prabegti VU koridoriais ir po to viesiem pasakot,kaip tu daug mokymo istaigu baigei-ir tuo koridorium begai ir anuo:))). Apgailetina.

De'sant 2009 m. kovo 1 d., sekmadienis, 21:33:55
Begale "sventu" esu skaites knygu: Blavackajos paviesinta "Doktrina", Agni Joga, Urantijos Knyga, Senaji Testamenta, Naujaji Testamenta, Paskutiniji Testamenta, K.Kastanedos knygas, V.Megre, ir netgi Naumkino "Kalagija":) Kalnus filosofiniu traktatu, tame tarpe ir lietuviu: Sliogerio, Maceinos, ir daugeli kitu... "Taro" Smakovo interpretacijas, Uspenskio... Tokias dar kaip J.Greimo "Semiotika ir Semantika", Kabala... Trismegisto "Hermetika" ir daug visokios smulkmes dar... Tad jau niekaip negaliu ne kritiskai ziureti i jokia "sventa" kazkam knyga. "Sventas" reiskia tik viena - nugalejes svyje gyvuniska prigimti ir po mirties laikinai Tevo paliktas "rojuje" arba astralineme "energijos" kune, kad kai pasibaigs kuniskai protu brandai skirtas evoliucinis etapas, jie vel, jau uztikrintai butu ikunyti tyroje, atgimusioje Zemeje. O, kad butu i ka, tai kaiptik tik Vissarionas gali tuo pasirupinti... Laikas trumpas labai jau! ...Ir nera kur daugiau zmogui eiti. Kelias Vienas..! Vienybeje! ...Kur ne lozungai vienija...

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 27 d., penktadienis, 17:44:39
tuscias laiko svaistymas,nes man tavo rasineliai briedas visiskas,tau Biblija tik vienas is tavo laisvai interpretuojamu temu be jokio supratimo,nes net neskaitei ,o mano zodziai be prasmes. Zodziu-eik savo keliu ir nera cia ka sneketi.

De'sant 2009 m. vasario 27 d., penktadienis, 11:51:39
Teorijoje- tu bemaz ir teisus, taciau pacia isigelbejimo galimybe nulemia ne forma samoneje ar kokiu "pranasysciu" supustos iliuzines maros, bet faktine realybe. Teismas vyksta kasdien, dabar ir cia! Teorine informacija, yra tik gaires oriantacijai realioje praktineje veikloje- Zodis teisia, taciau tik betarpiskai is Gyvojo priimtas teisumu su Savimi sutapatina. Tad, gyvenimas- ne teorija, gyvenimas yra praktika REALYBEJE - kur buitis ar mistika neturetu isigaleti nustelbdamos REALU ir tikra evoliucini procesa. Ir jeigu ne darba dirbti daugeliese i vena vieta susirenka, tai apie teisuma ju veiklos- ir kalbos negali buti. Todel, tikedamas kazkur realybeje esant Dieva ne kaipo pasauliu ir biologines gyvasties kureja, bet Dvasiu - kuo mes ir esame - patarciau ir tau patiketi. Du visiskai savarankiski Pradai, realiai Gyvi, Dvi Visatas per Zmonija i Viena apjungti prieme sprendima... Ar mes patys sau priesai, kad bendradarbiavima Ju, uz nelaime sau priimam?

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 26 d., ketvirtadienis, 21:08:39
oho,dvigubi standartai:)))..ar pacituot pacio parasyta kitus "nuozminanti" teksta,ar pats surasi? O dabar radai pagrinda patarimus dalint?

De'sant 2009 m. vasario 26 d., ketvirtadienis, 20:13:21
Tokiu teisuoliu bebudams protezais i takta pabarskindams svepluotum sau poterius ir katuciu laimingas paplodams sudnos dienos sulauktma - saves ir kitu cia nenuozmindams... A gal nelaimingas jautiesi?

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 26 d., ketvirtadienis, 16:18:31
De'Sant,
tavo fantazijos - tusti plepalai. Pats tas ekstrasensu gildijai-tiks. Deja tau rimtus satanistus-magus niekaip,del tos pacios priezasties del kurios Minedas netapo dainininku. Bet rankom mosikuot ir bobutem pasakas sekt apie savo penkta reinkarnacija is desniojo zvaigzdyno kur raudonos spalvos praregejimas:))))-gali drasiai. Ir trilitriniu nusipirk-pripilsi vadndens is krano ir markeriu uzrasyk "uuu!! visarionas..uuu". Kas isgers-kaip mat pagis:))))

De'sant 2009 m. vasario 25 d., trečiadienis, 12:57:54
O tie, kuriuos "arijais" uzvadinti kai kas pasispyre, yra tikru tikriausi zydams broliai. Paskutinieji is Atlantu dresiruotuju, palikdami Mesopotamijos krasta issiskyre i dvi rankoves. Vieni, kuriuos dabar iranenais vadiname, nusiklaidziojo i rytus-siaures rytus, o kiti - i vakarus. Tarp situ, kuriuos semitais vadiname, buvo arabai ir zydai... Kad butu imanoma kiek blaiviau sovokti visa religinio misticizmo fantasmagorija, reikia jo issizadeti ir praregeti..!

De'sant 2009 m. vasario 20 d., penktadienis, 19:13:28
Aciu. Labai malonu...

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 20 d., penktadienis, 17:15:33
as prisipazinimu cia rasyt nesiruosiu,bet is mandagumo-tamstai klausiant:)-esu sekmininku bendruomenes narys.

De'sant 2009 m. vasario 20 d., penktadienis, 15:57:00
:) gal jau prisipazintum kokios sektos narys pats esi... :))

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 20 d., penktadienis, 13:32:44
"Dievas dave,kad ju setoniskas"..misraine pas pati galvoje,jei krikscioniska leksika naudojate pagoniskam kontekste. Panasu kad esat "nei mesa,nei zuvis". Reiskia-nesuvokiat savo pasirinktos priklausomybes ir nesuvokiat asmens,kuriam skirta sita priklausomybe - jusu atveju tai Setonas. Jei nejudesite gilesnio pasisventimo kritusiam angelui link-murkdysites savo nuomonese,emocijose ir poziuriuose ir busite kvailys,bet uz tai TURESITE galimybe atgailai. Jei pajudesite link savo ariju tikejimo centro-greitai tavo chaosas ir blevyzgos igaus forma,krypti,tiksla ir neapykantai skirta jega..bet tai nuves tave i amzina pasmerkima ir prazuti ugnyje,kuri yra paruosta velniui ir jo angelams. Is zmoniu ten pateks tie,kurie seke paskui kritusi angela.
Todel - jei dabar manai jog zinojimas kuri zvaigzde yra toliau,kuri arciau kazka reiskia..na..vaiku darzelis:). Ir aciu Dievui,gal Viespats duos tau atgailos malone kad gyventum per Jezu Kristu.

Petras 2009 m. vasario 20 d., penktadienis, 12:44:05
Nors tu nebejuokink žmonių, bevardį forumietį. Informacijos apie Arijų religiją apstu. Matosi, kad menkai susigaudai šiame reikale, jei bočius, pagal žydkrikščionių primestą paniekinanti vardą, vadini pagonimis, t.y.kaimiečiais. Tik tie "kaimiečiai" dar net prieš Jėzaus "gimimą" žinojo, kad žvaigždė Lela yra arčiau Polelos. O "civilizuoti" žydkrikščionys net dabar nesugeba išsiaiškinti, kaip Arijai tai sužinojo.,nes dėjo visaspastangas, kad sunaikintu net pedsakus Arijų religijos. Dievas davė, kadjų šetoniškas darbas nepavyko. Visko sunaikinti net tokia šetoniška galybė nesugebėjo. Na, pasivargink, bent jau dėl bendro išprusimo, perskaityk čia pat prieinamą info. Žvilgterėk aukščiau ir pamatysi "O.Schrader. Arijų religija". Perskaityk, jei suprasi kas ten parašyta, daugiau į tokia nepavydėtiną padėtį nebepakliusi. Na, o jei nesuprasi, tada gali toliau tauzyti niekus.

2009 m. vasario 19 d., ketvirtadienis, 18:03:58
Nu, bet zinai, kas del tu ariju, tai jis kazkiek teisus. Devynioliktajame amziuje prieidinedamas liepto gala, okultizmas pagimde antikrista (nepainioti su satanizmu), kuriam prireike padoresnio ivaizdzio... Taip ir buvo atkasti, ir idealizuoti mitai apie dar pagoniskas zmonijos vystymosi eras. O ariju pavadinimas buvo paimtas is sanskrito vedu zodyno. Jeigu turint omenyje pacia kaip ir religija "ariju" informacijos galima semtis induizme bei knygoje Toto, tai apie pacius tuos laikus, nieko geresnio nei kaip "Urantijos knyga" ar Megre "Gimines knyga", vargubau ar berasi.

Petras 2009 m. vasario 19 d., ketvirtadienis, 12:52:09
Skaičių žmogau, ačiū už garbę, kad prajuokinau tave. Tik nepamiršk prisiimti GARBĖS, kad savo "giliom" žiniom apie Arijų religiją prajuokinai visą svietą.

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 19 d., ketvirtadienis, 00:05:16
:). Jei panoresi gincytis su Biblija-visada gali tai padaryti ja atsivertes. Tai ka vadini "fantazija" yra Sventas Rastas, Amzinojo Dievo Zodis. Ir ne tavo ar kito zmogaus-be skirtumo kuo tas save laiko,Visarionu ar ariju- fantazijos ar emocijos,o tavo santykis su siuo Zodziu (ne su manim! Ne su Visarionu!) nulems tavo likima amzinybeje. Jis tave nuteis paskutiniaja diena. Arba isteisins-jei Juo gyvenai. Deja..jei zutum siandien-esi pasmerktas. Bet gal Viespats taves pasigailes. Tikiuosi.

2009 m. vasario 18 d., trečiadienis, 21:39:12
Jau kokios baisybes- reikia taip prisifantazuot..!? Nenuostabu, kad zmogus nuo viso to apspanges, net ir zaibo jau nemato! Amen

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 18 d., trečiadienis, 16:24:49
De'sant>
as tikiu Sventuoju Rastu-Biblija. Taip,joje yra aprasytas ir Visarionas-stai cia:
" Jei tada kas nors jums sakys: 'Štai čia Kristus', arba: 'Jis tenai!', - netikėkite, nes atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius. Štai Aš jums iš anksto tai pasakiau!' 'Todėl, jeigu jums sakytų: 'Štai Jis dykumoje!', neikite, 'Štai Jis kambariuose!', netikėkite. Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas. Kur tik bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.Tuoj pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus jėgos bus sudrebintos. Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove. Jis pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais, ir jie surinks Jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito."
Antrasis Jezaus atejimas bus kaip zaibas nutvieskiantis dangu nuo vieno krasto iki kito-Ji vienu metu pamatys VISOS zemes gimines. Ir angelai pasake Jo mokiniams Apastalu darbuose,kai Viespats PAKILO i dangu lydimas mokiniu zvilgsniu,kad Jezus sugris TAIP PAT - is dangaus. Jokio isikunijimo nebus.
Todel-Visarionas ir kiti- MELAS ir APGAULE. Taip, jis/jie turi buti ir turi savaja paskirti,bet jis/jie - NE KRISTUS.

De'sant 2009 m. vasario 18 d., trečiadienis, 16:08:13
Zinoma, tu, kur su sypsenele, nesi satanistas. Bet, tikrai- esi davatku dvatka. O tai reiskia, kad tamstos samone setonies-intriganto, ir iliuziju meistro - visiskai apzaveta. Ir tiki tu - juo! Tokiam apzavetam zvelgiant i isikunijusi Kristu, i kurio samone isiskverbti niekam neleista, nuo jo atsispindes tik setono paveikslas... Gelbekis, zmogau, ir vaduokis. Amen

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 18 d., trečiadienis, 15:01:52
Petras>
pasiskaiciau as apie tavo propoguojama taip vadinama "ariju religija". Tai tera XIX amziaus surogatinis produktas gimes paraleliai su Rerichu,Blavatskajos ir jos teosofu draugija bei visu kitu karstligiskai tuo metu gaivintu satanizmu-laikmecio veliava nese mediumai ir spiritistu bureliuose gimdavo "ariju" tiesos. Cia nera ka kalbet:)..XXI amziaus zmogus:))..prajuokinai,dekui:).

Petras 2009 m. vasario 18 d., trečiadienis, 14:50:51
Viskas aišku, žmogau- skaičiai, man tavo dievas "nesuteikė galimybės" suprasti jo paistalų, o tave pavertė fanatiška davatka. Atsipeikėk, gyvename XXI amžiuje, negi tau užtenka tu absurdiškų aiškinimų ir apipelyjusių "stebuklų"?
Nesi Arijų religijos "ekspertas", o žydkrikščionių tikėjimo esi? Ką tu, nabagėli, gali kažką postringauti, jei esi pririštas prie žydkrikščionybės "lenciūgu" ir nieko aplink savęs nematai? O jei kažką tau ir pasako, tai nesugebi suprasti, nes nesi "ekspertas".
Ačiū už atsakymus, bet daugiau tau klausymų nebebus.

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 18 d., trečiadienis, 10:50:26
Petras>
tie atsakymai ne tau,o bevardziui misrainiu zinovui ir kontuziju specialistui. Diskusijos su juo beprasmes ir neidomios,nes kaltinimais svaidytis ir drabstytis putomis jis puikiai sugeba ir be mano dalyvavimo,pagalba tam nereikalinga.Pasakiau,kad pasitraukiau jam nuo kelio-reiskia tema man issemta.
Jei jau esi skaites Biblija... Kiekviena is teiginiu,kuriais dabar apibendrinsiu atsakyma galiu parodyti Sventajame Raste ir tai ne mano idejos,todel ir is taves argumentacijos noreciau sulaukti svaresnes nei zmogiski pamastymai ir spekuliacijos "apie kosmines zvaigzdes akumuliuojancias kureja,kuris nera dievas taip kaip ji suprantam"..pff-vienintelis atsakymas i tokius kliedesius be pagrindo:)). Psichiatrineje bet koks shizikas dar ne tokiu versiju egzistencines prasmes gali sugalvot,bet visos jos-tiek pat vertos,kiek anas "supratimas" apie tai kas nepasiekiama zmogui. Fantazijos ir jose susireiksminti pavojinga.
Remiuosi ne savim,o Sventu Rastu.
Tavo klausimas gime is nematymo kas yra Jezus-ir ne nuostabu,Rastas moko,kad niekas negali istarti Jezus yra Viespats kitaip,nei Sventaja Dvasia.Pats susigalvojes-nei vienas to nepadarys. Ir niekas-nei vienas zmogus- negali pats ateiti pas Sunu,jei Ji siuntes Tevas to zmogaus nepatrauks.
Del ariju religijos senumo. Neesu jos ekspertas,bet kada datuojami pirmieji rankrasciai? Biblijos seniausia knyga - JOBO-datuojama specialistu ivairiai,nuo 3000 iki 2000 metu pries Kristu. T.y. parasyta pries 4-5 tukstancius metu,o gal ir seniau. Ir tai to paties Dievo apreiskimas zmogui ir santykis su juo. Zydai neatpazino Jezuje Mesijo ir dar iki siol tebelaukia Jo-apie tai daug rase Paulius,gali pasiskaityt laiske Romieciams-ten rasi ir atsakyma i savo klausima apie tai ka,del ko ir kaip gelbsti Jezus Kristus. Perskaityk nuosekliai,tada klausimai igaus daugiau prasmes ir atsakymai bus realesni ziurint i ju rezultatus.
O del "pradzioje buvo Zodis"-tai atsiversk Pradzios knygos 1 skyriu ir ten rasi,kad pradzioje viskas buvo sukurta Dievo Zodziu,kuris buvo anksciau nei visa kurinija. Ir tai ne Jono evangelijos atradimas,Jono evangelija-tai visumos dalis,kur nei viena is ju atskirai nepriestarauja kitai,o tik gilina Viespaties apreiskima zmogui,jei tik skaitoma Sventojoje Dvasioje-t.y.-su Autoriumi.

2009 m. vasario 18 d., trečiadienis, 00:09:58
Mistifikatoriai. Kad atsisveikinimo vakara dvylika susirinko, visai jokios mistines reiksmes tam skaiciui neteikia. O ir apastalais tie, patys save tik veliau pavadino- ispuike, isskirtini tarp kitu mokiniu sau statusa susiteikdami. Taip jie pamyne Kristaus priesaka nesivadinti kazi kuo ir islikti lygiais. Kaip tik sita yda isnaudodami, liuciferiniai zydkrikscionybe ir suorganizavo. Desimtys Kristaus pasekeju atsiminimus apie tuos ivykius rase, taciau liuciferiniai kanonizavimui iskiso tik sitas (kokiu budu tai buvo padaryta- krikscionybes istorinese kronikose yra uzfiksuota). O apie ta zodi, Kristus is vis nebuvo kalbejes ir ne pats Jonas sitai parase, bet vienas is jo atstovu, ir jau po Jono mirties. Sitas nei mates Kristu buvo nei girdejes ir is kur ta pasakaite apie sutverima jis istrauke, tik vienas jis gal ir tezinojo...

Petras 2009 m. vasario 17 d., antradienis, 19:05:06
:)"18:19:24", (gal galėtum paprastesnį nicą išsirinkti?), prirašei daug, o į mano klausymą atsakei tik tiek, kad tavo biblija Budos dievu nelaiko.
Tada pateiksiu tau konkrečius klausymus (NT esu skaitęs, tad nesivargink jį cituodamas) į kuriuos norėčiau gauti trumpus konkrečius atsakymus.
Kaip suprasti Jėzaus nevykdymą tėvo nurodymo? Jis buvo siųstas gelbėti SAVO tautos. Iš ST labai aišku, kodėl žydus reikėjo gelbėti.
Kodėl apaštalų buvo 12, o evangelijų tik 4 ir dar ketvirtą parašė ne apaštalas? Ar kiti apaštalaibuvo niekam tikę?
Kaip suprasti "Pradžioje buvo Žodis ....." Jono evangelijoje, jei tai daug senesnės Arijų religijos dogma?
Tik būk geras, neišsiplėsk. Sunku prisiversti perskaityti viską, kai nieko naujo ten nerandi.

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 17 d., antradienis, 00:21:30
Naudojuosi TIK Biblija ir jau tikrai nenoreciau Jehovos liudytoju pasaku is "Sargybos boksto" nagrinet-sekta yra sekta ir man niekaip neidomi.
O jei manai ar "manote"-nezinau kieno atstovu esi paskirtas kad apie save daugiskaita kalbi-gali but,kad siaip esi susireiksmines,nes labai neatsargu yra atskaitos tasku pasiteikiant savo prota redaguoti Sventaji Rasta. O del to,kad neesi "priestvaninis" anot taves..leiskite man nusikvatoti:)). De'sant Visarioniskos pasakos ir satanistinis melas-ne saltinis,o nuodai. Jei manai,jog paciam pravartu MIRT-prasau,Dievas suteike tamstai laisva valia rinktis. Pasitraukiu nuo tavo pasirinkto kelio,gali judet kur tik paties "blaivus" protas nuves.

2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 20:48:48
Oho, kiek tu cia rasalo ispylei... Pasivadinai krikscioniu, o elgiesi kaip uzkietejes jehovos liudytojas, kiekvienam atvejui ieskodamas citatu is parsidaveliu sukurptu pasakaiciu. Blaiviai mastant, tik tiesiogine Kristaus kalba is mokiniu surasytu evangeliju, galima kazkiek pasitiketi. Ir tai, zinant, kad jos surasytos praejus daugeliui metu po ivykiu, be jokiu fiksuotu kroniku, reikia labai atidziai sirdimi istirti kiekviena zodi. Ir senaji, ir naujaji testamentus, nes dar vaikysteje po simta kartu istyreme ir jau seniai atsijojome grudus nuo visu pelu, taciau tu, vargubau ar esi bent po karta perskaites visas 18-lika paskutiniojo testamento daliu, nes matosi, kad vis dar maknojiesi priestvaniniam dumble... Visa musu, o ir zydu, istorija man yra zinoma. Ne vin gi tik tie saltiniai, kuriuos tu mini, yra "sventi"... Petrui (o ir tau butu pravartu) - 44,45 archyvuose de'sant irasai kazkaip atsidure. Apart pakvailiojimu ir tikros informacijos apie Liuciferi ir zydu misija surastumet.Ten jums ne Zubino perkunas:)

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 19:35:31
O Steponas prabilo: 'Vyrai broliai ir tėvai, paklausykite! Šlovės Dievas apsireiškė mūsų tėvui Abraomui Mesopotamijoje, kai jis dar nebuvo persikėlęs į Charaną,
ir pasakė jam: 'Išeik iš savo krašto, nuo savo giminių, ir keliauk į šalį, kurią tau parodysiu'.
Tada jis paliko chaldėjų kraštą ir apsigyveno Charane. Iš ten, jo tėvui mirus, Dievas atvedė jį į šitą šalį, kurioje jūs dabar gyvenate.
Bet čia jam nedavė paveldėti nė pėdos žemės, tik pažadėjo ją atiduoti jo ir jo palikuonių nuosavybėn, nors jis dar buvo bevaikis.
Dievas pasakė, kad jo palikuonys gyvens kaip ateiviai svetimoje žemėje ir keturis šimtus metų bus pavergti ir skriaudžiami.
'Tačiau, - tarė Dievas, - Aš nuteisiu tautą, kuriai jie vergaus; tada jie išeis ir tarnaus man šitoje vietoje'.
Ir tuomet Jis davė jam apipjaustymo sandorą. Tada Abraomui gimė Izaokas, kurį jis apipjaustė aštuntąją dieną. Izaokui gimė Jokūbas, o Jokūbui gimė dvylika patriarchų.
Šie patriarchai iš pavydo pardavė Juozapą į Egiptą. Bet Dievas buvo su juo,
išgelbėjo Juozapą iš visų jo vargų ir suteikė jam malonės bei išminties Egipto karaliaus - faraono akivaizdoje. Tas jį paskyrė Egipto ir visų savo namų valdytoju.
Tuomet visą Egipto žemę ir Kanaaną ištiko badas bei didis vargas, ir mūsų tėvai negalėjo rasti sau maisto.
Išgirdęs, kad Egipte yra javų, Jokūbas išsiuntė ten mūsų tėvus pirmą kartą,
o antrą kartą Juozapas leidosi savo brolių atpažįstamas, ir faraonas sužinojo apie Juozapo giminę.
Tada Juozapas pasiuntė pakviesti savo tėvo Jokūbo ir visų giminaičių - septyniasdešimt penkių sielų.
Šitaip Jokūbas iškeliavo į Egiptą. Ten mirė jis ir mūsų tėvai.
Juos pargabeno į Sichemą ir palaidojo kape, kurį Abraomas už pinigus buvo nupirkęs iš sichemiečio Emoro sūnų.
Artėjant metui pažado, dėl kurio Dievas buvo prisiekęs Abraomui, tauta išaugo ir išsiplėtė Egipte,
kol pakilo kitas karalius, kuris nieko nežinojo apie Juozapą.
Jis klastingai elgėsi su mūsų gimine, versdamas mūsų tėvus išmesti savo kūdikius, kad jie neliktų gyvi.
Tuo metu gimė Mozė, kuris buvo mielas Dievui. Tris mėnesius jis buvo maitinamas savo tėvo namuose,
o kai buvo išmestas, jį pasiėmė faraono duktė ir augino kaip savo pačios sūnų.
Mozė buvo išmokytas visos Egipto išminties ir tapo galingas žodžiais ir darbais.
Kai jam sukako keturiasdešimt metų, jo širdyje kilo troškimas aplankyti savo brolius, Izraelio vaikus.
Pamatęs vieną iš jų skriaudžiamą, stojo ginti jo ir keršydamas užmušė egiptietį.
Mozė tikėjosi, kad jo broliai suprasią, jog Dievas jo ranka suteiks jiems išgelbėjimą, bet jie šito nesuprato.
Kitą dieną jis priėjo prie besimušančių tautiečių ir mėgino juos sutaikinti, sakydamas: 'Vyrai, jūs esate broliai! Kodėl skriaudžiate vienas kitą?'
Bet tasai, kuris skriaudė artimą, atstūmė jį, sakydamas: 'Kas tave paskyrė mūsų valdovu ir teisėju?
Gal nori ir mane nužudyti, kaip vakar nužudei egiptietį?'
Tai išgirdęs, Mozė pabėgo ir buvo ateivis Madiano krašte, kur jam gimė du sūnūs.
Po keturiasdešimties metų Sinajaus kalno dykumoje jam pasirodė angelas degančio erškėčių krūmo liepsnose.
Tai pamatęs, Mozė labai nusistebėjo reginiu. Kai jis artinosi, norėdamas geriau įsižiūrėti, jam pasigirdo Viešpaties balsas:
'Aš esu tavo tėvų Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas'. Tada Mozė ėmė drebėti ir nebedrįso toliau žiūrėti.
O Viešpats jam tarė: 'Nusiauk apavą nuo kojų, nes ta vieta, kur tu stovi, yra šventa žemė.
Aš regėte regėjau savo tautos priespaudą Egipte, išgirdau jos dejones ir nužengiau jos išvaduoti. Tad ateik čia, Aš pasiųsiu tave į Egiptą'.
Tą Mozę, kurio jie atsižadėjo, sakydami: 'Kas tave paskyrė valdovu ir teisėju?', Dievas pasiuntė kaip vadovą ir gelbėtoją ranka angelo, kuris pasirodė jam erškėčių krūme.
Jis išvedė juos, darydamas stebuklus ir ženklus Egipto žemėje, prie Raudonosios jūros ir per keturiasdešimt metų dykumoje.
Tai šis Mozė pasakė Izraelio vaikams: 'Dievas pažadins jums iš jūsų brolių Pranašą, panašiai kaip mane'.
Tai jis susirinkimo dieną dykumoje tarpininkavo tarp angelo, kalbėjusio jam Sinajaus kalne, ir mūsų tėvų. Ten jis gavo mums skirtuosius gyvenimo žodžius.
Jam mūsų tėvai nenorėjo paklusti, atstūmė jį ir savo širdis nukreipė į Egiptą.
Jie tarė Aaronui: 'Padaryk mums dievų, kurie žygiuotų mūsų priekyje, nes mes nežinome, kas nutiko tam Mozei, kuris išvedė mus iš Egipto žemės'.
Taip anomis dienomis jie pasidirbo veršį, atnašavo stabui auką ir džiaugėsi savo rankų darbu.
Tada Dievas nusigręžė nuo jų ir paliko juos garbinti dangaus kariauną, kaip parašyta pranašų knygoje: 'Ar jūs, Izraelio namai, man atnešėte aukų bei atnašų, keturiasdešimt metų būdami dykumoje?
Jūs pasiėmėte Molocho palapinę ir dievo Romfos žvaigždę - stabus, kuriuos pasidirbote garbinti. Todėl ištremsiu jus anapus Babilono'.
Mūsų tėvai dykumoje turėjo Liudijimo palapinę, kaip įsakė Tas, kuris kalbėjo Mozei, kad padarytų ją pagal regėtą jos vaizdą.

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 19:25:33
Ir dar-misrainiu zinovui:). Paskaityk,tai Apastalu darbai-jei ir dabar nesuprasi,joks zmogus tau nebepades.
Mūsų tėvai su Jozue pasiėmė ją ir atsigabeno į žemes pagonių, kuriuos Dievas išvijo nuo mūsų tėvų akių. Taip pasiliko iki Dovydo dienų. Šis susilaukė Dievo akyse malonės ir meldė, kad rastų buveinę Jokūbo Dievui.Ir Saliamonas pastatė Jam namus. Bet Aukščiausiasis negyvena rankų darbo šventyklose, kaip sako ir pranašas: 'Dangus - mano sostas, o žemė - pakojis po mano kojomis. Kokius gi namus man statysite? - klausia Viešpats, - ar kokia mano poilsio vieta? Argi ne mano ranka visa tai padarė?' Jūs, kietasprandžiai, neapipjaustytomis širdimis ir ausimis! Jūs, kaip ir jūsų tėvai, visuomet priešinatės Šventajai Dvasiai. Kurio iš pranašų nepersekiojo jūsų tėvai? Jie užmušė iš anksto skelbusius Teisiojo atėjimą. Jo išdavėjais ir žudikais dabar esate jūs. Jūs, kurie gavote Įstatymą, paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte'. Tie žodžiai jiems draskė širdį, ir jie griežė ant jo dantimis. O Steponas, kupinas Šventosios Dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų, stovintį Dievo dešinėje. Jis tarė: 'Štai regiu atsivėrusį dangų ir Žmogaus Sūnų, stovintį Dievo dešinėje'. Tada, baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, išsitempė už miesto ir užmėtė akmenimis. Liudytojai padėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro, vardu Sauliaus. Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė: 'Viešpatie Jėzau, priimk mano dvasią!' Pagaliau suklupęs jis galingu balsu sušuko: 'Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės!' Ir, tai ištaręs, užmigo.

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 18:38:27
Beje,stai tau Naujasis Testamentas :Gal 3,8 "Ir Raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu išteisins pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui Evangeliją: 'Tavyje bus palaimintos visos tautos'" Tu manai,kad senasis ir Naujasis Testamentai-skirtingu dievu sandoros? Imk Rasta i rankas,dabar Biblija visai nesunku isigyti bet kuriame knygyne,o ekstrasensu musiai tau gyvenimo neduos,kaip ir Visarionas.

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 18:31:13
Misraine?:))-Mesijas,gimes zydu tautoje,kuria Dievas isvede is vieno zmogaus ir kurioje per savo pranasus pazadejo gimsiant Savo Sunu-Mesija,kuris bus isgelbejimu visoms tautoms..cia tau misraine? Eik Naujaji Testamenta paskaityk pries Ji teisdamas,nes galiu garantuoti,kad esi Jo neskaites-kitaip taip drasiai nekalbetum. Taip kalba tik gilaus pazinimo adeptai,kuriu guru kas kazkiek laiko pasirodo per baltijos televizija, laidoje "Nepaiskinami faktai":))).

2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 18:15:17
Cia tai bent misraine...! davatka iki kaulu smegenu ir dar suplakes zydu jahova su Naujuoju Testamentu. Nejau sunku suprasti, kad Naujasis Testamentas, tai ne zydisko senojo tesinys, o visiskai nauja epocha zmonijos istorijoje. Kokio pragaro sitas kontuzytas- gal jau net ir pats Dievas neatsirinktu...

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 16:54:24
Petras>
Žodis "šventas" savyje turi prasmę-tai reiškia "atskirtas" Kadangi naudojamas padėčiai prieš Dievą apibrėžti,tai jo reikšmė tampa "atskirtas Dievui". Visų žemės religijų pradininkų ar pasekėjų raštai yra šventi tų religijų dievų atžvilgiu. BET. Jie šventi Dievo atžvilgiu tiek,kiek Buda pvz. yra Dievas. Mano Biblija teigia,kad Buda nėra Dievas. Ir kad tėra VIENAS Dievas,ir kad laikais,kuriuos Viešpats vadina "neismanymo" laikais Dievas leido kiekvienai tautai po dangumi eiti savo keliu. Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo laikų ir dabar įsako visur visiems žmonėms atgailauti, nes Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per žmogų, kurį paskyrė ir visiems už Jį laidavo, prikeldamas Jį iš numirusių. Ir Dievas,sukures kiekviena zmogu po dangumi paliudijo tai per Evangelija,kurią Jis iš anksto pažadėjo per savo pranašus Šventuosiuose Raštuose, apie Jo Sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo palikuonių, šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingu Dievo Sūnumi, - Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį."Per Jį gavome malonę ir apaštalystę, kad Jo vardu padarytume klusnias tikėjimui visas tautas, iš kurių ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti"-taip apaštalas Paulius apibūdino savo tarnystę Dievui.
Jei kalbeti apie vieną iš vardų,pamineta tavo-Jahve,tai šio Vardo reikšmė yra "As Esu" Taip Dievas apreiškė save Mozei kai šis klause Dievo vardo. Ir mano Viešpats ir gelbetojas Jėzus sakė štai ką: "Dėl to Aš jums sakiau, kad mirsite savo nuodėmėse. Jeigu netikėsite, kad Aš Esu, - mirsite savo nuodėmėse'". Jėzus Kristus ir yra-Dievas: "Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo pas Dievą, ir Dievas buvo Žodis. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per Jį atsirado, bet pasaulis Jo nepažino. Jis atėjo pas savuosius, ir savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimę. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę - šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos."

Petras 2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 15:05:12
:)"18:19:24", man vistiek ne aiškus tavo požiūris. Esi ne katalikas, bet krikščionis, ne katalikas, bet pripažysti "šventą raštą". Čia neįžvelgi prieštaravimų? O ką manai apie Alachą, Jahvę, Būdą? Jie irgi turi savo "šventus raštus". Jų raštai ne šventi, o tavąsis tikrai šventas? Ar negalėtum paaiškinti?

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 14:21:09
Pirmiausiai gal reiketu suvokti kas savo ESME yra zmogus ir kokia jo buvimo sioje zemeje PRASME. Tada is kart galima atsakyti i abu tavo klausimus. Apie poterius nekalbesiu-as krikscionis,ne katalikas ir net ne kataliku kulte esantis krikscionis,todel niekaip ju stabmeldystes ir tusciu ritualu neitakojamas.
Bet jei klausi-mandagu is tavo puses butu trumpai referuoti savo paziuras ir nuomone,taip kaip priejes susipazinti prie nepazistamo zmogaus pirmiausiai pasakai savo varda ir kas esi-tada normalu laukti to paties is pasnekovo.

2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 06:07:06
Koks dievui buvo reikalas, tavo nuomone, tverti zmogu? Budamas dievo vaiku, kokia veikla laikai prasminga? ...apart poteriu.

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 16 d., pirmadienis, 01:53:01
Petras> apie Dievo samprata ivairiose religijose ar kulturose as nekalbesiu,nes krikscioniskas tikejimas-tai NE nuomone apie Dieva,tai NE nuomone,kad Jis egzistuoja ar neegzistuoja ir NE nuomone,kad Jis yra toks,koki save apreiskia Sventajame Raste ar toks,koks Konfucijaus veikaluose. Tikejimas gimsta is Dievo,o ne is argumentacijos itikinamumo. Mano-ir bet kurio kito Dievo vaiko-tikejimas remiasi Dievo jega,o ne zmogiska ismintimi. Esu isitikines,kad VISA zmogiska ismintis pries Dieva yra kvailyste,nes zmogus savo ismintimi NEGALI Dievo pazinti..paziurek,kad ir Jo kurinija-milziniska visata,vandens lasa..ka zmogus gali zinoti apie Dieva,toki galinga,kad galejo visa tai sukurti?..NIEKO. Nieko,iskyrus tai,ka sis Amzinasis Dievas PATS panorejo zmogui apie save apreiksti. O Savo apreiskima Viespats paliudija jega ir paciu Savimi-ir sitas liudijimas,pranokstantis bet koki suvokima kartu su TIKEJIMU,kuris suteikia uztikrintuma to,ko neregime,gimsta KIEKVIENO sirdyje,kuris atsiliepia i Viespaties kvietima grizti i Jo valia per Jezu Kristu,kuri Dievas paskyre vieninteliu Keliu,Viespaciu ir Gelbetoju. Dievo Karalyste ne kalboje,o jegoje-ir kiekvienas Jo vaikas patiria ta visa pranokstancia jega savo gyvenime,kartu su paties Dievo Dvasios artumu,patarimu,ismintimi. Todel krikscioniui neegzistuoja "jeigu"..as ZINAU..as pazistu savo Viespati ir Jis pazista mane-Jis visada salia,mano sirdyje ir aplink ir visada-Dievas..todel Juo remiasi mano tikejimas. Realiu Asmeniu,o ne nuomone Jo nepazistanciu apie Dieva,tariamo pazinimo priestaringais teiginiais ar satanistiniu melu,tokiu pvz,kaip skelbia anas Visarionas besidedantis Kristumi.
Tikiuosi atsakiau kodel man taip neatrodo.

De'sant 2009 m. vasario 15 d., sekmadienis, 23:22:18
A. Dievo, koki mes isivaizduojame ar trokstame, sioje visatoje - nera. Visatos gilumingiausioje pradzioje, savo darba dirba josios Kurejas. Kuris yra pirmasis ir vienintelis individualistinis savaiminis uzgimelis, ir visos zmogui regimos ir neregimos sau isoriskos butes palaikytojas bei gydytojas. Jo darbo vaisius mes ragaujame kaip tiesiogine prasme, valgydami, taip ir intelektualiai, kitu pojuciu pagalba gaudami informacija. Sitoki ragavima, mes vadiname mokslu. O pats mokslas, yra budai ir metodai pazinti Kurejo darbo produkcijos uzgimimo principus bei rezultatus. Visata yra gyvas organizmas besidauginantis zvaigzdemis, kuriu paskirtis yra dvejopa: absorbuoti Kurejo emanuojama gyvybe maitinancia vitaline energija ir jos isteklius savyje padauginus, sugrazinti keleriopai...

2009 m. vasario 15 d., sekmadienis, 21:20:58
Pasakei A, pasakyk ir B.

De'sant 2009 m. vasario 15 d., sekmadienis, 13:17:29
Tame gal ir visas suo uzkastas, kad ne logika, o pasitikejimas tuo kuri tiki esant Dievu suteikia vilti ir atveria virsprotines perspektyvas. Taciau jeigu tarp dalyvaujanciu diskusijose Dievo tema yra proto gigantu, tai as mielai galiu jums paaiskinti kaip viskas visatoje sutvarkyta. Bet isdrysusius zinoti turiu ispeti jog prisilietusiu tiesos ir po to suabejojusiu, lauks tik issiziojes krokodilas... Ar atsiras drasuoliu?

:) 2009 m. vasario 15 d., sekmadienis, 12:52:56
Kas nustate, kad tavo protas sveikas?

Petras 2009 m. vasario 15 d., sekmadienis, 12:24:54
"18:19:24", ar negali būti taip, kad "dievo", kaip mes jį suprantam, nėra? Kodėl kyla toks klausimas? Juk žiūrėk, daugelis religijų skelbiasi, kad jų dievas sukurė pasaulį ir žmogų. Dievų daug, o pasaulis vienas. Kaip tai paaiškinti? Gal mes, žmonės, net XXI amžiuje esame dar nepribrendę tai suprasti? Aš manau, kad yra jėga, kuri viskam vadovauja, bet juk negali būti, kad Europai vienas , Azijai kitas dievas tvarko reikalus.
Pasiekusi informacija apie vandens sąvybes verčia viską permąstyti. Reikia manyti, kad MOTINA GAMTA dar turi nemažai paslapčių, kurių mums dar neatskleidė.
Kai susipažysti su įvairių religijų teiginiais, tai peršasi išvada, kad tai rašoma neišprususiam žmogeliui, kuris pasiruošęs viską priimti už gryną pinigą net negalvojant apie logiką, sveiką protą.
Žydkrikščionybė net turi patogų, universalų paaiškinimą - jei kertasi teiginys su sveiku protu ir tau kelia abėjonių, tai reiškia, kad dievas tau nesuteikė galių tai suprasti.
Tau taip neatrodo?

:)"18:19:24" 2009 m. vasario 15 d., sekmadienis, 01:19:05
Pirmiausiai-tai pries esanti "sypsenele"-tai kazkoks idiotas "ant amziu amzinuju". Petrai,esu krikscionis. Katalikybes nelaikau krikscionybes saka-tai greiciau kazkoks issigimes kultas turintis dievotumo isvaizda,bet issizadejes jo jegos-trumpiau-tai pagonybe. Taip,ten yra Dievo vaiku,bet jie katalikybe pasirinko kaip Lotas Sodoma-pagal isore. Ir taip kaip Lota isvede is Sodomos pries pat sunaikinima,taip Dievo zmones isves is sio kulto,kuri Apreiskimo Knygoje Viespats vadina "didziaja paleistuve" ir "Babele",moterimi sedincia ant septyniu kalvu,kurioje randamas visu nuzudytu Dievo zmoniu kraujas.

:) 2009 m. vasario 14 d., šeštadienis, 12:52:24
Mano Viespaties Vardas- Liuciferis! Ant amziu amzinuju.

Petras 2009 m. vasario 14 d., šeštadienis, 11:49:49
Forumo dalyvį, vardo nerašai tai kreipsiuosi pagal tavo minčių pateiktą laiką. "18:19:24", mane labai domina dievo klausimas. Iš tavo minčių supratau, kad tu tiki į dievą, bet nesupratau į kurį. Ar negalėtum paaiškinti?

:) 2009 m. vasario 12 d., ketvirtadienis, 18:19:24
Visarione atpazista Jezu..nieko,nenusimink-tu De'sant,ne vienas tu toks-katalikai Jezu atpazista medzio gabale ir net moteriskam pavidale-akmeniui su menamais moteriskes bruozais ir marija vadinamu meldziasi ir nieko-sako Jezu garbina. Kiti kazkokiame "pastoriuje" amerikoniskame Jezu atpazista ir 666 ant kur pakliuvo tatuiruojasi..dar kiti-Baboj indiskame..ir tokiu "atpazintu"-tukstantis ir vienas. Sventajame Raste Viespats ispejo,kad artejant laikui i pabaiga tokiu "atpazintu" mesiju ir kristu bus nors vezimu vezk. reiskia-viskas su tavim gerai,esi savo laikmecio vaikas. Gaila,kad ne Dievo vaikas,bet cia jau tavo pasirinkimas. Ilgo kritimo!..gal atsipeikesi kol napasitaskei i pragaro dugna..nes-kol kunas gyvas-Viespaties malones dovana isgelbejimui per atgaila ir tikejima Jo sunaus Jezaus Kristaus auka turi jega istraukti tave is situ spastu-(2 Tes 2,9) "Ano nedorėlio atėjimą, šėtonui veikiant, lydės visokios jėgos, ženklai ir netikri stebuklai ir visokia neteisumo apgaulė žūstantiems už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui.Todėl Dievas jiems pasiųs stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu ir būtų nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisumą." Pasimelsiu uz tave-gal Viespats pasigailes.

2009 m. vasario 3 d., antradienis, 13:52:22
Siknalaizys ir padlyza! :)

Petras 2009 m. vasario 2 d., pirmadienis, 18:37:34
W.A., AČIŪ. Štai ir vėl žingsnelį žengėme pažinimo link.

W.A. 2009 m. vasario 2 d., pirmadienis, 18:04:52
Besidomintiems:
Paskutinė "Arijų religijos" straipsnio "Įvado" dalis prijungta prie ankstesnio teksto (žr. aukščiau esančią nuorodą po "Naujas puslapis"):
www.spauda.lt/mitai/indai/aryan.htm

2009 m. vasario 2 d., pirmadienis, 13:19:15
O kokia sau girnapuse uzsikabintum?

2009 m. vasario 2 d., pirmadienis, 13:04:37
Dar vienas sektantas. :)

De'sant 2009 m. vasario 2 d., pirmadienis, 12:33:00
Ir visa praeitis mumyse, ir lysti atgal i ta dumbla niekam nereikia, o tik uztenka is salies paziureti ir padarius teisingas isvadas eiti pirmyn, i ateiti. Tik bijantys nezinios ir branginantys savyje praeities mesla, nors ir nujausdami, kad dar labiau susiters, patys tame dumble murgdosi ir drabsto ji aplinkui, kad ir kiti butu tokie purvini, nes negali pakesti nieko sviesesnio uz save. Jeigu zmogus nesugebejo islysti is praeities iki keturiolikos metu, tai su kiekvienais tolimesniais vis maziau tiketina, kad istengs, nors ir kokiuose universitetuose akiu nebeatsikrapstinetu... Tad ir tau,- istengsi paleisti savo praeiti "Posliedniaja nadiezda" Tiesos akivaizdoje - kad ir nuo nulio, bet jau turesi dekinga proga zingsniuoti pirmyn, nesigeziodamas atgal. As visu simtu procentu atpazistu ta pati Jezu Vissarione ir tikiu, kad kaip tik sitas ir yra ta speciali priemone, ir mums REIKALINGA Tiesa...

2009 m. vasario 1 d., sekmadienis, 15:08:00
Man joks malonumas maknotis praeities dumble, jau minejau - ir as ten buvau... Ne zydkrikscioniskas pasaulis, jei ne komunistinis - tai primityvus, Kristaus Tiesai dar nepribrendes. Ir, kad nederejo Lietuvai i praeiti grizti - sutinku. Dabar stai, nutrenkti i viduramziskus patamsius, bet vistiek dar daugumai tokio lygmes tipazai sviesuolias isrodo. Kokie esame - to ir verti.

Petras 2009 m. vasario 1 d., sekmadienis, 13:01:07
Tai taip suki aplink, De'sante, ir nieko nereiškiančių žodžių srautu mėgini kažką pasakyti.
Sakai praeitis yra praeitis ir gręžiotis į ją nebereikia? Tai kam mes tada maskolius okupantus nusimetėm? Juk tarpukario Lietuva irgi buvo praeitis. Kiek pagal tave reikia tos "praeities", kad nebereiktu gręžiotis?
Apie tiesa. Argi nežinai, kad tiesos yra trys? Tavo TIESA, mano TIESA ir TIESA. Kurią renkiasi?
Tai ar neturi ką pasakyti apie nežydkrikščionis, ar iš vis nesupranti ko tavęs klausiu?
Jei ir šį karta neatsakysi, tada bus aišku, kodėl archyve tavo "minčių" nebeliko.

Petras 2009 m. vasario 1 d., sekmadienis, 12:51:47
Tai taip suki aplink, De'sante, ir nieko nereiškiančių žodžių srautu mėgini kažką pasakyti.
Sakai praeitis yra praeitis ir gręžiotis į ją nebereikia? Tai kam mes tada maskolius okupantus nusimetėm? Juk tarpukario Lietuva irgi buvo praeitis. Kiek pagal tave reikia tos "praeities", kad nebereiktu gręžiotis?
Apie tiesa. Argi nežinai, kad tiesos yra trys? Tavo TIESA, mano TIESA ir TIESA. Kurią renkiasi?
Tai ar neturi ką pasakyti apie nežydkrikščionis, ar iš vis nesupranti ko tavęs klausiu?
Jei ir šį karta neatsakysi, tada bus aišku, kodėl archyve tavo "minčių" nebeliko.

De'sant 2009 m. sausio 30 d., penktadienis, 16:19:27
Zinai, mielas Petrai - Tiesa yra toks dalykas, kuris, nori-nenori - i zmogu eina. Girdedams Tiesa, negali jos atstumti, nes, kadangi Tiesa ir pats Dievas yra tapatus (Tiesa yra is Dievo iseinanti Sventadvasine energija - kaip treciasis asmuo...), tai neisileisdamas Tiesos - atstumi pati Dieva. (ko tada beieskoti?) Visi ikikrikscioniski evoliuciniai etapai musu jau praeiti, ir elgtis taip lyg nebutum Girdejes, rimtam vyrui tikrai nedera :))) Magijos, operuojancios materialistinemis gyvybinemis energijomis- nuo primytyviausio burtininkavimo iki samanizmo- ir netgi ismokus susikurti biotechnines gamybos priemones valdomas mintimis, zmogaus priartinti prie Dievo negali, tad jeigu nesi prielankus ateistiniam komunizmui, tada belieka itarti, kad setonies neatsispirdamas pagundymams, esi kiek apspangintas niekines maros...

De'sant 2009 m. sausio 30 d., penktadienis, 16:14:01
Zinai, mielas Petrai - Tiesa yra toks dalykas, kuris, nori-nenori - i zmogu eina. Girdedams Tiesa, negali jos atstumti, nes, kadangi Tiesa ir pats Dievas yra tapatus (Tiesa yra is Dievo iseinanti Sventadvasine energija - kaip treciasis asmuo...), tai neisileisdamas Tiesos - atstumi pati Dieva. (ko tada beieskoti?) Visi ikikrikscioniski evoliuciniai etapai musu jau praeiti, ir elgtis taip lyg nebutum Girdejes, rimtam vyrui tikrai nedera :))) Magijos, operuojancios materialistinemis gyvybinemis energijomis- nuo primytyviausio burtininkavimo iki samanizmo- ir netgi ismokus susikurti biotechnines gamybos priemones valdomas mintimis, zmogaus priartinti prie Dievo negali, tad jeigu nesi prielankus ateistiniam komunizmui, tada belieka itarti, kad setonies neatsispirdamas pagundymams, esi kiek apspangintas niekines maros...

Petras 2009 m. sausio 30 d., penktadienis, 14:44:17
De'sant, kada supažindinsi su taso samprotavimais apie žydkrikščionybės nepaliestų žmonių likimu?
Ar tau neteko girdėti, kad ARIJŲ ugnies nešėjas žydkrikščionių pavarstas nelabuoju Liuciferium? Ar neteko girdėti,kad žydkrikščionybė daugelį Arijų dogmų pasisavino ir dabar pateikia kaip savas?
Tik nepamiršk paprotinti mus apie nežydrikščionių padėtį tavo pasaulyje.

De'sant 2009 m. sausio 30 d., penktadienis, 12:00:08
Visos krikscioniskos konfesines atmainos, yra liuciferiniu apmulkintu Vaiku, Vedlio beieskanciu ideologijose, mistifikuotos aklavietes. Praktikuojantys tokias "religijas", dar ir setonies meistriskai palaikomu iluziju niekalu besispangina, liuciferiniu stipriai dar yra isnaudojami kaip bjaurasties apsauginis griovys, nuo teisiuju ir psichologiskai savarankisku Tikinciuju subrandintos Tiesos apsaugantis parsidaveliu valstybininku- naujuju "zydu" zmonijai prazutingas veikas. (pasiekti nso archyvus, as neturiu galimybes, todel nezinau - istryne ten mano irasus kas ar ne)

De'sant 2009 m. sausio 30 d., penktadienis, 10:55:41
Visi mes vienodai Dievo globos ir meiles verti, taciau ir kiekvienas vis nuo kitokio ideologinio duro apspange po ivairiausius tyrus ar dziungles bludijam. Zemeje, kol kas, beveik vienodai reiksmingai trys ideologines atmainos viespatauja, triju skirtingu subjektu interesu inspiruojamos: 1.Musu Dievo-Tevo. 2.Pirmapradzio Visatos Kurejo. 3.Pries Kurejo Valia maistaujancio evoliucinio herarcho "Liuciferio". Isnesioje po pasauli Liuciferiui atstovaujanciu primesta uzkrata, patys zydai kaip tauta yra isnaudoti ir pamesti likimo valiai. Is principo, dabartinis Izraelis yra zydu rezervatas, ir tik jie patys dar turi galimybe daugiau niekam neparsiduodami priimti Jezu uz Mokytoja ir tapti tikrojo savo Tevo-Dievo Tautos samoningais nariais. Dievas nei vieno is musu pats niekuomet neapleidzia iki Paskutiniosios Akimirkos...

Petras 2009 m. sausio 29 d., ketvirtadienis, 15:39:52
De'sant, peržiūrėjau NSO archyvų 42 ir 43 puslapius, bet tavo minčių neradau. Gal padėtum man susigaudyti, kaip tai atsitiko?
Kiekvienas turim teisę į savo nuomonę. Tavoji labai įdomi. Tik žinant ją, kila keletas klausimų. Gal galėtum paaiškinti? Mane domina tavo požiūris į ne žydkrikščionišką pasaulį, kuris irgi labai didelis. Jiems Kristus nepadeda? O koks žydų vaidmuo tame pasaulyje? Ar nežydkrikščionys gyvena kitame, lygiagrečiame pasaulyje, kuriems gerasis Kristaus vaidmuo nereikalingas? O gal jie pasmerkti "netobulėjimui dvasiškai", kitaip sakant, neverti Dievo globos?
Tikiuosi, apšviesi savo samprotavimais.

De'sant 2009 m. sausio 29 d., ketvirtadienis, 07:40:52
Alternatyvine liuciferiniams, kurejo programos atzvilgiu teisiuju konfederacija, paralialiai irgi musu civilizacija kuruojanti, savo ruoztu vykdo materialistines evoliucijos principais pagrista ir siuo atzvilgiu visiskai realistine pagalbine misija. Kadangi visatoje visos civilizacijos galiausiai isvysto tokia socialiniu santykiu sistema kuria vienareiksmiskai galima pavadinti tobulu komunizmu, tai tuo pavyzdziu, teisieji, irgi nuolatos megina zmonijai ipirsti vizijas. Skirtumas tarp vienu metodu ir kitu, yra tame, kad luciferiniai patys save isstato dievu (pvz. Mozei ant Sinajaus kalno), o teisieji propaguoja materialistini ateizma ir nesikisdami "nusiplauna rankas"... Del visko kas su mumis darosi - kalti mes patys, nes nei vieni, nei kiti savo veikomis nepazeidineja laisvos pasirinkimo valios. Musu Dievas - taip pat. (nedaug jau begaliu rasyti, nes musu zydkrikscioniskos valstybes kgbbistai mane blokuoja ir retai tepavyksta prasmukti pro ju uzkardas. Tokia tat ir zodzio laisve musu Lietuveleje!..)

De'sant 2009 m. sausio 29 d., ketvirtadienis, 06:46:37
Visos proromeniskos valstybes, yra jau zydkrikscioniskos, ir ju valstybinese vizijose vietos ar palaikymo tikrajam Kristaus mokymui jau nebera, nes butent per valstybes zydu tauta vedusioji civilizacija ir yra numaciusi paimti visus zmonijai suvaldyti tinkancius svertus i vienas rankas, o kadangi po Kristaus misijos vien tik visiskai ateistines ideoligijas diegti jau nebuvo paranku, tai jie suorganizavo "zydkrikscionybe" ir padare ja valstybems pagalbininke. Budavo istoriniu etapu kai pati zydkrikscionybe megindvo isigaleti net ir uzurpuodama valstybines privilegijas, taciau kuruojancioji civilizacija su tokiomis situacijomis negali taikstytis, nes i ju programines vizijas ne tik, kad mokymas apie kazkoki dvasini Dieva, bet ir pats vardas Jezus Kristus niekaip neisipaiso, ir visos valstybines privilegijos numatytos tik idejiskai grynakraujams "zydams". Zydas kaip tauta, jiems buvo reikalingas tik pirminiam etapui, taciau dabar jau, yra nesvarbu - apipjaustytas zydas, ar "zydas" neapipjaustytas...

De'sant 2009 m. sausio 29 d., ketvirtadienis, 05:35:18
Kai viena is zmonija kuruojanciu civilizaciju priime sprendima realizuoti ju ir sukurpta plana, kad zmonija pati save sunaikintu, tai musu Dievas, matydamas kuo mums tai gresia, ir prieme sprendima anksciau nei buvo numatyta sukurti specialia priemone Kristu, ir ikunijo ji butent toje tautoje kuria ta civilizacija buvo pasirinkusi pagrindiniu savo tikslams realizuoti irankiu. Pries kalbant apie sekusia po to musu istorija, reikia isskirtinai isidemeti, kad musu Dievas nera toks kuris darytu itaka mums ir musu civilizacijai kitaip, kaip tik suviliodamas mus pacius susikurti tokias psichologines nuostatas, kuriomis besivadovaudami, efektyviausiai vystytumes dvasiskai. Kas ir atitinka Jo tiksla ir siekius. Visur ir visuomet savarankiski kiekvieno musu asmeniski apsisprendimai, yra butini tam, kad kiekvienas is musu taptume suverenia "valstybe" ir butume atsakingai veiksnus. O toki savarankiskuma galima pasiekti tik visiskai laisvos valios apsisprendimais.

2009 m. sausio 28 d., trečiadienis, 16:38:29
"Mitas???" - kito autoriaus...

Petras 2009 m. sausio 28 d., trečiadienis, 16:01:40
"2009 m. sausio 25 d., sekmadienis, 19:15:10", žinai, pradedu spėliot, ar tu tikrai supranti ką čia išdėstai? Gal galėtum pats pakomentuoti prieštaravimus, kurių apstu tavo mintyse? O gal tu jų net nepastebi?
Pamėginsiu susirasti, ką tu ten dėstai 42-me ir 43-me archyvuose. Tikrai įdomu turėtu būti kaip dera "aršiausio katalikiškai krikščionybei oponento" mintys su "mėginimu suprasti Jėzų".
O dėl Jėzaus "užduoties" Žemėje daugiau nebekalbėsim?

Antanas 2009 m. sausio 25 d., sekmadienis, 21:02:04
Galima fantazuoti, tiketi ar netiketi, bet kam kazi kur tos informacijos ieskoti kai ji dar lietuviu tautosakoje gyva, ir cia kiek pasiknisus - ne tik, kad gyvatemis DNR sibolizujama surasi, bet ir pacius nukleotidus spalvomis pazymetus. O turint omenyje materialios evoliucijos tiksla - ir zalcius i medi belipancius, saule pasiekti geidziancius... Nebeliko jau Didvyriu, susinaikinimo programoms visi atsidave.

Mitas??? 2009 m. sausio 25 d., sekmadienis, 19:15:10
Kartą per 3600, kada planeta Nibiru pasirodo netoli Žemės, į ją buvo siunčiamas prikastos aukso atsargos. Pagal senovės metraščius, nefelimų aukso kasyba tesėsi labai ilgai: nuo 100 iki 150 tūkstančių metų. O vėliau, kaip ir reikėjo tikėtis, įsiplieskė maištas. Ilgaamžiams nefelimams nusibodo dirbti šachtose šimtus tūkstančių metų. Ir tuomet nefelimų vadai priėmė unikalų sprendimą: sukurti darbui šachtose „primityvius darbininkus“. Ir štai visas žmogaus sutvėrimo procesas, arba sulipdytas dieviškų ir žemiškų komponentų mišinys, o kalbant šiuolaikinio mokslo kalba, apvaisinimas mėgintuvėlyje, smulkiai, su visom detalėm aprašytas molio lentelėse ir atvaizduotas šumerų kronikose cilindriniuose spauduose. Piešinių lentelėse šis procesas pavaizduotas kaip dvi susipynusios gyvatės. Šis simbolis vienas prie vieno primena žmogaus DNR.

Nu jo 2009 m. sausio 25 d., sekmadienis, 18:43:50
Kažkodės rusai tiki tuo Visarionu.
Ai, jie visais tiki: Marksu, Leninu, Stalinu, Putinu, Žirinovskiu...ir kitais naujais pranašais.

2009 m. sausio 25 d., sekmadienis, 18:34:57
Logiskai mastydamas galetum suprasti: dievai ne gimdavo - juos kai kas primesdavo. Zinodamas, kad zmonija tautomis pasidalijusi ir atstumais vieni nuo kitu nutole, be to, skirtingomis kalbomis bekalba, tai suvokti galetum, kad tie kurie religijas idiege, gal viena ir ta pati dieva visiems pirso. O musu Dievas Tevas, Dvasinis, kur mato reikiant, ten Sunu-Kristu ir ikunija. Esame visi viena savojo Tevo Tauta! Pavyzdziui siuo metu, tas pats Jezus ikunytas rusu tautoje ir atlieka Tevo jam pavesta misija del visos Jo Tautos isganymo... "Perkuna" mielai paskaitysiu, o tau, atsidekodamas, dovanoju "Paskutinyji Testamenta" (vissarion.ru). Ir dar noreciau paprotyti jog isidemetum teigini, kad "zydkrikscionybe" ir tai ko moko Jezus Kristus - visai ne tas pats. Vargu ar berastum Lietuveleje arsesni katalikiskajai krikscionybei oponenta - nei as, tad jeigu tu nori kiek prisiliesti tiesos apie mane, tai dar karta pasiulysiu: skaityk ka De'sant NSO forume prirases (42-me; 43-me archyvuose)

Petras 2009 m. sausio 25 d., sekmadienis, 14:03:21
15:52:04, jei sugebėtum logiškai mąstyti, tai tokio jovalo, kuri čia pagimdei, geditumeis.
"tiki, kad Jėzus Kristus yra tik išskirtinai dėl mūsų sukurta ypatinga priemonė..", bet jos negarbini, o tik mėgini suprasti. Nuostabu. Tad ką darysim su tuo, kad jis pats prisipažysta, kad dievo-tėvo siunčiamas gelbėti savo tautos -ŽYDŲ? Esi žydas? Ar Jėzus persigalvojo, spjovė į tėvo nurodymus ir nuėjo gelbėti tavęs? O ką daryti su Alachu, jis "ypatinga priemonė" ne tau, o Būda? o Jehova ar Jahvė? ir dar daugybė žmonių sukurtų dievų? Pagal tave, Jėzus tikras, o visi kiti ir ne ypatingi, ir ne priemonė?
Sakoma, kad žmogus sugeba naudotis tik 3-7 % savo smegenų potencialo. Pagal tavo mąstyseną sunku spręsti kiek % tau įkandami, bet "lenciūgo" pasekmės akivaizdžios. Jei jau padarei tokią pažangą ir supranti, kad dvasinis pasaulis egzistuoja, tai praplėsk akiratį, neužsiciklink vien ant žydo Jėzaus. Gal apmąstymų laukas prasiplės ir pradėsi naudoti didesnį kiekį savo galimybių.
Rekomenduočiau perskaityti R.Zubino knygą "Perkūnas". Gal padėtu tau suprasti kaip gimdavo dievai. Nors vilties nedaug. Fanatiką įtikinti mąstyti, bergždžias darbas. Bet būna juk išimčių.

2009 m. sausio 24 d., šeštadienis, 15:52:04
Zinai, toks priestvaninis iskasena kaip tu, esi tarsi kelmas ant kelio visiems besiverziantiems progreso keliu ir jau ne kokie lenciugai tave laiko, bet pats esi monolitine dogma, neisileidziantis net ir apmastymams nieko naujo.Esi visiskai aklas ir kurcias betkokiam argumentui,ir net isidemeti mano pareiskimo apie tai jog nesu krikscionis, o tik tikiu tuo,kad apart materialiosios realybes visatoje egzistuoja kitoks, "dvasios" pasaulis- uz materialistiniam protui neprieinamu ribu- kur jau ne pasaulietines logikos veikos sritis, o saviveiklios "sventosios dvasios",kuria tik ikvepti ir suvaldyti tereikia, kad augtum ir tobuletum dvasiskai, nesiteikiai. Dvasios pasaulio jokia logika ir formaliuoju protu surasti yra neimanoma, tad tenka atsizadeti dogmu suponuoto monstrisko pasiputimo ir leisti sirdziai pajausti kur tikrasis kelias. Tikiu, kad Jezus Kristus yra tik isskirtinai del musu sukurta ypatinga priemone, kurios negarbinu, bet meginu suprasti. O tokie niekai kaip tautybes akcentavimas- primityvizmas.

Petras 2009 m. sausio 24 d., šeštadienis, 12:41:49
Antaneli, tu tikras Antanelis, nes dar ne Antanas.
Taigi tavo lenciūgas neduoda tau pamatyti tokių dalykų, kaip žydkrikščionybės pasisavintas arijų dogmas. Visiškai suprantami tavo paistalai, nes tau liepta tikėti ir tu tiki, nes išsiaiškinti tau negalima, tau galima tik tikėti.
Jei ir toliau nieko rimto pasakyti negalėsi, mūsų "dialogas" nutruks.

Antanelis 2009 m. sausio 23 d., penktadienis, 19:16:00
Viska as zinau, ir cia kas, "Vartiklyje" surasyta, viska skaiciau. Ir apie arijaus viska zinau. Tie, kurie ta "religija" diege, del nenumatytu, labai neiprastu jiems aplinkybiu buvo priversti palikti Zeme, taciau pries pasitraukdami zmonijai paliko tam tikra informacini koncentrata. Suprasdami, kad mes perkvaili dar buvom ka nors suprasti ar issaugoti samoningai, jie patikejo si reikala musu ydoms ir visa ziniu sistema iformino azartiniu losimu atributikoje. Viena is labiausiai paplitusiu tokiu priemoniu yra taip vadinamu Taro kortu ir kortu kuriomis losiame iprasta "durniu" malkos. Butent tuo informaciniu pagrindu kuri savimi pernesa Taro "Didysis momentu-taisykliu ratas", ariju religija ir buvo grindziama. Ir neimanoma rasti nieko nuodugnesnio apie ariju "religija" nei si Knyga... Jeigu tau idomu, tai galiu kasdien po viena Taro Arkana (ju yra 22) pateikti sicia ir galime pameginti aptarti.

Petras 2009 m. sausio 23 d., penktadienis, 12:42:37
Antanėli, matau kad užsiminęs apie "nusifasistavęs", esi visiškai nieko nežinantis apie arijus. Tai suprantama, nes tu jau UŽAUGĘS TIEK, KAD KRISTAUS MOKSLAI TAU ĮKANDAMI, bet žiūri į juos per rusų-vokiečių įdiegtą sampratą. Daugiau žinių apie arijus neturi. Tai, greičiausiai, vėl tas LENCIŪGAS neleidžia. Davatka, fanatikas juk negali peržengti bažnyčios viršenybės TABU. Kaip I.Lojola, jezuitų ordino įkurėjas auklėjo savo brolius? Negirdėjai? Nejau ir šitai tau uždrausta? O jis kalbėjo taip: (ne cituosiu, o tik esmę perteiksiu) "Jei bažnyčios viršenybė nustatė, kad tai yra balta, tai nors jūsų akis mato juoda, visvien ir jūs turite matyti balta". Tai tavo žydkrikščionybė tik ant to ir laikosi. Bet kartojų eilinį kartą, tai tavo reikalas. Kaip ir musulmonų reikalas tikėti į Alachą. Tik nejaugi nekyla mintis apie dievų gausybę. Ar gali būti, kad pasaulį tvėrė kiekvienos religijos dievas, o tas pasaullis vienas? Aš tikrai jau "nepriaugęs suprasti Kristaus mokslo" vien todėl, kad radau trupinėlius informacijos apie savo protėvių religiją, kurią "pažangus Kristaus mokslas" ugnim, kryžium ir kalaviju, remdamasis didžia "MEILE", išnaikino. Tikiuosi, kad info kiekis apie protėvių religiją tik didės. "Humaniškiausios, meile, pagrįstos" religijos inkvizicijos nebėra, laužai Europoje nebeliepsnoja, tai įsidrąsinančių abėjoti absurdiškais teiginiais vis daugėja. Bet tam reikia atsikabinti nuo LENCIŪGO, prie kurio "laužais" davatkos buvo prirakintos.
O Kristus, tarp kitko, ne vardas. Ar tai bent žinai?

2009 m. sausio 22 d., ketvirtadienis, 18:08:47 2009 m. sausio 23 d., penktadienis, 12:24:21
Ar nebūsi tas pats, kaip ten jietis sako, tas kuris gyvena jo gyvenimą ir dar per rakto skylę? :)
Jis skundėsi, kad kažkoks kipšas iš vsd naršo jo emailą, kaitalioja adresatus vietomis, kitaip sakant-kihshina ir kaip koks velniūkštis, su savo chebryte, iš dyko buvimo prunkščia ne į saują, ją, ją.
Nu tai aš galvoju, mažu tau reikia pagalbos? Gal į egzorcistą kreiptumeisi, kol pačiam arklio kanopos neužaugo?

2009 m. sausio 22 d., ketvirtadienis, 18:08:47
Zioplas tu daikte, sianakt Aleis pas mane nakvojo... Esi, sako, boba :)

2009 m. sausio 22 d., ketvirtadienis, 17:40:45
Kai "skaito už bobą", tai dar nieko, O jau kai laiko už bobą, tai jau A`men...:))

Antanelis 2009 m. sausio 22 d., ketvirtadienis, 16:51:25
Sviesiausi palinkejimai... (nu blem, dabar nezinau, jietis ten mane uz boba skaito ar unknofas...); tai kiekvienam linkiu uzaugti tiek, kad Kristaus mokslai butu ikandami. O Petrui, jei ne mirtinai dar nusifasistaves ir tikrai noretu suprasti kur kieno rojus ir kur pragarai, pasiulyciau "Posliedniaja nadiezda" ...arba jau tik lauztuva... (!?)

Pranas`as 2009 m. sausio 22 d., ketvirtadienis, 15:40:19
"Kaip Danguje, taip ir Žemėje."

Petras 2009 m. sausio 22 d., ketvirtadienis, 13:49:20
Teisingai, "ji", kai nėra argumentų, tada būtinas "brudas", "naftalinas" ir kiti panašūs "argumentai". Tai gal, sakau, tą gorilą prisimeni ne veltui?
Labai neišsigask, čia dar tik pradžia, nes kova bus labai ilga. Ar negirdėjai, kad Prancūzijoj, Ispanijoj, Anglijoj jau įsibėgėja antireliginis judėjimas. XXI amžiuje vis tik žmonijai protas asibunda ir pradedama mąstyti.Gal ir tau išaiškins kur įšdėstyti žydkrikščionių, musulmonų, žydų, būdistų ir visų kitų tikėjimų rojai ir pragarai. O gal ir ten karai ir pjautynės vyksta dėl didesnio aukso gabalo, kaip Žemėje?
O gal jau žinai? Tai ar negalėtum pasidalinti žiniomis ir su mumis?

2009 m. sausio 22 d., ketvirtadienis, 10:33:43
Petrai, čia ne jis, o ji. O kas ta ji, tai visi čia jau žino.

2009 m. sausio 22 d., ketvirtadienis, 06:47:38
Staciakampis tavo budas, parudaves dvokia brudas. Naftalinu stipriai trenkes, sindrominis tu koeficiente...

Petras 2009 m. sausio 21 d., trečiadienis, 12:43:21
Dabar paaiškėjo su kuo turiu reikalą. Ir paminėtas "spaliukas" su Landsbergiu pasako labai daug apie tave. Tokie dalykai normaliam žmogui niekaip nedera - fanatikas-davatka ir "raudonas". Tik labai nesveikam žmogui toks derinys yra galimas.
Jei neturi argumentų atremti mano įsitikinimų, tai pasitelkęs savo "intelektą" nieko nepasieksi. O nepagarba savo protėviams pats save statai į "gorilos" padėtį. Gal prieš rašydamas, rimčiau pagalvok.

2009 m. sausio 18 d., sekmadienis, 12:29:16
Sklandziai Petrai rasai, taciau argumentacija- lyg kokio spaliuko. Gal jau senatvinis suvaikejimas, kad taip praeiti tolima idealizuoji? O as, gerbti proteviu neturiu nei menko noro, nes ir pats ten buvau, ir zinau jog ne kazikiek tesiskyreme nuo dabartiniu gorilu... Beje, tarp "dievu" pamirsai pamineti Landsbergi.

2009 m. sausio 12 d., pirmadienis, 15:20:59
Sveikintinas dalykas stumtis pazinimo keliu. Kiekvienam pagal isgales savas greitis...

Petras 2009 m. sausio 12 d., pirmadienis, 13:42:19
Pamėginsiu paaiškinti, gal pavyks. Jei sugebi mąstyti apie dievą, tai nederėtu demonstruoti nesupratimo apie paprasčiausius dalykus. Kodėl "lenciūgą" prikabini man, kai jis yra tavo kolegės mylymiausias daiktas? Kaip tai turėčiau suprasti - kaip aukščiausio laipsnio demagogiją, ar elementariausią melą? Bet juk tau draudžiama - "Nesakyk netiesos!". Šitai tik tam, kad tokie pigūs tavo triukai nebus toleruojami.
Juk aš už tai, kad tu turi teisę tikėti tuo kuo nori. Tokių kaip tu labai daug. Manęs į savo tikėjimą neatversi, jei dar vyliesi tai padaryti. Nors aš turiu savo požiūrį į DIEVĄ, bet man daug arčiau mūsų bendrų protėvių religija - ARIJŲ RELIGIJA. Mano požiūriu tu esi tas, kuris niekina ir apspjaudo savo TĖVUS (kad ir tolimus). Tad pagarbos iš manęs nesulauksi. Kai gerbiamas W.A. pateiks straipsnio apie bočių religiją vertimą, busiu toliau pasistumėjęs pažinime ir tai mane džiugina. Tu įsivaizduoji, kad aplink nieko nėra apart žydkrikščionybės. Bet juk tai netiesa. Pats žinai ir islamo, ir būdizmo, ir kitų religijų egzistavimą, bet kaip ir kitų religijų išpažinėjas esi įsitikinęs tik savosios tikrumu. Tavo oponentai mąsto taip pat. Tad jūs visi vienas kito atžvilgiu esate bedieviai ir netikšos. O tai ir yra "lenciūgo" sindromas. Lenciūgas neleidžia pasižiūrėti, kas gi ten už to rato. Bet dar kartą kartoju - tai tavo teisė į pasirinkimą. Ir tepadeda tau žydas Jėzus su tėvu, jei tikiesi iš jų pagalbos, paguodos ir t.t..

2009 m. sausio 12 d., pirmadienis, 10:50:04
4. Tegyvuoja Anarchodeomonarchija!

2009 m. sausio 12 d., pirmadienis, 10:46:26
3. Ismanyti Kristaus mokyma reikia savarankiskai, niekama neparsiduodant. Salin institucijas!

2009 m. sausio 12 d., pirmadienis, 10:42:02
2. "lenciugai" ir panciai kiekvieno netikincio neisvengiamai yra dalia, nes jis kur bebudamas tamposi su savimi savo isitikinimu gremezdus.

2009 m. sausio 12 d., pirmadienis, 10:31:41
Neaisku kuris is teiginiu tamsta taip sokiravo; tad is eiles: 1. Kadangi Kristus yra ypatingas tvarinys kuris sukurtas isskirtinai tik del musu, kad ikunytas taptu kalbanciu ir teikianciu dvasiniu jegu Dievo vietininku, nes, kaip reiktu ir numanyti, pats Dievas verbaliniu budu informacijos teikti negali, o is kitos puses mes irgi neturime jokiu galimybiu loginiu budu Jo atrasti, tai belieka pasitiketi neformaliu Dievo veikimu per sirdi ir patiketi tuo, ka Kristus pasako. Tai ir sudaro tikejimo esme - jausti, patiketi, suprasti. Toliau - tik darbas, ir darbas, ir darbas - su savimi, ir pagelbstint kitiems... Pripazinimas tokio dviasmenio Dievo ir ispazinimas savo netiesu suvokiant Jo teikiamas tiesas, ir yra, ir garbe Dievui, ir slove Dievui. Tikintys - tai is tokiu Dirbanciuju ir Kurianciuju susiburusi bendrija, kaip viena zmogiska Seima. Tikintis privalo pastatyti i vieta kiekviena pasiputusi issisokeli, nes mes visi lygus ir nera pries ka keleklupsciauti.

Petras 2009 m. sausio 11 d., sekmadienis, 15:39:14
Neįsivardinęs oponente, 17:50:18, ar supranti pats ką parašei, jei su elementariu loginiu mąstymu nesi susipykęs?

Petras 2009 m. sausio 11 d., sekmadienis, 15:33:53
W.A.,atidžiai perskaičiau įvadą, bet pamaniau, kad tai ne iš enciklopedijos. Pateikei vertimą su paveikslėliais, ko nesitikėjau, tad pamaniau, kad tai dar ne tavo darbas, atsiprašau. Ir didžiulis
AČIŪ.
Vis pasiskaitinėsiu įvadą, juk per vieną kartą negalių visko įsisąmoninti.
Dar kartą AČIŪ.

W.A. 2009 m. sausio 10 d., šeštadienis, 19:27:06
PETRAI, straipsnio pradžios vertimas jau gerą savaitę guli pateiktas čia... Pažiūrėk aukščiau šiame puslapyje esančią nuorodą "O. Schrader. Arijų religija"...

2009 m. sausio 10 d., šeštadienis, 17:50:18
Tikiu Jezumi ir pasitikiu Musu Tevu. Gaila, kad tamstos "lenciugas" paciam brangesnis uz laisve... tik matosi jog neismamai Kristaus mokymo.

Petras 2009 m. sausio 10 d., šeštadienis, 13:41:49
Manau, kad esu pakankamai susipažinęs, kad galėčiau pasidaryti išvadas.
O tu tikėk. Niekas juk tau nedraudžia. Tikėk, kad Jėzaus tėvas ne Juozapas, bet Jėzus vis vien yra 42 kartos grynakraujis žydas. Tiesa, pas žydus tautybė suteikiama pagal motiną, bet juk Marija kukli neturtinga nekalta mergaitė. Jei nežinai kam žydai apipjausto berniukus aštuntoj dienoj po gimimo, susirask info ir išsiaiškink. Nors, tikinčiajam nebūtina žinoti, jam gana tikėti. Jezuitų ordino įkurėjas I.Lojola puikiai suformulavo tikinčiųjų "pareigas". "Bernardinuose" teko padiskutuoti su viena uolia katalike. Palygino save su karvę ganykloj "ant lenciūgo". Karvė tai ji, o lenciūgas - evangelija. Jai pilnai pakanka tos erdvės, kurią suteikia žydų parašyta evangelija. Tai jos pasirinkimas. Tokių pasaulyje yra virš 2 milijardų.
Ir koks tas dievas, jei siunčia "vienatinį sūnų" gelbėti žydus (nuo visokiausių iškrypimų), o jie atsisako, neklauso savo dievo. Ir dar didžiadvasiškai (kas žydams visai nebūdinga), perleidžia savo "išganytoją" savo pikčiausiems priešams. Tik "dovana" priešams juk duodama tam, kad pakenti. Ar ne taip?
Nekantraudamas laukiu kada W.A. paruoš straipsnio vertimą iš enciklopedijos apie Arijų religiją. Gedgaudas rašo, kad ten gan dažnai skundžiamasi dėl lietuvių kalbos nežinojimo. Kai matysim vertimą, paaiškės ir tai. Nors mūsų "mokslininkai" nedrįsta net dorai gerbti Lietuvių kalbos, tai ką jau kalbėti apie protėvių religiją, jei jau atsiklupę prieš žydų nesugebanti išgelbėti Jėzų.

~ 2009 m. sausio 10 d., šeštadienis, 11:43:06
Aha, tikrai. Kodėl patys žydai netiki į savo karalių ir netgi jį nukryžiavo? Jie sako, kad jiems liepė romėnai.
Kažkas vis kartojasi-kalta aplinka ka ka.

2009 m. sausio 10 d., šeštadienis, 10:34:16
Tokiu atveju, pats ir esi uzkietejes zydas. Mat laisvas budamas pirmiau susipazintum...

Petras 2009 m. sausio 9 d., penktadienis, 20:07:55
O ką darysim su Muchamedu? Barnabas savo evangelijoje teigia, jog jam Jėzus išpranašavęs Muchamedo atėjimą, tikro pranašo atėjimą? Ir ką darysim su Jėzaus užduotimi šioje žemėje - gelbėti savo tautą? Ar visi, kurie priversti klauptis prieš žydą Jėzų yra žydai? Jo tauta?
Žinai, man visai neįdomi tavo pasaulėžiūra, nes ji "stovi" ant molinių kojų, kaip ir visa žydkrikščionybė ant žydiškų suktybių, žydiško melo ir noro apgauti, išnaudoti, apvogti ir pakenkti gojams.

...ciute 2009 m. sausio 9 d., penktadienis, 16:02:18
Jeigu tave 'kamuoja' konkretus klausimas, tai siulyk tema tiksliau konkretizuodamas. Saip, tai ne tiek ir svarbu kas pernese zinia per amzius, vistiek dar nebuvo atejes laikas kurti zmogiska sociuma. Tuo kart, Mokytojas, buvo atejes tik trumpam laikui ir tik del to kas daresi su zydu tauta. Ir, kad ir kas nesidangstytu Jezaus vardu, taciau neisvengiamai turi propaguoti humanistines, dvasines meiles idejas... Visa kita - kiekvieno atskiras darbas paciam su savimi. O jeigu nori nuodugniau susipazinti su mano pasauleziura, tai skaityk nso forume ka De'sant prirases, cia - Aurora, o filosofiniame - Harda.

piligrimas 2009 m. sausio 9 d., penktadienis, 15:31:53
Su Dievu galima susisiekti be jokios religijos. Dievas yra vienas.Tik itikejimo formos skirtingos. Religijos tik kirsina viso pasaulio zmones.

Petras 2009 m. sausio 9 d., penktadienis, 13:51:02
"...ciute", o ką daryti Alacho įšpažinėjams? Būdos išpažinėjams? Jahves išpažinėjams? Pulti ant kelių prieš žydą Jėzų? Mano galva, tavo filosofijioje kažkas nesiriša. Tarp kitko, Kristus nėra vardas ir šito "tikintiesiems" pamiršti nederėtu.
Yra tikėjimo ir religijos apibrėžimai. Nesiimu spręsti kiek jie teisingi, bet jie egzistuoja.
Tikėjimas - tai būdas mulkinti kvailius.
Religija - tai būdas susisiekti su Dievu.
Tad tikėjimais ir tikėtojais nepasitikiu. Tikėtojų skaičius buvo "didinamas" tik nusikalstamais būdais. Kaip dabar (bent Europoje) krepšinio komandos stiprumas priklauso nuo jos biudžeto dydžio, taip ir "įtikėjusių" į vieną ar kitą "dievą" skaičius priklausė nuo armijos dydžio ir pajėgumo (Lietuvos atvėjis), nuo pametusių sąžinę saldžialiežuvių "misionierių", mulkinant primityvių tautelių žmones ir t.t.
Spėju, kad ir XXI amž. homo sapiens, sugebantis pasinaudoti tik keletų nuošimčių savo smegenų potencialo, nesugeba išsiaiškinti (o gal vedinas bjaurių materialistinių paskatų) nenori išsiaiškinti daugelio dalykų. Kad ir tas "paprasčiausias" VANDUO. Žmonija, sukurusi ginklų, kuriais gali pražūdyti visą planėtą, tiek mažai žino apie vandenį. O gal ten slypi atsakymai į daugelį žmoniją kamuojamų klausimų? Bet mes įtikėję į žydą, gyvenusi prieš 2000 metų, kurio "mintys išklotos ant popieriaus jo "pasekėjų" po daugelio metų po jo mirties". Ir dar, pasekėjų buvo 12, o tinkamų, gerų, dorų pasekėjų tik 3. Niekam tai jokių abėjinių nesukelia, nes "TIKI".
Nė kiek neabėjojiu, kad primityviems homo sapiens padarams reikalingas kažkoks stabdis. Represinio darinio VALSTYBĖ, neužtenka, nes ji neapima žmogaus dvasinio pasaulio. Todėl yra butina "religija". Tik jei jau baigiam prieiti prie išvados, kad negali būti daug dievų, tai gal jau laikas ieškoti supratimo - kas valdo viską Žemėje?
Pažiūrėjus blaiviom akim į karus, kurie vyksta religiniu, materialistiniu ar dar kokiu tikslu, akivaizdu, kad tik nevispročiai gali taip elgtis. Nors nėra ko stebėtis, kai teigiama, jog HOMO SAPIENS sugeba išnaudoti 3-7% savo GAMTOS (ar kažko) sukurtų smegenų potencialo.
Ką "...ciutė" mano apie tai?

...ciute 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 19:01:15
Visa sirdimi ir visu protu pripazistu Kristu vieninteliu zmonijos mokytoju. Todel ir bet koks nacionalizmas man yra svetimas. Tad kaip ko nevadinsi - nepagadinsi. Taciau ir nemanyk, kad ispazistu krikscionybe. Ne - tiesig tikiu ir pasitikiu Dievu bei jo Vietininku materijos pasaulyje Jezumi Kristumi.

Petras 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 18:10:58
W.A., perskaičiau tavo rekomenduotus straipsnius. Apie vandenį perskaičiau patvirtinimą ir papildymą d.f. "Vanduo" teiginiams. Man labai jis patiko. Apie kvantinę mechanika irgi perskaičiau, bet mano išsilavinimas neleidžia geriau suprasti apie ką eina kalba, o gilinti savo žinias tuo klausimu nebeturiu nei noro, nei laiko. Bet vis tiek AČIŪ.
Vertimo iš enciklopedijos labai nekantriai laukiu. Apie dievus turiu susidaręs nuomonę, bet man labai rūpi bočių požiūris į dievą, jų mąstysena ir t.t. Žodžiu, rankioju visus žinių trupinėlius apie mūsų protėvius. Tikiuosi, kad straipsnis enciklopedijoje bus didžiausias trupinys iš jau mano surinktu.

Petras 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 17:38:38
Iš tavo pateiktų minčių nesupratau,...ciute, tiki Jėzumi, ar ne? (Jei tiki, kad jis vandenį pavertė vynu.) Mane dar stebina tavo vartojamas terminas "baltai". Tas terminas jau "prigijo" tavo leksikoj?

Petras 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 17:37:37
Iš tavo pateiktų minčių nesupratau,...ciute, tiki Jėzumi, ar ne? (Jei tiki, kad jis vandenį pavertė vynu.) Mane dar stebina tavo vartojamas terminas "baltai". Tas terminas jau "prigijo" tavo leksikoj?

...ciute 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 13:34:06
Parasyk ka nors naujo.

Piligrimas 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 13:24:00
Žmogaus pagrindinė misija - dirbti, padėti pasauliui ir žmonėms Bet viskas priklauso nuo rėmimo, nes nelengva rasti rėmėjų dar šioje visuomenėje .Vien tik auksas valdo mus. Todėl jaučiu ,kad anksti.Nors ir kalbama kaip apie (kazkokia) dovana.

~~~~~~> 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 12:36:31
Nieko naujo. Mes (iš NSO forumo)nuėjome žymiai toliau.

Lapinas 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 10:21:39
Beja, labai idomus str. 'Žmogaus misija kosmose':
www.nso.lt/russian/mission.htm
.
Sakyciau - sveiko proto doze... Ar ne?

Pranas`as~>piligrimui 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 10:20:34
Tai bus kaip dovana iškankintam pasauliui, kad kažkaip praskaidrinti tas negandas, kurios dar laukia.

dbVista 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 10:16:30
O gal imam viską paprasčiau.... Pradžioje buvo ... (ne, ne Žodis, o) singuliarumas; ir Jis buvo Dievas(-Sutverėjas); jam sudužus(Didysis Bumbt), nuolaužos lėkė kas sau, viena kitą lenkdamos (Infliacijos teorija) ir kiekviena jų tvėrė savą Visatą (na, tarkim dievuką)... Hm... labai jau į Kabalos mokymą daros panašu... :)

2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 10:08:31
Kad visame tame nepasiklystume, reiktu zinoti Kristaus mokyma apie tai, kad butent tik Dvasinio Dievo vaiku evoliucija pagrista ikunijimu ir perkunijimu, kuri beformuojantys krikscionybe nuo tautu nuslepe.

...ciute 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 09:44:03
Dievo pazinimas jokiu budu nera proto reikalas. Protu, sirdimi priimdami Jezu Kristu, mes tik galime suprasti jo zodzius apie tai, kad jis ne is sio pasaulio... Protu pazistame kurejo materijos pasali, kuris yra gyvas tikraja prasme. Taciau apart gyvene jame kaip nariai, musu civilizacija pasidave pagundai pati save iprasminti ir vis labiau asiribodama nuo Gyvojo, ir del sito jausdama vis didejanti gyvybiniu energiju stygiu, troksdami vistiek tik teorizuojame ir meginame nusipiesti paveiksla to, su kuriuo rysi vis labiau prarandame... Kadangi musu tauta pasidave taip sudurijama, kad visas apyvartas uzvalde parazitai, tai ir musu civilizacijos galas tapo dalyku neisvengiamu. Viskas labai greitai darosi... Isgyventi pavyks tik susivienijusiems su tuo, kuris gyvas ne isoreje, o sirdziu Gyvume, nes sis ir yra musu Dievas.

...ciute 2009 m. sausio 7 d., trečiadienis, 03:04:45
Visatos kurejas yra vienas. Tai pirmoji ir vienintele elementariausios energijos-materijos personalizacija. Velesniais savo vystymosi etapais, sis egzempliorius sukure prielaidas visos grubesniosios visatos uzgimimui. Jam isariska visata sudaro zvaigzdziu kunai su individualiai isreikstomis egzistencinemis erdvemis ir su jose italpintomis planetomis. Kurios savo ruoztu duoda pradzia grubiausio visatos plano naujoms kartoms. Biologiniam planui vystanciam asmeniskas paciu naujausiu kartu samones. Kurejas nera tas Dievas apie kuri skelbia Jezus Kristus. Kurejas yra tas, kuri su asocijacija i perincia vista, arijiska baltietiska tradicija vadino Perunu. O Kristaus Tevu vadinamas Dievas, yra kurejo visatai neiprastas ir netiketas naujas uzgimelis, kuris susikure del unikaliai besiklosciusiu salygu elementariausiai energijai emanavus dar subtilesne, kuri patapo asmeniu ir pradu paralelinei, jau "dvasinei" kurejo visatos atzvilgiu kitai Visatai. Si Visata ir yra tas Dievas kurio fragmentais mes esame.

Petras 2009 m. sausio 6 d., antradienis, 22:36:02
Norėjau ...ciutės klausti kokį dievą ji turi omenyj, bet pati paminėjo Jėzų, vandenį pavertusi vynu. Būčiau labai pamalonintas, jei ...ciutė paaiškintu man, kaip jėzusai, alachai, būdos, jehovos, perkūnai ir dar daugelis kitų dievų ir dievukų telpa danguje? Ar jie gyvena viename danguje, ar kiekvienas turi savą, atskirą?

...ciute 2009 m. sausio 6 d., antradienis, 01:13:22
Vanduo - kaip vanduo ...milijona metu vanduo. Kam cia tas vajus? Lygiai kaip ir kiekviena medziaga, vandeni galima prisodrinti energiju-informacijos, pasventinti :) (kai kas sako sudvasinti, taciau tai neteisinga). Norint paaiskinti reiskini moksliskai butina pripazinti kurejo transliuojama evoliucine vystymosi programa, kuri ir palaiko cheminiu junginiu strukturini taisyklinguma. Si programa yra palaikoma gan silpnu jegu ir bioorganizmu energines apyvartos ja nesunkiai nustelbdamos lokaliai iskraipo. Toks efektas gali buti samoningai kontroliuojamas, taciau su dieviskais reiskiniais neturi nieko bendro, o yra tik elementaru materijos desniu israiska. Net ir tai, kad Kristus vandeni paverte vynu, nera joks stebuklas, ir kekvienas sveikas materijos pasauliu humanoidas sita gali. Bet mes kolkas labai gaivaliski arba formaliai sausi ir nieko doro sioje srityje padaryti nesugebame. Taciau to, mums ir nereikia...

pastaruoju 2009 m. sausio 6 d., antradienis, 00:07:04
metu vis daugiau rašoma apie vandenį, apie jo kokybę, jo didelį užterštumą, apie jo įtaką mūsų sveikatai.Juk žinome mūsų gyvenime vanduo vaidina labai svarbią rolę.
Mūsų gyvybė, sveikata arba ligos priklauso nuo to, koks vanduo, su kokia informacija ir kiek jo teka mūsų kraujo bei limfos induose..."
Žinoma, kad vanduo - informacijos šaltinis, kuris ilgam įsimena viską: kiek jame yra chemikalų, įvairių virusų ir mikrobų, kokia jam suteikta papildoma informacija netradiciniais, pvz. bioenergetiniais metodais ir kt

piligrimas 2009 m. sausio 5 d., pirmadienis, 16:21:16
supratau tave, bet dar anksti dziugauji.

Pranas`as 2009 m. sausio 5 d., pirmadienis, 10:44:58
Dar ne laikas? Taip, bet šiaip, tai seniai jau laikas, tik laukiu kada Kub. pelningai Maž. parduos.

W.A. 2009 m. sausio 5 d., pirmadienis, 10:34:41
Čia, atsiliepimuose, paminėtos dvi temos, tad nusprendžiau pateikti papildomas nuorodas...
Nuorodos: apie vandenį: Nepaprastos vandens savybės
Kvantinę mechaniką: Triumfas ar mokslo ribotumas?

W.A. 2009 m. sausio 5 d., pirmadienis, 10:31:43
Petrai,  minėtos enciklopedijos straipsnio apie Arijų (he, iš ryto pirštai netyčia surinko Artojų - vienok, graži tai asociacija: į metą, kai klajokliai tampa sėsliais, artojais) pradžia yra parengta - netrukus bus paskelbta (stebėkite aukščiau esančias nuorodas po "Naujas puslapis:")...
-----
VANDUO: Mane labiausiai stebina, kad retai kas bando pabandyti tą paprastą bandymą - tačiau tai netrukdo skubėti reikšti savo nuomonę...
Dar labiau stebina, kad tai visai nutyli oficialusis mokslas: juk jei tai netiesa, tai taip lengva tai įrodyti; o jei tiesa, tai reikia užsiimti to reiškinio tyrimu...
Nutylėjimas tik dar labiau gimdo skeptiškus vertinimus ir spekuliacijas tuo klausimu...

...ciute 2009 m. sausio 5 d., pirmadienis, 09:22:53
Moters gyvenima, greiciausiai, sugeba iprasmint vyras. Vyras, kuri ji pati pasirenka kaip tinkamiausia. Ka, nevardijant kriteriju, bendrais bruozais sutalpina psichologine israiska "myliu". Apart to, kad vyras sugeba vaiku padaryti, tuo 'paciu' isjudina energijas. Kur, is moters paimdamas zaliavines-karmines, turetu nesvaistydamas mintimis ir valingomis pastangomis ja perdirbti bei isisavinti, tokiu budau pazindamas savo moteri ir atitinkamai logizuotos pripildyti ja jau vyriskos, galima teigti, kad dvasines, kurios, savo ruoztu, moteris irgi neturetu svaistyti. Ikuriant seima, galutini moters apsisprendima turetu nulemti prognozes apie vyro patikimuma gebeti mokytis islaikyti ir stiprinti seima. Ir cia ypatingai pabrezciau, kad pirmiausiai, butent kaip evoliucini susivienijima, bet ne kaip ukini-ekonomini objekta... Tai vat, kad seima stipri iseitu, pasirinktama moteris turetu nusiteikti visiskai atsiduoti mylimojo ir mylinciojo suniokojama, nes ji juk pasitiki juo ir tiki...

piligrimas 2009 m. sausio 5 d., pirmadienis, 00:05:44
van de ny...je dar nie ko ne ra si ne lai kas ~~~~~~>

Petras 2009 m. sausio 4 d., sekmadienis, 12:29:25
Keista, net nepamėginę išbandyti, rezultatus jau žino. Gal pirma reikėtu sąžiningai atlikti eksperimentą, o tik tada vertinti?
"Wilma", iš kur toks pesimizmas? Kai kas aiškina, kad žmogui, leistam ateiti į šį pasaulį, suteikiama galimybė dvasiškai tobulėti. Kaip žmogus pasinaudoja tokia galimybe, kitas dalykas.

Apie vandenį 2009 m. sausio 4 d., sekmadienis, 11:43:19
Mikrobangių krosnelių instrukcijose prirašyta daug įvairių dalykų (a la "nedžiovink kačiuko" ir pan.), tačiau jose trūksta dar vieno nurodymo "nežiūrėk"...
---
Yra toks mokslas - kvantinė mechanika, kurioje rezultatas (realybė/ tikrovė/ konkretybė) priklauso nuo to, stebi reiškinį ar ne?

Wilma 2009 m. sausio 4 d., sekmadienis, 11:38:34
Niekas neturi prasmės, visa yra niekai, gyvenimas beprasmis...

Pranas`as 2009 m. sausio 4 d., sekmadienis, 09:14:43
Tai ką aš turiu minty- tai mūsų išsigelbėjimo kelias.

Šmotas 2009 m. sausio 4 d., sekmadienis, 02:06:30
Ar žaidžiant su vandeniu nereikėtų pasverti kiek buvo įdėta noro pamatyti vieną ar kitą rezultatą?

Pranas`as 2009 m. sausio 3 d., šeštadienis, 19:25:02
Tuojau bemaž visi eksperimentuos su vandeniu ir stebėsis-kur mes buvome ankščiau, kur buvo mūsų mokslas|???
~~~~~~>

Petras 2009 m. sausio 3 d., šeštadienis, 13:52:00
Eksperimentavau su vandeniu ir jau turiu rezultatus. Kiekvienas, kam įdomu, gali jį atlikti. Į du indus subėriau po saują miežių ir užpyliau vandeniu. Nuo 2008 12 24 iki šios dienos vykęs eksperimentas pilnai patvirtino dok. filmo "Vanduo" teiginius. Indas su vandeniu, veikiamu neigiamom mintym, pasidengė pelėsiais ir skleidė nemalonų kvapą, kai kitas indas (su teigiamom mintym) be nemalonaus kvapo ir be pelėsių.
Gal tokius dalykus REGULIUOJA ne jėzus, alachas ar buda, o musų protui dar nesuvokiamas KAŽKAS, daug AUKŠTESNIS ir TEISINGESNIS nei žmonių susikūrti dievukai?

Petras 2008 m. gruodžio 31 d., trečiadienis, 19:58:11
Su NAUJAISIAIS 2009 METAIS!!! Laimės Jums visiems, turtingų 2009 metų,
be jokių ligų ir nelaimių ir didelės tyros MEILĖS.

2008 m. gruodžio 29 d., pirmadienis, 10:37:47
Taip ir yra, pirmiau egzistuoja samone, o smegenys - veliau... Ir neiseina kalbeti apie dideli prota jeigu kas mano, kad atvirksciai...

Wilma 2008 m. gruodžio 29 d., pirmadienis, 10:06:26
... ciutei: "... uzurpuojama tik samone..."
Ar tai įmanoma? Norint uzurpuoti, reikia, kad uzurpuojamas objektas egzistuotų.... :)

...ciute 2008 m. gruodžio 27 d., šeštadienis, 09:31:38
Zinoma, buna ir taip, kad kitu civilizaciju humanoidai isiimplantuoja cia, zemeje, taciau toks savarankiskas zingsnis oi, kokia nepaprasta machinacija, todel tokie ateivei (pranasai-avatarai) labai retas atvejis. Kur kas daznesni atvejai kai ateiviai plesikiskai uzgrobia silpnavaliu zemieciu kunus visiskai isstumdami savininkus. Bet placiausiai paplites uzvaldymo budas kai uzurpuojamos tik samones ir tokiu budu itakojamos mintys, kad tarsi ir savanoriskai zmogus pasirinktu reikiama zingsni... O Kristus gimsta absoliuciai naturaliu budu, kaip ir kiekvienas Dievo Tautos narys - Zmogus Dvasinis. Nekaltums siuo atveju nera fiziologinis neliestumas, bet tik norima pabrezti tevu bekarmiskuma pradejimo metu. Kas beja, nera jokia garantija, kad sie gimdytojai veliau nedarys klaidu... Paauges ir kuniskuoju suverenumu sustiprejes, Kristus jau nesunkiai pats savyje sudegina karminius darinius.

Visuotininkas 2008 m. gruodžio 26 d., penktadienis, 23:32:55
Vienatinis, kaip Vienintelis. Vienintelis, ir tik Zemei. Taskas. (jieti...)

~>Pagonis<~ 2008 m. gruodžio 26 d., penktadienis, 22:21:57
Mano šaknys siekia giliau nei krikščionybė. Mus kryžiuočiai `laimino` kardu, bandė kūną palaužė, bet sielos- nepavyko, nors buvo ir yra stengiamasi tai daryti nuolatos ir dabar, ištrinti mus iš Šio Žemėlapio.
Kaip mes suprantame ką reiškia Vienatinis Sūnus? Tai nėra vienintėlis, o vienas būtent mūsų Žemei, toliau pažengusios civilizacijos Ateivis iš kitos planetos. Kaip dabar mes numanome, tai yra Didžiojo Šuns žvaigždyno kažkurios tai planetos, Ateivių pagalba, `įskiepytas` Žemėje. Tai va, Jie sugeba kažkokią tai Esybę, sakykime Jėzų Kristų, `nekalto prasidėjimo būdu` implantuoti, (inkarnuoti) , suteikiant Jai naują `kostiumą`, paleisti į mūsų gyvenimą kaip Pranašą.
Bet tai nereiškia, kad mes netikime Dievą (Absoliutą). Taip, kažkuriame civilizacijos etape, mes garbinome Perkūną, Ąžuolą... Bet dabar mes taip pat esame pažengę toliau ir suprantame, kad pagrindinės penkios religijos, iš esmės yra teisingos, bet jos, religijos yra iškraipytos ir iš jų padarytas didelis biznis.
Kitas ne mažiau svarbus klausimas tas-gal tame evoliucijos etape mes buvome, esame verti to??? Suprantame, kad kiekviena patirtis yra prasminga . Lygiai kaip ir galime suprasti ką reiškia `išrinktoji Dievo tauta` . Galimai tai ne kas kita, kaip genofondo patobulinimas kažkokiais tai `reikalingais ` genais, nelyginant mūsų kompiuteris - windowsais, linuksais, ar makentošais...
Kadangi mums neduota suprasti reinkarnacijos paslapčių, kaip tos Atlantų sielos reinkarnuojasi, sakykime Lietuvoje, tai mes tik galime numanyti, kad visai nesvarbu kas tu esi-čigonas, rusas, žydas, ar vokietis, jeigu tu gimei čia, Lietuvoje, vadinasi tu prieš tai pasirinkai šią Misiją, tai ir esi Atlantų inkarnacija paskutinėje šios žemės salelėje, kuri dar yra išlaikiusi Jų kalbą, kaip paskutinį rudimentą, įrodymą ir to patvirtinimą.

2008 m. gruodžio 26 d., penktadienis, 15:29:33
Kokia vieta ir reiksme doro lietuvio gyvenime uzimtu Jezus Kristus? Ir kaip toks lietuvis vertina jo misija?

Petras 2008 m. gruodžio 26 d., penktadienis, 13:04:18
Sveikinu visus dorus lietuvius su tikrom, žydkrikščionybės neiškraipytom praėjusiom protėvių KŪČIOM, KALĖDOM. Laimės JUMS, sekmės visuose geruose darbuose, sveikatos ir tyros meilės.

...ciute 2008 m. gruodžio 21 d., sekmadienis, 13:55:01
Nea, visoms relijoms pagrindus pakaisiojo kitu civilizaciju pilieciai. Kitas klausimas ar jie norejo, kad mes, is to, ka jie dave, padarytume religijas? O stebedami gamta ir visko bijodami mes tik setoni sutverem. Kuri, beja, kaiks planetiniu logu vadina, ar noosfera... O senasias ariju tradicijas, siu dienu pasaulyje, vaizdziausiai atspindi islamas. Tik pirmykste forma nebuvo taip kietai sufudmentalizuota... Realus tikslas - yra Zygdarbis. Moteris - parodija...

Petras 2008 m. gruodžio 20 d., šeštadienis, 14:13:45
Nekantriai laukiu pirųjų eilučių. Sukelia jaudulį toks betarpiškas prisilietimas prie informacijos apie ilgaamžę bočių religiją. Aš ją įsivaizduoju atsiradusia per amžius stebint gamtos reiškinius ir įsivaizduojant žmogų esant visko Žemėje dalimi.
Labai įdomu, ką gi pateikia enciklopedija apie tokią religiją.

W.A. 2008 m. gruodžio 19 d., penktadienis, 11:26:41
Petrai, pirmas to skyriaus skirsnis yra apie arijų mitologijos/religijos tyrinėjimų istoriją. Dabar vertimo jau yra vienas A4 psl. (10 punktų šriftu), tai apie 25% pirmojo skirsnio - tad pirma publikacija bus 4 psl. apimties (mat originalas labai smulkiu šriftu).
Tad gal ne ypač įdomu (kai kam), tačiau tai padeda pagrindą tolimesniam tekstui.

Petras 2008 m. gruodžio 18 d., ketvirtadienis, 13:40:42
W.A., ar negalėtum nors keliais žodžiais nupasakoti tuos 2 pirmus puslapius apie arijų religiją iš enciklopedijos? Gedgaudas rašo, kad ten gan dažnai skundžiamasi dėl lietuvių kalbos nežinojimo. Taip ir yra?

Petras 2008 m. gruodžio 18 d., ketvirtadienis, 13:37:21
Perskaičiau filmo "Vanduo" kritiką. Na, kaip yra sakoma, kiekvienas turi teisę į asmeninę nuomonę. Tik, mano supratimu, ASMENINĖ NUOMONĖ turi būti paremta rimtais argumentais. O tų argumentų iš kritikų lupų nesigirdi. Mane įtikintu toks dalykas, jei kritikai po maldų, keiksmų ar dar ko, užšaldytų vandenį ir jį nufotografavę parodytu be jokių gražių ar bjaurių vandens molėkulių darinių, tada tai būtu "rimti argumentai". Dabar gi, tai paprasčiausia asmeninė subjektyvi nuomonė (į kurią jie turi teisę). Tą visiems prieinamą eksperimentą išbandysiu pats - su ryžiais ar kuo kitu. Po eksperimento rezultatais pasidalinsiu ir su jumis. Gal dar kuris susigundis eksperimentu. Būtu įdomu.

Petras 2008 m. gruodžio 18 d., ketvirtadienis, 13:07:22
Registravausi dykai.lt. Radau ZEITGEIST, bet dėja, zeitgeistas kalba angliškai.

NeAngelas 2008 m. gruodžio 17 d., trečiadienis, 17:52:35
Si svetaine lietuviska ( tiesiog i google paieska ivesk ' Erdvese 'ir iskart rasi). O ivairiausiu filmu galybe pagrinde rusu kalba . Manau problemu nekils. Registruotis gali kokiais nori susigalvotais nikais, ar net savo pavarde, o siustis per torrent, ar kitas programas , bet ten bus instrukcijos (lietuviskai) .Visas malonumas tekainuoja 3 litai menesiui, kuriuos sumoki nusiuntes sms.Pabandyk,issiaiskink ir "vargas" tikrai "atsipirks":)

Petras 2008 m. gruodžio 17 d., trečiadienis, 14:29:58
NeAngele, labai gaila, bet įkertu tik gimtąją ir rusų kalbą (amžius). Man net registruotis, kai yra įpinta anglų kalba, problematiška.
Gal yra info apie tai man prieinamomis kalbomis?

NeAngelas 2008 m. gruodžio 16 d., antradienis, 16:18:47
Eik i svetaine Erdvese.org, prisiregistruok ir issiaiskinusi siuntimo ypatumus galesi siustis didziausia galybe filmu, dok. f., audio knygu ir t.t.

2008 m. gruodžio 16 d., antradienis, 16:03:33
NeAngele, gal gali nurodyti kur Tavo minėtus filmus galima pamatyti?

NeAngelas 2008 m. gruodžio 15 d., pirmadienis, 21:18:14
Ne, as ne isprotejau:)). Bet diskusija imanoma, tik su viena salyga : - turi buti paziureti ( ir ne karta) nurodyti filmai. Patikek zodziu : - Atvers Prota!!! Vanduo - nera tik vanduo( nors ji galetum vadinti katalizatorium) - tai kazkas daugiau negu apciuopia musu samone. Bet koks elementas , ar elementu junginiai, tik kai specialiai "paruosti" yra "idomus"( cia link aukstesniu dimensiju)(paimk , kad ir atomine bomba),o siaip is esmes kitos dimensijos realizuojasi didelese erdvese:))

2008 m. gruodžio 15 d., pirmadienis, 18:13:48
Jei tu jau kramtes ir isikirtai, tai gal apsviestum. O gal isprotejes jau? Vanduo kaip vanduo... O siaip, is esmes, tai reiktu atkreipti demesi i pirmaji chemini elementa, nes butent per ji susieina dimensijos...

NeAngelas 2008 m. gruodžio 15 d., pirmadienis, 17:47:34
Pažiūrėk filmo " Vanduo" tęsinį, berods vadinasi " Tiesa ir melas apie filmą "Vanduo"... O jei nori "praregėti" pažiūrėk dok.f. "ZEITGEIST" (būtinai dvi dalis); "FAHRENHEIT";"9,11"( apie rugsėjo 11d.). Pradžiai užteks, jei įsikirsi kas ištikrųjų vyksta pasaulyje ir jei neišprotėsi, tada.....:)))

Petras 2008 m. gruodžio 14 d., sekmadienis, 19:14:46
Didžiai gerbiamas W.A., pasiruošęs laukti, kad tik pamatyčiau tą informaciją. Susidomėjau ikikrikščioniškos Lietuvos istorija. Nesuprantant Arijų religijos labai sunku spręstoi apie bočių galvoseną. Gal Gedgaudas kažkiek ir pagražino arijus, bet matant kokioj situacijoj dabar atsidurė visuomenė su žydkrikščionišką religija (tikriau, tikėjimu), žydiško mentaliteto kuriniu, labai norisi daugiau sužinoti apie bočius.
Jei atsiųstum man į e-mail nors dalį teksto, gal prišnekinčiau pažystamus anglistus išversti bent keletą puslapių.

W.A. 2008 m. gruodžio 14 d., sekmadienis, 15:20:33
lb, Petrai...
Įdomios tavo mintys...
Aš turiu tą minimą skyrių anglų kalba - tik neturime čia tiek laiko, kad įstengtume greitai pateikti jo ištraukų vertimą... Tačiau, didėjant susidomėjimui, užsiimsim tuo (matyt, po Naujųjų) -
O jei dar kas imtųsi (pasisiūlytų) padėti - viskas vyktų gerokai sparčiau... Patikrinau tą skyrių - pirmąją jo įvadinę skiltį (>2 psl.) būtų galima pasklelbti sausio pradžioje. Tokiu tempu rengiant (be išorinės pagalbos) - per metus skyrius būtų visas parengtas.

Tautavis 2008 m. gruodžio 15 d., pirmadienis, 10:08:02
Panaršiau kiek po šią svetainę, - radau:
* Arijai ir kitos tautos
*
Harapos civilizacija
* Mitas apie arijų įsiveržimą

...ciute 2008 m. gruodžio 14 d., sekmadienis, 21:16:07
Varom chebra i Sambala! O gal kam Rojus labiau sviecia?.. Kaip kalbejo Zaratustra musu proteviams kai dar hetitais vadinomes - pirmyn i nezinia! ...Ir ejo visi... Tik ne issizadejimo visko kas zemiska kryptimi, bet i uz anapus ploksciu horizontu. Taip ir lietuviai sicia atsidureme. Kaip ir visi kiti kur siandien esame. Netoli nuejome. O kai jau nebeliko baltu demiu zemelapyje - tik nirstame, pykstames ir kariaujam arba niekur neidami tik rugstame, rudyjam ir sergam, bet eiti tycia ta kryptimi kuria arijams norejo parodyti Zoroostras (Zaratustra) oi kaip nei vienas nenorim. Nenorim prarasti to, ka atseit turime. O ir nuojauta, kad niekas is paslikusiu zinomame pasaulyje taip ir nesuzinos, jog isejes i nezinia gyvas esi, ryzto nedidina. Juolab, kad tik po viena to kelio gale issitenkama... Taciau juk buvo Kristus. Yra ir dabar. Ir kas nebijo Tiesos - tas suranda. Visa nelaime, kad zydu vadovai Kristaus parodyta kelia sustabarino i religija.. Nuturi buti jokiu religiju, o tik mokslas apie tai, kaip ugdyti save.

W.A. 2008 m. gruodžio 14 d., sekmadienis, 19:32:51
Petrai,
labai patarčiau lygiagrečiai sieti(s) ir su hetitais bei zoroastrais...

Petras 2008 m. gruodžio 14 d., sekmadienis, 13:27:07
Prašyti kalnai knygų apie religijas, tikėjimus, sektas ir panašius daiktus. Neseniai pamačiau dok. filmą "Vanduo". Susidaro įspudis, kad iki šiol ką esu matęs ir skaitęs apie religijas ir tikėjimus, tėra šarlatanų darbas. Reikia manyti, kad daugelis autorių tikrai tiki tuo ką rašo, bet jų žinios remiasi į skurdžią, nepakankamą informaciją.
Pagal "Vanduo" pateikta informaciją, peršasi išvada, kad visos religijos yra tik žmogaus vaizduotės vaisius. Jei vanduo vienodai gerai reaguoja į įvairių religijų maldas (t.y. geras, gražias, doras mintis) ir blogai, neigiamai į blogas mintis (pykti, neapykantą), tai žmogaus protas dar nesugeba prisikapstyti iki "PASAULIO REIKALŲ TVARKYTOJO". O visos žmogaus sukurtos religijos tėra minios valdymo priemonė.
Iš tų religijos apibrėžimų, kurie čia pateikti, nėra net paminėta (nebent nepastebėjau), kad "dvasininkai" privalo rūpintis "ganomų avelių" morale, ugdyti dvasingumą. Greičiausiai to nėra todėl, kad nė vienai iš religijų nepavyksta įskiepyti ir išlaikyti pakankamai aukštame lygyje žmonių moralę. Jau nekalbant apie tautų, valstybių moralę. Nors iš principo, tai turėtu būti religijos vienintelė pagrindinė užduotis. Bet jei religija nesusitvarko su užduotim, tai kokias funkcijas visuomenėje ji atlieka? Atmetus demagogiją, lieka paprasčiausias valdžios, materialinės naudos siekimas prisidengiant "aklu tikėjimu".
Neneigiu, kad kažkokią naudą religijos duoda. Bet ta nauda tokia menka lyginant su nenauda, kad pateisinti jų egzistavimą labai sunku.
Neteigiu ir to, kad mūsų bočių Arijų religija yra gera, o kryžiuočių kardu ir ugnimi atnešta žydkrikščionybė bloga. Jos abi homo sapiens 3-7% smegenų potencijos panaudojimo vaisiai. Tik ta naujoji blogesnė už senąją jau vien tuo, kad iš senosios "pasiemusi" šventes ir pervadinusi pagal savo dogmas. Tai sukto žydiško mentaliteto pasekmė. Tai padėjo greičiau priversti įtikėti į savo "tiesą" (nors net iki šiol yra besipriešinančių "naujai" religijai). Tik dėl to yra slepiama nuo žmonių Arijų religijos esmė.
Mano galimybės permenkos susirasti Gedgaudo minimos enciklopedijos skyrių apie Arijų religiją, bet niekas Lietuvoje nesuinteresuotas, kad ta medžiaga būtu prieinama plačiai visuomenei. Net pas Jus to nėra. Labai neaišku, kodėl? Labai norėtusi palyginti abi religijas.
Tai, kam "vadovauja" Trinkūnai, nėra bočių religija, o tik menkutis jos sunkiai atpažystamas atspindys.

NeAngelas 2008 m. gruodžio 13 d., šeštadienis, 21:43:29
Ne is kitu reikalauk , o is saves.
Kai musu sielos pozityvas daug pranasesnis uz negatyva - problemu beveik nelieka.
Pasaulis - arena , ir jame soka ismintingos - lengvos sielos , kad ir aplinkui puvesiai smirdetu. Tik reikia girdeti Muzika;
O "kryziaus karai" tikrosios laimes pasauliui neatnese.
Tikiu Šambala ( labai specifiškai)

2008 m. gruodžio 13 d., šeštadienis, 06:16:28
Nepagarba, tai ju kerstas visuomenei...

2008 m. gruodžio 13 d., šeštadienis, 06:09:17
Netiesa, kad jaunos sielos nemoka myleti. Neturedamos patirties atsispirti pagundoms, tik lengviau uzsikrecia visuomeneje vyraujanciu 'vertybiu' bacilomis...

Vienas 2008 m. gruodžio 13 d., šeštadienis, 02:10:43
taip, bet ka daryti, kad nuolat atsiranda jaunu sielu, kurios dar nemoka meileje ir pagarboje vieni kitiems gyventi?

2008 m. gruodžio 12 d., penktadienis, 08:37:38
O auksciausias humanizmo lygis- myleti savo priesus, ane? Ar pripazisti Kristu esant auksciausio lygio humanistu? Jeigu taip, tai Dievas, kuri jis vadino savo tevu- etaloninis zmogus. Nors gal ir be biologinio kuno... Ir reiktu manyti, kad mes, personalizuoti Dievo tvariniai, visi, lygiuodamiesi i ji, turime uzduoti tapti vis samoningesniais vieni kitiems pagalbininkais, ir sajungininkais kovoje uz tapsma ir uz buti. Taciau kol yra tuo netikinciu, tai priesai neisvengiami, o tikinciu dalia stiprinti ir imanomais budais diegti jiems humanizmo vertybes, nes visi budami vieno Dievo Vaikais, visi vienodai Jo mylimi, ir privalome siekti vienybes. Ir greiciausiai tiktai tokia tolerancijos ir saveikos forma kuri vadinama meile, yra mums priimtinas bendravimo budas. Myliu visus, ir visus kvieciu i kova uz vieninga buti, i kova Uz zmogu, ir kiekvienoje kryzkeleje api tai sauksiu, kad sitokis tikslas, taptu Tikslu Visu.

NeAngelas 2008 m. gruodžio 10 d., trečiadienis, 21:53:46
Nepainiok isganymo tendenciju. Politiniai lyderiai tikrai neisganys aveliu, o vienuolynas atribos,bet ne duos, gal ir priartins prie Dievo , bet imanoma , kad ir atitolins. Issiganysi tik pati - Isganymas - kontroliuojamas autonominis personalizuotas samoningumo virsmas i aukstesni humanizmo lygi.

2008 m. gruodžio 10 d., trečiadienis, 20:39:08
Tu teisus, taciau svarbu isganymas... melziama karve ganyti ir isganyti Dievo aveles- uzsiemimai skirtingi. Tad kaip asmeniui Priartintam, tikejausi, kad rupestis del bandos nesvetimas. Nu ka- kiekvienam savo: Uchazu v Manastyrj.

NeAngelas 2008 m. gruodžio 10 d., trečiadienis, 17:08:39
Apie ta "prakilniausia" meile ir kai kurie vyrai ta pati sako :))..jei irgi pamirsai..:)
O "del antro plano" : - patareju nebusiu. Netikiu ir nepasitikiu jokiais politikais ir jokia politika, aplamai " universali POLI" laviruoja ant utopijos ribos:)ir skirta , tik aviu bandos ganymui:))

2008 m. gruodžio 9 d., antradienis, 19:07:13
Mylimes :))) "prakilniausia meile tarp moteru!" :) ...jei pamirsai... O jeigu antra plana omenyje turi- renku saika ir ketinu balotiruotis i prezidentus. Manyciau patarejo vieta tau tiks? ...

NeAngelas 2008 m. gruodžio 9 d., antradienis, 17:46:50
O tai ka veikiate?

De'sant 2008 m. gruodžio 9 d., antradienis, 15:15:58
Neparsiduodame.

NeAngelas 2008 m. gruodžio 8 d., pirmadienis, 17:41:18
Na, tu irgi nevEidmainiauk-nevAidmainiauk:)
Kaip gi sekasi priziureti harema?
Kiekviena moteris savaip grazi.., o kuri is tavo globotiniu turi didziausia paklausa?

De'sant 2008 m. gruodžio 6 d., šeštadienis, 06:47:45
Pagalvojau. (tik neveidmainiauk... :)

NeAngelas 2008 m. gruodžio 5 d., penktadienis, 20:29:04
O gal pagalvojai, kad nesuprantu daugiapatystes:)??:)))
Elgiuosi su visom , lyg su viena ir ta pacia: - ir neatsibosta, ir veidmainiauti nereikia, ir pacio charakteris islieka pastovus:))

De'sant 2008 m. gruodžio 5 d., penktadienis, 20:20:10
Juokas. As ir esu Aurora, ...ciute, De'sant :) ...bet nejuokas,- daugiau nezudyk. Suprantu, ji pati mete issuki - nebuvo tiesig su kuo pasibarti... :) siaip - truputeli noretu ji atsiprasyti... Aurora savo padare. Teko utilizuoti. Taciau viena jos ipostaze dar vis reiskiasi filosofijos forume kaip Harda, gali sau kritikuot... :))) Sitos trys - visos is mano haremo, tad prasyciau be priekabiavimu... ;)

NeDemonas 2008 m. gruodžio 5 d., penktadienis, 17:45:01
Aurora pati save nuzude, tiksliau ja nuzude joje esantis priespastatytas neadekvatus Ego kosmines kurinijos desningumu santykyje. As tik tetralizuotai laikiausi "zmogisku"- "veidrodiniu" poziciju. Juokas gi :)ar ne? O jei ne juokas , tai kas?

De'sant 2008 m. gruodžio 4 d., ketvirtadienis, 23:29:00
Tai kam Aurora nuzudei?

NeAngelas 2008 m. gruodžio 4 d., ketvirtadienis, 22:10:01
Kol kas internetu, veliau ziuresim. Ismokau buti vienas, ir kovot uz visus tokius "pazangesnius" :)Na, zinoma kovot ne kokiais sautuvais. Laikas parodys:)Esme - progresuoti tobulumo link.

De'sant 2008 m. gruodžio 3 d., trečiadienis, 21:52:09
Tai kas sau... ar meginsim kazkaip susivienyt?

NeAngelas 2008 m. gruodžio 3 d., trečiadienis, 21:36:01
Taip, zinoma, ir mums pavyks! Ir tik vienintelis pasaulis su vienintele galimybe yra, ir tik nuo musu paciu priklauso ateities formavimas. O visuomene ir didzioji pasaulio dalis su savo grobuoniska vartotojiska mastysena, lai eina velniop ir tebuna tik tirpstantys vaizdai, kiekvienadien vis maziau trukdantys musu kelyje!!

De'sant 2008 m. gruodžio 2 d., antradienis, 17:59:55
Teisingai mielasis, tikrai,- tik zutbutinai negailestingai sau atgimdami is ivaizdziu aukstybes ir savyje nugaleje zveries pasauli, taciau islikdami gyvais kurejo pasaulio harmonijoje, kaip sanso numirus vienam, uzgimti kitam - vieninteleje galimybeje, galesime nepalikdami "sio pasaulio" ir kunu, sukurti jau dominuojanti dvasios pasauli, neprieinama pasaulietiniams distrofikams...

NeDemonas 2008 m. gruodžio 2 d., antradienis, 16:46:20
Teisingai De'sant, tiksliai i desimtuka. Mano nuomone atitinka tavo parasytaja. Pasaulis - kliutis, bet pasaulis ir tik vietintelis sansas, todel pasirinkimo nera. Reik mirti, prisikelti, atgimti , augti , progresuoti naujomis samones kategorijomis. Ir tai bus kazkas panasaus i " kosmines samones principus".

De'sant 2008 m. gruodžio 2 d., antradienis, 13:40:58
Tycia nepaminejau religiniu organizaciju. Tokia fantasmagorija budinga tik zemieciams ir varo i nevilti visus, musu atzvilgiu geranoriskai nusiteikusius, meginancius su mumis kontaktuoti kitu civilizaciju atstovus. O tie, kurie yra tik savanaudziai ar uzsibreze tiksla daryti viska, kad mes patys save sunaikintume, trina rankas ir tik pasityciodami is musu, leipsta juokais matydami sita spektakli, kuri mes vadiname "dvidesimtpirmuoju amziumi". Kad isliktume, turetume su visa patirtimi issivaduoti nuo paciu apie save susikurtu iliuziniu ivaizdziu ir prisipazindami esa faktiskai niekuo, nusileisdami padetimi sitoje visuomeneje ant nulines pakopos ir jau be rupesciu del to, pradeti nauja evoliucini etapa ne ka apie save isivaizduodami, bet spinduliuodami tikrumu. Pradeti samoninga tapsma viskuo... Tepadeda mums Dievas!!!

De'sant 2008 m. gruodžio 1 d., pirmadienis, 10:00:25
Besivystancios civilizacijos progreso sparta ir kokybe, deja neisvengiamai, priklauso nuo to, kiek besivystantys jau samoningai suvokia, kad yra mokslas knebinetis,- "bezdzioniu planetos" etapas, ir mokslas matyti - kai, turint "drambli", tam, kad nustatyti kas jis yra ir teisingai priskirti reiksmes, jau ne i analine lendama, bet akiu spinduliais prazonduojama. Pasaulis - tai esybes egomentalinis gyvuniskos samones pagrindas, kuris yra neatsiejamai susijes su biologiniu-fiziniu kunu ir itvirtina dziungliu istaymais pagrista idivido patirti, - zveris, yra tik zveris, kad ir kokios informacijos neprikauptu jei dar nesuvokia evoliucinio tikslo. Nugaleti pasauli - reiskia isicentruoti dvasioje ir tapti psichologiskai savarankisku, laisvu saves kureju. Toks evoliucinis etapas pasizymi tuo, kad dziungliu istatymais pagristi formalus, gremezdiski susivienijimai, tokie kaip valstybes ir mokslo instiutai, jau netenka jokios teigiamos reiksme ir sparciai sunykdami privalo uzleisti pozicijas...

Demonas 2008 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis, 19:22:58
Tai pati auk, poto kitam linkek.Uzstabarejusi narkomanu anekdotu surinkeja. Pasiskaityk nors siek tiek mosklo knygu, gal pradek nuo biologijos, tai nors atausi nuo senatvyniu haliucinaciju. Matosi kad nezinai kaip aisku prota islaikyti, matomai ir pati, net ir nuo saves slepiesi po "originaliu poziuriu":) Juokinga ir tiek:)Nei skaityt, nei galvot, nei laviruot nesugebi- kaip tikras degradas. Nu , ka jei nei pajuokaut , nei padiskutot ner su kuo , tai Good bye!! Buk ir puk!!

...ciute 2008 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis, 18:54:20
Taip ir maniau - kvailelis. Atia, auk berniuk...

Demonas 2008 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis, 14:53:56
Durnumo virsune!!!:)))Isprotejusi kvailele, kiausalaste, menstruaciju ciklais ir buk , jei taip patinka. Dar didesnes nesamones nesu girdejes. Kazkokie lytinio nesubrendelio, pasamprotavusio apie kosmosa, paranojiko kliedesiai. O jei tu perduodi tokius argumentus tai nenuostabu, kad irgi eini ligonio kryptimi. Na , bet cia tavo bedos. Gal tu ir palavink prota,nors ir sachmatais, o tai ziuriu gresia beprotyste, ar kaip tu sakai kempinlige. Nei tu suvoksi visatos evoliucijos, nei gyvybes evoliucijos vingiu, nei cia verta kalbeti su tavim, pasiputusi kvaila vista:)))

2008 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis, 13:56:35
Visiskai neaisku ka omenyje turi... Jegu ka tokio "sperose" radai - padauok tikslia nuoroda.

2008 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis, 12:52:55
smagu savo protu pasidalinti su savimi is speros (parasant savam "AS"zinute)

...ciute 2008 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis, 07:52:14
Zioplelis. Visata yra vienas procesas - Gyvybes Evoliucija. Suprask - visatos evoliucija ir gyvybes evoliucija - vienas ir tas pats procesas. Visata dauginasi zvaigzdemis. Planetos - tai organai. Moteriska dalis, iscios - viduje, vyriska dalis - isoreje. Tu esi kosminio masto spermatozoidas... Privalai tobuleti ir bresti, kad generacinio ciklo piko metu ejekuliuotas, butum jau toks tobulas ir enegetiskai pritvinkes, jog istengtum pasiekti i po planetos pluta is saules ovuliuota zigota ir galva pramusti jos kevala. Jeigu toks zygis pavyks tau, tai apsivaisines toks kompleksas taps naujos zvaigzdes pradmeniu. Nepavykus - suirdamas prazusi. Tobulinkis kaip ismanai - gali, kad ir sachmatais losti ar buitines technikos prietaisus ardyti (mat apie konstravima, kuryba - nieko neismanai).

Angelo sapnas 2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 21:04:51
O tu net sapnuoti, matyt, nesugebi, kudikio svaigulys snragliuotas:)))Gal Visatoje musu Saule, ar musu Zeme tobuleja??? :))))Kas ? : - , gal gravitacija , ar elektromagnetizmas , o gal Visatos erdve tobuleja???? Chaa:)))O gal morka ar obuolys, ar vanduo o gal debesys tobuleja:)) Nu nors prajuokina, aciu:))Tai cia tau i lopseli eiti dar penkias dekadas rekomenduotina :)))"Tobuleja" zmogaus protas, kuris betobulindamas " buitine technika" is tikruju papuola i dar didesne paslapties amplitude, bet dauguma pries sita uzmerkia akis. Taip kad viskas lieka beveik nepakite. Tikrasis Vystymasis vyksta samoningai ir ivairiapusiskai, o ne ne nuo savo kompleksu atskaitos tasko. O kad nepapulti i neurotiku taikini , siulyciau nicka pasirasyti.:)))

2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 20:01:25
Sapnelis:) Tikrai verta tamstai dar karta pereiti ta institucija kur vaiku darzeliu vadinama. Visa, kas visatoje uzgimsta - privalo tobuleti. Sita butinybe nesvetima ir pirmapradziui... Beja, cia ir be manes kai kas paraso, o tu, kaip tobulas angelas, atskirt negali - vienam neurozes diagnoze nustates, ir man cia kisi...

Angelo sapnas 2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 19:01:48
Tai cia tu vergauk toliau, kaip ir lyg siol vergauji savo ribotumui , siauraprotiskumui ir neurozei, neissivysciusi meduza. Sakiau - kad esi buka , o dar pasirodo ir be fantazijos. Tai va , kartoju jei neprigirdi : - sudvasinti imanoma viska, nes Viskas kiles is absoliucios visumos, o tai reiskia , kad bet kokia dalis is tos visumos - yra tobula, tik reikia moketi tai imatyti, jei neimatai - sudvasink , kiek tau leidzia tavo dvasines jegos - tada gal geriau Matysi. Nu , paziuresim , kas cia is musu vaikezas:)))

2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 17:28:33
Vaikezas! (tokia mano nuomone:) tik pridursiu: sudvasinti - nieko neimanoma. Stabmeldziauk, jei tau patinka. Gali kad ir kniubscias i tas fekalijas pulti.

Angelo sapnas 2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 14:23:50
Zmones nieko nesukuria, zmones tik atranda , tai kas paslepta.Kadangi viskas yra jau sukurta( Visata - planetos , vanduo, iskasenos it t.t., o svarbiausiai - desniai ir veikimo principai), zmones gali tik keisti forma savo reikmems tenkinti, bei prisitaikant prie galiojanciu desniu, gerint savo buiti. Sventa yra viskas - Visatos apimties amplitudeje- tiek kunas , tiek zarnos, ismatos, akys , protas , mentalas , samone, oras, dangus,zvaigzdes ir t.t.(ir taip iki begalybes) - tik tas sventumas igauna prasme (tik tada) kiek daug ta reiskini , ar objekta sudvasiname. Taip , kad visa garbe, slove priklauso Kurejui, o zmogeliukams - taikos, ramybes, idomaus gyvenimo , bei "buti savo vietoje" :))

...ciute 2008 m. lapkričio 25 d., antradienis, 19:43:00
Tik kunus ir tai, ka su ju pagalba, pradmeni imdami is gamtos, sukuriam - teisetai galime laikyti nuosavybe. Tik kunai- nors mes gal nei pirsto nepajudinom, kad jie tokie butu- vienareiksmiskai priklauso tik ju turetojams. O visi kiti, kurie kaip tik prisidejo - savo atsiima iki kunui tampant suaugusiu... Neterskim mielieji, sventos vietos. Jumoru, kad ir kietesniu - pasitaskyti galime, bet kam gi purvais..?!?

NeAngelas 2008 m. lapkričio 25 d., antradienis, 15:28:48
Inksti tu , o as juokiuosi is tokiu ikscianciu. Issipagiriok gal ar ismok koncentruotis skaitant (pradziai):))). Man ka reikia , ta as ir darau. Darau ir ta kas reikalinga, kad man ir nepatinka. Taip kad ne tau , snargly, spresti ka man daryti ,kaip apsispresti ir ar mano kunas priklauso man, ar dar kazkam. Gal tu gydykis kokiom terapijom , tiek prota , tiek siela, kol dar nepervelu, nes kiek pastebiu tai ir kvailumas per prota lipa, ir neuroze siela grezia .

blalblalas 2008 m. lapkričio 25 d., antradienis, 01:29:42
Tu mažiau juokis iš kitų o pats/ pati kažką daryk.
Paimk ir nuspręsk pats/pati sau. Kaip ieškaisi tiesos ir kaip tai supranti. Visam tam turi duotas ( be to pažymėsiu ne tavo ) galūnes ir savo ( pažymėsiu visdėlto ne savo ) Kūną. Spręsk.
Tavo kūnas realiai absoliučiai yra ne tavo, bet imk ir spręs mąstyk. O mažiau inkšk kokie kiti kvaili. Gerai? ( jei jau nesi kvailas/kvaila )

NeAngelas 2008 m. lapkričio 24 d., pirmadienis, 22:38:10
Juokingi zmogenai:) apie kita pagal save sprendzia :)
Ir taip visad, ir taip nuolat :)
Kita sfera, jau kita sfera , nezmones itakoja zmogelius:))

...ciute 2008 m. lapkričio 23 d., sekmadienis, 16:52:44
Gaslune! Apstok lindusi :/ Man Dievas atsiunte sita karveli..! (ziurek nedemone, kad vyriskas angelas iseitum :) gi ne juokas tokia transvesticija. Be brolis tai vistgaidziu tave pavadino...)

T en T 2008 m. lapkričio 23 d., sekmadienis, 15:53:59
Pavelavai 2 val ir 19 min.46 Nepunktualus esi demone.Kitas šaudei:)))

NeDemonas 2008 m. lapkričio 23 d., sekmadienis, 13:42:51
Itakoti pasauli imanoma ivairiai. Transformuojuosi i angela, ir tai tik del egzistencines ivairoves, nes nugaleti sio pasaulio man nereikia, man pakanka virs jo pakilti, nekovojant su juo , nes pasaulis man ne priesas, o arena spektakliui.

2008 m. lapkričio 22 d., šeštadienis, 15:31:23
Tau 33 ?

Demonas 2008 m. lapkričio 22 d., šeštadienis, 15:29:06
Leksta tai, ir, be perspektyvu...

Wilma 2008 m. lapkričio 22 d., šeštadienis, 15:24:50
Hey, demonai ir angelai, ir tiesiog paprasti žmogai - tiesiog pagalvojau, - ar kartais Airija nebuvo tapusi tam tikros rūšies RELIGIJA daliai Lietuvos žmogų?

Demonas 2008 m. lapkričio 22 d., šeštadienis, 15:19:46
Na..!? T en T, kaip gyveni :)))

...ciute 2008 m. lapkričio 21 d., penktadienis, 21:07:33
Zinoma, kad anie gelbsti save! Taciau kiekvienas is musu dar turi sansa prie ju prisijungti. Teisingai pastebi; musu visuomeneje jau tik furijos selsta, - puota maro metu... Transformuokis i apvalu nuli ir nugalek pasauli.

Demonas 2008 m. lapkričio 21 d., penktadienis, 20:24:00
Izoliuodamiesi nuo isorinio pasaulio apzavu, bei slykstyniu , paliekame savivale visuomenines smeklai sokti mirties soki. Todel ar Visarijonas ar kiti dvasiniai vadovai su savo pasekejais gelbsti save , bet ne visuomenes ateiti. Visas disonansas prasideda saveikaujant zmonems, ir todel musu asmeninis dugnas turi buti pramustas ,norint atsilaikyti, ir einama gylyn i save, bunant tarp zmoniu, bet ne vienisume. Gi pragaras gerais norais gristas, o kas realiai pakeis ta visuomenini jovala, jei ne dvasiniai kariai. Iseinu i kara:)) Mirtis degradams:)) Transformuosiuos tris dienas :)))

2008 m. lapkričio 21 d., penktadienis, 16:50:24
Demoniuk ryt parasyk 13 val pabendrausime ilgeliau T en T

Oi... 2008 m. lapkričio 21 d., penktadienis, 07:27:58
Berasydama ir uzmigau... turbut nosyte knebtelejusi ir antra netycia pasiunciau. Ir sita, ir viena is tu, moderuojanciu paprasysiu istrinti... Labas rytas:)))

...ciute 2008 m. lapkričio 21 d., penktadienis, 00:37:52
Tikrai ne jausmu lygyje (kas beje yra tik realybes itaku isgyvenimai) realybes vertinimo kriterijai slypi. Nors tarpzmogiskuose santykiuose jie dazniausiai viska lemia, taciau, kad prilygtume samoningiesiems, turetume atlikineti realybes veiksniu itakotu vidiniu procesu analizes ir darydami kuo teisingesnias isvadas, remtis jomis. Bet kadangi mes kaip dievo zmones nesame sausai racionalus pragmatikai, tai musu isvados niekada nebuna galutines, o tik jausminese plotmese fiksuojami seisminiai svyravimai, kurie isgyvenami kaip nuotaiku bei savijautu palete. Jeigu nebutume genami pilvo reikalu ir instinkto isgyventi, jei ne seksualinis gaslumas ir ne poreikiai lyderiauti, tai racionaliai protingai gyventi mes visai ir nesugebetume. Todel, musu realybe, pirmiausia - tai sirdimi isgyvenamas Dievo itaku rezonansas ir dvasinio turinio apyvartos, bei tapsmas. Evoliucinis pradmuo yra vienalastis, ir, toks pirmapradis samones pavidalas ir yra tai, ka vadinu dugnu. Tau, Demoniuk, noreciau pasiulyti Vissariono "Asnovy"...

... 2008 m. lapkričio 20 d., ketvirtadienis, 21:28:24
Dažnai jausmas, kad kažkas yra realu mus apgauna, nes yra išsivystęs tik tiek, kiek yra reikalingas išlikti.
Realybė ar optine apgaulė?

Biblijos pagrindinis puslapis
Mitologijos puslapis (jame yra Biblijos nuorodų skyrelis)
Pagrindinis 'Vartiklio' puslapis